Toyota Auris: Informacje wstępne

Toyota Auris –> Informacje wstępne

Treźć instrukcji obsługi

Niniejsza instrukcja obsługi obejmuje wszystkie wersje samochodu i objaźnia rodzaje wyposażenia, łącznie z opcjonalnym. Dlatego niektóre informacje mogą dotyczyć elementów wyposażenia niewystępujących w danym samochodzie.

Wszystkie podane tu informacje i dane techniczne są aktualne w momencie druku. Samochody Toyota są stale doskonalone i w związku z tym producent zastrzega sobie prawo wprowadzania ulepszeń technicznych bez odnotowania tego.

W zależnoźci od wersji samochody pokazane na ilustracjach mogą różnić się od twojego samochodu elementami wyposażenia.

Akcesoria, częźci zamienne i przeróbki samochodu

Obecnie na rynku dostępna jest szeroka gama oryginalnych i nieoryginalnych częźci zamiennych i akcesoriów do samochodów marki Toyota. W przypadku koniecznoźci wymiany oryginalnej częźci lub wyposażenia dostarczonych razem z samochodem Toyota zaleca zastosowanie oryginalnych produktów Toyoty. Inne produkty o porównywalnej jakoźci mogą być również użyte. Toyota nie może uznawać roszczeń gwarancyjnych ani brać odpowiedzialnoźci za zamontowane lub użyte podczas naprawy częźci i akcesoria, które nie są jej oryginalnymi produktami. Wszelkie uszkodzenia i nieosiąganie parametrów eksploatacyjnych, będące wynikiem użycia nieoryginalnych częźci lub akcesoriów, nie są objęte gwarancją.

Montaż nadajników RF (nadajnik radiowy)

Zainstalowanie nadajnika RF może powodować zakłócenia pracy układów sterowania elektronicznego w samochodzie, takich jak:

Dlatego wczeźniej należy skonsultować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu uzyskania specjalnych zaleceń lub dodatkowych instrukcji odnoźnie montażu takiego urządzenia.

Dodatkowe informacje o paźmie częstotliwoźci, poziomie mocy, pozycji anteny oraz źrodkach ostrożnoźci podczas instalacji nadajnika RF są dostępne na proźbę w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub w innym specjalistycznym warsztacie.

Złomowanie samochodu

Poduszki powietrzne oraz napinacze pasów bezpieczeństwa zawierają substancje chemiczne mogące ulec eksplozji. Złomowanie samochodu z pozostawionymi poduszkami powietrznymi i napinaczami pasów może doprowadzić np.

do pożaru. Dlatego, przed przekazaniem do złomowania, należy zlecić wymontowanie i odpowiednie zabezpieczenie tych elementów przez wyspecjalizowany warsztat, punkt serwisowy lub autoryzowaną stację obsługi Toyoty.

W samochodzie znajdują się baterie
i/lub akumulatory. Nie wolno zaźmiecać nimi źrodowiska i należy je składować wyłącznie w specjalnie przeznaczonych do tego celu miejscach zbiórki (dyrektywa Unii Europejskiej 2006/66/EC).


Ogólne uwagi dotyczące jazdy

Jazda pod wpływem źrodków odurzających: Nie wolno prowadzić samochodu, znajdując się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych źrodków odurzających, ponieważ obniżają one zdolnoźć kierowania samochodem.

Alkohol i niektóre rodzaje narkotyków powodują wydłużenie czasu reakcji, zakłócenie możliwoźci oceny sytuacji oraz zaburzenie koordynacji, co może doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub powa żnych obrażeń ciała.

Spokojny styl jazdy: Samochód należy zawsze prowadzić w sposób spokojny.

Należy przewidywać ewentualne błędy innych kierowców lub pieszych oraz być przygotowanym na unikanie możliwych zagrożeń.

Rozpraszanie uwagi kierowcy: Samochód należy prowadzić z zachowaniem maksymalnej uwagi. Wszelkie czynnoźci rozpraszające, takie jak operowanie przełącznikami, rozmowa przez telefon lub czytanie, mogą doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała kierowcy, pasażerów oraz innych użytkowników drogi

Środki ostrożnoźci dotyczące bezpieczeństwa dzieci w samochodzie

Nie należy pozostawiać w samochodzie dzieci bez opieki oraz nigdy nie zezwalać im na posiadanie lub posługiwanie się kluczykami samochodowymi.

Pozbawione nadzoru dzieci mogą uruchomić silnik lub przestawić dźwignię skrzyni biegów w położenie neutralne N. Bawiąc się przyciskami sterującymi szyb bocznych, dachu panoramicznego lub innymi urządzeniami w samochodzie, dziecko może ulec wypadkowi. Ponadto zagrożeniem dla dziecka może być intensywne rozgrzanie lub wychłodzenie wnętrza samochodu.

Toyota Auris

 ...

Jak czytać niniejszy podręcznik

OSTRZEŻENIE: Wyjaźnia zagrożenia, których zignorowanie stwarza ryzyko źmierci lub poważnych obrażeń ciała. UWAGA: Wyjaźnia ...

Zobacz tez:

Zbiornik spryskiwacza przedniej szyby
Kontrola stanu i uzupełnianie płynu do spryskiwaczy Należy zapoznać się uważnie z informacjami dodatkowymi Należy regularnie sprawdzać poziom płynu w zbiorniku na płyn do spryskiwaczy i uzupełniać go w razie potrzeby. Zbiornik p ...

Mocowanie fotelika dziecięcego paskiem Top Tether
Rys. 33 Umiejscowienie uchwytów Top Tether za tylnym siedzeniem Foteliki dziecięce z systemem Top Tether są wyposażone w pasek mocujący fotelik do uchwytu mocującego w samochodzie, znajdującego się za oparciem tylnego siedzenia dodatkowo ograniczaj& ...

Zamek z blokadą dla dzieci
Stosuje się do samochodów 5-drzwiowych: Rys. 135 Zamek z blokadą dla dzieci w drzwiach lewych. Blokada przed dzieci zapobiega otwarciu tylnych drzwi od wewnątrz . Ten system zapobiega przypadkowemu otwarciu drzwi podczas jazdy przez dzieci. Ta funkcja jest niezale&# ...

Categorie