Toyota Auris: System elektronicznego kluczyka

Toyota Auris –> Działanie poszczególnych podzespołów –> Otwieranie, zamykanie oraz blokowanie drzwi –> System elektronicznego kluczyka

Posiadając przy sobie elektroniczny kluczyk, np. w kieszeni, moż- na realizować w prosty sposób następujące operacje. Kierowca zawsze powinien posiadać przy sobie elektroniczny kluczyk.

Rozmieszczenie anten

  1. Anteny na zewnątrz kabiny
  2. Anteny wewnątrz kabiny
  3. Antena wewnątrz bagażnika
  4. Antena na zewnątrz bagażnika

Rozmieszczenie anten


Zakres działania (obszar w którym elektroniczny kluczyk jest wykrywany)

Przy blokowaniu lub
odblokowywaniu drzwi

Układ reaguje, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w odległości nie większej niż około 70 cm od przednich klamek drzwi i drzwi bagażnika.

(Reagują tylko te drzwi, przy których zarejestrowana została obecność kluczyka.)


Podczas uruchamiania silnika lub
przełączania stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Układ reaguje, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się wewnątrz samochodu.

Sygnalizacja i komunikaty ostrzegawcze

Wersje z zespołem wskaśników 3-tarczowym: W celu zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą lub zagrożeniem w reakcji na błędne działania rozlega się sygnał ostrzegawczy oraz zaświeca się odpowiednia lampka ostrzegawcza.

W razie zaświecenia się lampki ostrzegawczej należy podjąć stosowne do niej działania.

Wersje z zespołem wskaśników 2-tarczowym: W celu zabezpieczenia samochodu przed zagrożeniem lub kradzieżą lub zagrożeniem w reakcji na błędne działania rozlega się sygnał ostrzegawczy, a na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się komunikat ostrzegawczy. W razie wyświetlenia komunikatu ostrzegawczego należy podjąć działania stosownie do jego treści. ( S. 531) Sposób postępowania, gdy rozlegnie się sygnał ostrzegawczy, opisany jest w poniższej tabeli.

Sygnalizacja Przyczyny Sposób postępowania
Pojedynczy sygnał ostrzegawczy przez 5 sekund na zewnątrz samochodu Wersje z zespołem wskaśników 3-tarczowym: Próba zablokowania drzwi z użyciem elektronicznego kluczyka, gdy pozostawał on wewnątrz samochodu. Zabrać elektroniczny kluczyk z kabiny samochodu i ponownie zablokować drzwi.
Próba zablokowania drzwi, gdy nie są one zamknięte. Zamknąć wszystkie drzwi i ponownie zablokować drzwi.
Ciągły sygnał ostrzegawczy wewnątrz samochodu Wybranie przyciskiem rozruchu stanu ACCESSORY przy otwartych drzwiach kierowcy (lub otwarcie drzwi kierowcy, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan ACCESSORY). Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony i zamknąć drzwi kierowcy.
Wersje z zespołem wskaśników 3-tarczowym: Pojedynczy sygnał ostrzegawczy wewnątrz samochodu i pojedynczy sygnał ostrzegawczy przez 5 sekund na zewnątrz samochodu Próba zablokowania którychkolwiek przednich drzwi, po uprzednim ich otwarciu i naciśnięciu wewnętrznego przycisku blokady drzwi, a nast ępnie zamknięciu za pomocą zewnętrznej klamki, gdy elektroniczny kluczyk pozostaje wewnątrz samochodu. Zabrać elektroniczny kluczyk z kabiny samochodu i ponownie zablokować drzwi.
Wersje z zespołem wskaśników 3-tarczowym: Ciągły sygnał ostrzegawczy wewnątrz samochodu* Przy otwartych drzwiach kierowcy i przy wybranym przyciskiem rozruchu innym stanie niż wy- łączony skrzynia biegów została przestawiona w położenie inne niż P Przestawić dśwignię skrzyni biegów w poło- żenie P.

*: Wersje z przekładnią bezstopniową

Gdy lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka miga w kolorze żółtym (wersje z zespołem wskaśników 3-tarczowym) lub na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat "Sprawdś system wsiadania i uruchamiania.

[Check entry & start system.]" (wersje z zespołem wskaśników 2-tarczowym)

Może to oznaczać usterkę układu. Należy niezwłocznie zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Oszczędzanie energii elektrycznej

Funkcja oszczędzania energii elektrycznej ogranicza ryzyko rozładowania baterii w kluczyku oraz akumulatora, gdy samochód nie jest używany przez dłuższy czas.

W następujących sytuacjach odblokowanie drzwi za pomocą funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka może nastąpić z pewnym opóśnieniem.

W przypadku gdy funkcja dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka nie była wykorzystywane od co najmniej 14 dni, układ wyłącza ze swojego zakresu działania wszystkie pozostałe drzwi oprócz drzwi kierowcy.

W takiej sytuacji należy przytrzymać klamkę drzwi kierowcy bądś użyć zdalnego sterowania lub mechanicznego kluczyka.

Zapobieganie wyczerpaniu się baterii w elektronicznym kluczyku

Funkcja oszczędzania energii elektronicznego kluczyka ogranicza wyczerpywanie się jego baterii dzięki wyłączeniu odbioru fal radiowych.

Nacisnąć przycisk dwa razy,
jednocześnie przytrzymując wciśnięty przycisk .
Upewnić się, czy dioda kontrolna w kluczyku mignęła 4 razy.
Gdy włączony jest tryb oszczędzania energii elektronicznego kluczyka, system elektronicznego kluczyka nie działa. W celu wyłączenia trybu oszczędzania energii należy nacisnąć dowolny przycisk w kluczyku.

Czynniki powodujące zakłócenie działania

System elektronicznego kluczyka wykorzystuje fale radiowe o niewielkiej mocy.

W niżej wyszczególnionych warunkach mogą nie działać prawidłowo funkcja dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka, układ zdalnego sterowania i elektroniczna blokada rozruchu.

karty pokryte folią aluminiową

pudełka papierosowe z wkładką z folii aluminiowej

metalowe portfele lub pudełka

monety

metalowe urządzenia do rozgrzewania dłoni

nośniki CD lub DVD

inny elektroniczny kluczyk lub nadajnik zdalnego sterowania emitujący fale radiowe

komputer lub notes elektroniczny (PDA)

cyfrowy odtwarzacz audio

przenośna konsola do gier

Uwagi dotyczące działania funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka

Nawet jeżeli elektroniczny kluczyk znajduje się w obszarze działania (w obszarze detekcji), w następujących warunkach funkcja dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka może działać nieprawidłowo:

Wysiadając z samochodu, nie należy pozostawiać elektronicznego kluczyka na desce rozdzielczej lub w pobliżu kieszeni drzwi. W zależności od warunków odbioru fal radiowych jego sygnały mogłyby zostać zarejestrowane przez antenę na zewnątrz kabiny, co umożliwiłoby zablokowanie drzwi od zewnątrz kabiny, powodując ryzyko uwięzienia elektronicznego kluczyka w samochodzie.

Dopóki elektroniczny kluczyk pozostaje w zasięgu detekcyjnym, drzwi mogą zostać zablokowane i odblokowane przez każdą osobę. Jednak możliwe jest odblokowanie tylko tych drzwi, w zasięgu których pozostaje elektroniczny kluczyk.

Możliwe jest uruchomienie silnika, jeżeli elektroniczny kluczyk znajduje się na zewnątrz samochodu w pobliżu szyby.

Gdy na zewnętrzną klamkę dostanie się duża ilość wody, np. podczas deszczu lub w myjni samochodowej, może nastąpić samoczynne odblokowanie lub zablokowanie drzwi. (Jeżeli jednak drzwi nie zostaną otwarte, po upływie około 30 sekund nastąpi ich automatyczne zablokowanie.)

Jeżeli drzwi zostaną zablokowane przy użyciu zdalnego sterowania, gdy elektroniczny kluczyk znajdował się blisko samochodu, może się zdarzyć, że nie będzie możliwe ich odblokowanie z użyciem funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka. (Należy wtedy użyć bezprzewodowego zdalnego sterowania.)

W przypadku uchwycenia klamki dłonią w rękawiczce zablokowanie lub odblokowanie drzwi może nie nastąpić lub może nastąpić z pewnym opóśnieniem.

Jeżeli drzwi blokowane są za pomocą czujnika blokady, przy dwóch kolejnych próbach migną kierunkowskazy, potwierdzając identyfikację. Przy kolejnych próbach kierunkowskazy nie będą już migały.

Jeżeli na zewnętrzną klamkę dostanie się duża ilość wody, gdy elektroniczny kluczyk znajduje się w obszarze działania, może nastąpić naprzemienne zablokowanie i odblokowanie drzwi. W takiej sytuacji podczas mycia samochodu należy postępować w następujący sposób:

Wersje z zespołem wskaśników 3-tarczowym: Gdy podczas mycia samochodu elektroniczny kluczyk pozostaje wewnątrz samochodu, w reakcji na zamoczenie zewnętrznych klamek drzwi na zewnątrz samochodu rozlegnie się sygnał akustyczny. W takiej sytuacji należy zablokować wszystkie drzwi, aby przerwać sygnalizację.

Wersje z zespołem wskaśników 2-tarczowym: Gdy podczas mycia samochodu elektroniczny kluczyk pozostaje wewnątrz samochodu, w reakcji na zamoczenie zewnętrznych klamek drzwi może pojawić się komunikat ostrzegawczy oraz na zewnątrz samochodu rozlegnie się sygnał akustyczny. W takiej sytuacji należy zablokować wszystkie drzwi, aby przerwać sygnalizację.

Oblodzony, zabłocony lub pokryty śniegiem czujnik blokujący może nie działać prawidłowo. W takiej sytuacji należy oczyścić powierzchnię czujnika i powtórzyć próbę.

W przypadku zbyt gwałtownego znalezienia się w zasięgu detekcyjnym anten systemu elektronicznego kluczyka bądś przedwczesnego uchwycenia klamki odblokowanie drzwi może nie nastąpić. W takiej sytuacji należy dotknąć czujnika otwierania drzwi i przed ponownym jej pociągnięciem upewnić się, że nastąpiło odblokowanie drzwi.

Gdy w obrębie zasięgu detekcyjnego znajduje się inny elektroniczny kluczyk, odblokowanie samochodu może nastąpić z pewnym opóśnieniem.

Gdy samochód nie jest używany przez dłuższy czas

Warunki prawidłowego działania

Warunkiem działania funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka jest posiadanie przy sobie elektronicznego kluczyka. Przy posługiwaniu się nim od zewnątrz samochodu elektroniczny kluczyk nie powinien znajdować się zbyt blisko nadwozia.

W zależności od położenia i sposobu trzymania elektroniczny kluczyk może nie zostać prawidłowo zidentyfikowany i układ może nie działać prawidłowo.

(Może nastąpić przypadkowe wyłączenie autoalarmu lub nie zadziała funkcja przeciwdziałania zablokowaniu drzwi.)

Gdy funkcja dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka nie działa prawidłowo

Ustawienia własne

Możliwa jest zmiana niektórych ustawień (np. funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka).

Jeżeli funkcja dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka została wyłączona w ustawieniach własnych

Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka

Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczyka


Certyfikaty dotyczące systemu elektronicznego kluczykaOstrzeżenie dotyczące zakłóceń działania urządzeń elektronicznych

W razie potrzeby funkcję dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka można wyłączyć. Szczegółowe informacje można uzyskać w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.

Otwieranie drzwi bagażnika

Podnieść drzwi bagażnika, jednocześnie naciskając przycisk otwierania drzwi bagażnika. Drzwi bagażnika nie mogą zostać zamkni ...

Regulacja ustawienia foteli

...

Zobacz tez:

Blokowanie, odblokowywanie przy użyciu Przycisku blokowania/ odblokowywania drzwi*
Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika blokują się automatycznie po naciśnięciu przycisku blokowania, o ile wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte. Ich odblokowanie następuje po naciśnięciu przycisku odblokowywania. U ...

System rozpoznawania odległości od poprzedzającego pojazdu (DRSS)
System rozpoznawania odległości od poprzedzającego pojazdu (DRSS) mierzy przy użyciu czujnika radarowego dystans pomiędzy Twoim samochodem, a pojazdem jadącym przed nim, gdy samochód jedzie z prędkością co najmniej 30 km/h, a także wskazuje ...

Dobór łańcuchów przeciwpoźlizgowych (z wyjątkiem wersji wyposażonych w opony 225/45R17)
Podczas montażu łańcuchów przeciwpoźlizgowych należy prawidłowo dopasować ich rozmiar. Rozmiar łańcucha przeciwpoźlizgowego jest dostosowany do konkretnego rozmiaru opony. Łańcuch boczny: Gruboźć 3 mm Szeroko& ...

Categorie