Mazda3: Napinacz i ogranicznik napięcia przedniego pasa bezpieczeństwa

Mazda3 –> Podstawowe wyposażenie związane z bezpieczeństwem –> Pasy bezpieczeństwa –> Napinacz i ogranicznik napięcia przedniego pasa bezpieczeństwa

Dla optymalnej ochrony, pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera przedniego siedzenia są wyposażone w napinacze i ograniczniki napięcia.

Właściwe działanie obydwu tych systemów wymaga prawidłowego zapięcia pasów bezpieczeństwa.

Napinacze: W razie rozpoznania kolizji napinacze pasów uaktywniają się wraz z poduszkami powietrznymi.

Więcej szczegółowych informacji, patrz rozdział "Okoliczności zadziałania poduszek powietrznych SRS".

Napinacze pasów bezpieczeństwa gwałtownie ograniczają ich długość, przy jednoczesnym zadziałaniu poduszek powietrznych. Po każdym zadziałaniu poduszek powietrznych i napinaczy pasów muszą one zostać wymienione.

O nieprawidłowym funkcjonowaniu systemu lub jego stanie informuje specjalne ostrzeżenie.

Patrz rozdział "Lampki ostrzegawcze/ sygnalizacyjne".

Patrz "Sygnał ostrzegawczy systemu poduszek powietrznych/systemu napinaczy pasów bezpieczeństwa".

(Z wyłącznikiem poduszki powietrznej przedniego siedzenia pasażera)

Napinacz pasa bezpieczeństwa przedniego siedzenia pasażera, podobnie jak poduszka powietrzna przedniego pasażera, działa jedynie wtedy, gdy wyłącznik poduszki powietrznej jest ustawiony w pozycji ON.

Szczegółowe informacje zostały zamieszczone w rozdziale dotyczącym wyłącznika poduszki powietrznej przedniego siedzenia pasażera.

Ogranicznik napięcia: Ogranicznik napięcia zwalnia taśmę pasa w sposób kontrolowany dla ograniczenia nacisku pasa na klatkę piersiową. Ponieważ przy zderzeniu czołowym siła działająca na pas bezpieczeństwa jest największa, ogranicznik napięcia działa w sposób automatyczny i może zadziałać podczas każdego zderzenia przy wystarczającym, gwałtownym przemieszczeniu się kierowcy lub pasażera. Po każdej kolizji, również w okolicznościach, gdy napinacze nie zadziałały, stan ogranicznika napięcia musi zostać poddany kontroli przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

OSTRZEŻENIE

Używaj pasów bezpieczeństwa wyłącznie w sposób zalecany w instrukcji: Nieprawidłowe ułożenie pasów bezpiecze ństwa jest niebezpieczne. Przy jego niewłaściwym ułożeniu, napinacz i ogranicznik napięcia nie zapewniają odpowiedniej ochrony podczas zderzenia, co może prowadzić do poważnych obrażeń ciała. Więcej informacji na temat zapinania pasów bezpieczeństwa znajduje się w rozdziale "Zapinanie pasa bezpieczeństwa".

Napinacze i ograniczniki napięcia pasów bezpieczeństwa powinny być natychmiast wymienione, jeżeli pojazd uczestniczył w wypadku, a mechanizmy zadziałały: Po każdym zderzeniu napinacze pasów bezpieczeństwa i poduszki powietrzne powinny być sprawdzone przez specjalistyczny serwis. Zalecamy korzystanie z Autoryzowanych Stacji Obsługi Mazdy. Podobnie jak poduszki powietrzne, napinacze pasów bezpieczeństwa i ograniczniki napięcia mogą zadziałać tylko raz.

Po wypadku nie nadają się do ponownego użycia i muszą być natychmiast wymienione. Niewymienione napinacze oraz ograniczniki napięcia powoduj ą zwiększenie ryzyka obrażeń ciała podczas następnego zderzenia.

Nie modyfikuj elementów, przewodów, ani nie używaj testerów elektronicznych do systemu napinaczy: Modyfikacja elementów lub przewodów systemu napinaczy, włącznie z użyciem testerów elektronicznych, zagraża bezpieczeństwu. Może to spowodować przypadkowe zadziałanie lub uszkodzenie napinacza, co uniemożliwi jego zadziałanie podczas wypadku.

W wyniku tego osoby dokonujące naprawy lub pasażerowie mogą odnieść poważne obrażenia.

Prawidłowa utylizacja systemu napinaczy: Niewłaściwa utylizacja napinaczy lub złomowanie pojazdu z aktywnymi napinaczami zagraża bezpieczeństwu.

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może spowodować obrażenia ciała. Informacji na temat bezpiecznej utylizacji napinaczy lub złomowania pojazdu wyposażonego w system napinaczy udzielają specjalistyczne serwisy. Zalecamy kontakt z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy.

 

UWAGA

  • W zależności od rodzaju kolizji system napinaczy pasów bezpieczeństwa może nie zadziałać.

    Więcej szczegółowych informacji, patrz rozdział "Okoliczności zadziałania poduszek powietrznych SRS".

  • W momencie zadziałania poduszek powietrznych i napinaczy, wydzieli się niewielka ilość dymu (nietoksycznego). Nie oznacza on pożaru. Wydzielony gaz zazwyczaj nie ma żadnego wpływu na pasażerów, niemniej jednak osoby o wrażliwej skórze mogą odczuć niewielkie podrażnienia skóry.

    Jeśli pył pozostały po zadziałaniu poduszki powietrznej lub napinacza dostanie się na skórę lub do oczu, spłucz go jak najszybciej dużą ilością wody.

Systemy ostrzegawcze związane z pasami bezpieczeństwa

Jeśli system rozpozna, że pas pasażera nie jest zapięty, wówczas lampka ostrzegawcza zaczyna migać oraz włącza się dźwięk ...

Pas bezpieczeństwa tylnego środkowego siedzenia

...

Zobacz tez:

Funkcja  Corning home
Funkcję te można włączyć i wyłączyć za pośrednictwem menu radia. Można również ustawić opóźnienia w funkcjach "Corning home" i "Leaving home" (standardowo: 30 sek). Samochód z reflektoraml&nbs ...

Elektryczna regulacja fotela kierowcy
Rys. 14 Fotel kierowcy elektryczna regulacja fotela Regulacja podparcia lędźwi wcisnąć przycisk i ustawić odpowiednie położenie. Regulacja fotela góra/dół Nacisnąć przycisk regulacji góra/dół Regulacja ...

Dodatkowe schowki (w niektórych wersjach)
Podnieść i wyjąć regulowaną podłogę bagażnika, pociągając ją do siebie. (w niektórych wersjach) Podnieść i wyjąć osłonę pod- łogi bagażnika, pociągając ją do si ...

Categorie