Ford Focus: Napełnianie opony

Ford Focus –> Koła i opony –> Zestaw do naprawy opon –> Napełnianie opony

OSTRZEŻENIA

Przed napompowaniem sprawdź ścianę boczną opony. Jeżeli widać jakiekolwiek pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne uszkodzenia, nie próbuj pompować opony.

Nie stój w bezpośredniej bliskości opony, gdy sprężarka pompuje powietrze.

Obserwuj ścianę boczną opony. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne uszkodzenia, wyłącz sprężarkę i wypuść powietrze za pomocą zaworu upustu ciśnienia B. Nie kontynuuj jazdy z tą oponą.

Środek uszczelniający zawiera lateks naturalny. Unikaj kontaktu ze skórą i ubraniem. W razie kontaktu natychmiast przemyj to miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.

Jeżeli ciśnienie powietrza w oponie nie osiągnie wartości 1,8 bara (26 psi) w ciągu 7 minut, oznacza to, że opona mogła zostać poważnie uszkodzona, co uniemożliwia tymczasową naprawę. W takim przypadku nie kontynuuj jazdy z tą oponą.

 

UWAGA

Wkręcenie pojemnika w uchwyt pojemnika spowoduje przebicie uszczelnienia pojemnika. Nie odkręcaj pojemnika od uchwytu, w przeciwnym razie środek uszczelniający wypłynie z pojemnika.

Napełnianie opony


 1. Zatyczka ochronna
 2. Zawór upustu ciśnienia
 3. Przewód elastyczny
 4. Pomarańczowy korek
 5. Uchwyt pojemnika
 6. Ciśnieniomierz
 7. Wtyczka zasilania z przewodem
 8. Przełącznik sprężarki
 9. Nalepka
 10. Pokrywka pojemnika
 11. Pojemnik środka uszczelniającego
 1. Otwórz pokrywę zestawu do napraw opon.
 2.  Zdejmij nalepkę I z informacją o maksymalnej dopuszczalnej prędkości (80 km/h) ze skrzynki i przymocuj do tablicy rozdzielczej w polu widzenia kierowcy. Upewnij się, że nalepka nie zasłania żadnego ważnego elementu.
 3.  Wyjmij przewód elastyczny C i wtyczkę zasilania z przewodem G z zestawu.
 4.  Odkręć pomarańczowy korek D i pokrywkę pojemnika J.
 5.  Wkręcaj pojemnik środka uszczelniającego K zgodnie z ruchem wskazówek zegara w uchwyt pojemnika E, aż będzie mocno przykręcony.
 6.  Zdjąć kapturek z zaworu uszkodzonej opony.
 7.  Ściągnij zatyczkę ochronną A z przewodu elastycznego C i przykręć przewód elastyczny C mocno do zaworu uszkodzonej opony.
 8.  Upewnij się, że przełącznik sprężarki H jest w położeniu 0.
 9.  Wsuń wtyczkę zasilania G do gniazda zapalniczki lub dodatkowego gniazda zasilania. Patrz Zapalniczka. Patrz Dodatkowe gniazda zasilania.
 10.  Uruchom silnik.
 11.  Przesuń przełącznik sprężarki H do położenia 1.
 12.  Pompuj oponę nie dłużej niż 7 minut, aby uzyskać ciśnienie o wartości minimum 1,8 bara (26 psi) i maksimum 3,5 bara (51 psi). Przesuń przełącznik sprężarki H do położenia 0 i sprawdź aktualne ciśnienie powietrza w oponie za pomocą ciśnieniomierza F.
 13.  Wyjmij wtyczkę zasilania G z gniazda zapalniczki lub dodatkowego gniazda zasilania.
 14.  Szybko odkręć przewód elastyczny C od zaworu opony i załóż na miejsce zatyczkę ochronną A. Zamocuj pokrywkę zaworu.
 15.  Pozostaw pojemnik środka uszczelniającego K w uchwycie E.
 16.  Upewnij się, że zestaw, pokrywa pojemnika i pomarańczowy korek są przechowywane w bezpieczny sposób w pojeździe, ale są też łatwo dostępne. Zestaw będzie znów potrzebny, gdy będziesz sprawdzać ciśnienie powietrza w oponie.
 17.  Niezwłocznie przejedź około 3 km, aby środek uszczelniający mógł uszczelnić uszkodzone miejsce.

Wskazówka:Podczas pompowania środka uszczelniającego przez zawór opony ciśnienie może wzrosnąć do 6 barów (87 psi), ale spadnie ponownie po około 30 sekundach.

OSTRZEŻENIE

Jeżeli podczas jazdy wystąpią silne drgania, niestabilne zachowanie układu kierowniczego lub hałasy, zmniejsz prędkość i ostrożnie dojedź do miejsca, gdzie możesz bezpiecznie zatrzymać pojazd. Ponownie sprawdź oponę i jej ciśnienie. Jeżeli ciśnienie powietrza w oponie jest niższe niż 1,3 bara (19 psi) lub jeśli są widoczne jakiekolwiek pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne uszkodzenia, nie kontynuuj jazdy z tą oponą.

Korzystanie z zestawu do napraw opon

OSTRZEŻENIA Sprężone powietrze może mieć właściwości wybuchowe lub napędowe. Nigdy nie pozostawiaj zestawu ...

Sprawdzanie ciśnienia powietrza w oponie

Zatrzymaj pojazd po przejechaniu około 3 km. Sprawdź i w razie potrzeby wyreguluj ciśnienie powietrza w uszkodzonej oponie.  Zamocuj zestaw i odczyta ...

Zobacz tez:

Wyłączenie czołowej poduszki powietrznej pasażera
Rys. 23 Przełącznik czołowej poduszki powietrznej pasażera Wyłączanie czołowej poduszki powietrznej pasażera odbywa się następująco: Otworzyć schowek po stronie pasażera Wsunąć kluczyk w otwór przeł ...

Uwagi ogólne
Podczas jazdy z nowymi oponami zachować szczególną ostrożność w trakcie pierwszych 500 km. Jeśli trzeba wjechać na krawężnik lub podobną przeszkodę, należy jechać bardzo powoli i pod kątem jak najbliżej zb ...

Indeks obrazkowy
Elementy zewnętrzne Drzwi Zablokowanie i odblokowanie. Otwieranie i zamykanie okien bocznych Zablokowanie i odblokowanie przy użyciu mechanicznego kluczyka*1 Lampki i komunikaty ostrzegawcze*2 Drzwi bagażnika Zablokowanie i odblokowanie Lampki i kom ...

Categorie