Skoda Rapid A5: Climatronic (klimatyzacja automatyczna)

Skoda Rapid A5 –> Obsługa –> Ogrzewanie i klimatyzacja –> Climatronic (klimatyzacja automatyczna)

Elementy obsługowe układu climatronic
Rys. 83 Elementy obsługowe układu climatronic

Klimatyzacja climatronic w trybie automatycznym zapewnia optymalne ustawienie temperatury powietrza, wydajności dmuchawy i rozdziału powietrza.

Układ uwzględnia również intensywność nasłonecznienia, tak że nie ma potrzeby ręcznej korekcji ustawień.

Niektóre funkcje można włączyć lub wyłączyć przekręcając pokrętło lub naciskając odpowiedni przycisk. Po włączeniu funkcji na wyświetlaczu świeci się odpowiedni symbol.

Funkcje poszczególnych elementów obsługowych i wyświetlacza " rys. 83

 1. Regulacja temperatury
 1. Żądana temperatura
 2. Stopnie Celsjusza lub Fahrenheita
 3. Automatyczny tryb klimatyzacji
 4. Włączone intensywne odmrażanie szyby przedniej
 5. Rozdział powietrza
 6. Włączony zamknięty obieg powietrza
 7. Włączona klimatyzacja
 8. Ustawiona prędkość obrotowa dmuchawy
 9. Ustawianie prędkości obrotowej dmuchawy (obrót w lewo: zmniejszanie prędkości obrotowej dmuchawy, obrót w prawo: zwiększanie prędkości obrotowej dmuchawy)
 10. Czujnik temperatury wnętrza

Włączanie pracy automatycznej
Włączanie / wyłączanie intensywnego
odmrażania szyby przedniej (gdy funkcja jest włączona na przycisku świeci się lampka kontrolna) Nadmuch na szyby
Nadmuch na wprost (na tułów)
Nadmuch na stopy
Włączanie / wyłączanie zamkniętego
obiegu powietrza "
Włączanie / wyłączanie chłodzenia


Po wyłączeniu chłodzenia aktywna pozostanie jedynie funkcja wentylacji, w której nie można uzyskać niższej temperatury, niż ta, jaka jest aktualnie na zewnątrz.

Regulacja temperatury

Na wyświetlaczu pojawia się ustawiona wartość temperatury (poz.

2 " rys. 83).

Aby przełączać pomiędzy stopniami Celsjusza i Fahrenheita, jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski i
.


Na wyświetlaczu wyświetla się żądana jednostka temperatury (poz 3 " rys. 83).

Temperaturę wewnętrzną można ustawić w zakresie od +18C do +29 C. W tym zakresie temperatura jest regulowana automatycznie.

Jeżeli zostanie nastawiona temperatura niższa niż +18C, na wyświetlaczu wyświetla się napis "LO".

Jeżeli zostanie nastawiona temperatura wyższa niż +29C, na wyświetlaczu wyświetla się napis "HI".

W obu tych ustawieniach climatronic działa z maksymalną wydajnością chłodzenia lub ogrzewania. Temperatura nie jest regulowana automatycznie.

Regulacja intensywności nadmuchu

Climatronic ustawia automatycznie wydajność dmuchawy, zależnie od temperatury wewnętrznej. Wydajność dmuchawy można zmieniać ręcznie stosownie do potrzeb.

Obniżenie intensywności nadmuchu do minimum powoduje wyłączenie układu climatronic.

Ustawiona prędkość obrotowa dmuchawy wyświetlana jest na wyświetlaczu w formie wskazania danej liczby segmentów (poz. 9 " rys. 83).

Praca automatyczna

Praca automatyczna umożliwia utrzymywanie stałej temperatury wnętrza i osuszanie szyb w samochodzie.

Aby włączyć, nacisnąć przycisk . Na
wyświetlaczu pojawia się (poz.


4 " rys. 83).

Pracę automatyczną można wyłączać przez naciśnięcie dowolnego przycisku rozdziału nadmuchu lub zwiększenie albo zmniejszenie intensywności nadmuchu.

Nastawiona temperatura będzie jednak w dalszym ciągu utrzymywana.

UWAGA
 •  Nie należy wyłączać układu climatronic na dłużej niż to konieczne.
 •  Gdy szyby zaczynają zaparowywać, natychmiast włączyć climatronic.

Informacja

Klimatyzacja (klimatyzacja ręczna

Rys. 82 Elementy obsługowe klimatyzacji Niektóre funkcje można włączyć lub wyłączyć przekręcając pokrętło lu ...

Ekonomiczne używanie chłodzenia

Gdy jest włączone chłodzenie, sprężarka klimatyzacji zużywa część mocy silnika i powoduje zwiększenie zużycia paliwa. J ...

Zobacz tez:

Obsługa połączeń przychodzących
Odebranie połączenia Nacisnąć przycisk z symbolem podniesionej słuchawki. Odrzucenie połączenia Nacisnąć przycisk z symbolem odłożonej słuchawki. Odbieranie połączenia w trakcie trwania innego połączenia Nacisną ...

Opis układu
Stan funkcjonowania układu poduszek powietrznych jest sygnalizowany zapaleniem się lampki kontrolnej na tablicy rozdzielczej ". W momencie wyzwolenia poduszki powietrzne napełniają się gazem i rozwijają. Podczas wyzwolenia poduszek powietrznych pojawia si ...

Kobiety ciężarne i osoby z poważnymi problemami zdrowotnymi
Kobiety ciężarne powinny mieć zawsze zapięty pas bezpieczeństwa. Szczegółowych zaleceń udzielają lekarze. Część biodrowa pasa powinna być zapięta CIASNO I MOŻLIWIE NISKO WOKÓŁ BIODER. Część ...

Categorie