Mazda3: System rozpoznawania odległości od poprzedzającego pojazdu (DRSS)

Mazda3 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> System rozpoznawania odległości od poprzedzającego pojazdu (DRSS)

System rozpoznawania odległości od poprzedzającego pojazdu (DRSS) mierzy przy użyciu czujnika radarowego dystans pomiędzy Twoim samochodem, a pojazdem jadącym przed nim, gdy samochód jedzie z prędkością co najmniej 30 km/h, a także wskazuje zalecaną odległość, jaką należy zachować pomiędzy pojazdami. Ponadto, jeśli Twój samochód zbliża się do pojazdu jadącego przed nim na odległość bliższą, niż powinna być zachowana pomiędzy samochodami, wskazanie dla pojazdu poprzedzającego na wyświetlaczu miga, aby powiadomić kierowcę o zachowaniu od niego bezpieczniejszej odległości.

OSTRZEŻENIE

Nie polegaj całkowicie na systemie DRSS i zawsze prowadź ostrożnie samochód: System rozpoznawania odległości od poprzedzającego pojazdu (DRSS) wymusza na kierowcy bezpieczniejszą jazdę i powiadamia go o zalecanej, bezpieczniejszej odległości, jaką powinien zachować od pojazdu poprzedzającego jego samochód.

Zdolność rozpoznania pojazdu poprzedzającego jest ograniczona i zależy od typu takiego pojazdu, warunków pogodowych i warunków ruchu drogowego. W związku z tym jeśli nieprawidłowo manewruje się pedałem przyspieszenia i hamulca, można doprowadzić do wypadku. Sprawdzaj zawsze, czy otoczenie jest bezpieczne i naciskaj pedał hamulca lub pedał przyspieszenia, tak aby zachować bezpieczniejszą odległość od pojazdów nadjeżdżających lub poprzedzających Twój samochód.

 

UWAGA

 • System DRSS działa, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:
 •  Włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.
 •  System rozpoznawania odległości od poprzedzającego pojazdu (DRSS) jest włączony.
 •  Dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji innej niż bieg wsteczny (R).
 •  Prędkość samochodu wynosi 30 km/h lub więcej.
 •  Obiektami uaktywniającymi system są pojazdy 4-kołowe.
 •  System DRSS może również działać w przypadku obecności motocykli i rowerów.
 •  System DRSS zwykle może nie zadziałać w następujących okolicznościach:
 •  System dynamicznej stabilizacji toru jazdy (DSC) działa nieprawidłowo.
 •  Pojazd poprzedzający jedzie z niezwykle niską prędkością.
 • System nie działa w przypadku następujących obiektów:
 •  Samochody zbliżające się z przeciwległego kierunku.
 •  Obiekty stacjonarne (zatrzymane samochody, przeszkody)

Wskazanie na wyświetlaczu

Stan działania systemu DRSS wskazywany jest na wyświetlaczu Head-up. Jeśli chodzi o usterki w zależności od treści wyświetlanego komunikatu, sprawdź stan samochodu lub poddaj go kontroli przez wyspecjalizowany serwis. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Patrz rozdział "Lampki ostrzegawcze/sygnalizacyjne".

UWAGA

 • Gdy włącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozycji OFF, wówczas zachowywany jest stan działania systemu, jaki miał miejsce przed wyłączeniem zapłonu.

  Na przykład, gdy włącznik zapłonu zostanie ustawiony w pozycji OFF, gdy działa system DRSS, system ten uaktywni się przy następnym ustawieniu włącznika zapłonu w pozycji ON.

 •  System DRSS można włączyć/wyłączyć, a także można zmienić czułość jego działania.

  Patrz rozdział "Możliwości personalizacji".

Wskazanie na wyświetlaczu


Wytyczne dotyczące odległości między pojazdami * 1

Wytyczne dotyczące odległości między pojazdami


*1 Odległość między pojazdami różni się w zależności od prędkości pojazdu.

Włącznik systemu RVM

Gdy włącznik systemu RVM jest wciśnięty, system monitorowania jest aktywny, a lampka systemu RVM (zielona) w zestawie wskaźników świeci si&# ...

Aktywny tempomat (MRCC)

Zadaniem aktywnego tempomatu (MRCC) jest stałe kontrolowanie prędkości pojazdu*1 przy użyciu czujnika radarowego (przedniego) wykorzystywanego do wykrywania ...

Zobacz tez:

Technologia bezpieczeństwa czynnego
Technologia bezpieczeństwa czynnego (Active Safety Technology) sprzyja bezpieczniejszej jeździe, pomagając kierowcy rozpoznawać potencjalne zagrożenia i zapobiegać wypadkom. Systemy wspierające świadomość kierowcy Widoczność nocą ...

Wymiana kół
Z koła zdjąć kołpak i kapturki śrub.  Odkręcić najpierw śrubę z zabezpieczeniem przed kradzieżą, a następnie pozostałe śruby.  Podnieść samochód, aż wymieniane koło oderwie się ...

Programowanie pamięci okien otwieranych elektrycznie
OSTRZEŻENIE Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna do chwili ponownego zaprogramowania pamięci. Po odłączeniu akumulatora musisz ponowne zaprogramować pamięć każdego okna z osobna: Wskaz&o ...

Categorie