Mazda3: Otrzymywanie wiadomości i odpowiadanie na nie (opcja dostępna tylko w przypadku telefonów obsługujących funkcję E-mail/SMS)

Mazda3 –> Komfort wnętrza –> Bluetooth –> Zestaw głośnomówiący Bluetooth (Typ C/Typ D) –> Otrzymywanie wiadomości i odpowiadanie na nie (opcja dostępna tylko w przypadku telefonów obsługujących funkcję E-mail/SMS)

Można pobierać, wyświetlać i odtwarzać (odczytywać za pośrednictwem systemu) wiadomości SMS (Short Message Service), oraz Emaile odebrane na podłączone urządzenia.

Dodatkowo można również odpowiadać na połączenia i komunikaty w odebranych wiadomościach.

Pobieranie wiadomości

Można pobrać i wyświetlić maksymalnie 20 nowych wiadomości z podłączonego urządzenia.

UWAGA

W przypadku wiadomości e-mail z każdej skrzynki można pobrać 20 wiadomości.

(Automatyczne pobieranie)

Ustawienie "Automatyczne pobieranie Emaili" (Email) lub "Automatyczne pobieranie SMS-ów" (SMS) musi być włączone. Wiadomość jest pobierana automatycznie, gdy system Bluetooth jest połączony z urządzeniem.

Patrz "Ustawienia komunikacyjne".

(Ręczne pobieranie)

Gdy ustawienie "Automatyczne pobieranie emaili" (E-mail) lub "Automatyczne pobieranie SMS-ów" (SMS) jest wyłączone, dane z telefonu można pobrać w następujący sposób.

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.
 2.  Aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą, wybierz lub
  .

 3.  Wybierz ikonę

 4. Rozpocznie się pobieranie z telefonu komórkowego.

UWAGA

 • Załączone dane nie są pobierane.
 •  Mogą być pobierane wiadomości o wielkości maksimum 1 kilobajta (email)/140 bajtów (SMS).
 •  Dla każdego urządzenia tworzona jest lista wiadomości.
 •  Jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje MAP 1.0, w celu pobrania wykorzystywane jest polecenie AT.

  Pobrana wiadomość wskazuje, że już została przeczytana.

 •  W zależności od podłączonego urządzenia pobieranie z zastosowaniem polecenia AT może nie działać.

Odbieranie wiadomości

(Metoda 1 )

W momencie, w którym urządzenie otrzymuje wiadomość, wyświetlane jest powiadomienie o otrzymaniu wiadomości. Ustawienie "Powiadomienia Email" (E-mail) lub "Powiadomienia SMS" (SMS) musi być włączone.

Patrz "Ustawienia komunikacyjne".

Wybierz i wyświetl daną
wiadomość.

(Metoda 2 )

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.
 2.  Wybierz i wyświetl
  nową listę wiadomości email i SMS.
 3.  Wybierz wiadomość, którą chcesz wyświetlić.

W dolnej części danej wiadomości wyświetlane są następujące ikony. Ikony, jakimi można się posłużyć, różnią się w zależności od warunków użytkowania.

Odbieranie wiadomości


UWAGA

Można wybrać maksymalnie trzy gotowe wiadomości.

Przykład obsługi (sprawdzanie nieprzeczytanych wiadomości E-mail)

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.
 2.  Aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą, wybierz .

Przykład obsługi


 1. Wyświetl nieprzeczytaną wiadomość wyszczególnioną tłustym drukiem.
 2. Wyświetlana jest treść wiadomości i możliwość odpowiedzenia na nią, nawiązania połączenia z nadawcą lub odtworzenia jej.

Zmiana wyświetlanego konta (wyłącznie w przypadku wiadomości E-mail)

 1.  Wybierz .

 2.  Wybierz konto, które chcesz wyświetlić. W skrzynce odbiorczej będą wówczas wyświetlane wyłącznie wiadomości dla wybranego konta.

Edytowanie gotowych wiadomości

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.
 2.  Wybierz .

 3.  Wybierz .

 4.  Wybierz gotową wiadomość, którą chcesz edytować. Wyświetlany jest wówczas ekran z klawiaturą.
 5.  Po wprowadzeniu treści i wybraniu
  wiadomość taka jest zapisywana jako jedna z gotowych wiadomości.

UWAGA

 • Wybierz ikonę , aby
  zmienić język.
 • Wybierz ikonę , aby
  przełączyć na małe lub wielkie litery.
 • Wybierz ikonę , aby
  powrócić do poprzedniego ekranu bez zapisania ustawień edycji.

Przerywanie połączenia

Połączenie można przerwać, aby odebrać inne połączenie przychodzące. W przypadku wybrania lub naciśnięcia przycisku odbierania ...

Ustawienia komunikacyjne

Wybierz ikonę na ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji. Aby zmienić ustawienie, wybierz . *1 W zależności od urządzenia m ...

Zobacz tez:

Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby
Działanie dświgni przełącznika wycieraczek Wycieraczki przedniej szyby z regulowanym trybem pracy przerywanej Tryb pracy wycieraczek może być wybrany poprzez odpowiednie ustawienie dświgni. W trybie pracy przerywanej wycieraczek można regulować c ...

Akumulator
OSTRZEŻENIE Przeczytaj uważnie poniższe ostrzeżenia przed obsługą lub kontrolą akumulatora, aby zapewnić bezpieczną i prawidłową pracę: Pracując przy akumulatorze zawsze noś okulary ochronne: Prac ...

System elektronicznego kluczyka
Posiadając przy sobie elektroniczny kluczyk, np. w kieszeni, moż- na realizować w prosty sposób następujące operacje. Kierowca zawsze powinien posiadać przy sobie elektroniczny kluczyk. Blokowanie i odblokowywanie drzwi Blokowanie i odblokowywanie drzwi b ...

Categorie