Mazda3: Przygotowanie Bluetooth (Typ A/Typ B)

Mazda3 –> Komfort wnętrza –> Bluetooth –> Bluetooth –> Przygotowanie Bluetooth (Typ A/Typ B)

Przygotowanie zestawu głośnomówiącego Bluetooth

Ustawianie kodu do programowania 4-cyfrowy kod do zaprogramowania posiadanego telefonu komórkowego (sparowania) można uprzednio ustawić.

UWAGA

Początkowe ustawienie to "0000".
 1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.
 2.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup"
 3.  Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player."
 4.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Pairing options"
 5.  Zapytanie: "Select one of the following: Pair, Edit, Delete, List, or Set pin Code."
 6.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Set pin code"
 7.  Zapytanie: "Your current pin code is XXXX. Do you want to change it to a different pairing pin code?"
 8.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes"
 9.  Zapytanie: "Please say a 4-digit pairing code".
 10.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "YYYY"
 11.  Zapytanie: "YYYY is this correct?"
 12.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" lub "No"
 13.  Jeśli "Yes", przejdź do punktu 14. Jeśli "No", procedura powraca do punktu 9.
 14.  Zapytanie: "Your new pairing pin code is YYYY. Use this pin code when pairing devices to the Hands free system.

  Do you want to pair a device now?"

 15.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes" lub "No"
 16.  Jeśli "Yes", system przełącza na tryb rejestracji urządzenia. Po wypowiedzeniu "No" system przejdzie w stan czuwania.

Parowanie urządzenia

Aby móc korzystać z zestawu głośnomówiącego Bluetooth, urządzenie wyposażone w Bluetooth musi zostać sparowane z modułem Bluetooth w niżej opisany sposób.

W pojeździe można sparować do siedmiu urządzeń bezprzewodowych z funkcją Bluetooth, łącznie z telefonami komórkowymi.

UWAGA

 • Urządzenie może zostać sparowane tylko podczas postoju pojazdu. Jeżeli samochód ruszy, procedura parowania zostanie przerwana.

  Parowanie podczas jazdy jest niebezpieczne - wykonaj tę czynność przed wyruszeniem w podróż.

  Zaparkuj w bezpiecznym miejscu przed rozpoczęciem parowania.

 •  Jeżeli urządzenie Bluetooth zostało sparowane w pojeździe jako urządzenie Bluetooth audio, nie ma potrzeby ponownego parowania go jako telefonu.

  Analogicznie nie ma potrzeby ponownego parowania jako urządzenia Bluetooth audio, jeśli zostało sparowane jako telefon.

 •  Ponieważ zasięg urządzenia z funkcją Bluetooth wynosi około 10 metrów, jeśli takie urządzenie znajduje się w promieniu 10 metrów od pojazdu, może zostać wykryte i sparowane przypadkowo podczas parowania innego urządzenia.
 1. Włącz funkcję Bluetooth w urządzeniu.

UWAGA

Obsługa urządzenia jest opisana w dołączonej do niego instrukcji obsługi
 1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.
 2.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup"
 3.  Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player."
 4.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Pairing options"
 5.  Zapytanie: "Select one of the following: Pair, edit, delete, list, or set pin code."
 6.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Pair"
 7.  Zapytanie: "Start the pairing process on your Bluetooth device. Your pin code is 0000 (XXXX). Input this on your Bluetooth device. See device manual for instructions."
 8.  Za pomocą telefonu komórkowego wyszukaj urządzenie Bluetooth (urządzenie peryferyjne).

UWAGA

Obsługa urządzenia jest opisana w dołączonej do niego instrukcji obsługi.
 1. Wybierz z listy urządzeń wyszukanych przez telefon komórkowy pozycję "Mazda".
 2.  Wprowadź w urządzeniu 4-cyfrowy kod do parowania.
 3.  Zapytanie: "Please say the name of the device after the beep".
 4.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXX - - -" (Powiedz "device tag", dowolnie wybraną nazwę urządzenia).

  Przykład: "Stan's device".

UWAGA

Nazwę parowanego urządzenia należy wypowiedzieć w ciągu 10 sekund.

Jeśli sparowane mają być dwa urządzenia, nie mogą być sparowane pod tą samą lub zbliżoną nazwą.

 1. Zapytanie: "Adding XXXXXX - - - (Np. "Stan's phone") (Oznaczenie urządzenia). Is this correct?"
 2.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes"
 3.  Zapytanie: "Pairing complete"

Po zaprogramowaniu urządzenia system automatycznie je rozpozna. Po ponownym włączeniu zestawu głośnomówiącego Bluetooth lub po pierwszym aktywowaniu zestawu głośnomówiącego Bluetooth po obróceniu włącznika zapłonu z pozycji OFF do ACC, system wypowie komunikat "XXXXXX - - - (Np. "Stan's device") (Oznaczenie urządzenia) is connected".

UWAGA

 • Po ukończeniu procedury parowania na wyświetlaczu pojawia się symbol .
 •  Niektóre urządzenia Bluetooth audio potrzebują określonego czasu, zanim symbol zostanie wyświetlony.
 • Programowanie urządzenia można wykonać także używając przycisków sterowania systemu audio.
 • W zależności od urządzenia, status zaprogramowania może ulec skasowaniu po pewnym czasie.

  Jeśli tak się stanie, powtórz całą procedurę zaczynając od kroku 1.

Odczyt zarejestrowanych urządzeń

Zestaw głośnomówiący Bluetooth może odczytać listę urządzeń zarejestrowanych w systemie.

UWAGA

Korzystaj z tej funkcji tylko podczas postoju. Zbyt mocno rozprasza ona uwagę, aby wykonywać ją podczas jazdy, i możesz popełnić zbyt wiele błędów.
 1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.
 2.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup"
 3.  Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player."
 4.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Pairing options"
 5.  Zapytanie: "Select one of the following: Pair, edit, delete, list, or set pin code."
 6.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "List"
 7. Zapytanie: "XXXXX..., XXXXX..., XXXXX... (Np. Device A, device B, device C)" (odczyt oznaczeń urządzeń zarejestrowanych w zestawie głośnomówiącym).

W czasie odczytywania żądanej pozycji naciśnij krótko przycisk wybierania głosowego i wypowiedz jedno z poniższych poleceń głosowych, aby zostało wykonane.

 1.  Zapytanie: "End of list, would you like to start from the beginning?"
 2.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "No"
 3.  Zapytanie: "Returning to main menu."

Wybór urządzenia

Jeżeli zostało sparowanych kilka urządzeń, system Bluetooth podłączy to, które zostało sparowane jako ostatnie. Jeżeli chcesz domyślnie łączyć się z innym sparowanym urządzeniem, konieczne będzie dokonanie zmiany parametrów połączenia.

Zmieniony porządek zaprogramowanych urządzeń zostanie zapamiętany, i nie ulegnie skasowaniu nawet po wyłączeniu zapłonu.

(Telefon komórkowy)

 1.  Naciśnij krótko przycisk odbierania połą- czenia lub przycisk wybierania głosowego.
 2.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup"
 3.  Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player."
 4.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Select phone"
 5.  Zapytanie: "Please say the name of the device you would like to select. Available devices are XXXXX... (Np. urządzenie A), XXXXX... (Np. urządzenie B), XXXXX...

  (Np. urządzenie C) Which device please?"

 6. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "X" (podaj numer telefonu komórkowego, który chcesz podłączyć).
 7. Zapytanie: "XXXXX... (Np. urządzenie B...) (oznaczenie zarejestrowanego urządzenia) is this correct?"
 8.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes"
 9.  Zapytanie: "XXXXX... (Np. urządzenie B...) (Oznaczenie urządzenia) selected".

(Odtwarzacz audio)

 1.  Naciśnij krótko przycisk odbierania połą- czenia lub przycisk wybierania głosowego.
 2.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup"
 3.  Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player."
 4.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Select music player"
 5.  Zapytanie: "Please say the name of the device you would like to select. Available devices are XXXXX... (Np. urządzenie A), XXXXX... (Np. urządzenie B), XXXXX...

  (Np. urządzenie C) Which device please?"

 6.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "X" (podaj numer odtwarzacza audio, który chcesz podłączyć).
 7.  Zapytanie: "XXXXX... (Np. urządzenie B...) (oznaczenie zarejestrowanego urządzenia) is this correct?"
 8.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes"
 9. Zapytanie: "XXXXX... (Np. urządzenie B...) (Oznaczenie urządzenia) selected".

UWAGA

 • Po nawiązaniu połączenia z wybranym urządzeniem na wyświetlaczu pojawia się symbol lub .

 • Niektóre urządzenia Bluetooth audio potrzebują określonego czasu, zanim symbol lub
  zostanie
  wyświetlony.
 • Wybór urządzenia (odtwarzacza audio) może być dokonany również przy pomocy przycisków sterowania na panelu.

Usuwanie urządzenia

Zarejestrowane urządzenia (telefony komórkowe) można usunąć pojedynczo lub zbiorowo.

UWAGA

Korzystaj z tej funkcji tylko podczas postoju. Zbyt mocno rozprasza ona uwag ę, aby wykonywać ją podczas jazdy, i możesz popełnić zbyt wiele błędów.
 1. Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.
 2.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup"
 3.  Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player."
 4.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Pairing options"
 5.  Zapytanie: "Select one of the following: Pair, edit, delete, list, or set pin code."

UWAGA

Zarejestrowane urządzenie (telefon komórkowy) może być usunięty za pomocą listy zarejestrowanych urządzeń.
 1. Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Delete"
 2.  Zapytanie: "Please say the name of the device you would like to delete.

  Available devices are XXXXX...

  (Np. urządzenie A), XXXXX...

  (Np. urządzenie B), XXXXX...

  (Np. urządzenie C), or all. Which device please?"

 3.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "X" (podaj numer urządzenia do usunięcia).

UWAGA

Powiedz "All", aby usunąć wszystkie urządzenia (telefony komórkowe).
 1. Zapytanie: "Deleting XXXXX... (Np.

  urządzenie B...) (Oznaczenie zarejestrowanego urządzenia). Is this correct?"

 2.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes"
 3.  Zapytanie: "Deleted"

Edycja zarejestrowanych urządzeń

 1.  Naciśnij krótko przycisk odbierania połączenia lub przycisk wybierania głosowego.
 2.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Setup"
 3.  Zapytanie: "Select one of the following: Pairing options, confirmation prompts, language, password, select phone or select music player."
 4.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Pairing options"
 5.  Zapytanie: "Select one of the following: Pair, edit, delete, list, or set pin code."
 6.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Edit"
 7.  Zapytanie: "Please say the name of the device you would like to edit. Available devices are XXXXX... (Np. urzą- dzenie A), XXXXX... (Np. urządzenie B), XXXXX... (Np. urządzenie C) Which device please?"
 8.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "X" (podaj numer urządzenia do edycji).
 9.  Zapytanie: "New name please?"
 10.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "XXXXX... (Np. urządzenie C)" (podaj oznaczenie urządzenia, dowolną nazwę dla urządzenia).
 11.  Zapytanie: "XXXXX... (Np.

  urządzenie C) (Oznaczenie urządzenia). Is this correct?"

 12.  Powiedz: [Sygnał dźwiękowy] "Yes"
 13.  Zapytanie: "New name saved."

Przygotowanie Bluetooth Audio

Ustawianie urządzenia Bluetooth audio

Można wykonać sparowanie, wprowadzenie zmian, skasowanie oraz wyświetlenie informacji o sparowanych urządzeniach Bluetooth audio.

 1.  Tryb zmienia się przy każdorazowym naciśnięciu przycisku menu ( ).


  Wybierz "BT SETUP".

Typ A

Ustawianie urządzenia Bluetooth audio


Typ B

Typ B


* Wskazania zmieniają się w zależności od wybranego trybu pracy systemu.

 1. Obróć pokrętłem regulacji parametrów dźwięku i wybierz pożądany tryb.

Typ B


 1. Naciśnij pokrętło, aby wybrać tryb.

Parowanie urządzenia Bluetooth audio

Każde przenośne urządzenie Bluetooth audio musi zostać sparowane z systemem Bluetooth przed rozpoczęciem odtwarzania przez głośniki w samochodzie.

Maksymalnie można sparować siedem urządzeń przenośnych Bluetooth audio, łącznie z telefonami Bluetooth.

UWAGA

 • Jeżeli przenośne urządzenie Bluetooth zostało sparowane z systemem jako telefon komórkowy, nie ma potrzeby parowania go ponownie jako urządzenia Bluetooth. Analogicznie, nie ma potrzeby parowania telefonu komórkowego jako telefon, jeśli został sparowany jako przenośne urządzenie audio Bluetooth audio.
 • Programowanie urządzenia może być dokonane przy użyciu systemu wybierania głosowego.

Informacje na temat zasad obsługi urządzenia Bluetooth audio znajdziesz w dołączonej do niego instrukcji obsługi.

Niektóre urządzenia Bluetooth audio posiadają czterocyfrowy kod PIN.

Sprawdź tę informację w instrukcji obsługi urządzenia, ponieważ procedura parowania jest różna w zależności od tego, czy urządzenie posiada kod PIN, czy nie.

Parowanie urządzenia Bluetooth audio z czterocyfrowym kodem PIN.

 1.  Używając pokrętła regulacji parametrów dźwięku wybierz tryb parowania "PAIR DEVICE" w "BT SETUP". (Więcej szczegółów, patrz "Ustawianie urządzenia Bluetooth").
 2.  Naciśnij pokrętło, aby wybrać tryb.

  Po wyświetleniu przez około 3 sekundy "ENTER PIN" na wyświetlaczu informacyjnym zostanie wyświetlone "PIN 0000" i kod PIN może zostać wprowadzony.

 3.  Wprowadź kod PIN Twojego urządzenia Bluetooth audio naciskając przyciski programowania stacji od 1 do 4 w czasie, kiedy wyświetlane jest "PIN 0000".

  Naciśnij przycisk programowania stacji 1, aby wprowadzić pierwszą liczbę, 2 - drugą, 3 - trzecią 4 - czwartą. Na przykład, jeśli PIN to "4213": naciśnij przycisk programowania stacji 1 czterokrotnie (1, 2, 3, 4), przycisk 2 dwukrotnie (1, 2), przycisk 3 jednokrotnie (1) a przycisk 4 trzykrotnie (1, 2, 3). Jeśli napis "PIN 0000" zniknie zanim wprowadzisz kod, powtórz procedurę zaczynając od punktu 1.

UWAGA

Niektóre urządzenia akceptują określony kod programowania (zazwyczaj "0000" lub "1234").

Jeśli programowanie nie może być przeprowadzone, sprawdź w instrukcji obsługi przenośnego urządzenia audio i spróbuj użyć powyższych kodów, jeśli to konieczne.

 1. Naciśnij pokrętło ustawień dźwięku, kiedy wprowadzony kod PIN zostanie wyświetlony.

  Na wyświetlaczu będzie migać "PAIRING".

 2.  Uruchom tryb parowania w przenośnym urządzeniu Bluetooth audio, kiedy na wyświetlaczu miga "PAIRING".
 3.  Kiedy parowanie zostanie zakończone, po 10-30 sekundach wyświetli się " "
  i "PAIR SUCCESS", po czym "PAIR SUCCESS" wyświetli się przez około 3 sekundy, a następnie wyświetlacz powróci do normalnego trybu pracy.

UWAGA

 • Niektóre urządzenia Bluetooth audio potrzebują określonego czasu, zanim symbol " " zostanie wyświetlony.

 •  Jeśli parowanie się nie powiodło, zostanie wyświetlone "Err" przez 3 sekundy.
 •  Parowanie nie może być przeprowadzone podczas jazdy.

  Jeżeli próbujesz sparować urządzenie podczas jazdy, zostanie wyświetlone "PAIR DISABLE".

 •  Jeśli zostało już sparowanych siedem urządzeń Bluetooth audio w samochodzie, parowanie kolejnego nie może być wykonane i zostanie wyświetlone "MEMORY FULL".

  Usuń jedno ze sparowanych urządzeń, aby móc sparować kolejne.

Parowanie urządzenia Bluetooth audio bez czterocyfrowego kodu PIN.

 1.  Używając pokrętła regulacji parametrów dźwięku wybierz tryb parowania "PAIR DEVICE" w "BT SETUP". (Więcej szczegółów, patrz "Ustawianie urządzenia Bluetooth").
 2.  Naciśnij pokrętło, aby wybrać tryb. Po wyświetleniu przez około 3 sekundy "ENTER PIN" na wyświetlaczu informacyjnym zostanie wyświetlone "PIN 0000" i kod PIN może zostać wprowadzony.
 3.  Naciśnij pokrętło ustawień dźwięku, kiedy wyświetla się "PIN 0000".

  Na wyświetlaczu systemu audio będzie migać "PAIRING".

 4.  Uruchom tryb parowania w przenośnym urządzeniu Bluetooth audio, kiedy na wyświetlaczu miga "PAIRING".
 5.  Jeśli urządzenie Bluetooth audio wymaga kodu PIN, wprowadź "0000".
 6.  Kiedy parowanie zostanie zakończone, po 10-30 sekundach wyświetli się "
  " i "PAIR SUCCESS", po czym "PAIR SUCCESS" wyświetli się przez około 3 sekundy, a następnie wyświetlacz powróci do normalnego trybu pracy.

UWAGA

 • Jeśli parowanie nie może być ukończone, spróbuj wprowadzić kod "1234". Zobacz w instrukcji obsługi przenośnego urządzenia jaki jest poprawny kod PIN.
 •  Niektóre urządzenia Bluetooth audio potrzebują określonego czasu, zanim symbol " "
  zostanie wyświetlony.
 •  Jeśli parowanie się nie powiodło, zostanie wyświetlone "Err" przez 3 sekundy.
 •  Parowanie nie może być przeprowadzone podczas jazdy.

  Jeżeli próbujesz sparować urządzenie podczas jazdy, zostanie wyświetlone "PAIR DISABLE".

 •  Jeśli zostało już sparowanych siedem urządzeń Bluetooth audio w samochodzie, parowanie kolejnego nie może być wykonane i zostanie wyświetlone "MEMORY FULL". Usuń jedno ze sparowanych urządzeń, aby móc sparować kolejne.

Wybór urządzenia

Jeżeli zostało sparowanych kilka urządzeń, system Bluetooth podłączy to, które zosta- ło sparowane jako ostatnie. Jeżeli chcesz domyślnie łączyć się z innym sparowanym urządzeniem, konieczne będzie dokonanie zmiany parametrów połączenia. Zmieniony porządek zaprogramowanych urządzeń zostanie zapamiętany, i nie ulegnie skasowaniu nawet po wyłączeniu zapłonu.

 1.  Używając pokrętła ustawień parametrów dźwięku wybierz tryb zmiany ustawień połączenia "LINK CHANGE" w "BT SETUP". (Więcej szczegółów, patrz "Ustawianie urządzenia Bluetooth").
 2.  Naciśnij pokrętło, aby wybrać tryb.
 3.  Zostanie wyświetlona nazwa aktualnie podłączonego urządzenia Bluetooth audio. Jeśli nie zostało podłączone żadne urządzenie Bluetooth audio, wyświetlona zostanie nazwa pierwszego ze sparowanych wcześniej urządzeń.
 4.  Obróć pokrętłem ustawień parametrów dźwięku, aby wybrać nazwę urządzenia, które chcesz podłączyć.

Wybór urządzenia


 1. Naciśnij pokrętło ustawień parametrów dźwięku, aby potwierdzić wybór urządzenia, które chcesz podłączyć.

  Symbol " " zniknie, a napis
  "PAIRING" zacznie migać na wyświetlaczu.

UWAGA

Jeśli naciśniesz pokrętło ustawień dźwięku w trakcie wyświetlania "GO BACK", wyświetlacz wróci do "LINK CHANGE".
 1. Kiedy podłączanie zostanie zakończone pomyślnie, wyświetlony zostanie ponownie " " wraz z "LINK
  CHANGED".

  "LINK CHANGED" jest wyświetlane przez około 3 sekundy, a następnie wyświetlacz wróci do normalnego trybu pracy.

UWAGA

 • Niektóre urządzenia Bluetooth audio potrzebują określonego czasu, zanim symbol " " zostanie wyświetlony.

 •  Jeżeli domyślnie sparowanym urzą- dzeniem był telefon komórkowy, system Bluetooth podłączy go. Jeżeli chciałbyś użyć sparowanego wcześniej w systemie Bluetooth urządzenia Bluetooth audio, ustawienia takiego urządzenia należy zmienić.
 •  Jeśli wystąpił błąd podczas podłączania urządzenia audio, na wyświetlaczu będzie migać "Err" przez trzy sekundy, a następnie wyświetlacz wróci do "LINK CHANGE".

  Wtakim przypadku sprawdź stan sparowania urządzenia Bluetooth audio oraz jego położenie w samochodzie (nie powinno być w bagażniku, ani w metalowym pojemniku) i spróbuj podłączyć je ponownie.

 •  Wybór urządzenia audio może być wykonany za pomocą systemu wybierania głosowego.

Sprawdzenie aktualnie podłączonego urządzenia

Włącz tryb ustawiania domyślnego urządzenia. (Zobacz rozdział "Zmiana domyślnego urządzenia Bluetooth audio").

Nazwa aktualnie podłączonego urządzenia będzie wyświetlona jako pierwsza na liście.

Usuwanie urządzenia

 1.  Używając pokrętła ustawień parametrów dźwięku wybierz tryb usuwania urządzenia "PAIR DELETE" w "BT SETUP". (Więcej szczegółów, patrz "Ustawianie urządzenia Bluetooth").
 2.  Naciśnij pokrętło, aby wybrać tryb.
 3.  Zostanie wyświetlona nazwa pierwszego ze sparowanych wcześniej urządzeń.
 4.  Obróć pokrętło ustawień parametrów dźwięku, aby wybrać nazwę sparowanego urządzenia, które chcesz skasować.

Usuwanie urządzenia


UWAGA

Wyświetlane są tylko nazwy sparowanych urządzeń. Jeśli zostało sparowane tylko jedno urządzenie, zostanie wyświetlona nazwa tylko tego urządzenia.
 1. Jeśli wybierzesz pozycję inną niż "GO BACK" i potwierdzisz naciskając pokrętło, zostanie wyświetlone "SURE? NO".
 2.  Obróć pokrętło ustawień dźwięku w prawo, aż wyświetli się "SURE? YES".

UWAGA

Wyświetlany napis zależy od tego, czy obrócisz pokrętło ustawień dźwięku w prawo, czy w lewo.

-W prawo: wyświetlone "SURE? YES" -W lewo: wyświetlone "SURE? NO"

 1. Naciśnij pokrętło ustawień parametrów dźwięku, aby potwierdzić wybór.

UWAGA

Wybierz "GO BACK" i naciśnij pokrętło ustawień parametrów dźwięku, aby wrócić do "PAIR DELETE".
 1. Po usunięciu urządzenia "PAIR DELETE" zostanie wyświetlone przez trzy sekundy, a następnie wyświetlacz wróci do normalnego trybu pracy.

UWAGA

Jeśli wystąpił błąd podczas usuwania sparowanego urządzenia, na wyświetlaczu będzie migać "Err" przez trzy sekundy, a następnie wyświetlacz wróci do "LINK DELETE".

Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth audio

 1.  Używając pokrętła ustawień parametrów dźwięku wybierz tryb wyświetlania informacji "DEVICE INFO" w "BT SETUP". (Więcej szczegółów, patrz "Ustawianie urządzenia Bluetooth").
 2.  Naciśnij pokrętło, aby wybrać tryb.
 3.  Zostanie wyświetlona nazwa podłączonego urządzenia Bluetooth.
 4.  Obróć pokrętłem ustawień dźwięku, aby wybrać informacje o urządzeniu Bluetooth, które chciałbyś wyświetlić.

Wyświetlanie informacji o urządzeniu Bluetooth audio


UWAGA

Jeśli naciśniesz pokrętło ustawień dźwięku w trakcie wyświetlania "GO BACK", wyświetlacz wróci do "DEVICE INFO".

Komponenty zestawu

Mikrofon (zestaw głośnomówiący) Z mikrofonu korzysta się podczas wypowiadania poleceń głosowych lub nawiązywania połączenia p ...

Dostępny język (Typ A/Typ B)

Dostępne są języki: angielski, francuski, hiszpański, włoski, niemiecki, holenderski i portugalski. Jeśli nastąpi zmiana języka, wszystkie ...

Zobacz tez:

System oświetlania drogi do samochodu*
System oświetlania drogi do samochodu włącza światła po naciśnięciu przycisku odblokowywania w kluczu, będąc poza samochodem. Jeśli włącznik zapłonu oraz przełącznik świateł przednich ustawione są w sposó ...

Czujnik nasłonecznienia/temperatury
Układ klimatyzacji mierzy temperaturę powietrza wewnątrz i na zewnątrz samochodu oraz poziom nasłonecznienia. Następnie reguluje odpowiednio temperaturę wnętrza. PRZESTROGA Nie zasłaniaj czujników, ponieważ ukł ...

Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik
Sprawdzanie poziomu płynu chłodzącego OSTRZEŻENIE Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. W razie kontaktu natychmiast przemyj to miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.   ...

Categorie