Toyota Auris: Inne komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

Toyota Auris –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zostanie wyźwietlony komunikat ostrzegawczy (wersje z zespołem wskaźników 2-tarczowym) –> Inne komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

Należy podjąć odpowiednie działania zgodnie z treścią wyświetlanego komunikatu.

Jeżeli wyświetli się jeden z poniższych komunikatów, należy również zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Sprawdś system ładowania.

[Check charging system.]"

Sygnalizuje usterkę w układzie ładowania.

Natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Niskie ciśnienie oleju silnikowego.

[Engine oil pressure low.]"

Sygnalizuje zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku.

Natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Jeżeli na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat "Awaria systemu świateł mijania. Skontaktuj się ze stacją obsługi. [Headlight system malfunction. Visit your dealer.]" (w niektórych wersjach)

Sygnalizuje usterkę następujących układów. Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układów autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Ukł. czujników przednich jest czasowo niedostępny z powodu nieodpowiedn. temp. Proszę czekać. [Front sensor systems are temporarily unavailable due to inappropriate temp. Wait a moment.]" lub "Ukł. czujników przednich jest czasowo niedostępny z powodu ogr. widoczn.

Wyczyść przednią szybę. [Front sensor systems are temporarily unavailable due to blocked vision. Clean windshield.]" (w niektórych wersjach)

Następujące układy mogą być nieaktywne do momentu, aż problem sygnalizowany w komunikacie nie zostanie rozwiązany (nieodpowiednia temperatura przedniego czujnika, brudna przednia szyba).

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Usuń wodę z filtra paliwa.

[Drain water from fuel filter.]" (wersje z silnikiem 1ND-TV)

Sygnalizuje, że ilość wody zgromadzonej w filtrze paliwa osiągnęła określony poziom.

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Wymień filtr paliwa. [Replace fuel filter.]" (wersje z silnikiem 1WW)

Sygnalizuje konieczność wymiany filtra paliwa.

Zlecić przegląd i konserwację autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Niski poziom oleju silnikowego.

[Engine oil low.]" (w niektórych wersjach)

Sygnalizuje niski poziom oleju silnikowego.

Sprawdzić poziom oleju silnikowego i w razie konieczności dolać.

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Wkrótce konieczna będzie wymiana oleju. [Oil Maintenance required soon.]" (w niektórych wersjach)

Sygnalizuje zbliżanie się momentu wymiany oleju silnikowego zgodnie z harmonogramem przeglądów. (Jeżeli dane w układzie kontrolnym wymiany oleju nie zostały prawidłowo wyzerowane, sygnalizacja może działać nieprawidłowo).

Sprawdzić i wymienić olej silnikowy oraz filtr oleju w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie. Po wymianie oleju silnikowego konieczne jest wyzerowanie układu kontrolnego wymiany oleju.

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Konieczna wymiana oleju.

[Oil maintenance required.]" (w niektórych wersjach)

Sygnalizuje konieczność wymiany oleju silnikowego. (Po wymianie oleju silnikowego konieczne jest wyzerowanie układu kontrolnego wymiany oleju.) Sprawdzić i wymienić olej silnikowy oraz filtr oleju w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie. Po wymianie oleju silnikowego konieczne jest wyzerowanie układu kontrolnego wymiany oleju.

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Zapełniony filtr DPF. Patrz instr. obsługi. [DPF full. See Owner's Manual.]" (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Sygnalizuje, że ilość zgromadzonych cząstek stałych w filtrze osiągn ęła określony poziom i konwerter katalityczny DPF wymaga oczyszczenia. (Cząstki stałe mogą gromadzić się nadmiernie w filtrze, np. w wyniku jazdy na krótkich odcinkach i/lub z małą prędkością).

Do przeprowadzenia procesu czyszczenia wymagana jest jazda z prędkością około 65 km/h lub szybciej przez około 20-30 minut aż do momentu zgaśnięcia komunikatu ostrzegawczego*.

Jeżeli to możliwe, nie należy wyłączać silnika, dopóki wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.

Jeżeli jazda z prędkością około 65 km/h lub szybciej jest niemożliwa lub komunikat ostrzegawczy, pomimo wykonania jazdy przez około 30 minut, nadal jest wyświetlany, należy niezwłocznie zlecić przegląd samochodu w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.

*: Jeżeli na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetlany jest komunikat przypominający o konieczności wymiany oleju, komunikat ostrzegawczy układu filtra cząstek stałych DPF może nie zgasnąć. W takiej sytuacji należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Zapełniony filtr DPF. Wymagane serwisowanie silnika. [DPF full, engine service required.]" (wersje z silnikiem 1WW)

Sygnalizuje, że funkcja automatycznego czyszczenia filtra nie może być przeprowadzona ze względu na to, że ilość zgromadzonych cząstek stałych w filtrze osiągnęła określony poziom.

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układów autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampki ostrzegawcze układów

Główna lampka ostrzegawcza nie zaświeci się lub nie zacznie migać w następujących sytuacjach. Zaświeci się lampka ostrzegawcza danego układu i pojawi się komunikat na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

Sygnał ostrzegawczy

W pewnych sytuacjach, na przykład w hałaśliwym miejscu lub przy głośno nastawionym systemie audio, sygnalizacja ostrzegawcza może nie być słyszalna.

Komunikat przypominający o konieczności wymiany oleju silnikowego (wersje z silnikiem 1ND-TV)

Olej silnikowy i filtr oleju należy wymienić po przejechaniu ponad 15 000 km od ostatniej jego wymiany, nawet jeżeli komunikat przypominający o konieczności wymiany oleju w silniku nie pojawi się.

Istnieje możliwość, że zależnie od warunków jazdy i sposobu użytkowania samochodu komunikat przypominający o konieczności wymiany oleju w silniku "Konieczna wymiana oleju. [Oil maintenance required.]" pojawi się przed przejechaniem 15 000 km.


Podczas jazdy w celu wyczyszczenia konwertera katalitycznego DPF (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Podczas jazdy należy zwracać szczególną uwagę na warunki pogodowe, warunki panujące na drodze, ukształtowanie terenu i natężenie ruchu oraz jechać zgodnie z przepisami. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub powa żnych obrażeń ciała.


Gdy pojawi się komunikat ostrzegawczy układu filtra cząstek stałych DPF (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Jeżeli pojawi się komunikat ostrzegawczy układu filtra cząstek stałych DPF bez wykonania czyszczenia, po przejechaniu kolejnych 100-300 km zaświeci się lampka sygnalizacyjna usterki. W takiej sytuacji należy natychmiast zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Gdy pojawi się komunikat ostrzegawczy filtra paliwa (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Należy przerwać jazdę. Kontynuowanie jazdy bez usunięcia wody z filtra paliwa doprowadzi do uszkodzenia wysokociśnieniowej pompy zasilającej.

Jeżeli pojawi się komunikat odwołujący się do "Instrukcji obsługi"

Jeżeli pojawi się następujący komunikat, należy postępować zgodnie z procedurami. "Zapełniony filtr DPF. Patrz instr. obsługi. [DPF f ...

Gdy zostanie przebita opona (wersje wyposażone w koło zapasowe)

Samochód ten wyposażony jest w koło zapasowe. Koło z przebitą oponą należy zastąpić przewidzianym do tego celu kołem zapasowym ...

Zobacz tez:

Oświetlenie wewnętrzne
Wskazówka: Poszczególne lampki można włączać niezależnie, ale nie można ich wyłączać, jeśli wszystkie lampki zostały włączone przez kierowcę. Wskazówka:Wszystkie pozostałe lampki nie mogą by&# ...

Opis układu poduszek powietrznych
Należy zapoznać się uważnie z informacjami dodatkowymi System poduszek powietrznych nie stanowi zamiennika pasów bezpieczeństwa Poduszki powietrzne zapewniają dodatkową ochronę kierowcy i pasażerów w połączeniu z działan ...

Przenośna popielniczka (w niektórych wersjach)
Popielniczka może być montowana w uchwycie na kubek. Gdy nie jest wykorzystywana, popielniczka powinna być zamknięta. W razie gwałtownego hamowania, nagłego skrętu lub wypadku otwarta popielniczka może spowodować obrażenia ciał ...

Categorie