Mazda3: Obsługa trybu iPod (Typ A/Typ B)

Mazda3 –> Komfort wnętrza –> System Audio –> Tryb AUX/USB/iPod –> Obsługa trybu iPod (Typ A/Typ B)

Obsługa trybu iPod (Typ A/Typ B)


W zależności od modelu urządzenia lub wersji oprogramowania iPod może nie być kompatybilny. Wyświetlany jest wówczas komunikat o błędzie.

UWAGA

Funkcje iPod na urządzeniu iPod nie mogą być obsługiwane, jeśli jest ono podłączone do modułu systemu audio, ponieważ moduł steruje funkcjami iPod.

Odtwarzanie

 1.  Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ACC lub ON.
 2.  Aby włączyć system audio, naciśnij pokrętło włączania/regulacji głośności.
 3.  Naciśnij przycisk multimediów ( ), aby przełączyć na tryb
  iPod i rozpocząć odtwarzanie.

UWAGA

 • Gdy urządzenie iPod nie jest podłączone, przełączenie na tryb iPod jest niemożliwe.
 • Jeśli na urządzeniu iPod nie ma możliwych do odtworzenia danych, na ekranie wyświetla się komunikat "NO CONTENTS".
 • Podczas działania trybu iPod nie wyjmuj urządzenia ze złącza.

  W przeciwnym razie dane mogą ulec uszkodzeniu.

Pauza

Aby wstrzymać odtwarzanie, naciśnij przycisk Play/Pause (4).

Dotknij przycisku ponownie, aby wznowić odtwarzanie.

Szybkie przewijanie w przód/tył

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w przód ( ), aby szybko
przewinąć ścieżkę w przód.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk przewijania w tył ( ), aby szybko
przewinąć ścieżkę w tył.

Wyszukiwanie ścieżki

Naciśnij raz przycisk zmiany ścieżki (
), aby przejść do początku odtwarzania kolejnej ścieżki.

Naciśnij przycisk zmiany ścieżki w tył ( ) kilka sekund (w zależności od
wersji oprogramowania iPoda) po rozpoczęciu odtwarzania, aby przejść do początku poprzedniego utworu.

Naciśnij przycisk zmiany ścieżki w tył ( ) po upłynięciu kilku sekund
(w zależności od wersji oprogramowania iPoda) odtwarzania, aby rozpocząć odtwarzanie od początku bieżącej ścieżki.

Wyszukiwanie kategorii

Naciśnij przycisk przejścia do poprzedniej kategorii (5), aby wybrać poprzednią kategorię i naciśnij przycisk następnej kategorii (6), aby wybrać następną kategorię.

UWAGA

Kategorię może stanowić: Lista odtwarzania, Wykonawca, Album, Utwór, Podcast, Gatunek, Autor i Audio book.

Wyszukiwanie listy

Aby wybrać poprzednią listę, naciśnij przycisk przejścia do poprzedniej listy ( ), aby wybrać następną listę,
naciśnij przycisk następnej listy ( ).


UWAGA

Jeśli wybraną kategorią jest Utwór lub Audio book, lista nie występuje.

Skanowanie utworów

Ta funkcja skanuje tytuły utworów na aktualnie wybranej liście i odtwarza 10 sekund każdego utworu, aby pomóc w znalezieniu utworu, którego chcesz słuchać.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( )
w trakcie odtwarzania, aby wykonać skanowanie (numer utworu będzie migał).

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ( )
ponownie, aby wyłączyć skanowanie.

UWAGA

Po wyłączeniu skanowania, odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, gdzie skanowanie zostało włączone.

Ponowne odtwarzanie

 1.  Aby powtarzać odtwarzanie aktualnie słuchanej ścieżki, naciśnij w czasie odtwarzania przycisk powtarzania (1).

  Na wyświetlaczu pojawia się napis "TRACK RPT" (Powtarzanie ścieżki) (obok RPT, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).


 2.  Naciśnij przycisk ponownie, aby wyłączyć powtarzanie utworu.

Odtwarzanie losowe

Utwory są wybierane i odtwarzane losowo.

Losowe odtwarzanie utworów

 1.  Aby odtwarzać ścieżki na liście w kolejno ści losowej, naciśnij podczas odtwarzania przycisk odtwarzania losowego (2). Na wyświetlaczu pojawia się napis "SONG RDM" (Losowe odtwarzanie utworów) (obok RDM, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).

 2.  Aby wyłączyć odtwarzanie utworów w kolejności losowej, naciśnij przycisk ponownie po 3 sekundach.

Losowe odtwarzanie albumów

 1.  Aby odtworzyć utwory na płycie iPodzie w kolejności losowej, naciśnij przycisk odtwarzania losowego (2) podczas odtwarzania, a następnie naciśnij go ponownie przed upłynięciem 3 sekund.

  Na wyświetlaczu pojawia się napis "ALBUM RDM" (Losowe odtwarzanie albumów) (obok RDM, w dolnej części wyświetlacza, pojawia się ).


 2.  Aby wyłączyć losowe odtwarzanie albumów, naciśnij przycisk ponownie.

UWAGA

Numer ścieżki odtwarzanej w trybie losowym pojawia się w porządku zgodnym z zawartością urządzenia iPod.

Przełączanie wyświetlacza

Informacja znajdująca się na wyświetlaczu audio zmienia się zgodnie z poniższym opisem za każdym razem, kiedy podczas odtwarzania naciskany jest przycisk (3).

Przełączanie wyświetlacza


UWAGA

 • Informacje (nazwa wykonawcy, nazwa utworu) wyświetlane są tylko wówczas, kiedy na urządzeniu iPod istnieją informacje możliwe do wyświetlenia.
 • System nie wyświetla niektórych znaków. Znaki, których nie można wyświetlić, zastępowane są gwiazdką ( ).

Przewijanie ekranu

Jednorazowo może zostać wyświetlone 13 znaków. Aby wyświetlić resztę znaków długiego tytułu, naciśnij przycisk (3). Zostanie wyświetlone kolejne 13 znaków. Po wyświetleniu ostatnich 13 znaków tytułu naciśnij ponownie przycisk (3), aby powrócić do wyświetlania początku tytułu.

UWAGA

Liczba wyświetlanych znaków jest ograniczona.

Komunikaty o błędach

Gdy wyświetlany jest komunikat "CHECK iPod", jest to oznaka, że w urządzeniu iPod wystąpiły błędy. Upewnij się, czy zawartość urządzenia iPod to pliki możliwe do odtworzenia, i że urządzenie jest podłączone prawidłowo. Jeśli komunikat ten pojawia się ponownie, system audio musi zostać poddany kontroli przez wyspecjalizowany serwis, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Obsługa trybu USB (Typ A/Typ B)

System ten nie obsługuje urządzeń USB 3.0. Ponadto, w zależności od modelu lub wersji oprogramowania, inne urządzenia mogą nie być o ...

Wskazania błędu (Typ A/Typ B)

Jeśli na wyświetlaczu pojawi się wyświetlony komunikat błędu, sprawdź w tabeli jego przyczynę. Jeśli nie możesz znaleź ...

Zobacz tez:

Grupa 3 od 22 do 36 kg (powyżej ok 7 roku życia)
Foteliki dziecięce, które zostały przetestowane i otrzymały aprobatę na podstawie normy ECE R44 posiadają oznaczenie (literę E w kółku, wraz z numerem testowym poniżej). Należy stosować się do instrukcji producenta i przest ...

Mechaniczna skrzynia biegów
Olej do mechanicznej skrzyni biegów Należy pamiętać, że w zależnoźci od rodzaju zastosowanego oleju lub warunków pracy dźwięk na biegu jałowym, odczucie zmiany biegów i/lub poziom zużycia paliwa może się zmieni ...

Obsługa szyby sterowanej elektrycznie po stronie kierowcy
Ręczne otwieranie/zamykanie Aby opuścić szybę do żądanej pozycji, naciśnij lekko włącznik podnośnika szyby. Aby podnieść szybę do żądanej pozycji, pociągnij lekko włącznik. Automatyczne otwieranie/zamykan ...

Categorie