Toyota Auris: Odtwarzanie dźwięku z urządzenia USB

Toyota Auris –> System audio –> Używanie zewnętrznych urządzeń –> Odtwarzanie dźwięku z urządzenia USB

Podłączenie urządzenia z pamięcią wewnętrzną i złączem USB umożliwia słuchanie zapisanej na nim muzyki przez głośniki samochodowe.

Nacisnąć przycisk "MODE", aż zostanie wyświetlona opcja "USB".

Podłączenie urządzenia USB

Panel sterowania

Panel sterowania


 1. Wyświetlanie informacji tekstowych
 2. Wyświetlanie listy katalogów
 3. Wybór katalogu
 4. Powtarzanie odtwarzania
 5. Przypadkowa kolejność odtwarzania
 6. Przycisk wyboru trybu
 7. Odtwarzanie wybranego pliku
 8. Wybór pliku
 9. Wybór pliku, przyspieszone odtwarzanie lub cofanie
 10. Regulacja głośności
 11. Wyłącznik zasilania

Wybór katalogu

Wybór jednego z katalogów

Naciskając przycisk  "
" lub
" 
", wybrać żądany katalog.

Wybór katalogu i pliku z listy katalogów

 1. Nacisnąć przycisk "List".


  Zostanie wyświetlona lista katalogów.

 2. Nacisnąć przycisk "<SELECT" lub "TUNE>", aby wybrać katalog lub plik.
 3. Nacisnąć przycisk "SETUP/ENTER", aby odtworzyć wybrany plik lub otworzyć wybrany katalog.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć przycisk
  "Back".

Powrót do pierwszego katalogu

Przytrzymać wciśnięty przycisk "
", aż rozlegnie się sygnał akustyczny.

Wybór pliku

Naciskając przycisk "<SELECT", "TUNE>", "<TRACK" lub "SEEK>", wybrać żądany plik.

Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie pliku

Przytrzymać wciśnięty przycisk "SEEK>" lub "<TRACK".

Powtarzanie odtwarzania

Naciskanie przycisku  "RPT"
zmienia tryby w następującej kolejności:


*: Dostępne, z wyjątkiem gdy wybrana jest przypadkowa kolejność odtwarzania

Przypadkowa kolejność odtwarzania

Naciskanie przycisku "RDM"
zmienia tryby w następującej kolejności:


Przełączanie wyświetlacza

Nacisnąć przycisk "Text".


Na wyświetlaczu pojawi się nazwa ścieżki, nazwa wykonawcy i tytuł płyty (tylko pliki MP3).

Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć przycisk "Text"
lub przycisk "Back".


Działanie urządzenia USB

Wyświetlacz

Komunikaty o błędach

Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, należy zapoznać się z poniż- szą tabelą i podjąć odpowiednie działania. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Komunikat Przyczyna/Sposób postępowania
"USB error" Sygnalizuje usterkę dotyczącą urządzenia USB lub jego podłączenia.
"Error 3" Sygnalizuje usterkę dotyczącą urządzenia USB.
"Error 4" Sygnalizuje w dalszym ciągu występowanie aktualnego błędu.
"Error 5" Sygnalizuje błąd podłączenia urządzenia USB
"No music" Sygnalizuje brak plików MP3/WMA zapisanych w urządzeniu USB.

Urządzenie USB

Urządzenia z pamięcią wewnętrzną umożliwiające odtwarzanie plików MP3 lub WMA.

Urządzenie obsługuje wyszczególnione poniżej formaty zapisu:

Pliki MP3 i WMA zapisane w sposób niezgodny z powyższymi zastrzeżeniami mogą nie być prawidłowo odtwarzane, jak również ich nazwy oraz nazwy katalogów mogą nie być prawidłowo wyświetlane.

Cechy wynikające ze standardów oraz ograniczenia:

Pliki MP3 i WMA

MP3 (MPEG Audio LAYER 3) jest standardowym formatem kompresji plików z zapisem dświęku.

Kompresja MP3 pozwala zmniejszyć objętość pliku do około 1/10 pierwotnej wielkości.

WMA (Windows Media Audio) jest formatem kompresji opracowanym przez firmę Microsoft. Ten format pozwala skompresować zapis dświęku do rozmiaru mniejszego niż w przypadku MP3.

Standardy kompresji MP3 i WMA oraz formaty zapisu tych plików podlegają określonym ograniczeniom.

Format MP3

Format WMA

Nazwy plików

Rozpoznawane jako MP3 lub WMA są wyłącznie te pliki, które mają rozszerzenie nazwy odpowiednio .mp3 lub .wma.

Etykiety ID3 i WMA

Do plików MP3 można dodawać etykiety ID3, umożliwiające zapisanie nazwy utworu, nazwiska wykonawcy itp.

Obsługiwane są formaty ID3 wer. 1.0, 1.1, oraz ID3 wer. 2.2, 2.3, 2.4. (Liczba znaków według ID3 wer. 1.0 i 1.1.) Do plików WMA można dodawać etykiety WMA, umożliwiające zapisanie nazwy utworu i nazwiska wykonawcy w sposób analogiczny, jak w przypadku etykiet ID3.

Odtwarzanie plików MP3 i WMA

Rozszerzenie w nazwach plików

Jeżeli w nazwie pliku innego niż MP3 lub WMA wystąpi rozszerzenie .mp3 lub .wma, plik ten zostanie pominięty (nie będzie odtwarzany).

Odtwarzanie


Podczas jazdy

Podczas jazdy nie podłączać urządzenia USB ani nie operować jego prze- łącznikami.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia urządzenia USB lub jego gniazda przyłączeniowego

Odtwarzanie dźwięku z odtwarzacza iPod

Podłączenie odtwarzacza iPod umożliwia słuchanie zapisanej na nim muzyki przez głośniki samochodowe. Nacisnąć przycisk "MODE", aż zos ...

Podłączanie zewnętrznych urządzeń do gniazda AUX

Podłączenie przenośnego odtwarzacza audio umożliwia słuchanie zapisanej na nim muzyki przez głośniki samochodowe. Nacisnąć przycisk " ...

Zobacz tez:

Obsługa przycisków systemu audio
Bez zestawu głośnomówiącego Bluetooth Z zestawem głośnomówiącym Bluetooth Regulacja głośności Aby zwiększyć głośność, naciśnij w górę przełącznik regulacji głośno ...

Kurtyny powietrzne
Należy zapoznać się uważnie z informacjami dodatkowymi UWAGA Aby poduszki powietrzne chroniące głowę mogły w jak największym stopniu chronić pasażerów, podczas jazdy należy utrzymywać prawidłową pozycje sie ...

Wskazanie na wyświetlaczu segmentowym
  Rys. 27 Wyświetlacz segmentowy: przykładowe wskazania Rys. 27 Wyświetlacz segmentowy: przykładowe wskazania Opis rysunku " rys. 27 Termin kolejnego przeglądu A Rozróżnienie rodzajów serwisu B Wskazanie liczby dni do kolejnej wizyty w s ...

Categorie