Mazda3: Nawiązywanie połączenia

Mazda3 –> Komfort wnętrza –> Bluetooth –> Zestaw głośnomówiący Bluetooth (Typ C/Typ D) –> Nawiązywanie połączenia

Korzystanie ze spisu telefonów

Połączenia można nawiązywać poprzez wypowiadanie nazwiska osoby widniejącego w pobranym spisie telefonów lub nazwiska osoby, której numer telefonu zarejestrowano wcześniej w zestawie głośnomówiącym Bluetooth.

Patrz "Importowanie kontaktów (Pobieranie spisu telefonów)".

 1.  Naciśnij przycisk wybierania głosowego.
 2.  Poczekaj na sygnał dźwiękowy.
 3.  Powiedz: "Call XXXXX... (Np. "John") Mobile".
 4.  Postępuj zgodnie z instrukcjami głosowymi, aby nawiązać połączenie.

Obsługa przy pomocy ekranu

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.
 2.  Wybierz , aby wyświetlić
  listę kontaktów.
 3.  Wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie, aby wyświetlić ekran ze szczegółami dla tego kontaktu.
 4.  Wybierz żądany numer telefonu, aby nawiązać połączenie.

Importowanie kontaktów (Pobieranie spisu telefonów)

Poprzez Bluetooth możesz zaimportować do zestawu głośnomówiącego Bluetooth spis telefonów z Twojego urządzenia (telefonu komórkowego).

(Automatyczne pobieranie)

Ustawienie "Automatyczne pobieranie kontaktów" musi być włączone.

W przypadku podłączenia zestawu głośnomówiącego do urządzenia książka telefoniczna pobierana jest automatycznie.

Patrz "Ustawienia komunikacyjne".

(Ręczne pobieranie)

Gdy funkcja "Automatyczne pobieranie kontaktów" jest wyłączona, pobierz książkę telefoniczną w następujący sposób.

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.
 2.  Wybierz , aby wyświetlić
  listę kontaktów.
 3.  Wybierz .

 4.  Wybierz lub
  , aby przełączyć na tryb
  działania urządzenia.
 5.  Jeśli wybrano ,
  wybierz .

 6.  Rozpocznie się pobieranie z telefonu komórkowego.

UWAGA

 • W przypadku użycia funkcji importu wszystkich kontaktów po wcześniejszym zapisaniu książki telefonicznej w systemie Bluetooth książka telefoniczna zostanie nadpisana.
 •  Do spisu telefonów można wprowadzić maksymalnie 1 000 kontaktów.
 •  Książka telefoniczna, rejestr połączeń przychodzących/wychodzących oraz pamięć Ulubionych są zastrzeżone dla każdego podłączanego telefonu komórkowego, w celu ochrony prywatności danych.

Ulubione kontakty

Można dodać maksymalnie 50 kontaktów.

Po zarejestrowaniu numeru telefonu nawiązywanie połączenia będzie trwało krócej. Ponadto nie będziesz musiał szukać w spisie telefonów osoby, z którą chcesz nawiązać połączenie.

Dodawanie do ulubionych

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.
 2.  Wybierz , aby wyświetlić
  listę ulubionych.
 3.  Wybierz .

 4.  Wybierz lub
  .

 5.  Wybierz z wyświetlanej listy.

UWAGA

W przypadku wybrania "Dodaj nowy kontakt" rejestrowane są również takie informacje jak imię wybranej osoby.

Ponadto w przypadku wybrania "Dodaj nowe informacje o kontakcie" rejestrowany jest wyłącznie numer telefonu wybranej osoby.

Nawiązywanie połączenia z ulubionym kontaktem

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.
 2.  Wybierz , aby wyświetlić
  listę ulubionych.
 3.  (Tylko jeden numer telefonu jest przypisany do tego kontaktu) Wybierz informacje o kontakcie, z którym chcesz nawiązać połączenie.

  Przejdź do Punktu 5.

  (Do tego kontaktu przypisanych jest kilka numerów telefonów) Wybierz kontakt, z którym chcesz nawiązać połączenie, aby wyświetlić ekran pokazujący szczegóły dla tego kontaktu. Przejdź do Punktu 4.

 4. Wybierz numer telefonu, z którym chcesz nawiązać połączenie.
 5.  Wybierz .

Usuwanie kontaktów z ulubionych

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.
 2.  Wybierz , aby wyświetlić
  listę ulubionych.
 3.  Wybierz .

 4.  Wybierz .

 5.  Wybierz informacje o kontakcie, który chcesz usunąć.
 6.  Wybierz .

Zmiana porządku wyświetlania kontaktów w ulubionych

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.
 2.  Wybierz , aby wyświetlić
  listę ulubionych.
 3.  Wybierz .

 4.  Wybierz .

 5.  Wybrany kontakt można przemieścić na liście.
 6.  Przesuń kontakt lub przenieś go za pomocą pokrętła sterującego, a następnie wybierz .

Zmiana nazwy kontaktu w swoich ulubionych

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.
 2.  Wybierz , aby wyświetlić
  listę ulubionych.
 3.  Wybierz .

 4.  Wybierz .

 5.  Wybierz kontakt, aby wyświetlić ekran klawiatury
 6.  Po wprowadzeniu nowej nazwy i wybraniu ikony nazwa kontaktu
  jest zapisywana.

UWAGA

W przypadku naciśnięcia i przytrzymania danego kontaktu wyświetlanego na liście ulubionych informacje o nim można edytować (usunąć, zmienić).

Wybieranie numeru telefonu

UWAGA

Przećwicz tę czynność w zaparkowanym samochodzie, aż nie upewnisz się, czy nie będzie ona Cię dekoncentrować w czasie jazdy. Jeśli nie czujesz się pewnie, wykonuj połączenia telefoniczne po zaparkowaniu w bezpiecznym miejscu, i ruszaj tylko wtedy, kiedy możesz kontrolować sytuację, a całą uwagę skupić na jeździe.
 1. Wybierz ikonę na ekranie
  głównym i wyświetl ekran komunikacji.
 2.  Po naciśnięciu
  wyświetlana jest klawiatura telefonu.
 3.  Wprowadź numer telefonu za pomocą klawiatury telefonu.
 4.  Wybierz , aby nawiązać
  połączenie.

Wprowadzanie numeru lub symbolu

Użyj klawiatury telefonu.

Naciśnij i przytrzymaj ikonę , aby
wprowadzić +.

Wybierz , aby usunąć ostatni wpis.


Naciśnij i przytrzymaj , aby usunąć
wszystkie wprowadzone znaki.

Funkcja powtórnego wybierania numeru

Nawiązuje połączenie z ostatnią osobą, do której dzwoniono (ostatnia osoba w spisie połączeń wychodzących) z telefonu komórkowego/systemu w samochodzie.

 1.  Naciśnij przycisk wybierania głosowego.
 2.  Poczekaj na sygnał dźwiękowy.
 3.  Powiedz: "Redial"

Funkcja oddzwaniania

Nawiązuje połączenie z ostatnią osobą, która do nas dzwoniła (ostatnia osoba w spisie połączeń przychodzących) na telefon komórkowy/system w samochodzie.

 1.  Naciśnij przycisk wybierania głosowego.
 2.  Poczekaj na sygnał dźwiękowy.
 3.  Powiedz: "Call back"

Zestaw głośnomówiący Bluetooth (Typ C/Typ D)

...

Odbieranie rozmowy przychodzącej

W momencie odebrania rozmowy przychodzącej powiadomienie o takiej rozmowie wyświetlane jest na ekranie. Ustawienie "Powiadomienie o rozmowie przychodzącej" musi by&# ...

Zobacz tez:

Włącznik zapłonu
Pozycje przycisku Start System działa wyłącznie wówczas, kiedy kierowca znajduje się w samochodzie, lub gdy klucz znajduje się w zasięgu jego działania. Każdorazowe naciśnięcie przycisku Start powoduje, że włącznik zapł ...

Wyłączanie poduszek powietrznych
Możliwość wyłączenia poduszek powietrznych jest przewidziana np. w następujących przypadkach.  Gdy na fotelu pasażera trzeba umieścić fotelik dziecięcy, w którym dziecko jest przewożone tyłem do kierunku jazdy (w ...

Mechaniczna skrzynia biegów
Przestawianie dświgni skrzyni biegów Przed przestawieniem dświgni skrzyni biegów należy całkowicie wcisnąć pedał sprzęgła, a po włączeniu biegu zwalniać pedał powoli. Włączanie biegu wstecznego R Prz ...

Categorie