Mazda3: Obsługa trybu USB (Typ A/Typ B)

Mazda3 –> Komfort wnętrza –> System Audio –> Tryb AUX/USB/iPod –> Obsługa trybu USB (Typ A/Typ B)

Obsługa trybu USB


Obsługa trybu USB


System ten nie obsługuje urządzeń USB 3.0. Ponadto, w zależności od modelu lub wersji oprogramowania, inne urządzenia mogą nie być obsługiwane.

Odtwarzanie

 1.  Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON.
 2.  Aby włączyć system audio, naciśnij pokrętło włączania/regulacji głośności.
 3.  Naciśnij przycisk multimediów ( ), aby przełączyć na tryb
  USB i rozpocząć odtwarzanie.

UWAGA

 • Niektóre urządzenia, na przykład smartfony, mogą wymagać zmiany ustawienia, aby możliwe było działanie trybu USB.
 • Gdy urządzenie USB nie jest podłączone, nie nastąpi przełączenie na tryb USB.
 • Jeśli w urządzeniu USB nie ma żadnych możliwych do odtworzenia danych, wówczas miga komunikat "NO CONTENTS" (brak zawartości).
 • Odtwarzanie ścieżek z urządzenia USB odbywa się w porządku ponumerowania folderów. Foldery nie zawierające plików MP3/WMA/AAC są pomijane.
 • Podczas działania trybu USB nie wyjmuj urządzenia USB z portu.

  Możesz w ten sposób spowodować uszkodzenie danych.

Pauza

Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk Play/Pause (4).

Dotknij przycisku ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

Szybkie przewijanie w przód/tył

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w przód ( ), aby szybko
przewinąć ścieżkę w przód.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w tył ( ), aby szybko przewinąć
ścieżkę w tył.

Wyszukiwanie ścieżki

Naciśnij raz przycisk zmiany ścieżki ( ),
aby przejść do początku odtwarzania kolejnej ścieżki.

Naciśnij przycisk zmiany ścieżki w tył ( ) kilka sekund po rozpoczęciu
odtwarzania, aby przejść do początku poprzedniego utworu.

Naciśnij przycisk zmiany ścieżki w tył ( ) po upłynięciu kilku sekund
odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie od początku bieżącej ścieżki.

Wyszukiwanie folderu

Aby zmienić bieżący folder na poprzedni, naciśnij ( ), by przejść do następnego
folderu, naciśnij ( ).


Skanowanie utworów

Ta funkcja skanuje tytuły utworów w aktualnie wybranym folderze i odtwarza dziesięć sekund każdego utworu, aby pomóc w znalezieniu utworu, którego chcesz słuchać.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( ) w trakcie odtwarzania, aby wykonać skanowanie (numer utworu będzie migał).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( ) ponownie, aby wyłączyć skanowanie.

UWAGA

Po wyłączeniu skanowania, odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, gdzie skanowanie zostało włączone.

Ponowne odtwarzanie

Powtarzanie ścieżki

 1.  Aby powtarzać odtwarzanie aktualnie słuchanej ścieżki, naciśnij w czasie odtwarzania przycisk powtarzania (1).

  Na wyświetlaczu pojawia się napis "TRACK RPT" (Powtarzanie ścieżki) (obok RPT, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).

 2.  Aby wyłączyć powtarzanie utworu, naciśnij przycisk ponownie po 3 sekundach.

Powtarzanie folderu

 1.  Aby powtórzyć odtwarzanie utworów w bieżącym folderze, naciśnij przycisk powtarzania (1) podczas odtwarzania, a następnie naciśnij go ponownie przed upłynięciem 3 sekund. Na wyświetlaczu pojawia się napis "FOLDER RPT" (Powtarzanie folderu) (obok RPT, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).

 2.  Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć powtarzanie utworu.

Odtwarzanie losowe

Utwory są wybierane i odtwarzane losowo.

Losowe odtwarzanie w folderze

 1.  Aby odtwarzać utwory w folderze w kolejności losowej, naciśnij podczas odtwarzania przycisk odtwarzania losowego (2). Na wyświetlaczu pojawia się napis "FOLDER RDM" (Losowe odtwarzanie folderów) (obok RDM, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).

 2.  Aby wyłączyć odtwarzanie utworów w kolejności losowej, naciśnij przycisk ponownie po 3 sekundach.

Losowe odtwarzanie całości

 1.  Aby odtworzyć utwory na urządzeniu USB w kolejności losowej, naciśnij przycisk odtwarzania losowego (2) podczas odtwarzania, a następnie naciśnij go ponownie przed upłynięciem 3 sekund. Na wyświetlaczu pojawia się napis "ALL RDM" (Losowe odtwarzanie płyty) (obok RDM, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).

 2.  Aby wyłączyć losowe odtwarzanie albumów, naciśnij przycisk ponownie.

Przełączanie wyświetlacza

Informacja znajdująca się na wyświetlaczu audio zmienia się zgodnie z poniższym opisem za każdym razem, kiedy podczas odtwarzania naciskany jest przycisk (3).

Przełączanie wyświetlacza


UWAGA

 • Informacje (nazwa wykonawcy, nazwa utworu) wyświetlane są tylko wówczas, kiedy w urządzeniu USB istnieją informacje możliwe do wyświetlenia na ekranie.
 • System nie wyświetla niektórych znaków. Znaki, których nie można wyświetlić, zastępowane są gwiazdką ( ).

Przewijanie ekranu

Jednorazowo może zostać wyświetlone tylko 13 znaków. Aby wyświetlić resztę znaków długiego tytułu, naciśnij przycisk (3). Zostanie wyświetlone kolejne 13 znaków. Po wyświetleniu ostatnich 13 znaków tytułu naciśnij ponownie przycisk (3), aby powrócić do wyświetlania początku tytułu.

UWAGA

Liczba wyświetlanych znaków jest ograniczona.

Komunikaty o błędach

Gdy wyświetlany jest komunikat "CHECK USB", jest to oznaka, że w urządzeniu USB wystąpiły błędy. Upewnij się, czy w urządzeniu USB zapisane są pliki MP3/WMA/AAC i podłącz urządzenie ponownie. Jeśli komunikat ten pojawia się ponownie, system audio musi zostać poddany kontroli przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Obsługa trybu AUX (Typ A/Typ B)

Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON.  Aby włączyć system audio, naciśnij pokrętło włączania/regulacji g ...

Obsługa trybu iPod (Typ A/Typ B)

W zależności od modelu urządzenia lub wersji oprogramowania iPod może nie być kompatybilny. Wyświetlany jest wówczas komunikat o bł& ...

Zobacz tez:

Lista zarejestrowanych przenośnych odtwarzaczy audio
Za pomocą przycisków "<SELECT", "TUNE>" i przycisku "SETUP/ ENTER" wybrać "List audio". ( S. 359) Zostanie wyświetlona lista zarejestrowanych przenośnych odtwarzaczy audio. Połączenie zarejestrowanego przenośnego odtwarzacza audio z systemem audi ...

Zapinanie pasa bezpieczeństwa
Pociągnij za klamrę pasa na żądaną długość. Włóż klamrę do gniazda, aż usłyszysz "kliknięcie" zatrzasku. Wyreguluj długość pasa. Aby wydłużyć pas, przytrzymaj klamrę pasa bezpi ...

Układ samoczynnego odcinania dopływu paliwa
W celu zminimalizowania ryzyka wycieku paliwa, w razie zgaśnię- cia silnika podczas jazdy lub odpalenia poduszek powietrznych w rezultacie kolizji, pompa paliwowa przerywa pracę, odcinając dopływ paliwa do silnika. W celu przywrócenia dopływu paliwa do silnik ...

Categorie