Mazda3: Otrzymywanie wiadomości i odpowiadanie na nie (opcja dostępna tylko w przypadku telefonów obsługujących funkcję E-mail/SMS)

Mazda3 –> Komfort wnętrza –> Bluetooth –> Zestaw głośnomówiący Bluetooth (Typ C/Typ D) –> Otrzymywanie wiadomości i odpowiadanie na nie (opcja dostępna tylko w przypadku telefonów obsługujących funkcję E-mail/SMS)

Można pobierać, wyświetlać i odtwarzać (odczytywać za pośrednictwem systemu) wiadomości SMS (Short Message Service), oraz Emaile odebrane na podłączone urządzenia.

Dodatkowo można również odpowiadać na połączenia i komunikaty w odebranych wiadomościach.

Pobieranie wiadomości

Można pobrać i wyświetlić maksymalnie 20 nowych wiadomości z podłączonego urządzenia.

UWAGA

W przypadku wiadomości e-mail z każdej skrzynki można pobrać 20 wiadomości.

(Automatyczne pobieranie)

Ustawienie "Automatyczne pobieranie Emaili" (Email) lub "Automatyczne pobieranie SMS-ów" (SMS) musi być włączone. Wiadomość jest pobierana automatycznie, gdy system Bluetooth jest połączony z urządzeniem.

Patrz "Ustawienia komunikacyjne".

(Ręczne pobieranie)

Gdy ustawienie "Automatyczne pobieranie emaili" (E-mail) lub "Automatyczne pobieranie SMS-ów" (SMS) jest wyłączone, dane z telefonu można pobrać w następujący sposób.

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.
 2.  Aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą, wybierz lub
  .

 3.  Wybierz ikonę

 4. Rozpocznie się pobieranie z telefonu komórkowego.

UWAGA

 • Załączone dane nie są pobierane.
 •  Mogą być pobierane wiadomości o wielkości maksimum 1 kilobajta (email)/140 bajtów (SMS).
 •  Dla każdego urządzenia tworzona jest lista wiadomości.
 •  Jeśli podłączone urządzenie nie obsługuje MAP 1.0, w celu pobrania wykorzystywane jest polecenie AT.

  Pobrana wiadomość wskazuje, że już została przeczytana.

 •  W zależności od podłączonego urządzenia pobieranie z zastosowaniem polecenia AT może nie działać.

Odbieranie wiadomości

(Metoda 1 )

W momencie, w którym urządzenie otrzymuje wiadomość, wyświetlane jest powiadomienie o otrzymaniu wiadomości. Ustawienie "Powiadomienia Email" (E-mail) lub "Powiadomienia SMS" (SMS) musi być włączone.

Patrz "Ustawienia komunikacyjne".

Wybierz i wyświetl daną
wiadomość.

(Metoda 2 )

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.
 2.  Wybierz i wyświetl
  nową listę wiadomości email i SMS.
 3.  Wybierz wiadomość, którą chcesz wyświetlić.

W dolnej części danej wiadomości wyświetlane są następujące ikony. Ikony, jakimi można się posłużyć, różnią się w zależności od warunków użytkowania.

Odbieranie wiadomości


UWAGA

Można wybrać maksymalnie trzy gotowe wiadomości.

Przykład obsługi (sprawdzanie nieprzeczytanych wiadomości E-mail)

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.
 2.  Aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą, wybierz .

Przykład obsługi


 1. Wyświetl nieprzeczytaną wiadomość wyszczególnioną tłustym drukiem.
 2. Wyświetlana jest treść wiadomości i możliwość odpowiedzenia na nią, nawiązania połączenia z nadawcą lub odtworzenia jej.

Zmiana wyświetlanego konta (wyłącznie w przypadku wiadomości E-mail)

 1.  Wybierz .

 2.  Wybierz konto, które chcesz wyświetlić. W skrzynce odbiorczej będą wówczas wyświetlane wyłącznie wiadomości dla wybranego konta.

Edytowanie gotowych wiadomości

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji.
 2.  Wybierz .

 3.  Wybierz .

 4.  Wybierz gotową wiadomość, którą chcesz edytować. Wyświetlany jest wówczas ekran z klawiaturą.
 5.  Po wprowadzeniu treści i wybraniu
  wiadomość taka jest zapisywana jako jedna z gotowych wiadomości.

UWAGA

 • Wybierz ikonę , aby
  zmienić język.
 • Wybierz ikonę , aby
  przełączyć na małe lub wielkie litery.
 • Wybierz ikonę , aby
  powrócić do poprzedniego ekranu bez zapisania ustawień edycji.

Przerywanie połączenia

Połączenie można przerwać, aby odebrać inne połączenie przychodzące. W przypadku wybrania lub naciśnięcia przycisku odbierania ...

Ustawienia komunikacyjne

Wybierz ikonę na ekranie głównym i wyświetl ekran komunikacji. Aby zmienić ustawienie, wybierz . *1 W zależności od urządzenia m ...

Zobacz tez:

Bluetooth
Zestaw głośnomówiący Bluetooth Po podłączeniu urządzenia (telefonu komórkowego) Bluetooth poprzez transmisję fal radiowych do samochodowego systemu audio, który również obsługuje technologię Bluetooth, możliwe jest ...

Automatyczna regulacja głośności
Jeżeli dostępna jest funkcja AVC, reguluje ona samoczynnie poziom głośności, kompensując hałas podczas jazdy.  Naciśnij przycisk MENU i wybierz AUDIO.  Wybierz POZIOM AVC lub ADAPTACJA GŁOŚN.  Za pomocą przycisk&oacu ...

Korzystanie z układu ostrzegania o zjechaniu z pasa ruchu
Włączanie i wyłączanie układu Wskazówka:Gdy układ jest wyłączony, na wyświetlaczu informacyjnym pali się lampka ostrzegawcza. Patrz Lampki kontrolne i ostrzegawcze. Wskazówka: Stan i ustawienia układu pozostają niezmi ...

Categorie