Ford Focus: Okno dachowe otwierane elektrycznie

Ford Focus –> Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji –> Okno dachowe otwierane elektrycznie

OSTRZEŻENI

Przed uruchomieniem elektrycznie otwieranego okna dachowego należy sprawdzić, czy na jego drodze nie ma żadnych przeszkód oraz upewnić się, że dzieci i zwierzęta nie znajdują się w pobliżu okna dachowego. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Obowiązkiem dorosłych opiekunów jest dopilnowanie, aby dzieci nie pozostawały bez opieki w pojeździe oraz żeby w pozostawionym bez dozoru pojeździe nie zostały kluczyki.

Wskazówka: Częste uruchamianie przełączników w krótkich odstępach czasu może spowodować chwilowe wyłączenie układu w celu zapobieżenia jego uszkodzeniu na skutek przegrzania.

Wskazówka: Okno dachowe otwierane elektrycznie można również uruchomić przy wyłączonym zapłonie za pomocą funkcji otwierania i zamykania globalnego. Patrz Otwieranie i zamykanie globalne.

Okno dachowe otwiera się na dwa sposoby - można uchylać tylną krawędź okna lub otwierać je z przodu, wsuwając pod panel dachu. Okno dachowe otwiera i zamyka się, dopóki naciskany jest przełącznik.

Okno dachowe może być otwierane tylko przy włączonym zapłonie.

Oknem dachowym otwieranym elektrycznie steruje się za pomocą przełącznika znajdującego się między osłonami przeciwsłonecznymi.

Otwieranie i zamykanie okna dachowego

Otwieranie i zamykanie okna dachowego


Uchylanie okna dachowego

Uchylanie okna dachowego


Automatyczne otwieranie i zamykanie okna dachowego

Wskazówka: Podczas otwierania automatycznego okno dachowe zatrzyma się około 8 cm od położenia całkowitego otwarcia. Położenie to zmniejsza odgłos przypominający uderzenia, który czasem słychać, gdy okno dachowe jest całkowicie otwarte. Okno dachowe zatrzyma się automatycznie w tym położeniu jedynie wtedy, gdy jest otwierane za pomocą funkcji automatycznej.

Aby otworzyć lub zamknąć okno dachowe automatycznie, naciśnij jedną stronę przełącznika do drugiego punktu włączenia i zwolnij całkowicie. Naciśnij ponownie, aby zatrzymać.

Po całkowitym zamknięciu okno dachowe zatrzyma się automatycznie.

Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem przez okno dachowe

OSTRZEŻENIA

Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna do chwili ponownego zaprogramowania pamięci. Nieostrożne zamykanie okna może spowodować obrażenia.

Nieostrożne zamykanie okna dachowego sterowanego elektrycznie może spowodować niezadziałanie tej funkcji i doprowadzić do obrażeń.

Okno dachowe zatrzyma się automatycznie, a następnie nieco cofnie, jeżeli podczas zamykania napotka przeszkodę.

W celu zamknięcia okna mimo istnienia przeszkody, np. w zimie, należy postępować w następujący sposób

OSTRZEŻENIE

Podczas trzeciego zamykania okna dachowego funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem zostanie wyłączona. Upewnij się, że na drodze zamykającego się okna dachowego nie ma żadnych przeszkód.

Po raz trzeci zamknij okno dachowe do miejsca, gdzie znajduje się przeszkoda.

Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem jest wyłączona, a okno dachowe nie może zostać zamknięte automatycznie. Okno dachowe pokona opór i można je będzie zamknąć całkowicie.

Jeżeli okno dachowe nie zamknie się po trzeciej próbie, powinien je sprawdzić specjalista.

Tryb awaryjny okna dachowego

OSTRZEŻENIE

Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna podczas tej procedury. Upewnij się, że na drodze zamykającego się okna dachowego nie ma żadnych przeszkód.

Jeżeli układ wykryje usterkę, wejdzie w tryb awaryjny. Okno dachowe przesuwać się będzie tylko przez ok. 0,5 sekundy na raz, a następnie będzie się zatrzymywać.

Zamknij okno dachowe, ponownie naciskając przycisk, gdy okno dachowe zatrzyma się. Gdy odchylona jest tylna krawędź okna dachowego, unieś ją całkowicie, a następnie zamknij okno dachowe. Należy niezwłocznie sprawdzić układ w specjalistycznej stacji obsługi.

Ponowne programowanie okna dachowego

OSTRZEŻENIE

Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna podczas tej procedury. Upewnij się, że na drodze zamykającego się okna dachowego nie ma żadnych przeszkód.

Jeżeli okna dachowego nie można już prawidłowo zamknąć, wykonaj poniższą procedurę ponownego programowania:

Jeżeli przycisk nie będzie naciskany bez przerwy, funkcja ponownego programowania zostanie przerwana.

Wykonaj procedurę jeszcze raz od początku.

Ogrzewanie szyb i lusterek

Ogrzewanie przedniej i tylnej szyby Stosuj ogrzewanie szyb do odszraniania i odparowywania przedniej i tylnej szyby. Wskazówka: Ogrzewanie szyb działa jedynie wte ...

Dodatkowa nagrzewnica

...

Zobacz tez:

Nieoryginalne części i akcesoria
Pamiętaj, że dokonywanie jakichkolwiek modyfikacji technicznych w samochodzie ma wpływ na jego bezpieczeństwo. Dotyczy to zarówno części zamiennych, jak również akcesoriów, i innych zainstalowanych fabrycznie podzespołów, z ob ...

Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem
W kluczu znajdują się przyciski do zdalnego blokowania i odblokowywania drzwi i pokrywy bagażnika, a także otwierania pokrywy bagażnika. System ten pozwala uruchomić silnik bez konieczności wyjmowania klucza z kieszeni lub torebki. W samochodach wyposa ...

Wyłączanie systemu monitoringu wnętrza pojazdu i systemu zabezpieczającego przed odholowaniem
Rys. 136 Przycisk monitoringu wnętrzafi zabezpieczenia przed odholowaniem Gdy samochód jest zablokowany, alarm uruchomi się w razie wykrycia ruchu wewnątrz (np. ruch zwierząt) lub jeśli zmieni się Kąt nachylenia samochodu (np. w transporcie). Mo&# ...

Categorie