Mazda3: Czujniki parkowania

Mazda3 –> Podczas jazdy –> Czujniki parkowania

System parkowania składa się z czujników ultradźwiękowych, które wykrywają przeszkody wokół samochodu podczas wjazdu do garażu lub parkowania równoległego, gdy samochód porusza się z prędkością nie większą niż około 10 km/h. System ten jest wyposażony w urządzenie wspomagające, które za pośrednictwem sygnału dźwiękowego i komunikatu na wyświetlaczu o wykryciu przeszkody, powiadamia kierowcę o orientacyjnej odległości pojazdu od przeszkody*.

Czujniki parkowania


OSTRZEŻENIE

Nie polegaj wyłącznie na systemie czujników parkowania i podczas jazdy upewnij się, czy wokół samochodu nie dostrzegasz żadnej przeszkody. System wspomaga kierowcę przy manewrach do przodu i do tyłu podczas parkowania.

Pola wykrywania przeszkód przez czujniki są jednak ograniczone, toteż poleganie wyłącznie na sygnałach pochodzących z systemu parkowania może doprowadzić do wypadku. Zawsze upewnij się, czy wokół samochodu nie dostrzegasz żadnego zagrożenia

 

UWAGA

 • Nie instaluj żadnych akcesoriów w obszarze działania czujników. Mogą one zakłócać działanie systemu.
 •  W zależności od rodzaju przeszkody i warunków otoczenia obszar działania czujnika może się zawężać lub czujniki mogą nie wykryć przeszkody.
 •  System może działać nieprawidłowo w następujących sytuacjach:
 •  Czujniki są zabrudzone błotem, lodem lub śniegiem (prawidłowe funkcjonowanie zostaje przywrócone po ich oczyszczeniu).
 •  Czujniki są zamarznięte (prawidłowe funkcjonowanie zostaje przywrócone po usunięciu lodu).
 •  Czujnik został przykryty dłonią.
 •  Czujnik został poddany nadmiernym wstrząsom.
 •  Samochód jest zbyt mocno przechylony.
 •  W skrajnie wysokich lub niskich temperaturach otoczenia.
 •  Samochód porusza się po wybojach, pochyłościach, nawierzchniach żwirowych lub trawiastych.
 •  W pobliżu samochodu znajdują się jakiekolwiek źródła ultradźwięków, na przykład sygnał dźwiękowy innego pojazdu, odgłos silnika motocykla, dźwięk hamulca pneumatycznego większych pojazdów lub czujniki innego pojazdu.
 •  Samochód porusza się w intensywnym deszczu lub po nawierzchniach powodujących rozpryski wody.
 •  Samochód jest wyposażony w antenę odbiornika radiowego lub antenę teleskopową chowaną w zderzaku.
 •  Samochód porusza się w kierunku bardzo wysokiego lub kanciastego krawężnika.
 •  Przeszkoda znajduje się zbyt blisko czujnika.
 •  Przeszkody pod zderzakiem mogą nie zostać wykryte. Przeszkody nie dosięgające do wysokości zderzaka lub bardzo cienkie mogą początkowo zostać wykryte, ale w momencie zbliżenia się do nich czujniki przestają je wykrywać.
 •  Następujące przeszkody mogą nie zostać wykryte:
 •  Cienkie przedmioty typu drut lub sznurek
 •  Substancje łatwo pochłaniające fale dźwiękowe, jak bawełna lub śnieg
 •  Przedmioty o kanciastych kształtach
 •  Przedmioty bardzo wysokie i szerokie u szczytu
 •  Przedmioty małe i krótkie
 •  Jeżeli zderzak zostanie uderzony, nawet w wyniku drobnej kolizji, należy dokonać przeglądu czujników w wyspecjalizowanym serwisie, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Jeżeli czujniki ulegną przekrzywieniu, nie będą wykrywać przeszkód.
 •  (Z czujnikiem przednim i czujnikiem przednim narożnym) System może działać nieprawidłowo, jeżeli przy włączonym układzie czujników parkowania nie słychać sygnału dźwiękowego lub nie świeci się lampka sygnalizacyjna. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
 •  (Bez czujnika przedniego i czujnika przedniego narożnego) System może działać nieprawidłowo, jeżeli nie słychać sygnału dźwiękowego. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
 • (Z czujnikiem przednim i czujnikiem przednim narożnym) System może działać nieprawidłowo, jeżeli słychać sygnał dźwiękowy wskazujący na usterkę systemu, a lampka sygnalizacyjna miga. Skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.
 •  Sygnał dźwiękowy wskazujący na usterkę systemu może nie być emitowany, jeżeli temperatura otoczenia jest bardzo niska lub gdy czujniki są zabrudzone błotem, czy przykryte lodem lub śniegiem. Usuń wszelkie zabrudzenia z okolic czujników.
 •  Przed montażem haka holowniczego skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem.

  Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Regulacja jakości obrazu

OSTRZEŻENIE Zawsze reguluj jakość obrazu z kamery cofania, gdy samochód jest zatrzymany: Nie reguluj jakości obrazu z kamery c ...

Zasięg działania czujników

Czujniki wykrywają przeszkody w następującym obszarze. ...

Zobacz tez:

Użytkowanie fotelika dziecięcego na fotelu pasażera
Nigdy nie używać fotelika dziecięcego skierowanego tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu chronionym przez umieszczoną przed nim aktywną poduszkę powietrzną. Dziecko mogłoby doznać poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń. R ...

Okno dachowe otwierane elektrycznie
OSTRZEŻENI Przed uruchomieniem elektrycznie otwieranego okna dachowego należy sprawdzić, czy na jego drodze nie ma żadnych przeszkód oraz upewnić się, że dzieci i zwierzęta nie znajdują się w pobliżu okn ...

Głośność/Wyświetlacz/Ustawienia dźwięku
Regulacja głośności Obracaj pokrętłem regulacji głośności na panelu sterowania. Można również posługiwać się przyciskami regulacji głośności na kierownicy. Ustawienia wyświetlacza Wybierz ikon ...

Categorie