Toyota Auris: Odtwarzanie płyt z plikami MP3 i WMA

Toyota Auris –> System audio –> Odtwarzanie płyt audio CD oraz płyt z plikami MP3 i WMA –> Odtwarzanie płyt z plikami MP3 i WMA

Wybór jednego z katalogów

Naciskając przycisk " 
" lub  " 
", wybrać żądany katalog.

Wybór katalogu i pliku z listy katalogów

 1. Nacisnąć przycisk 
  "List".

  Zostanie wyświetlona lista katalogów.

 2. Nacisnąć przycisk "<SELECT" lub "TUNE>", aby wybrać katalog lub plik.
 3. Nacisnąć przycisk "SETUP/ENTER", aby odtworzyć wybrany plik lub otworzyć wybrany katalog.

  Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć przycisk
  "Back".

Powrót do pierwszego katalogu

Przytrzymać wciśnięty przycisk "
", aż rozlegnie się sygnał
akustyczny.

Wybór pliku

Naciskając przycisk "<SELECT", "TUNE>", "<TRACK" lub "SEEK>", wybrać żądany plik.

Przyspieszone odtwarzanie lub cofanie pliku

Przytrzymać wciśnięty przycisk "SEEK>" lub "<TRACK".

Powtarzanie odtwarzania

Naciskanie przycisku "RPT"
zmienia tryby w następującej kolejności: 


*: Dostępne, z wyjątkiem gdy wybrana jest przypadkowa kolejność odtwarzania

Przypadkowa kolejność odtwarzania

Naciskanie przycisku "RDM"
zmienia tryby w następującej kolejności:


Przełączanie wyświetlacza

Nacisnąć przycisk "Text".


Na wyświetlaczu pojawi się nazwa ścieżki, nazwa wykonawcy i tytuł płyty (tylko pliki MP3).

Aby powrócić do poprzedniego ekranu, należy nacisnąć przycisk
"Text" lub przycisk "Back".


Wyświetlacz

W zależności od zapisanej zawartości znaki mogą być wyświetlane nieprawidłowo lub mogą nie być wyświetlane.

Komunikaty o błędach

Jeżeli zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, należy zapoznać się z poni ższą tabelą i podjąć odpowiednie działania. Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Komunikat Przyczyna Sposób postępowania
"CD check"
 • Płyta jest brudna lub uszkodzona.
 • Płyta jest odwrotnie włożona.
 • Wyczyścić płytę.
 • Włożyć płytę poprawną stroną.
"Error 3" Wewnętrzne uszkodzenie odtwarzacza. Wyjąć płytę.
"Error 4" W dalszym ciągu wystę- puje aktualny błąd. Wyłącznik zapłonu prze- łączyć w pozycję "LOCK" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony (wersje z elektronicznym kluczykiem).
"No support" Brak pliku MP3/WMA na płycie. Wyjąć płytę.

Właściwe płyty

Należy używać wyłącznie płyt, które mają oznaczenia pokazane poniżej.

Wprzypadku używania płyt zapisanych w niewłaściwym formacie, podrapanych, brudnych lub zniszczonych odtwarzanie ich może nie być możliwe.


Płyty z zabezpieczeniem przed kopiowaniem mogą nie być odtwarzane.

Zabezpieczenie odtwarzacza przed uszkodzeniem

W razie wykrycia jakiegokolwiek problemu odtwarzanie jest automatycznie przerywane w celu uniknięcia uszkodzenia mechanizmów wewnętrznych.

Pozostawienie przez dłuższy czas płyt wewnątrz odtwarzacza lub w pozycji wysuniętej

Płyty mogą ulec uszkodzeniu w stopniu uniemożliwiającym prawidłowe odtwarzanie.

Czyszczenie soczewek

Nie stosować żadnych zestawów czyszczących do soczewek czytnika laserowego, ponieważ może to doprowadzić do uszkodzenia odtwarzacza.

Pliki w formatach MP3 i WMA

MP3 (MPEG Audio LAYER3) jest standardowym formatem kompresji plików z zapisem dświęku.

Kompresja MP3 pozwala zmniejszyć objętość pliku do około 1/10 pierwotnej wielkości.

WMA (Windows Media Audio) jest formatem kompresji opracowanym przez firmę Microsoft.

Ten format pozwala skompresować zapis dświęku do rozmiaru mniejszego niż w przypadku MP3.

Standardy kompresji MP3 i WMA oraz formaty zapisu tych plików podlegają określonym ograniczeniom.

Format MP3

Format WMA

Nośniki danych

Pliki w formatach MP3 i WMA mogą być odtwarzane z płyt CD-R i CD-RW.

Jednak w przypadku pewnych rodzajów płyt CD-R i CD-RW odtwarzanie może nie być możliwe. Również zarysowane bądś zabrudzone odciskami palców płyty mogą nie być odtwarzane lub może dochodzić do przeskakiwania dświęku.

Obsługiwane formaty zapisu

Urządzenie obsługuje następujące formaty zapisu:

Ograniczenia wynikające z przyjętych standardów:

Nazwy plików

Rozpoznawane jako MP3 lub WMA są wyłącznie te pliki, które mają rozszerzenie nazwy odpowiednio .mp3 lub .wma.

Zapis wielosesyjny

Urządzenie odczytuje płyty z plikami MP3 i WMA zapisywane kilkuetapowo w kolejnych sesjach. Odtwarzany jest jednak tylko zapis z pierwszej sesji.

Etykiety ID3 i WMA

Do plików MP3 można dodawać etykiety ID3, umożliwiające zapisanie nazwy utworu, nazwy wykonawcy itp.

Obsługiwane są formaty etykiet ID3 wer. 1.0, 1.1 oraz ID3 wer. 2.2, 2.3.

(Liczba znaków według ID3 wer. 1.0 i 1.1.) Do plików WMA można dodawać etykiety WMA, umożliwiające zapisanie nazwy utworu i nazwy wykonawcy w sposób analogiczny, jak w przypadku etykiet ID3.

Odtwarzanie plików MP3 i WMA

Po włożeniu płyty z zapisem dświęku w formacie MP3 lub WMA w pierwszej kolejności następuje weryfikacja wszystkich znajdujących się na niej plików. Po zakończeniu weryfikacji rozpoczyna się odtwarzanie pierwszego pliku MP3 lub WMA. W celu skrócenia czasu weryfikacji do minimum zalecane jest, aby nie zapisywać na płycie żadnych innych plików poza MP3 i WMA ani nie tworzyć zbędnych podkatalogów.

Jeżeli płyty zawierają pliki MP3 lub WMA obok zwykłego zapisu dświęku, tylko zwykły zapis dświęku będzie odtwarzany.

Rozszerzenia w nazwach plików

Jeżeli w nazwie pliku innego niż MP3 lub WMA wystąpi rozszerzenie .mp3 lub .wma, plik ten zostanie błędnie uznany za muzyczny. W efekcie głośniki mogą emitować silne trzaski i może dojść do ich uszkodzenia.

Odtwarzanie


Środki ostrożności w stosunku do odtwarzacza CDNośniki i wkładki, których nie wolno używać

Nie należy używać niżej wyszczególnionych nośników.

Nie należy używać również wkładek adaptacyjnych do płyt o średnicy 8 cm, płyt dwustronnych lub płyt przeznaczonych do zadrukowania.

Grozi to uszkodzeniem odtwarzacza i/lub mechanizmu ładowania/wysuwu płyty.

Nośniki i wkładki, których nie wolno używać


Środki ostrożności dotyczące odtwarzacza

Nieprzestrzeganie poniższych zaleceń może doprowadzić do poważnego uszkodzenia płyt lub odtwarzacza.

Obsługa odtwarzacza płyt CD

Wybór ścieżki Naciskając przycisk "TUNE>" lub "SEEK>" (do góry) lub naciskając przycisk "<SELECT" lub "<TRACK" (do dołu), dopro ...

Używanie zewnętrznych urządzeń

...

Zobacz tez:

Uruchamianie za pomocy przewodów rozruchowych
Przewody rozruchowe Przewody rozruchowe muszą mieć odpowiedni przekrój. Jeśli silnik nie uruchamia się z powodu rozładowanego akumulatora, do uruchomienia silnika można użyć akumulatora innego pojazdu. Przewody rozruchowe muszą spełn ...

Jazda po wodzie
OSTRZEŻENIE Mokre hamulce wysusz jadąc bardzo powoli zwalniając pedał przyspieszenia i lekko naciskając na pedał hamulca dopóki układ nie będzie ponownie normalnie pracował: Jazda z mokrymi hamulcami zagraża ...

Konserwacja elementów chromowanych
Używaj zmywacza do usuwania smoły drogowej i owadów. Nigdy nie rób tego nożem lub podobnym narzędziem.  Aby zapobiec korozji elementów chromowanych, nałóż na nie wosk lub środek konserwujący chrom i wypoleruj do u ...

Categorie