Mazda3: System monitorowania przestrzeni za samochodem (RVM)

Mazda3 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> System monitorowania przestrzeni za samochodem (RVM)

System monitorowania przestrzeni za samochodem


OSTRZEŻENIE

Zadaniem systemu jest jedynie pomoc kierowcy przy sprawdzaniu przestrzeni z tyłu samochodu przed zmianą pasa ruchu. Przed zmianą pasa ruchu sprawdź zawsze wzrokowo w lusterkach, czy jest on wolny. W zależności od różnych ograniczeń działania systemu monitorowania, lampka ostrzegawcza RVM może nie włączyć się lub włączyć się z opóźnieniem, nawet, gdy inny samochód znajduje się na sąsiednim pasie ruchu. Nie polegaj wyłącznie na systemie i zawsze sprawdzaj wizualnie przestrzeń wokół samochodu.

 

UWAGA

 • System monitorowania przestrzeni za samochodem działa, gdy spełnione są wszystkie podane poniżej warunki:
 •  Włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.
 •  Włącznik RVM jest naciśnięty i lampka sygnalizacyjna (zielona) RVM w zestawie wskaźników świeci się.
 •  Prędkość samochodu wynosi około 30 km/h lub więcej.
 •  System monitorowania przestrzeni za samochodem nie działa, gdy wystąpi jeden z poniższych warunków:
 •  Prędkość samochodu spadnie poniżej 30 km/h, nawet gdy lampka sygnalizacyjna (zielona) RVM świeci się.
 •  Dźwignia zamiany biegów zostanie przesunięta w pozycję biegu wstecznego (R) i samochód porusza się do tyłu.
 •  W poniższych okolicznościach lampka ostrzegawcza systemu RVM (pomarańczowa) w zestawie wskaźników włączy się i działanie systemu jest zatrzymywane. Gdy lampka ostrzegawcza RVM świeci się światłem ciągłym w kolorze pomarańczowym, jak najszybciej sprawdź system w Autoryzowanej Stacji Obsługi Mazdy:
 •  Gdy rozpoznana zostanie usterka systemu, włącznie z usterką lampki ostrzegawczej RVM.
 •  Gdy zmieniona zostanie znacząco pozycja czujników radarowych (tylnych). Kierunek, w którym ustawione są czujniki radarowe (tylne), wyregulowany jest fabrycznie, w zależności od instalacji każdego samochodu, aby prawidłowo rozpoznawany był zbliżający się pojazd. Jeżeli kierunek czujników radarowych (tylnych) z jakiegoś powodu zostanie zmieniony, czujniki wymagają ponownego ustawienia.
 •  Gdy na tylnym zderzaku w pobliżu czujników radarowych (tylnych) znajduje się duża ilość lodu lub śniegu.
 •  Jazda przez dłuższy czas po ośnieżonych drogach.
 •  Gdy temperatura wokół czujników radarowych (tylnych) stanie się ekstremalnie wysoka, np. jeśli samochód jedzie pod górę przez długi czas podczas upalnej pogody.
 •  Gdy napięcie akumulatora jest niskie.
 •  Zdolności rozpoznawania czujników radarowych (tylnych) są ograniczone. Zdolność rozpoznawania czujników radarowych może zmniejszyć się lub czujniki mogą nie działać normalnie, gdy:
 •  Zderzak tylny w pobliżu czujników radarowych (tylnych) uległ zniekształceniu.
 •  Na powierzchni tylnego zderzaka w pobliżu czujników radarowych (tylnych) znajduje się śnieg, lód lub błoto.
 •  W szczególnych warunkach pogodowych podczas opadów deszczu, śniegu lub podczas mgły.
 • Czujniki radarowe (tylne) z trudnością lub w ogóle nie rozpoznają następujących obiektów lub pojazdów:
 •  Małych, dwukołowych pojazdów, rowerów, pieszych i stacjonarnych obiektów na drodze lub krawędzi drogi.
 •  Samochodów z nadwoziem o kształtach, które mogą nie odbijać fal radarowych, takich jak niezaładowane przyczepy niskopodwoziowe i samochody sportowe.
 •  Samochodów poruszających się na sąsiednim pasie ruchu z tyłu, lecz nie zbliżających się. System bazuje na danych rozpoznania radarowego zbliżającego się samochodu.
 •  Innych samochodów jadących z tą samą prędkością równolegle do Twojego samochodu przez dłuższy czas.
 •  Samochodów zbliżających się z przeciwległego kierunku.
 •  Samochodu wyprzedzanego znajdującego się na sąsiednim pasie ruchu.
 •  Samochodu o szerokości ponadnormatywnej znajdującego się na sąsiednim pasie ruchu. Przestrzeń rozpoznawana przez czujniki radarowe (tylne) jest określona w oparciu o standardową szerokość pasa ruchu na autostradzie.
 •  Lampka ostrzegawcza RVM lub sygnalizator dźwiękowy mogą nie uaktywnić się lub uaktywnić się z opóźnieniem, gdy:
 •  Inny jadący samochód przecina dwa sąsiednie pasy jezdni.
 •  Podczas jazdy na stromym wzniesieniu.
 •  Podczas przejeżdżania przez szczyt wzniesienia.
 •  Gdy promień skrętu jest niewielki (pokonywanie ostrych zakrętów, rond lub skrzyżowań).
 •  Gdy występuje różnica wysokości pomiędzy pasami ruchu.
 •  Zaraz po włączeniu systemu.
 •  Jeśli pas ruchu jest wąski, może zostać rozpoznany samochód na następnym pasie ruchu w stosunku do pasa sąsiedniego. Przestrzeń rozpoznawana przez czujniki radarowe (tylne) jest określona w oparciu o standardową szerokość pasa ruchu na autostradzie.
 • Lampka ostrzegawcza RVM może włączyć się podczas przejeżdżania wzdłuż obiektów stacjonarnych lub znajdujących się na skraju drogi takich, jak bariery ochronne, tunele i mury.

Obiekty takie, jak bariery ochronne, betonowe mury biegnące wzdłuż drogi.


Miejsca, gdzie szerokość pomiędzy barierami ochronnymi lub murami po którejkolwiek stronie samochodu zwęża się.


Mury przy wjeździe i wyjeździe z tunelu, zjazdy.


 • Jeżeli samochód holuje przyczepę lub w tylnej części pojazdu (na haku holowniczym) zamontowany został bagażnik, system monitorowania może działać nieprawidłowo, ponieważ fale radarowe mogą zostać odbite. Wyłącz system monitorowania przestrzeni za samochodem.

Ostrzeżenia LDWS

Jeśli działający system określi, że samochód może zboczyć z własnego pasa ruchu, emitowane są dźwiękowe sygnały ...

Lampka ostrzegawcza RVM

Gdy system monitorowania przestrzeni za samochodem jest aktywny ostrzega kierowcę o obecności innego samochodu na sąsiednim pasie ruchu za pomocą ostrzegawczej ...

Zobacz tez:

Funkqe foteli
UWAGA Nieostrożne korzystanie z funkcji foteli może spowodować poważne obrażenia. Przed rozpoczęciem jazdy należy przybrać właściwą pozycję siedzącą i utrzymywać ją przez cały czas podróży. Dot ...

System aktywnej adaptacyjnej zmiany biegów (AAS)
System aktywnej adaptacyjnej zmiany biegów (AAS) automatycznie dostosowuje moment zmiany przełożenia do warunków panujących na drodze i parametrów zadanych przez kierowc ę. W ten sposób poprawia komfort jazdy. Jeżeli dźwignia skrzyni bie ...

Zasady działania
Powietrze z zewnątrz Oczyszczaj wloty powietrza przed przednią szybą (ze śniegu, liści itp.) w celu zapewnienia wydajnego działania układu ogrzewania i klimatyzacji. Recyrkulacja powietrza UWAGA Korzystanie przez dłuższy czas z ...

Categorie