Mazda3: System monitorowania ciśnienia w oponach

Mazda3 –> Podczas jazdy –> System monitorowania ciśnienia w oponach

System kontroli ciśnienia w oponach (TPMS) monitoruje ciśnienie powietrza we wszystkich czterech oponach. Jeśli ciśnienie powietrza w którejkolwiek oponie jest zbyt niskie, system ostrzega kierowcę włączając w zestawie wskaźników lampkę ostrzegawczą systemu kontroli ciśnienia w oponach i emitując sygnał dźwiękowy. System ten monitoruje ciśnienie w oponach w sposób pośredni, wykorzystując dane przesyłane przez czujniki prędkości kół układu ABS.

Aby umożliwić prawidłowe działanie systemu, konieczne jest jego aktywowanie przy ściśle określonych wartościach ciśnienia w oponach (wartości podane są na etykiecie ciśnienia opon). W celu wykonania aktywacji postępuj zgodnie z procedurą.

Patrz rozdział "Aktywacja systemu monitorowania ciśnienia w oponach".

Lampka ostrzegawcza miga w przypadku wystąpienia usterki w systemie.

Patrz rozdział "Lampki ostrzegawcze".

System monitorowania ciśnienia w oponach


PRZESTROGA

 • Przy niskich temperaturach otoczenia sprawdzaj ciśnienie w każdej oponie, również w kole zapasowym (jeżeli znajduje się na wyposażeniu) raz w miesiącu i uzupełnij ciśnienie do wartości zalecanej przez producenta samochodu na tabliczce samochodu lub etykiecie ciśnienia opon. (Jeżeli Twój samochód ma opony w innym rozmiarze niż ten wskazany na tabliczce samochodu lub etykiecie ciśnienia opon, powinieneś dowiedzieć się, jaka jest prawidłowa wartość ciśnienia dla tych opon).

  Dla podniesienia bezpieczeństwa Twój samochód został wyposażony w system kontroli ciśnienia w oponach (TPMS), który za pomocą lampki ostrzegawczej informuje, że w jednej lub kilku oponach ciśnienie jest zbyt niskie. Gdy włączy się lampka ostrzegawcza ciśnienia, powinieneś jak najszybciej zatrzymać się i sprawdzić opony, a w razie konieczności napompować je do wymaganej wartości.

  Jazda na oponach ze zbyt niskim ciśnieniem może spowodować ich przegrzanie i w konsekwencji uszkodzenie. Zbyt niskie ciśnienie w oponach zwiększa zużycie paliwa i przyspiesza zużycie bieżnika, może też utrudniać prowadzenie i zatrzymywanie samochodu.

  System TPMS nie zwalnia z obowiązku właściwej dbałości o opony. Musisz pamiętać o uzupełnianiu ciśnienia w oponach, nawet jeśli nie jest ono jeszcze na tyle niskie, by spowodować włączenie się lampki ostrzegawczej systemu TPMS.

  Twój samochód został również wyposażony w układ sygnalizujący nieprawidłowe działanie systemu TPMS.

  Wskaźnik nieprawidłowego działania systemu TPMS jest połączony z lampką ostrzegawczą niskiego ciśnienia w oponie. W momencie gdy system wykryje usterkę, lampka będzie migać przez około minutę, po czym zacznie świecić światłem ciągłym. To zjawisko będzie się powtarzać przy każdorazowym uruchomieniu samochodu do momentu wyeliminowania usterki. Gdy wskaźnik nieprawidłowego działania jest aktywny, system może nie wykryć lub nie informować o niskim ciśnieniu w oponach. Do usterek systemu TPMS może dojść z wielu powodów, m.in.

  na skutek założenia alternatywnych opon/kół, które uniemożliwiają prawidłowe działanie systemu TPMS. Po każdej wymianie jednej lub kilku opon/kół sprawdź, czy układ nie sygnalizuje nieprawidłowego działania TPMS, aby upewnić się, czy wymienione na zalecane lub alternatywne opony i koła umożliwiają systemowi TPMS właściwe funkcjonowanie.

 • System, zanim zasygnalizuje problem, przez chwilę poddaje go wewnętrznej analizie, aby uniknąć fałszywych odczytów. Oznacza to, że nie wykazuje natychmiast gwałtownego spadku ciśnienia lub przebicia opony.

 

UWAGA

Ponieważ system TPMS rozpoznaje drobne zmiany w stanie opony, czas emisji ostrzeżenia może być krótszy lub dłuższy w następujących przypadkach:
 •  Rozmiar, producent oraz typ opon jest inny niż podano w danych technicznych.
 •  Rozmiar, producent oraz typ danej opony jest inny niż parametry pozostałych opon lub opony znacznie różnią się pomiędzy sobą stopniem zużycia.
 •  Używane są opony typu run-flat, opony bezkolcowe, opony zimowe lub opony z założonymi łańcuchami przeciwpoślizgowymi.
 •  Używane jest tymczasowe koło zapasowe (Może wówczas migać lampka ostrzegawcza systemu monitorowania ciśnienia w oponach, która następnie będzie świecić światłem stałym).
 •  Oponę naprawiono korzystając z awaryjnego zestawu naprawczego do przebitej opony.
 •  Ciśnienie w oponie jest zbyt wysokie w stosunku do ciśnienia podanego w danych technicznych lub z jakiejś przyczyny ciśnienie nagle spadło, na przykład z powodu pęknięcia opony podczas jazdy.
 •  Samochód jedzie z prędkością mniejszą niż 15 km/h (w tym również, kiedy samochód jest zatrzymany) lub czas jazdy jest krótszy niż 5 minut.
 •  Samochód jedzie po nadzwyczaj nierównej lub śliskiej, oblodzonej drodze.
 •  Często powtarzane jest nagłe ruszanie kierownicą oraz szybkie przyspieszanie/zwalnianie, jak podczas agresywnej jazdy na krętej drodze.
 •  Na jedną z opon wywarto silny nacisk, na przykład poprzez załadowanie ciężkiego bagażu z jednej strony samochodu.
 •  Podczas aktywacji systemu nie wprowadzono wartości ciśnienia wyszczególnionego w danych technicznych.

Aktywacja systemu monitorowania ciśnienia w oponach

Dla prawidłowego działania systemu w poniższych okolicznościach należy wykonać jego aktywację.

Sposób wykonania aktywacji

 1.  Zaparkuj samochód w bezpiecznym miejscu i zaciągnij mocno hamulec postojowy.
 2.  Poczekaj aż opony się ochłodzą, następnie wyreguluj ciśnienie we wszystkich czterech (4) oponach do wartości ciśnienia podanej na tabliczce ciśnienia w oponach znajdującej się na środkowym słupku po stronie kierowcy (przy otwartych drzwiach).

  Patrz "Opony".

 3.  Ustaw włącznik zapłonu w pozycji ON.
 4.  W zaparkowanym samochodzie naciśnij i przytrzymaj przycisk SET systemu kontroli ciśnienia w oponach i sprawdź, czy lampka ostrzegawcza tego systemu w zestawie wskaźników dwukrotnie mignie oraz czy zostanie wyemitowany pojedynczy sygnał dźwiękowy.

Sposób wykonania aktywacji


PRZESTROGA

Jeśli procedurę aktywacji wykonasz bez regulacji ciśnienia w oponach, system nie będzie w stanie wykryć normalnego ciśnienia w oponach i może nie włączać lampki ostrzegawczej systemu monitorowania ciśnienia w oponach, nawet jeśli ciśnienie będzie niskie lub włączać lampkę przy prawidłowym ciśnieniu w oponach.

Wyreguluj ciśnienie we wszystkich czterech oponach i wykonaj aktywację systemu w momencie włączenia się lampki ostrzegawczej. Jeśli lampka ostrzegawcza włącza się z innej przyczyny niż przebita opona, ciśnienie we wszystkich czterech oponach mogło ulec spadkowi w sposób naturalny. Jeśli naciśniesz na przycisk podczas jazdy, aktywacja systemu nie zostanie wykonana.

Wyłączanie tymczasowe

Aby wyłączyć tempomat tymczasowo, zastosuj jedną z metod:  Lekko naciśnij pedał hamulca.  (Manualna skrzynia biegów) Naciś ...

Filtr cząstek stałych (SKYACTIV-D 2.2)

Filtr Cząstek Stałych silników Diesla gromadzi i usuwa większość cząstek stałych (PM) z gazów spalinowych silnika Diesla. Cz ...

Zobacz tez:

Kiedy lampka ostrzegawcza/sygnał dźwiękowy są aktywne
System informuje o nieprawidłowości poprzez uaktywnienie sygnału dźwiękowego i lampki sygnalizacyjnej Lampka/Sygnał dźwiękowy Jak sprawdzić Lampka sygnalizacyjna miga, kiedy włącznik czujników parkowania ...

Zakładanie koła zapasowego
Usunąć zanieczyszczenia i wszelkie obce materiały z przylegających do siebie powierzchni koła i piasty. Pozostawienie nieoczyszczonych powierzchni przylegania koła i piasty może spowodować poluzowanie się nakrętek mocujących p ...

Wskazania na wyświetlaczu i jampki tablicy rozdzielczej
Rys. 206 Na tablicy rozdzielczej: Wskazanie na wyświetlaczu systemu nadzoru pasa (przykład 1) Rys. 207 Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej: Wskazanie na wyświetlaczu systemu nadzoru pasa (przykład 2) Wyświetlanie stanu System jest aktywny, ale nie jes ...

Categorie