Ford Focus: Napełnianie opony

Ford Focus –> Koła i opony –> Zestaw do naprawy opon –> Napełnianie opony

OSTRZEŻENIA

Przed napompowaniem sprawdź ścianę boczną opony. Jeżeli widać jakiekolwiek pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne uszkodzenia, nie próbuj pompować opony.

Nie stój w bezpośredniej bliskości opony, gdy sprężarka pompuje powietrze.

Obserwuj ścianę boczną opony. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne uszkodzenia, wyłącz sprężarkę i wypuść powietrze za pomocą zaworu upustu ciśnienia B. Nie kontynuuj jazdy z tą oponą.

Środek uszczelniający zawiera lateks naturalny. Unikaj kontaktu ze skórą i ubraniem. W razie kontaktu natychmiast przemyj to miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.

Jeżeli ciśnienie powietrza w oponie nie osiągnie wartości 1,8 bara (26 psi) w ciągu 7 minut, oznacza to, że opona mogła zostać poważnie uszkodzona, co uniemożliwia tymczasową naprawę. W takim przypadku nie kontynuuj jazdy z tą oponą.

 

UWAGA

Wkręcenie pojemnika w uchwyt pojemnika spowoduje przebicie uszczelnienia pojemnika. Nie odkręcaj pojemnika od uchwytu, w przeciwnym razie środek uszczelniający wypłynie z pojemnika.

Napełnianie opony


 1. Zatyczka ochronna
 2. Zawór upustu ciśnienia
 3. Przewód elastyczny
 4. Pomarańczowy korek
 5. Uchwyt pojemnika
 6. Ciśnieniomierz
 7. Wtyczka zasilania z przewodem
 8. Przełącznik sprężarki
 9. Nalepka
 10. Pokrywka pojemnika
 11. Pojemnik środka uszczelniającego
 1. Otwórz pokrywę zestawu do napraw opon.
 2.  Zdejmij nalepkę I z informacją o maksymalnej dopuszczalnej prędkości (80 km/h) ze skrzynki i przymocuj do tablicy rozdzielczej w polu widzenia kierowcy. Upewnij się, że nalepka nie zasłania żadnego ważnego elementu.
 3.  Wyjmij przewód elastyczny C i wtyczkę zasilania z przewodem G z zestawu.
 4.  Odkręć pomarańczowy korek D i pokrywkę pojemnika J.
 5.  Wkręcaj pojemnik środka uszczelniającego K zgodnie z ruchem wskazówek zegara w uchwyt pojemnika E, aż będzie mocno przykręcony.
 6.  Zdjąć kapturek z zaworu uszkodzonej opony.
 7.  Ściągnij zatyczkę ochronną A z przewodu elastycznego C i przykręć przewód elastyczny C mocno do zaworu uszkodzonej opony.
 8.  Upewnij się, że przełącznik sprężarki H jest w położeniu 0.
 9.  Wsuń wtyczkę zasilania G do gniazda zapalniczki lub dodatkowego gniazda zasilania. Patrz Zapalniczka. Patrz Dodatkowe gniazda zasilania.
 10.  Uruchom silnik.
 11.  Przesuń przełącznik sprężarki H do położenia 1.
 12.  Pompuj oponę nie dłużej niż 7 minut, aby uzyskać ciśnienie o wartości minimum 1,8 bara (26 psi) i maksimum 3,5 bara (51 psi). Przesuń przełącznik sprężarki H do położenia 0 i sprawdź aktualne ciśnienie powietrza w oponie za pomocą ciśnieniomierza F.
 13.  Wyjmij wtyczkę zasilania G z gniazda zapalniczki lub dodatkowego gniazda zasilania.
 14.  Szybko odkręć przewód elastyczny C od zaworu opony i załóż na miejsce zatyczkę ochronną A. Zamocuj pokrywkę zaworu.
 15.  Pozostaw pojemnik środka uszczelniającego K w uchwycie E.
 16.  Upewnij się, że zestaw, pokrywa pojemnika i pomarańczowy korek są przechowywane w bezpieczny sposób w pojeździe, ale są też łatwo dostępne. Zestaw będzie znów potrzebny, gdy będziesz sprawdzać ciśnienie powietrza w oponie.
 17.  Niezwłocznie przejedź około 3 km, aby środek uszczelniający mógł uszczelnić uszkodzone miejsce.

Wskazówka:Podczas pompowania środka uszczelniającego przez zawór opony ciśnienie może wzrosnąć do 6 barów (87 psi), ale spadnie ponownie po około 30 sekundach.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli podczas jazdy wystąpią silne drgania, niestabilne zachowanie układu kierowniczego lub hałasy, zmniejsz prędkość i ostrożnie dojedź do miejsca, gdzie możesz bezpiecznie zatrzymać pojazd. Ponownie sprawdź oponę i jej ciśnienie. Jeżeli ciśnienie powietrza w oponie jest niższe niż 1,3 bara (19 psi) lub jeśli są widoczne jakiekolwiek pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne uszkodzenia, nie kontynuuj jazdy z tą oponą.

Korzystanie z zestawu do napraw opon

OSTRZEŻENIA Sprężone powietrze może mieć właściwości wybuchowe lub napędowe. Nigdy nie pozostawiaj zestawu ...

Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponie

Zatrzymaj pojazd po przejechaniu około 3 km. Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj ciśnienie powietrza w uszkodzonej oponie.  Zamocuj zestaw i odczyta ...

Zobacz tez:

Rura wydechowa
Ważne jest, aby usunąć sól drogową i pył hamulcowy przez mycie kół w regularnych odstępach czasu, w przeciwnym razie materiał rury wydechowej może zostać uszkodzony. W celu usunięcia zanieczyszczeń nie używać ...

Użycie funkcji dopasowania dźwięku
Przełączanie trybów regulacji dźwięku Nacisnąć przycisk "SETUP/ENTER". Naciskając przycisk "<SELECT" lub "TUNE>", wybrać "Sound settings". Nacisnąć przycisk "SETUP/ENTER". Naciskając przycisk "<SELECT" lub "TUNE>", ...

Tryb średniego zużycia paliwa
W tym trybie wyświetlane jest średnie zużycie paliwa obliczone na podstawie całkowitej ilości zużytego paliwa oraz przebytej odległości od momentu zakupu samochodu, podłączenia akumulatora lub skasowania danych. Średnie zużycie paliwa ...

Categorie