Mazda3: Czyszczenie tapicerki i wykładzin

Mazda3 –> Obsługa i konserwacja –> Konserwacja –> Pielęgnacja wnętrza –> Czyszczenie tapicerki i wykładzin

Winyl

Usuń kurz i inne zanieczyszczenia miękką szczotką lub odkurzaczem.

Wyczyść winyl środkiem do czyszczenia winylu i skóry.

Skóra*

Usuń kurz i brud miękką szczotką lub odkurzaczem. Wyczyść skórę używając środka do czyszczenia skóry lub miękkiej szmatki nawilżonej łagodnym detergentem.

Usuń pozostały środek czyszczący miękką szmatką, zwilżoną czystą wodą i dokładnie wyżętą.

Usuń wilgoć używając suchej szmatki i pozostaw skórę do wyschnięcia w suchym, dobrze wentylowanym i nienasłonecznionym miejscu. Jeśli skóra zmoczy się np. od deszczu, również niezwłocznie usuń wilgoć suchą szmatką.

UWAGA

 • Prawdziwa skóra nie jest jednolita i może mieć skazy, rysy i pofałdowania.
 •  Aby utrzymać wysoką jakość skóry, dbaj o nią systematycznie, zalecamy co najmniej dwa razy w roku ją oczyścić i zakonserwować przy pomocy odpowiednich środków.
 •  Piasek i pył na siedzeniach mogą zniszczyć naturalną warstwę wierzchnią skóry i przyśpieszyć jej łuszczenie.
 •  Tłuste zabrudzenia mogą spowodować pofałdowanie i odbarwienie skóry.
 •  Szorowanie twardą szczotką lub tkaniną może spowodować uszkodzenie skóry.
 • Nie używaj do czyszczenia alkoholu, wybielaczy chlorowych lub organicznych rozpuszczalników, benzenu czy benzyny.

  W przeciwnym razie może dojść do powstania plam i odbarwień.

 •  Jeśli siedzenia się zmoczą, niezwłocznie usuń wilgoć miękką suchą szmatką. Pozostawienie wilgotnej powierzchni może spowodować pogorszenie jakości powierzchni w postaci stwardnień lub obkurczeń.
 •  Wystawienie na bezpośrednie dzia- łanie promieni słonecznych może spowodować pogorszenie jakości skóry oraz obkurczenie. Parkując samochód w nasłonecznionym miejscu na dłuższy czas, zacień wnętrze używając zasłon przeciws łonecznych.
 •  Nie pozostawiaj na siedzeniach przedmiotów winylowych na dłuższy czas, ponieważ mogą one pogorszyć jakość skóry lub spowodować przebarwienia. Kiedy w kabinie jest wysoka temperatura, winyl może przywrzeć do powierzchni skóry.

Tkaniny

Usuń kurz i brud z tkanin miękką szczotką lub odkurzaczem.

Wyczyść tkaninę używając łagodnego szamponu do czyszczenia tapicerki lub dywanów.

Świeże plamy usuwaj natychmiast środkiem do wywabiania plam z tkanin.

Aby utrzymać tkaniny czyste i świeże, należy o nie dbać. W przeciwnym razie stracą kolor, można będzie je łatwo poplami ć, a ich ognioodporność zmniejszy się.

PRZESTROGA

Stosuj wyłącznie zalecane środki czyszczące i procedury.

W przeciwnym razie tkaniny poszycia stracą wygląd i zmniejszy się ich ognioodporność.

Panel ozdobny

Jeśli konieczne jest wyczyszczenie paneli wewnętrznych, użyj szmatki z miękkiego materiału zamoczonej w czystej wodzie i dobrze wykręconej, a następnie delikatnie zetrzyj brud z powierzchni.

Jeśli panel wymaga dodatkowego czyszczenia, zastosuj poniższą procedurę.

 1.  Zetrzyj brud za pomocą miękkiej szmatki zamoczonej w łagodnym detergencie (roztwór około 5%).
 2.  Usuń wszelkie pozostałości detergentu za pomocą miękkiej szmatką zwilżonej czystą wodą i dokładnie wykręconej.

UWAGA

 • Nie używaj do czyszczenia elementów skórzanych alkoholu, wybielaczy chlorowych lub organicznych rozpuszczalników, benzenu czy benzyny.

  W przeciwnym razie może dojść do powstania plam i odbarwień.

 •  Rysy lub nacięcia na panelach i wykończeniach metalowych, spowodowane czyszczeniem twardą szczotką lub szmatką, mogą okazać się niemożliwe do naprawienia.
 •  Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia paneli o wysokim połysku oraz metalowych elementów wykończenia, ponieważ można je łatwo zarysować.

Ostrzeżenia dotyczące zestawu wskaźników

Nie dopuść do kontaktu z deską rozdzielczą substancji żrących, takich jak perfumy i olejki kosmetyczne. Uszkodzą one i odbarwią zestaw wska ...

Konserwacja wyświetlacza Head-up

specjalną powłokę. Podczas czyszczenia nie należy stosować twardych lub szorstkich szmatek ani detergentów. Wrazie przedostania się śr ...

Zobacz tez:

Pielegnacia i czyszczenie
Informacje ogólne Systematyczna i uważna pielęgnacja pomaga w utrzymaniu wartości samochodu. Może to być również jednym z warunków uznania roszczeń gwarancyjnych w przypadku korozji nadwozia lub wad lakieru. Autoryzowany Serwis SEAT-a ...

Otwieranie drzwi bagażnika
Podnieść drzwi bagażnika, jednocześnie naciskając przycisk otwierania drzwi bagażnika. Drzwi bagażnika nie mogą zostać zamknięte natychmiast po wciśnię- ciu przycisku. Sygnalizacja działania Zablokowanie i odblokowanie drz ...

Aktywny tempomat ACC
Wprowadzenie Rys. 193 Obszar wykrywania Aktywny tempomat (ACC) jest rozszerzoną wersją normalnego tempomatu (CCS) Funkcja ACC pozwala kierowcy na wyznaczenie prędkości podróżnej od 30 km/h do 160 km/h, jak również tymczasowej odległośc ...

Categorie