Skoda Rapid A5: Lampki kontrolne

Skoda Rapid A5 –> Obsługa –> Wskaźniki i lampki kontrolne –> Lampki kontrolne

Wprowadzenie do tematu

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów:

Lampki kontrolne sygnalizują aktualny stan określonych funkcji lub usterki.

Wraz z włączeniem się niektórych lampek kontrolnych mogą pojawiać się sygnały akustyczne i komunikaty na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej.

Po włączeniu zapłonu na krótko zapala się kilka lampek kontrolnych, informujących o sprawności układów pojazdu.

Jeżeli sprawdzane układy są w prawidłowym stanie, odpowiednie lampki kontrolne gasną kilka sekund po włączeniu zapłonu.

UWAGA
 •  Brak reakcji na włączenie się lampek kontrolnych, odpowiednich komunikatów i wskazówek na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej może prowadzić do poważnych obrażeń ciała lub uszkodzeń samochodu.
 •  Jeśli konieczne jest zatrzymanie się z powodów technicznych, wówczas samochód należy ustawić w bezpiecznej odległości od ruchu ulicznego, wyłączyć silnik i włączyć światła awaryjne ". Ustawić trójkąt ostrzegawczy w przepisowej odległości - należy przy tym przestrzegać obowiązujących w danym kraju przepisów.
 •  Komora silnika samochodu jest obszarem niebezpiecznym. Podczas prac w komorze silnika należy uwzględnić następujące ostrzeżenia ", Komora silnika.

Hamulec ręczny


Lampka kontrolna świeci się, gdy
jest zaciągnięty hamulec ręczny.

W przypadku jazdy z zaciągniętym hamulcem ręcznym przez co najmniej 3 sekundy z prędkością ponad 6 km/h rozlega się sygnał akustyczny.

Na wyświetlaczu MAXI DOT pojawia się następujący komunikat.

Zwolnij hamulec postojowy!


Układ hamulcowy


Lampka kontrolna świeci się, gdy
poziom płynu hamulcowego w układzie hamulcowym jest za niski lub wystąpiła usterka układu ABS.

Na wyświetlaczu MAXI DOT pojawia się następujący komunikat.

Płyn hamulcowy: Instrukcja
obsługi!

Zatrzymać pojazd, wyłączyć silnik i sprawdzić poziom płynu hamulcowego " " .

UWAGA
 •  Jeżeli lampka kontrolna zaświeci się razem z
  lampką kontrolną ",
  Układ zapobiegający
  blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS), nie wolno
  kontynuować jazdy! Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.
 •  Usterka układu hamulcowego lub ABS może wydłużać drogę hamowania pojazdu - niebezpieczeństwo wypadku!
 •  Otwierając pokrywę komory silnika i sprawdzając poziomu płynu hamulcowego, należy przestrzegać następujących wskazówek ", Komora silnika.

Kontrolka niezapiętego pasa
bezpieczeństwa

Lampka kontrolna świeci się po
włączeniu zapłonu, przypominając kierowcy i pasażerowi o obowiązku zapięcia pasów bezpieczeństwa.

Lampka kontrolna gaśnie po zapięciu
odpowiedniego pasa bezpieczeństwa.

Jeżeli kierowca lub pasażer nie zapnie pasa bezpieczeństwa, a samochód jedzie z prędkością ponad 20 km/h, miga lampka kontrolna i jednocześnie rozlega
się akustyczny sygnał ostrzegawczy.

Jeśli kierowca lub pasażer w czasie kolejnych 90 sekund nie zapnie pasa, sygnał ostrzegawczy wyłącza się, ale lampka kontrolna nadal się świeci.


Alternator


Jeżeli lampka kontrolna świeci
się przy uruchomionym silniku, oznacza to, że akumulator pojazdu nie jest ładowany.

Niezwłocznie skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi. Zlecić sprawdzenie instalacji elektrycznej pojazdu.

Jeżeli w czasie jazdy oprócz lampki kontrolnej zaświeci się dodatkowo lampka
kontrolna (usterka w układzie
chłodzenia), nie wolno
kontynuować jazdy! Wyłączyć silnik - niebezpieczeństwo uszkodzenia silnika! Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Drzwi otwarte


Lampka kontrolna świeci się, gdy
któreś drzwi lub pokrywa bagażnika są otwarte lub niedomknięte.


Olej silnikowy


Lampka kontrolna miga (niskie
ciśnienie oleju)

Na wyświetlaczu MAXI DOT pojawia się następujący komunikat.

Ciśnienie oleju: Wyłączyć silnik!
Instrukcja obsługi!

Gdy miga lampka kontrolna nie
wolno kontynuować jazdy, nawet jeśli poziom oleju jest prawidłowy! Silnik nie może pracować nawet na biegu jałowym.

Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Lampka kontrolna świeci się
(za mało oleju)

Na wyświetlaczu MAXI DOT pojawia się następujący komunikat.

Sprawdź poziom oleju!


Gdy pokrywa komory silnika zostanie otwarta na dłużej niż 30 sekund, lampka kontrolna gaśnie. Jeżeli nie został
dolany olej, lampka kontrolna zaświeca się ponownie po przejechaniu około 100 km.

Lampka kontrolna miga (uszkodzony
czujnik poziomu oleju)

Na wyświetlaczu MAXI DOT pojawia się następujący komunikat.

Czujnik oleju: Serwis!
Przy uszkodzonym czujniku poziomu oleju lampka kontrolna miga kilka razy
po włączeniu zapłonu i rozlega się sygnał akustyczny.

Niezwłocznie skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.


Płyn chłodzący

Lampka kontrolna świeci się tak
długo, aż silnik osiągnie temperaturą roboczą1).

Unikać dużych prędkości obrotowych, wciskania do końca pedału gazu i dużego obciążenia silnika.

Jeżeli zacznie świecić się lub migać lampka kontrolna , oznacza to, że temperatura
silnika jest za wysoka lub poziom płynu chłodzącego za niski.

Na wyświetlaczu MAXI DOT pojawia się następujący komunikat.

Sprawdź płyn chłodz.! Instrukcja
obsługi!

Jeżeli lampka kontrolna zgaśnie
po uzupełnieniu płynu chłodzącego i włączeniu zapłonu, można kontynuować jazdę.

Jeżeli poziom płynu chłodzącego znajduje się w zalecanym zakresie, a lampka kontrolna  świeci się mimo to, przyczyną może być usterka wentylatora chłodnicy.

Jeżeli poziom płynu chłodzącego jest prawidłowy, bezpiecznik jest w prawidłowym stanie, a lampka kontrolna świeci
się mimo to, nie kontynuować
jazdy! Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

UWAGA
 •  Ostrożnie otworzyć zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego. Gdy silnik jest gorący, układ chłodzenia znajduje się pod ciśnieniem - ryzyko poparzenia! Dlatego przed otwarciem zbiornika należy poczekać, aż silnik ostygnie.
 •  Nie dotykać wentylatora chłodnicy. Wentylator chłodnicy może się samoczynnie włączyć również wtedy, gdy zapłon jest wyłączony.

OSTROŻNIE

Wspomaganie kierownicy


Jeżeli lampka kontrolna świeci
się, oznacza to usterkę w układzie wspomagania kierownicy.

Układ wspomagania kierownicy pracuje z ograniczoną siłą wspomagania lub nie działa w ogóle.

Niezwłocznie skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Układ stabilizacji toru jazdy
(ESC)

Jeżeli lampka kontrolna miga,
oznacza to, że trwa ingerencja układu ESC.

Jeżeli lampka kontrolna świeci się,
oznacza to usterkę w układzie ESC.

Na wyświetlaczu MAXI DOT pojawia się następujący komunikat.

Usterka: stabilizacja toru jazdy
(ESC)
lub
Usterka: kontrola trakcji (ASR)


Niezwłocznie skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Jeżeli lampka kontrolna świeci się
od razu po uruchomieniu silnika, układ ESC może być wyłączony z przyczyn technicznych.

Jeżeli po ponownym uruchomieniu silnika lampka kontrolna nie świeci się,
układ ASR jest znowu w pełni gotowy do pracy.

Dalsze informacje ", Układ stabilizacji toru jazdy (ESC).

Informacja Jeżeli akumulator został odłączony i ponownie podłączony, po włączeniu zapłonu włącza się lampka kontrolna .
Jeżeli lampka kontrolna nie zgaśnie po przejechaniu krótkiego odcinka, w układzie jest usterka. Niezwłocznie skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Układ kontroli trakcji (ASR)


Jeżeli lampka kontrolna miga,
oznacza to, że trwa ingerencja systemu ASR.

Jeżeli lampka kontrolna świeci się,
oznacza to usterkę w systemie ASR.

Na wyświetlaczu MAXI DOT pojawia się następujący komunikat.

Usterka: kontrola trakcji (ASR)


Niezwłocznie skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Jeżeli lampka kontrolna świeci się
od razu po uruchomieniu silnika, system ASR może być wyłączony z przyczyn technicznych.

Jeżeli po ponownym uruchomieniu silnika lampka kontrolna nie świeci się,
system ASR jest znowu w pełni gotowy do pracy.

Dalsze informacje ", Układ kontroli trakcji (ASR).

Informacja Jeżeli akumulator został odłączony i ponownie podłączony, po włączeniu zapłonu włącza się lampka kontrolna .
Jeżeli lampka kontrolna nie zgaśnie po przejechaniu krótkiego odcinka, w układzie jest usterka. Niezwłocznie skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Układ zapobiegający
blokowaniu się kół podczas hamowania (ABS)

Jeżeli lampka kontrolna świeci
się, oznacza to usterkę w układzie ABS.

Na wyświetlaczu MAXI DOT pojawia się następujący komunikat.

Usterka: ABS


Samochód można zahamować tylko przy użyciu hamulców bez układu ABS.

Niezwłocznie skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

W przypadku usterki układu ABS wyłączone zostają również inne systemy hamowania i stabilizacji ", Systemy hamowania i stabilizacji.

UWAGA
 •  Usterka układu ABS lub układu hamulcowego może wydłużać drogę hamowania pojazdu - niebezpieczeństwo wypadku!
 •  Jeżeli lampka kontrolna zaświeci się razem z
  lampką kontrolną ",
  Układ hamulcowy,
  nie wolno kontynuować
  jazdy! Skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Tylne światło przeciwmgłowe


Lampka kontrolna świeci się,
gdy jest włączone tylne światło przeciwmgłowe.

Przepalenie żarówki


Lampka kontrolna zaświeca się
po przepaleniu żarówki lub żarówek zewnętrznego oświetlenia pojazdu.

Lampka kontrolna zaświeci się w
ciągu kilku sekund po włączeniu zapłonu lub światła z przepaloną żarówką.

Na wyświetlaczu MAXI DOT pojawia się np. następujący komunikat.

INFORMACJA Sprawdź prawe
światło mijania!

Tylne światło pozycyjne i oświetlenie tablicy rejestracyjnej posiada kilka żarówek.

Lampka kontrolna zaświeci się
dopiero wtedy, gdy przepalą się wszystkie żarówki światła pozycyjnego (w lampie tylnej) lub oświetlenia tablicy rejestracyjnej1).

Dlatego należy często sprawdzać sprawność tych żarówek.

System kontroli spalin


Jeżeli lampka kontrolna świeci
się, oznacza to usterkę w systemie kontroli spalin. System umożliwia jazdę w trybie awaryjnym.

Niezwłocznie skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Układ wstępnego żarzenia (silniki
wysokoprężne)

Lampka kontrolna świeci się po
włączeniu zapłonu. Gdy lampka zgaśnie, silnik można od razu uruchomić.

Jeżeli lampka kontrolna nie włączy
się albo będzie stale świecić, w układzie wstępnego żarzenia jest usterka.

Jeśli lampka kontrolna zaczyna
migać podczas jazdy, w układzie sterowania silnika wystąpiła usterka. System umożliwia jazdę w trybie awaryjnym.

Niezwłocznie skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Kontrola sterownika silnika
(silniki benzynowe)

Jeżeli lampka kontrolna świeci
się, oznacza to usterkę w układzie sterowania silnika. System umożliwia jazdę w trybie awaryjnym.

Niezwłocznie skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Filtr cząstek stałych (silniki
wysokoprężne)

Filtr cząstek stałych usuwa znajdujące się w spalinach cząstki sadzy. Cząsteczki sadzy gromadzą się w filtrze cząstek stałych i są tam regularnie spalane.

Jeżeli lampka kontrolna świeci się
oznacza to, że filtr jest zatkany sadzą.

W celu wyczyszczenia filtra cząstek stałych należy, o ile pozwalają na to warunki drogowe " , przez co najmniej 15 minut lub do momentu zgaśnięcia lampki kontrolnej jechać w
następujący sposób. Włączyć

Jeżeli uda się oczyścić filtr, lampka kontrolna zgaśnie.


Jeśli filtr nie zostanie dostatecznie oczyszczony, lampka kontrolna nie wyłącza
się i zaczyna migać lampka kontrolna .


Na wyświetlaczu MAXI DOT pojawia się następujący komunikat.

Filtr cząstek stałych: Instrukcja
obsługi! System umożliwia jazdę w trybie awaryjnym. Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu świeci się również lampka kontrolna .


Niezwłocznie skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

UWAGA
 •  Filtr cząstek stałych osiąga bardzo wysokie temperatury - ryzyko pożaru i ciężkich obrażeń. Nigdy nie zatrzymywać pojazdu w miejscach, w których pod samochodem znajdowałyby się łatwopalne materiały, które mogłyby ulec zapłonowi, np. sucha trawa, poszycie lasu, liście, rozlane paliwo i inne.
 •  Prędkość jazdy należy zawsze dostosować do drogi, natężenia ruchu, warunków atmosferycznych i widoczności. Włączona lampka kontrolna nakazująca określony styl jazdy nie upoważnia do łamania obowiązujących w danym kraju przepisów drogowych.

OSTROŻNIE

Informacja

Rezerwa paliwa


Lampka kontrolna zaświeca się,
gdy w zbiorniku jest mniej niż 7 litrów paliwa.

Na wyświetlaczu MAXI DOT pojawia się następujący komunikat.

Zatankuj paliwo. Zasięg: ... km


OSTROŻNIE Nigdy nie dopuścić do całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa! Nieregularne zasilanie w paliwo może prowadzić do usterek zapłonu. W efekcie może spowodować poważne uszkodzenie silnika oraz układu wydechowego.

Informacja Napis na wyświetlaczu zniknie dopiero po zatankowaniu i przejechaniu krótkiego odcinka.

Układ poduszek powietrznych


Jeżeli lampka kontrolna świeci
się, oznacza to usterkę w układzie poduszek powietrznych.

Na wyświetlaczu MAXI DOT pojawia się następujący komunikat.

Usterka: Poduszka bezp.


Gotowość układu poduszek powietrznych do działania jest nadzorowana elektronicznie także wtedy, gdy jedna z poduszek jest wyłączona.

Jeżeli poduszka powietrzna czołowa, boczna czy kurtyna powietrzna lub napinacze pasów zostały wyłączone za pomocą testera samochodowego:

Na wyświetlaczu MAXI DOT pojawia się następujący komunikat.

Poduszka powietrzna / napinacz
pasa wyłączony.

Gdy czołowa poduszka powietrzna pasażera zostanie wyłączona za pomocą wyłącznika poduszki powietrznej z boku deski rozdzielczej po stronie pasażera:

UWAGA W przypadku usterki układu poduszek powietrznych istnieje ryzyko, że w razie wypadku układ nie zadziała. Dlatego niezwłocznie należy zlecić sprawdzenie układu specjalistycznej stacji obsługi.

Ciśnienie powietrza w
oponach

Lampka kontrolna świeci się,
gdy w jednej z opon nastąpił znaczny spadek ciśnienia.

Jeżeli lampka kontrolna miga,
oznacza to usterkę w systemie kontroli ciśnienia w oponach.

Jeżeli po ponownym uruchomieniu silnika lampka kontrolna w dalszym ciągu
miga, należy zwrócić się o pomoc do specjalistycznej stacji obsługi.

Dalsze informacje ", Ustawianie.

Informacja Jeżeli akumulator został odłączony i ponownie podłączony, po włączeniu zapłonu włącza się lampka kontrolna .
Jeżeli lampka kontrolna
nie
zgaśnie po przejechaniu krótkiego odcinka, w układzie jest usterka. Niezwłocznie skorzystać z pomocy specjalistycznej stacji obsługi.

Poziom płynu do spryskiwaczy


Lampka kontrolna świeci się,
gdy poziom płynu do spryskiwaczy jest za niski.

Na wyświetlaczu MAXI DOT pojawia się następujący komunikat.

Uzupełnij płyn do mycia!
Dolać płynu do spryskiwaczy ", Spryskiwacze


Kierunkowskazy

W zależności od położenia dźwigni kierunkowskazów miga lewa lub prawa
lampka kontrolna.


W razie usterki w kierunkowskazach lampka kontrolna miga dwa razy szybciej.

Po włączeniu świateł awaryjnych migają równocześnie wszystkie kierunkowskazy i obie lampki kontrolne.

Reflektory przeciwmgłowe


Lampka kontrolna świeci się,
gdy są włączone reflektory przeciwmgłowe.

Tempomat


Lampka kontrolna świeci się,
gdy jest włączony tempomat ".

Pedał hamulca (automatyczna
skrzynia biegów)

Jeżeli świeci się lampka kontrolna , nacisnąć pedał hamulca.


Światła drogowe


Lampka kontrolna świeci się,
gdy są włączone światła drogowe lub sygnał świetlny.

Kontrola stanu samochodu

Stan samochodu Po włączeniu zapłonu w samochodzie stale nadzorowane są pewne funkcje i układy samochodu. Niektóre komunikaty o usterkach i inne ...

System informacyjny

...

Zobacz tez:

Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Wymiana baterii w kluczyku z pilotem zdalnego sterowania Synchronizacja pilota OSTROŻNIE  Nowa bateria musi być takiego samego typu jak oryginalna. & ...

Uruchamianie silnika
Wersje z przekładnią bezstopniową: Sprawdzić, czy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu P i mocno wcisnąć pedał hamulca zasadniczego. Wersje z mechaniczną skrzynią biegów: Sprawdzić, czy dźwi ...

Wycieraczki przedniej i tylnej szyby
Przełącznik wycieraczek szyby Należy zapoznać się uważnie z informacjami dodatkowymi OSTROŻNIE Wyłączenie zapłonu w trakcie pracy wycieraczek spowoduje dokończenie tej pracy i powrót do położenia wyjściowego. L&oac ...

Categorie