Seat Leon: O niniejszej instrukcji

Seat Leon –> O niniejszej instrukcji

Niniejsza instrukcja zawiera opis wyposażenia dostarczanego wraz z pojazdem aktualny w momencie jej druku. Niektóre elementy wyposażenia opisane w instrukcji mogą być dostępne dopiero w terminie późniejszym lub też są dostępne jedynie na niektórych rynkach.

Ponieważ niniejsza instrukcja modeli LEON ma charakter ogólny, niektóre elementy wyposażenia oraz funkcje opisane tutaj nie występują we wszystkich rodzajach bądź wariantach tego modelu; mogą się one różnić lub ulegać zmianom w zależności od wymogów technicznych oraz w zależności od danego rynku; natomiast w żadnym wypadku nie należy tego faktu uznawać za nieuczciwą reklamę.

Ilustracje mają charakter pomocy ogólnej i mogą przedstawiać wyposażenie różniące się pewnymi szczegółami od zamontowanego w samochodzie.

Oznaczenia kierunków jazdy (lewo, prawo do przodu, do tyłu) użyte w niniejszej instrukcji mają zastosowanie w kontekście normalnego kierunku jazdy samochodu, o ile nie zastrzezono inaczej.

Materiały audiowizualne mają pomóc użyt-kownikom w lepszym zrozumieniu pewnych funkcji pojazdu. Materiały te nie zastępują instrukcji obsługi. W celu uzyskania dokładnych informacji i wskazówek proszę przeczytać instrukcję obsługi.

Wyposażenie oznaczone gwiazdkę* 
znajduje się w standardzie jedynie w niektórych wersjach, zaś w innych wersjach stanowi opcjonalne wyposażenie dodatkowe, bądź też jest oferowane wyłącznie w niektórych krajach.

Wszystkie znaki zastrzeżone są 
oznaczone symbolem . Prawa autorskie obowiązują pomimo braku symbolu ich zastrzeżenia.

Ciąg dalszy akapitu na stronie
następnej.

Ważne ostrzeżenie na stronie


Szczegółowy opis na stronie


Informacje ogólne na stronie


Informacje w razie sytuacji
awaryjnych na stronie

Materiały audiowizualne na danej
stronie.

UWAGA

Symbol ten poprzedza informacje dotyczące bezpieczeństwa. Ostrzegają one przed możliwością wypadku lub zagrożeniem dla zdrowia lub życia.

OSTROŻNIE

Treści oznaczone tym symbolem zwracają uwagę na potencjalne źródła uszkodzeń samochodu.

Informacja dotycząca środowiska

Treści poprzedzone tym symbolem zawierają konkretne informacje na temat ochrony środowiska.

 Informacja

Symbol ten poprzedza informacje dodatkowe

Niniejsza instrukcja jest podzielona na szesć dużych działów:

1. Podstawowe informacje

2. Bezpieczeństwo

3. Sytuacje awaryjne

4. Działanie

5. Porady

6. Dane techniczne

Na końcu instrukcji znajduje się szczegółów indeks alfabetyczny, umożliwiający szybk* odnalezienie konkretnych informacii.

Wprowadzenie

Uważne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi oraz załączonymi do niej dodatkami umożliwi poznanie własnego samochodu.

W uzupełnieniu regularnej obsługi oraz konserwacji samochodu, właściwe użytkowanie pozwoli zapobiec utracie jego wartości.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi akcesoriów, modyfikacji oraz wymiany części.

W razie sprzedaży samochodu, należy przekazać całą dokumentację pokładową nowemu właścicielowi w związku z zaleceniem posiadania jej w samochodzie.

Dostęp do informacji zawartych w niniejszej instrukcji można uzyskać na dwa sposoby:

UWAGA

Należy zapoznać się i bezwzględnie przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa dotyczących czołowej poduszki powietrznej pasażera  strona 91, Ważne informacje dotyczące czołowej poduszki powietrznej pasażera.

Seat Leon

 ...

Podstawowe informacje

...

Zobacz tez:

Opis panelu skrzynki bezpieczników
Skrzynka bezpieczników (komora silnika) *1 Z żarówkami ksenonowymi *2 Z żarówkami halogenowymi Skrzynka bezpieczników (strona lewa) ...

Ładowanie przyczepy
Zespół (pojazd z przyczepą) powinien być odpowiednio wyważony. Do tego celu wykorzystać dopuszczalne obciążenie zaczepu holowniczego. Za małe obciążenie zaczepu wpływa negatywnie na właściwości jezdne pojazdu z przyczep&# ...

Pokrywa bagażnika
Automatyczne blokowanie pokrywy bagażnika Jeżeli zablokowano pojazd przyciskiem na pilocie, przy otwartej pokrywie bagażnika. pokrywa zablokuje się automatycznie w momencie jej zatrzaśnięcia. Możliwe jest uruchomienie funkcji wydłużenia czas ...

Categorie