Mazda3: Blokowanie, odblokowywanie za pomocą Przycisku Żądania (Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Mazda3 –> Poznaj swoją Mazdę –> Drzwi i zamki –> Zamki drzwi –> Blokowanie, odblokowywanie za pomocą Przycisku Żądania (Z zaawansowanym systemem zdalnego otwierania)

Posiadając przy sobie klucz można zablokować/odblokować wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika naciskając przycisk Żądania w klamce drzwi przednich.

(Hatchback)

Przycisk żądania na pokrywie bagażnika może być używany wyłącznie w celu zablokowania wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika.

Przednie drzwi

Przednie drzwi


Pokrywa bagażnika (Hatchback, Tylko blokowanie)

Pokrywa bagażnika


Aby zablokować

Aby zablokować drzwi i pokrywę bagażnika, naciśnij przycisk żądania.

Światła awaryjne migną jeden raz.

(Modele spoza Europy) Sygnał dźwiękowy zostanie wyemitowany jeden raz.

Aby odblokować

Aby zablokować drzwi i pokrywę bagażnika, naciśnij przycisk żądania.

Światła awaryjne migną jeden raz.

(Modele spoza Europy) Sygnał dźwiękowy zostanie wyemitowany jeden raz.

UWAGA

 • Upewnij się, czy wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są bezpiecznie zablokowane.

  W przypadku pokrywy bagażnika spróbuj poruszać nią, nie naciskając przycisku elektrycznego otwierania jej, w celu sprawdzenia, czy pokrywa bagażnika nie pozostała niedomknięta.

 •  (Modele europejskie) Gdy którekolwiek drzwi są otwarte, blokada nie zadziała.

  (Modele europejskie) Gdy którekolwiek drzwi lub pokrywa bagażnika są otwarte, blokada nie zadziała.

 •  Odblokowanie drzwi po naciśnięciu przycisku żądania może zająć kilka sekund.
 • (Modele europejskie) Ustawienia można zmienić tak, aby sygnał dźwiękowy potwierdzał zablokowanie drzwi i pokrywy bagażnika przy użyciu przycisku żądania.

  (Modele spoza Europy) Słyszalny jest sygnał dźwiękowy potwierdzający zablokowanie lub odblokowanie drzwi i pokrywy bagażnika przy użyciu przycisku żądania. W razie potrzeby sygnał dźwiękowy można wyłączyć.

  Można również zmieniać głośność tego dźwięku. Patrz rozdział "Możliwości personalizacji".

  Aby zmienić ustawienia, postępuj w następujący sposób.

 1.  Wyłącz zapłon i zamknij wszystkie drzwi oraz pokrywę bagażnika.
 2.  Otwórz drzwi po stronie kierowcy.
 3.  W ciągu 30 sekund od otwarcia drzwi po stronie kierowcy naciśnij i przytrzymaj przez co najmniej 5 sekund przycisk LOCK w kluczu.

  Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zostaną zablokowane i zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy na aktualnie ustawionej głośności. (Jeśli w danym momencie sygnał dźwiękowy jest wyłączony, nie zostanie on wyemitowany).

  Ustawienie zmienia się za każdym razem, kiedy zostaje naciśnięty przycisk LOCK w kluczu, a sygnał dźwiękowy uaktywnia się na ustawionej głośności. (Jeśli sygnał dźwiękowy jest wyłączony, nie zostanie on wyemitowany).

 4. Zmiana ustawienia zostanie zakończona, jeśli wykonano jedną z poniższych czynności:
 • Ustawiono włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON.
 •  Zamknięto drzwi po stronie kierowcy.
 •  Otworzono pokrywę bagażnika.
 •  Nie używano klucza przez 10 sekund.
 •  Naciśnięto dowolny przycisk za wyjątkiem przycisku blokowania w kluczu.
 •  Naciśnięto przycisk żądania.
 •  (Z systemem alarmowym) Światła awaryjne migną wtedy, gdy nastąpi uzbrojenie lub wyłączenie systemu.

  Patrz "System alarmowy (z wewnętrznym czujnikiem ruchu)".

  Patrz "System alarmowy (bez wewnętrznego czujnika ruchu)".

 •  (Z systemem podwójnego blokowania)
  Dwukrotne naciśnięcie w ciągu 3 sekund przycisku żądania uaktywni system podwójnego blokowania.

  Patrz "System podwójnego blokowania".

 • Ustawienie można zmienić tak, aby drzwi i pokrywa bagażnika były blokowane automatycznie bez konieczności naciskania przycisku żądania.

  Patrz rozdział "Możliwości personalizacji".

  (Funkcja samoczynnego blokowania)
  W przypadku zamknięcia wszystkich drzwi i pokrywy bagażnika, gdy klucz zaawansowany znajduje się w zasięgu działania, emitowany jest sygnał dźwiękowy. Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zamykane są automatycznie po około trzech sekundach, jeśli klucz zaawansowany znajduje się poza zasięgiem działania. Światła awaryjne migną raz. (Jeśli kierowca znajduje się w zasięgu działania, wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zostaną automatycznie zablokowane po 30 sekundach). Jeżeli znajdziesz się poza zasięgiem działania, zanim drzwi i pokrywa bagażnika zostaną całkowicie zamknięte, lub inny klucz znajduje się w samochodzie, wtedy funkcja samoczynnego blokowania nie zadziała. Przed pozostawieniem samochodu upewnij się zawsze, czy wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte i zablokowane. Funkcja samoczynnego blokowania nie zamyka szyb sterowanych elektrycznie.

 • (Funkcja automatycznego ponownego zablokowania) Po odblokowaniu przyciskiem żądania wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika zostaną automatycznie zablokowane, kiedy jedna z poniżej podanych czynności nie zostanie wykonana w ciągu około 30 sekund.

  Jeśli Twój samochód posiada system alarmowy, światłą awaryjne migną celem potwierdzenia.

  Czas wymagany do automatycznego zablokowania drzwi można zmienić.

  Patrz rozdział "Możliwości personalizacji".

 •  Otwarcie drzwi lub pokrywy bagażnika.
 •  Przełączenie włącznika zapłonu w jakiekolwiek położenie inne niż OFF.

Blokowanie, odblokowywanie nadajnikiem

Wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika można zablokować lub odblokować, używając nadajnika systemu centralnego zamka. Patrz rozdział "Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem".

System podwójnego blokowania*

System podwójnego blokowania zaprojektowany został tak, aby uniemożliwić otwarcie drzwi od wewnątrz osobie, która włamała się do ...

Blokowanie, odblokowywanie przy użyciu Przycisku blokowania/ odblokowywania drzwi*

Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po naciśnięciu przycisku blokowania, o ile wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są ...

Zobacz tez:

Układ unieruchamiania silnika
Zasady działania Układ unieruchamiania silnika stanowi ochronę przed kradzieżą uniemożliwiającą rozruch silnika kluczykiem z nieprawidłowym kodem. Zakodowane kluczyki Wskazówka: Nie należy przysłaniać kluczyka przedmiotami met ...

System monitoringu wnętrza pojazdu i zabezpieczenia przed odholowaniem
Funkcja monitorowaniu lub kontrolowania wchodząca w skład alarmu antykradzieżowego* za pomocą ultradźwięków wykrywa niepowołany dostęp do samochodu. Włączanie Funkcja ta włącza się automatycznie w momencie aktywacji al ...

Zasięg działania
System działa wyłącznie wówczas, kiedy kierowca znajduje się w samochodzie, lub gdy klucz znajduje się w zasięgu jego działania. UWAGA Gdy bateria znajduje się wyładowana lub gdy pojazd znajduje się w miejscu, gdzi ...

Categorie