Mazda3: Czyszczenie tapicerki i wykładzin

Mazda3 –> Obsługa i konserwacja –> Konserwacja –> Pielęgnacja wnętrza –> Czyszczenie tapicerki i wykładzin

Winyl

Usuń kurz i inne zanieczyszczenia miękką szczotką lub odkurzaczem.

Wyczyść winyl środkiem do czyszczenia winylu i skóry.

Skóra*

Usuń kurz i brud miękką szczotką lub odkurzaczem. Wyczyść skórę używając środka do czyszczenia skóry lub miękkiej szmatki nawilżonej łagodnym detergentem.

Usuń pozostały środek czyszczący miękką szmatką, zwilżoną czystą wodą i dokładnie wyżętą.

Usuń wilgoć używając suchej szmatki i pozostaw skórę do wyschnięcia w suchym, dobrze wentylowanym i nienasłonecznionym miejscu. Jeśli skóra zmoczy się np. od deszczu, również niezwłocznie usuń wilgoć suchą szmatką.

UWAGA

 • Prawdziwa skóra nie jest jednolita i może mieć skazy, rysy i pofałdowania.
 •  Aby utrzymać wysoką jakość skóry, dbaj o nią systematycznie, zalecamy co najmniej dwa razy w roku ją oczyścić i zakonserwować przy pomocy odpowiednich środków.
 •  Piasek i pył na siedzeniach mogą zniszczyć naturalną warstwę wierzchnią skóry i przyśpieszyć jej łuszczenie.
 •  Tłuste zabrudzenia mogą spowodować pofałdowanie i odbarwienie skóry.
 •  Szorowanie twardą szczotką lub tkaniną może spowodować uszkodzenie skóry.
 • Nie używaj do czyszczenia alkoholu, wybielaczy chlorowych lub organicznych rozpuszczalników, benzenu czy benzyny.

  W przeciwnym razie może dojść do powstania plam i odbarwień.

 •  Jeśli siedzenia się zmoczą, niezwłocznie usuń wilgoć miękką suchą szmatką. Pozostawienie wilgotnej powierzchni może spowodować pogorszenie jakości powierzchni w postaci stwardnień lub obkurczeń.
 •  Wystawienie na bezpośrednie dzia- łanie promieni słonecznych może spowodować pogorszenie jakości skóry oraz obkurczenie. Parkując samochód w nasłonecznionym miejscu na dłuższy czas, zacień wnętrze używając zasłon przeciws łonecznych.
 •  Nie pozostawiaj na siedzeniach przedmiotów winylowych na dłuższy czas, ponieważ mogą one pogorszyć jakość skóry lub spowodować przebarwienia. Kiedy w kabinie jest wysoka temperatura, winyl może przywrzeć do powierzchni skóry.

Tkaniny

Usuń kurz i brud z tkanin miękką szczotką lub odkurzaczem.

Wyczyść tkaninę używając łagodnego szamponu do czyszczenia tapicerki lub dywanów.

Świeże plamy usuwaj natychmiast środkiem do wywabiania plam z tkanin.

Aby utrzymać tkaniny czyste i świeże, należy o nie dbać. W przeciwnym razie stracą kolor, można będzie je łatwo poplami ć, a ich ognioodporność zmniejszy się.

PRZESTROGA

Stosuj wyłącznie zalecane środki czyszczące i procedury.

W przeciwnym razie tkaniny poszycia stracą wygląd i zmniejszy się ich ognioodporność.

Panel ozdobny

Jeśli konieczne jest wyczyszczenie paneli wewnętrznych, użyj szmatki z miękkiego materiału zamoczonej w czystej wodzie i dobrze wykręconej, a następnie delikatnie zetrzyj brud z powierzchni.

Jeśli panel wymaga dodatkowego czyszczenia, zastosuj poniższą procedurę.

 1.  Zetrzyj brud za pomocą miękkiej szmatki zamoczonej w łagodnym detergencie (roztwór około 5%).
 2.  Usuń wszelkie pozostałości detergentu za pomocą miękkiej szmatką zwilżonej czystą wodą i dokładnie wykręconej.

UWAGA

 • Nie używaj do czyszczenia elementów skórzanych alkoholu, wybielaczy chlorowych lub organicznych rozpuszczalników, benzenu czy benzyny.

  W przeciwnym razie może dojść do powstania plam i odbarwień.

 •  Rysy lub nacięcia na panelach i wykończeniach metalowych, spowodowane czyszczeniem twardą szczotką lub szmatką, mogą okazać się niemożliwe do naprawienia.
 •  Zachowaj szczególną ostrożność podczas czyszczenia paneli o wysokim połysku oraz metalowych elementów wykończenia, ponieważ można je łatwo zarysować.

Ostrzeżenia dotyczące zestawu wskaźników

Nie dopuść do kontaktu z deską rozdzielczą substancji żrących, takich jak perfumy i olejki kosmetyczne. Uszkodzą one i odbarwią zestaw wska ...

Konserwacja wyświetlacza Head-up

specjalną powłokę. Podczas czyszczenia nie należy stosować twardych lub szorstkich szmatek ani detergentów. Wrazie przedostania się śr ...

Zobacz tez:

Tempomat
Obsługa tempomatu (CSS)* Rys. 48 Zob.poz. na str. 9-10 Rys. 49 Zob poz. na str 9-10 Obsługa za pomocą dźwigni kierunkowskazów Włączanie tempomatu Przekręcić przełącznik rys. 48 (1) w położenie ON. Tempomat jest w& ...

Wewnętrzna książka telefoniczna
Elementem składowym urządzenia głośnomówiącego jest wewnętrzna książka telefoniczna. Wewnętrznej książki telefonicznej można używać w zależności od rodzaju telefonu komórkowego. Po pierwszym nawią ...

Używanie przycisku start-stop
OSTRZEŻENIA Silnik może automatycznie włączyć się ponownie, jeśli będzie to wymagane przez układ. Patrz Zasady działania. Wyłącz zapłon przed otwarciem pokrywy komory silnika lub wykonaniem jakichkolwie ...

Categorie