Toyota Auris: Inne komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

Toyota Auris –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zostanie wyźwietlony komunikat ostrzegawczy (wersje z zespołem wskaźników 2-tarczowym) –> Inne komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

Należy podjąć odpowiednie działania zgodnie z treścią wyświetlanego komunikatu.

Jeżeli wyświetli się jeden z poniższych komunikatów, należy również zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji obsługi.

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Sprawdś system ładowania.

[Check charging system.]"

Sygnalizuje usterkę w układzie ładowania.

Natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Niskie ciśnienie oleju silnikowego.

[Engine oil pressure low.]"

Sygnalizuje zbyt niskie ciśnienie oleju w silniku.

Natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Jeżeli na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat "Awaria systemu świateł mijania. Skontaktuj się ze stacją obsługi. [Headlight system malfunction. Visit your dealer.]" (w niektórych wersjach)

Sygnalizuje usterkę następujących układów. Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układów autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Ukł. czujników przednich jest czasowo niedostępny z powodu nieodpowiedn. temp. Proszę czekać. [Front sensor systems are temporarily unavailable due to inappropriate temp. Wait a moment.]" lub "Ukł. czujników przednich jest czasowo niedostępny z powodu ogr. widoczn.

Wyczyść przednią szybę. [Front sensor systems are temporarily unavailable due to blocked vision. Clean windshield.]" (w niektórych wersjach)

Następujące układy mogą być nieaktywne do momentu, aż problem sygnalizowany w komunikacie nie zostanie rozwiązany (nieodpowiednia temperatura przedniego czujnika, brudna przednia szyba).

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Usuń wodę z filtra paliwa.

[Drain water from fuel filter.]" (wersje z silnikiem 1ND-TV)

Sygnalizuje, że ilość wody zgromadzonej w filtrze paliwa osiągnęła określony poziom.

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Wymień filtr paliwa. [Replace fuel filter.]" (wersje z silnikiem 1WW)

Sygnalizuje konieczność wymiany filtra paliwa.

Zlecić przegląd i konserwację autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Niski poziom oleju silnikowego.

[Engine oil low.]" (w niektórych wersjach)

Sygnalizuje niski poziom oleju silnikowego.

Sprawdzić poziom oleju silnikowego i w razie konieczności dolać.

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Wkrótce konieczna będzie wymiana oleju. [Oil Maintenance required soon.]" (w niektórych wersjach)

Sygnalizuje zbliżanie się momentu wymiany oleju silnikowego zgodnie z harmonogramem przeglądów. (Jeżeli dane w układzie kontrolnym wymiany oleju nie zostały prawidłowo wyzerowane, sygnalizacja może działać nieprawidłowo).

Sprawdzić i wymienić olej silnikowy oraz filtr oleju w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie. Po wymianie oleju silnikowego konieczne jest wyzerowanie układu kontrolnego wymiany oleju.

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Konieczna wymiana oleju.

[Oil maintenance required.]" (w niektórych wersjach)

Sygnalizuje konieczność wymiany oleju silnikowego. (Po wymianie oleju silnikowego konieczne jest wyzerowanie układu kontrolnego wymiany oleju.) Sprawdzić i wymienić olej silnikowy oraz filtr oleju w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie. Po wymianie oleju silnikowego konieczne jest wyzerowanie układu kontrolnego wymiany oleju.

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Zapełniony filtr DPF. Patrz instr. obsługi. [DPF full. See Owner's Manual.]" (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Sygnalizuje, że ilość zgromadzonych cząstek stałych w filtrze osiągn ęła określony poziom i konwerter katalityczny DPF wymaga oczyszczenia. (Cząstki stałe mogą gromadzić się nadmiernie w filtrze, np. w wyniku jazdy na krótkich odcinkach i/lub z małą prędkością).

Do przeprowadzenia procesu czyszczenia wymagana jest jazda z prędkością około 65 km/h lub szybciej przez około 20-30 minut aż do momentu zgaśnięcia komunikatu ostrzegawczego*.

Jeżeli to możliwe, nie należy wyłączać silnika, dopóki wyświetlany jest komunikat ostrzegawczy.

Jeżeli jazda z prędkością około 65 km/h lub szybciej jest niemożliwa lub komunikat ostrzegawczy, pomimo wykonania jazdy przez około 30 minut, nadal jest wyświetlany, należy niezwłocznie zlecić przegląd samochodu w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.

*: Jeżeli na wyświetlaczu wielofunkcyjnym wyświetlany jest komunikat przypominający o konieczności wymiany oleju, komunikat ostrzegawczy układu filtra cząstek stałych DPF może nie zgasnąć. W takiej sytuacji należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Jeżeli wyświetlany jest komunikat "Zapełniony filtr DPF. Wymagane serwisowanie silnika. [DPF full, engine service required.]" (wersje z silnikiem 1WW)

Sygnalizuje, że funkcja automatycznego czyszczenia filtra nie może być przeprowadzona ze względu na to, że ilość zgromadzonych cząstek stałych w filtrze osiągnęła określony poziom.

Zlecić niezwłocznie sprawdzenie układów autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Lampki ostrzegawcze układów

Główna lampka ostrzegawcza nie zaświeci się lub nie zacznie migać w następujących sytuacjach. Zaświeci się lampka ostrzegawcza danego układu i pojawi się komunikat na wyświetlaczu wielofunkcyjnym.

Sygnał ostrzegawczy

W pewnych sytuacjach, na przykład w hałaśliwym miejscu lub przy głośno nastawionym systemie audio, sygnalizacja ostrzegawcza może nie być słyszalna.

Komunikat przypominający o konieczności wymiany oleju silnikowego (wersje z silnikiem 1ND-TV)

Olej silnikowy i filtr oleju należy wymienić po przejechaniu ponad 15 000 km od ostatniej jego wymiany, nawet jeżeli komunikat przypominający o konieczności wymiany oleju w silniku nie pojawi się.

Istnieje możliwość, że zależnie od warunków jazdy i sposobu użytkowania samochodu komunikat przypominający o konieczności wymiany oleju w silniku "Konieczna wymiana oleju. [Oil maintenance required.]" pojawi się przed przejechaniem 15 000 km.


Podczas jazdy w celu wyczyszczenia konwertera katalitycznego DPF (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Podczas jazdy należy zwracać szczególną uwagę na warunki pogodowe, warunki panujące na drodze, ukształtowanie terenu i natężenie ruchu oraz jechać zgodnie z przepisami. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub powa żnych obrażeń ciała.


Gdy pojawi się komunikat ostrzegawczy układu filtra cząstek stałych DPF (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Jeżeli pojawi się komunikat ostrzegawczy układu filtra cząstek stałych DPF bez wykonania czyszczenia, po przejechaniu kolejnych 100-300 km zaświeci się lampka sygnalizacyjna usterki. W takiej sytuacji należy natychmiast zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Gdy pojawi się komunikat ostrzegawczy filtra paliwa (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Należy przerwać jazdę. Kontynuowanie jazdy bez usunięcia wody z filtra paliwa doprowadzi do uszkodzenia wysokociśnieniowej pompy zasilającej.

Jeżeli pojawi się komunikat odwołujący się do "Instrukcji obsługi"

Jeżeli pojawi się następujący komunikat, należy postępować zgodnie z procedurami. "Zapełniony filtr DPF. Patrz instr. obsługi. [DPF f ...

Gdy zostanie przebita opona (wersje wyposażone w koło zapasowe)

Samochód ten wyposażony jest w koło zapasowe. Koło z przebitą oponą należy zastąpić przewidzianym do tego celu kołem zapasowym ...

Zobacz tez:

Zawartość zestawu do napraw opon
Rys. 97 Standardowe elementy elementy zestawu do naprawy uszkodzonych opon. Zestaw do naprawy uszkodzonych opon znajduje się pod wykładziną podłogi bagażnika. Zawiera on następujące elementy Przyrząd do usuwania zaworów opon Nalepka okre& ...

Układ rejestrujący kontrolę i pracę samochodu
Układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS) wyposażony jest w zaawansowany komputer, który rejestruje wybrane informacje o warunkach pracy samochodu, takie jak: W jakim stopniu (jeżeli w ogóle) kierowca używał pedału przyspieszenia i/ ...

Otrzymywanie wiadomości i odpowiadanie na nie (opcja dostępna tylko w przypadku telefonów obsługujących funkcję E-mail/SMS)
Można pobierać, wyświetlać i odtwarzać (odczytywać za pośrednictwem systemu) wiadomości SMS (Short Message Service), oraz Emaile odebrane na podłączone urządzenia. Dodatkowo można również odpowiadać na połącz ...

Categorie