Mazda3: Korzystanie z zestawu do naprawy opony

Mazda3 –> W razie awarii –> Przebita opona –> Zestaw do awaryjnej naprawy opony –> Korzystanie z zestawu do naprawy opony

 1. Zjedź samochodem w bezpieczne miejsce po prawej stronie drogi i zaparkuj nim na równej i twardej powierzchni, w miejscu niezakłócającym ruchu drogowego.
 2.  Ustaw dźwignię zmiany biegów na 1 lub biegu wstecznym (R) w przypadku manualnej skrzyni biegów, a w przypadku automatycznej skrzyni biegów ustaw dźwignię wybierania biegów w pozycji P.
 3.  Włącz hamulec postojowy po wciśnięciu pedału hamulca i wyłączeniu silnika.
 4.  W razie konieczności włącz światła awaryjne i ustaw trójkąt ostrzegawczy.
 5.  Poproś pasażerów o opuszczenie samochodu, wyjmij bagaże i zestaw do naprawy przebitej opony.

Sedan

Korzystanie z zestawu do naprawy opony


Hatchback

Korzystanie z zestawu do naprawy opony


 1. Potrząśnij butlą z uszczelniaczem, aby wymieszać jej zawartość. Następnie rozciągnij wężyk.

Korzystanie z zestawu do naprawy opony


PRZESTROGA

Nie potrząsaj butlą zbyt intensywnie.

Wprzeciwnym razie uszczelniacz może zostać rozpylony poza przewód doprowadzający, a w razie przedostania się na ubrania lub inne przedmioty możesz nie zdołać usunąć go.

 

UWAGA

Uszczelniacz łatwo twardnieje i wprowadzenie go do opony jest trudniejsze w zimnych warunkach pogodowych (0 C (32 F) lub poniżej).

Rozgrzej uszczelniacz wewnątrz samochodu, aby ułatwić wprowadzenie go do opony.

 1. Ze sprężarki powietrza wyjmij jej przewód i wtyczkę.

Korzystanie z zestawu do naprawy opony


 1. Zainstaluj wyciągnięty ze sprężarki przewód na zaworze wtryskowym butli.

Korzystanie z zestawu do naprawy opony


PRZESTROGA

Przed nałożeniem przewodu sprężarki na zawór wtryskowy butli upewnij się, czy przełącznik sprężarki powietrza jest w pozycji OFF. Jeśli przewód sprężarki nie jest bezpiecznie zainstalowany na zaworze wtryskowym butli, może nastąpić wyciek uszczelniacza.
 1. Wykręć nakrętkę z zaworu w przebitej oponie, nałóż przewód wtryskowy na zawór opony, obracaj tuleją w prawo i dokręć ją.

Korzystanie z zestawu do naprawy opony


 1. Zainstaluj butlę na sprężarce powietrza i dociśnij ją, dopóki lewe i prawe zaczepy nie będą bezpiecznie umocowane.

Korzystanie z zestawu do naprawy opony


 1. Włóż wtyczkę sprężarki powietrza do gniazda akcesoriów wewnątrz samochodu i ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC. Patrz rozdział "Gniazda akcesoriów".

Korzystanie z zestawu do naprawy opony


PRZESTROGA

Podczas podłączania lub odłączania wtyczki sprężarki powietrza do/od gniazda akcesoriów upewnij się, czy przełącznik sprężarki jest ustawiony w położeniu OFF. Podczas włączania/ wyłączania sprężarki powietrza używaj jej przełącznika.
 1. Uszczelniacz jest wprowadzany do opony po ustawieniu przełącznika sprężarki powietrza w pozycji ON. Po całkowitym wtryśnięciu uszczelniacza poczekaj na wzrost ciśnienia powietrza w oponie do wartości ciśnienia podanej w specyfikacji.

UWAGA

Ciśnienie napompowania może wzrosn ąć do około 300 kPa (3,1 kgf/cm2, 3 bary, 43,5 psi) chwilę po wprowadzaniu uszczelniacza przez zawór.

Zwykle ciśnienie napompowania stopniowo maleje i osiąga aktualną warto ść po około 30 sekundach.

 

OSTRZEŻENIE

Ciśnienie robocze sprężarki nie może przekraczać 300 Kpa (3,1 kgf/cm2, 3 bary, 43,5 psi): Dalsze używanie sprężarki powietrza po przekroczeniu wartości ciśnienia napompowania wynoszącej 300 kPa (3,1 kgf/cm2, 3 bary, 43,5 psi), jest niebezpieczne. Jeśli sprężarka ulegnie przegrzaniu gorące powietrze zostanie wydalone i możesz ulec poparzeniu.

 

PRZESTROGA

Jeśli sprężarka działa wolno lub nagrzewa się, oznacza to, że uległa przegrzaniu. Wyłącz natychmiast sprężarkę i zaniechaj dalszych czynności. W takiej sytuacji należy pozostawić sprężarkę powietrza wyłączoną przez około 30 minut lub dłużej, dopóki jej temperatura nie spadnie.

 

UWAGA

 • Sprawdź na naklejce zawierającej dane ciśnienia w oponach (na słupku drzwi kierowcy) prawidłowe ciśnienie opon.
 • Nie włączaj sprężarki powietrza na dłużej niż 10 minut ciągłej pracy, ponieważ dalsze korzystanie z niej po takim czasie może doprowadzić do jej awarii.
 • Jeśli ciśnienie napompowania opony nie wzrośnie, naprawa opony nie jest możliwa. Jeśli w ciągu 10 minut opona nie uzyska wartości ciśnienia napompowania podanej w specyfikacji, prawdopodobnie uległa ona zbyt mocnemu uszkodzeniu. W takiej sytuacji naprawa przy użyciu awaryjnego zestawu do naprawy przebitej opony nie przyniosła skutku.

  Skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

 1. Umieść naklejkę informującą o ograniczeniu prędkości w miejscu dobrze widocznym dla kierowcy.

Korzystanie z zestawu do naprawy opony


OSTRZEŻENIE

Nie umieszczaj naklejki informującej o ograniczeniu prędkości na pokrywie poduszki powietrznej wbudowanej w kierownicę: Umieszczenie naklejki na pokrywie poduszki powietrznej wbudowanej w kierownicę zagraża bezpieczeństwu, ponieważ wówczas poduszka powietrzna może nie zadziałać (rozłożyć się) we właściwy sposób i doprowadzić do poważnych obrażeń.

Ponadto nie umieszczaj naklejki w miejscach, które uniemożliwią widzenie lampek ostrzegawczych lub prędkościomierza.

 1. Gdy opona osiągnie wartość napompowania podaną w specyfikacji, wyłącz sprężarkę powietrza, obróć tuleją przewodu wtryskowego w lewo i zdejmij ją z zaworu opony. Obróć tuleją przewodu wtryskowego w lewo i zdejmij ją z zaworu opony.
 2.  Odłącz przewód sprężarki od zaworu wtryskowego w butli. Następnie umieść przewód wtryskowy na zaworze wtryskowym butli, aby uniknąć wycieku pozostałego uszczelniacza.

Korzystanie z zestawu do naprawy opony


PRZESTROGA

Uszczelniacz pozostały w przewodzie może ulec rozpryskowi po zdjęciu przewodu. Zdejmij przewód ostrożnie, ponieważ usunięcie uszczelniacza z ubrań lub innych przedmiotów może sprawić trudności.
 1. Nakręć kapturek zaworu.
 2.  Umieść zestaw do naprawy przebitej opony w schowku w bagażniku.
 3.  Od razu wznów podróż, aby rozprowadzić uszczelniacz w oponie.

PRZESTROGA

Ostrożnie jedź samochodem z prędkością 80 km/h lub mniej. Jeśli samochód jedzie z prędkością 80 km/h lub więcej, mogą być odczuwalne wibracje.

 

UWAGA

(Z systemem monitorowania ciśnienia w oponach) Jeśli wartość ciśnienia w oponie nie jest prawidłowa, lampka sygnalizacyjna systemu kontroli ciśnienia w oponach będzie się świecić.
 1. Po przejechaniu samochodem około 10 minutowej trasy lub odcinka 5 km podłącz sprężarkę powietrza do zaworu w oponie zgodnie z punktem 9 procedury i sprawdź ciśnienie napompowania opony, patrząc na wskaźnik ciśnienia znajdujący się na sprężarce. Jeśli ciśnienie napompowania opony jest niższe od wartości ciśnienia podanej w specyfikacji, włącz sprężarkę powietrza i poczekaj na osiągnięcie wartości napompowania zgodnej ze specyfikacją.

OSTRZEŻENIE

Jeśli ciśnienie napompowania opony spadło poniżej wartości 130 kPa (1,3 kgf/cm2 lub bary, 18,9 psi), nie kontynuuj podróży i skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy: Naprawa przy użyciu zestawu do naprawy przebitej opony nie przyniosła skutku.

Jeśli widoczny jest spadek wartości ciśnienia napompowania opony, nawet po powtórzeniu punktów od 9 do 19 opisanej procedury, nie należy kontynuować podróży: Skontaktuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

 

PRZESTROGA

Przed sprawdzeniem wartości ciśnienia napompowania opony za pomocą wskaźnika ciśnienia wyłącz sprężarkę powietrza.
 1. Naprawa przy użyciu zestawu do awaryjnej naprawy opony jest ukończona pomyślnie wówczas, jeśli ciśnienie powietrza w oponie nie spada. Natychmiast jedź ostrożnie samochodem do najbliższego specjalistycznego serwisu, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazda, w celu dokonania wymiany opony.

  Zaleca się wymianę na oponę nową.

  Jeśli zamierzasz naprawić lub dalej użytkować oponę, skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem.

  Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazda.

UWAGA

 • Oponę, którą poddano naprawie za pomocą zestawu do naprawy przebitej opony, Mazda zaleca możliwie jak najszybciej wymienić na nową. Jeśli zamierzasz naprawić lub dalej użytkować oponę, skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazda.
 • Koła można ponownie używać dopiero po usunięciu pozostałego na nim uszczelniacza. Należy jednak wymienić kompletny zawór opony na nowy.

Zestaw do awaryjnej naprawy opony

W skład zestawu do awaryjnej naprawy opony wchodzą następujące elementy. OSTRZEŻENIE Chroń przed dziećmi pojemnik z us ...

Sprawdzanie zestawu do awaryjnej naprawy opony

Sprawdzaj regularnie zestaw do awaryjnej naprawy opony.  Sprawdź termin przydatności do użycia uszczelniacza do opon.  Sprawdź działanie ...

Zobacz tez:

Działanie Pomocy w Parkowaniu
Rys. 214 Konsola środkowa: klawisz wspomagania parkowania. Ręczne włączanie Wspomagania parkowania Nacisnąć przycisk P  jeden raz. Ręczne wyłączanie Wspomagania parkowania Nacisnąć przycisk P  ponownie Ręczne wy ...

Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna kierowcy jest zamontowana wewnątrz koła kierownicy. Kiedy czujnik zderzenia przedniego wykryje uderzenie o odpowiednio dużej sile, poduszka powietrzna kierowcy błyskawicznie się napełni pomagając zredukować obrażenia głowy i kl ...

Rozpoznawanie głosowe (Typ A/ Typ B)
W tym rozdziale objaśniono podstawowe zasady obsługi funkcji rozpoznawania głosowego. Aktywacja rozpoznawania głosowego Aby uruchomić Menu główne: Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego. W ...

Categorie