Mazda3: Obsługa radia (Typ B)

Mazda3 –> Komfort wnętrza –> System Audio –> Zestaw audio (Typ C/Typ D) –> Obsługa radia (Typ B)

Obsługa radia (Typ B)


Włączanie radia

Aby włączyć radio, naciśnij przycisk wyboru pasma ( ).

Wybór pasma

Następnie naciśnięcie przycisku wyboru pasma ( ) powoduje przełączanie pasm w następującej kolejności: FM1→ FM2→ MW/LW.

Wybrany tryb zostanie wyświetlony.

UWAGA

Jeśli emitowany sygnał w paśmie FM jest słaby, odbiór zmienia się automatycznie ze STEREO na MONO, aby zmniejszyć szumy.

Dostrajanie

Radio można dostroić kilkoma sposobami: Ręcznie, korzystając z trybu Przeszukiwania lub Skanowania, wybierając zaprogramowane stacje oraz korzystając z funkcji Automatycznego zapamiętywania stacji lokalnych.

Najłatwiejszym sposobem wyboru stacji jest ustawienie ich zaprogramowanie.

Dostrajanie ręczne Wybierz stację, naciskając lekko przycisk dostrajania ( ,
).


Tryb przeszukiwania

Automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku dostrajania ( ,
), aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego.

Wyszukiwanie zostaje wstrzymane po znalezieniu stacji.

UWAGA

Przy naciśniętym i przytrzymanym przycisku, wyszukiwanie będzie kontynuowane bez zatrzymania.

Skanowanie

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( ),
aby automatycznie odsłuchać stacje o najsilniejszym sygnale. Skanowanie zatrzymuje się na około 5 sekund po znalezieniu każdej stacji. Naciśnij i przytrzymaj ponownie przycisk ( )
w ciągu tego okresu czasu, aby ustawić znalezioną stację.

Programowanie stacji

6 pozycji pamięci może zostać wykorzystanych do zapamiętania 6 stacji MW/LW oraz 12 stacji FM.

 1.  Aby ustawić stację, najpierw wybierz pasmo MW/LW, FM1 lub FM2.

  Dostrój radio do wybranej stacji.

 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk programowania stacji przez około 2 sekundy do usłyszenia sygnału dźwiękowego. Na wyświetlaczu pojawi się numer i częstotliwość wybranej stacji. Stacja została zapamiętana.
 3.  Powtórz tę czynność dla pozostałych pasm i częstotliwości, które chcesz zapamiętać. Aby wybrać stację z pamięci, wybierz pasmo MW/LW, FM1 lub FM2 i naciśnij odpowiedni przycisk pamięci. Na wyświetlaczu pojawi się numer kanału i częstotliwość stacji.

Radiowy System Danych (RDS)

UWAGA

System RDS nie działa, jeśli znajdujesz się poza zasięgiem jego działania.

Częstotliwość alternatywna (AF)

Funkcja AF dostępna jest dla zakresu FM.

Naciśnij przycisk menu ( ) i
wybierz AF, na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie "AF". Jeśli sygnał danej stacji jest słaby, radio przełączy się automatycznie na częstotliwość alternatywną.

Jeśli zamierzasz kontynuować słuchanie programu regionalnego, naciśnij przycisk menu ( ) i wybierz funkcję REG.


Wyświetli się "REG ON". Aby skasować wybór, naciśnij pokrętło ponownie i wybierz REG. Wyświetli się "REG OFF".

Informacje o ruchu drogowym (TA)

Naciśnięcie przycisku informacji o ruchu drogowym ( ), powoduje uaktywnienie
funkcji TA, a na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie "TA".

Jeśli włączone jest odbieranie informacji o ruchu drogowym, informacje takie zostaną nadane, nawet jeśli uruchomione są w tym czasie inne funkcje (FM, CD, USB, iPod, AUX lub BT audio), i wyświetli się wówczas napis "Traffic Info".

Aby zakończyć odbieranie informacji i powrócić do poprzedniego trybu pracy, naciśnij przycisk ( ) w trakcie słuchania
informacji o ruchu drogowym.

Przycisk typu programu (PTY)

Niektóre stacje FM nadają kody typu programu. Oznaczenia te umożliwiają szybkie znalezienie alternatywnych stacji nadających ten sam rodzaj programu.

Naciśnij przycisk informacji o typie programu ( ,
) przy włączonym paśmie FM. Podczas odbioru na wyświetlaczu pojawi się oznaczenie typu programu i "PTY". Jeśli program nie ma swojego oznaczenia, wyświetli się napis "None".

(Aby wybrać typ programu):

 1.  Naciśnij przycisk informacji o typie programu ( ,
  ) przy wyświetlonym
  oznaczeniu typu programu.
 2.  Wykonaj jedną z poniższych czynności:

(Aby odszukać program o wybranym typie):

 1.  Naciśnij przycisk informacji o typie programu ( ,)
  przy wyświetlonym oznaczeniu typu programu.
 2.  Naciśnij przycisk informacji o typie programu ,
  do usłyszenia sygnału
  dźwiękowego.

  Radio wyszuka odpowiednie stacje, a jeśli nie zostanie znaleziona żadna, wyświetli się napis "Nothing" i radio powróci do poprzednio słuchanej stacji.

(Aby przypisać typy programów do przycisków programowania stacji):

 1.  Naciśnij przycisk informacji o typie programu ( ,
  ) przy wyświetlonym
  oznaczeniu typu programu.
 2.  Naciśnij przycisk informacji o typie programu ( ,
  ) i wybierz typ programu.
 3.  W czasie gdy wyświetlane są typy programów, naciśnij przycisk programowania stacji przez około 2 sekundy.

Informacje o zagrożeniach

Jeśli włączone jest odbieranie informacji o zagrożeniu, informacje takie zostaną nadane, nawet jeśli uruchomione są w tym czasie inne funkcje (FM, CD, USB, iPod, AUX lub BT audio), i wyświetli się wówczas "Alarm!".

Po zakończeniu informacji o zagrożeniu odbiornik powróci do poprzedniego trybu pracy.

Obsługa radia (Typ A)

Włączanie radia Aby włączyć radio, naciśnij przycisk wyboru pasma ( ). Wybór pasma Kolejne naciskanie przycisku wyboru pasma ( ) powoduj ...

Obsługa odtwarzacza płyt CD*

UWAGA Jeśli płyta zawiera zarówno pliki muzyczne (CD-DA), jak i pliki MP3/ WMA/AAC, odtwarzanie tych dwóch lub trzech t ...

Zobacz tez:

Tylne światło przeciwmgłowe
Włączanie / wyłączanie  Włącznik świateł przekręcić w położenie lub " rys. 39 na stronie 58.  Włącznik świateł przekręcić w położenie 2 . Wyłączanie tylnych świ ...

Przechowywanie tylnej półki
Rys. 164 W bagażniku: zaślepki do mocowania tylnej półki Rys. 165 W bagażniku: zaślepki do moco wania tylnej półki Tylnej półki nie można przechować pod podłogą bagażnika. Wyjąć zaślepki r ...

Przerywanie i wznawianie ograniczania prędkości jazdy
Przerywanie W celu przerwania ograniczania prędkości jazdy należy pociągnąć dśwignię do siebie. Wznawianie W celu wznowienia ograniczania prędkości jazdy należy wychylić dśwignię do góry. Przekroczenie ...

Categorie