Toyota Auris: Informacje wstępne

Toyota Auris –> Informacje wstępne

Treźć instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje wszystkie wersje samochodu i objaźnia rodzaje wyposażenia, łącznie z opcjonalnym. Dlatego niektóre informacje mogą dotyczyć elementów wyposażenia niewystępujących w danym samochodzie.

Wszystkie podane tu informacje i dane techniczne są aktualne w momencie druku. Samochody Toyota są stale doskonalone i w związku z tym producent zastrzega sobie prawo wprowadzania ulepszeń technicznych bez odnotowania tego.

W zależnoźci od wersji samochody pokazane na ilustracjach mogą różnić się od twojego samochodu elementami wyposażenia.

Akcesoria, częźci zamienne i przeróbki samochodu

Obecnie na rynku dostępna jest szeroka gama oryginalnych i nieoryginalnych częźci zamiennych i akcesoriów do samochodów marki Toyota. W przypadku koniecznoźci wymiany oryginalnej częźci lub wyposażenia dostarczonych razem z samochodem Toyota zaleca zastosowanie oryginalnych produktów Toyoty. Inne produkty o porównywalnej jakoźci mogą być również użyte. Toyota nie może uznawać roszczeń gwarancyjnych ani brać odpowiedzialnoźci za zamontowane lub użyte podczas naprawy częźci i akcesoria, które nie są jej oryginalnymi produktami. Wszelkie uszkodzenia i nieosiąganie parametrów eksploatacyjnych, będące wynikiem użycia nieoryginalnych częźci lub akcesoriów, nie są objęte gwarancją.

Montaż nadajników RF (nadajnik radiowy)

Zainstalowanie nadajnika RF może powodować zakłócenia pracy układów sterowania elektronicznego w samochodzie, takich jak:

Dlatego wczeźniej należy skonsultować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu uzyskania specjalnych zaleceń lub dodatkowych instrukcji odnoźnie montażu takiego urządzenia.

Dodatkowe informacje o paźmie częstotliwoźci, poziomie mocy, pozycji anteny oraz źrodkach ostrożnoźci podczas instalacji nadajnika RF są dostępne na proźbę w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie.

Złomowanie samochodu

Poduszki powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeństwa zawierają substancje chemiczne mogące ulec eksplozji. Złomowanie samochodu z pozostawionymi poduszkami powietrznymi i napinaczami pasów może doprowadzić np.

do pożaru. Dlatego, przed przekazaniem do złomowania, należy zlecić wymontowanie i odpowiednie zabezpieczenie tych elementów przez wyspecjalizowany warsztat, punkt serwisowy lub autoryzowaną stację obsługi Toyoty.

W samochodzie znajdują się baterie
i/lub akumulatory. Nie wolno zaźmiecać nimi źrodowiska i należy je składować wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego celu miejscach zbiórki (dyrektywa Unii Europejskiej 2006/66/EC).


Ogólne uwagi dotyczące jazdy

Jazda pod wpływem źrodków odurzających: Nie wolno prowadzić samochodu, znajdując się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych źrodków odurzających, ponieważ obniżają one zdolnoźć kierowania samochodem.

Alkohol i niektóre rodzaje narkotyków powodują wydłużenie czasu reakcji, zakłócenie możliwoźci oceny sytuacji oraz zaburzenie koordynacji, co może doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub powa żnych obrażeń ciała.

Spokojny styl jazdy: Samochód należy zawsze prowadzić w sposób spokojny.

Należy przewidywać ewentualne błędy innych kierowców lub pieszych oraz być przygotowanym na unikanie możliwych zagrożeń.

Rozpraszanie uwagi kierowcy: Samochód należy prowadzić z zachowaniem maksymalnej uwagi. Wszelkie czynnoźci rozpraszające, takie jak operowanie przełącznikami, rozmowa przez telefon lub czytanie, mogą doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała kierowcy, pasażerów oraz innych użytkowników drogi

Środki ostrożnoźci dotyczące bezpieczeństwa dzieci w samochodzie

Nie należy pozostawiać w samochodzie dzieci bez opieki oraz nigdy nie zezwalać im na posiadanie lub posługiwanie się kluczykami samochodowymi.

Pozbawione nadzoru dzieci mogą uruchomić silnik lub przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie neutralne N. Bawiąc się przyciskami sterującymi szyb bocznych, dachu panoramicznego lub innymi urządzeniami w samochodzie, dziecko może ulec wypadkowi. Ponadto zagrożeniem dla dziecka może być intensywne rozgrzanie lub wychłodzenie wnętrza samochodu.

Toyota Auris

 ...

Jak czytać niniejszy podręcznik

OSTRZEŻENIE: Wyjaźnia zagrożenia, których zignorowanie stwarza ryzyko źmierci lub poważnych obrażeń ciała. UWAGA: Wyjaźnia ...

Zobacz tez:

Tryb inercyjny
Tryb inercyjny umożliwia wykorzystanie energii kinetycznej do przejechania pewnych odcinków drogi bez używania przyspieszenia. Pomaga to oszczędzić paliwo. Używać trybu inercyjnego do "swobodnego toczenia się samochodu" na przykład przy d ...

Korzystanie z aktywnego układu pomocy przy parkowaniu
UWAGI Czujniki mogą nie wykrywać niektórych obiektów w ulewnym deszczu lub innych warunkach powodujących odbicia fal i zakłócenia sygnału. Czujniki mogą nie wykrywać obiektów o powierzchni pochł ...

Wycieraczki przedniej szyby
Włącz wycieraczki przesuwając dźwignię w górę lub w dół. Z cyklem przerywanym Zmienna częstotliwość pracy wycieraczek Ustaw dźwignię w pozycję pracy przerywanej i wybierz długość przerwy poprzez obr&o ...

Categorie