Mazda3: Uruchamianie silnika

Mazda3 –> Podczas jazdy –> Włączanie/wyłączanie silnika –> Uruchamianie silnika

OSTRZEŻENIE

Fale radiowe emitowane z klucza mogą zakłócić funkcjonowanie wyposażenia medycznego, np. rozrusznika serca: Przed użyciem klucza w pobliżu osób, które używają sprzętu medycznego, zapytaj producenta sprzętu lub swojego lekarza, czy fale radiowe emitowane przez nadajnik nie zakłócą funkcjonowania tego sprzętu.

 

UWAGA

 • Klucz musi być w pobliżu, ponieważ znajduje się w nim chip immobilizera, który łączy się z centralką sterowania silnikiem w krótkim zasięgu działania.
 •  Silnik można uruchomić poprzez naciśnięcie przycisku Start z pozycji OFF, ACC lub ON.
 •  Funkcje przycisku Start (funkcja, która umożliwia uruchomienie silnika, gdy tylko klucz znajduje się w zasięgu dzia- łania) można wyłączyć, aby uniknąć jakiegokolwiek niekorzystnego wpływu na użytkowników korzystających z rozruszników serca i innego wyposa- żenia medycznego. Jeśli system jest wyłączony, nie będziesz mógł uruchomi ć silnika, gdy klucz znajduje się w zasięgu działania. W celu uzyskania szczegółowych informacji skonsultuj się ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Jeśli wyłączyłeś funkcje przycisku Start, silnik możesz uruchomić w taki sposób jak w przypadku procedury uruchamiania, gdy bateria w kluczu jest rozładowana.

  Patrz "Uruchamianie silnika przy rozładowanej baterii klucza".

 • Po uruchomieniu zimnego silnika jego prędkość wzrasta i możliwe, że z jego komory usłyszysz specyficzny odgłos wycia.

  Jest to związane z poprawą procesu oczyszczania spalin i nie oznacza usterki.

 1. Upewnij się, czy masz przy sobie klucz.
 2.  Sprawdź, czy pasażerowie zapięli pasy bezpieczeństwa.
 3.  Upewnij się, czy hamulec postojowy jest włączony.
 4.  Trzymaj naciśnięty pedał hamulca do momentu całkowitego uruchomienia silnika.
 5.  (Manualna skrzynia biegów) Trzymaj naciśnięty pedał sprzęgła do momentu całkowitego uruchomienia silnika.

  (Automatyczna skrzynia biegów) Ustaw dźwignię zmiany biegów w pozycji (P). Jeżeli musisz ponowić uruchomienie silnika, gdy samochód porusza się, ustaw dźwignię w pozycji neutralnej (N).

UWAGA

(Manualna skrzynia biegów) Rozrusznik nie zadziała, gdy pedał sprzęgła nie jest wystarczająco naciśnięty.

(Automatyczna skrzynia biegów) Rozrusznik nie zadziała, gdy dźwignia zmiany biegów nie znajduje się w pozycji P lub N, a pedał hamulca nie jest wystarczająco naciśnięty.

 1. Sprawdź, czy lampka sygnalizacyjna klucza (zielona) świeci się w zestawie wskaźników oraz czy świeci się dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (zielona).

Uruchamianie silnika


UWAGA

 • Jeżeli dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (zielona) miga, upewnij się, czy masz przy sobie klucz.
 • Jeśli dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (zielona) miga, a klucz znajduje się w zasięgu dzia- łania, dotknij kluczem przycisku Start i uruchom silnik. Patrz "Uruchamianie silnika przy rozładowanej baterii klucza".

 

PRZESTROGA

Jeżeli świeci się lampka ostrzegawcza klucza (czerwona) lub miga dioda sygnalizacyjna (pomarańczowa) w przycisku Start, może to oznaczać, że wystąpiła usterka w systemie uruchamiania silnika i uruchomienie silnika lub ustawienie włącznika zapłonu w pozycji ACC lub ON jest niemożliwe. Skonsultuj się jak najszybciej ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

 

UWAGA

 • Lampka ostrzegawcza klucza (czerwona) miga po naciśnięciu przycisku Start, aby poinformować kierowcę, że przycisk Start nie zostanie przełączony w pozycję ACC, nawet jeśli naciska się go z pozycji OFF w następujących okolicznościach:
 •  Bateria klucza jest rozładowana.
 •  Klucz znajduje się poza zasięgiem działania.
 •  Klucz znajduje się w miejscu, w którym system nie może wykryć jego sygnału.
 •  Obcy klucz, podobny w działaniu do klucza Twojego samochodu, znajduje się w zasięgu działania.
 • (Metoda wymuszonego uruchomienia silnika)
  Jeśli lampka ostrzegawcza klucza (czerwona) świeci się lub dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (pomara ńczowa) miga, oznacza to, że silnik może nie uruchomić się przy zastosowaniu normalnej metody. Skonsultuj się jak najszybciej ze specjalistycznym serwisem, zalecamy Autoryzowan ą Stację Obsługi Mazdy. Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, silnik można uruchomić w sposób wymuszony. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start do momentu uruchomienia silnika. W celu uruchomienia silnika wymagane są również pozosta łe czynności, takie jak posiadanie klucza w zasięgu działania i naciśnię- cie na pedał sprzęgła (Manualna skrzynia biegów) lub pedał hamulca (Automatyczna skrzynia biegów).
 •  Podczas uruchamiania silnika sposobem wymuszonym, lampka ostrzegawcza kluczyka (czerwona) nadal świeci się, a dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (pomarańczowa) nadal miga.
 •  (Automatyczna skrzynia biegów) Gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji neutralnej (N), lampka sygnalizacyjna klucza (zielona) oraz dioda sygnalizacyjna (zielona) w przycisku Start nie świecą się.
 1. Naciśnij przycisk Start po włączeniu się zarówno lampki sygnalizacyjnej klucza (zielonej) w zestawie wskaźników jak i diody sygnalizacyjnej (zielonej) w przycisku Start.

UWAGA

 • Po uruchomieniu silnika dioda sygnalizacyjna w przycisku Start (pomarańczowa) gaśnie, a włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON.
 •  (SKYACTIV-G 1.5, MZR 1.6, SKYACTIV-G 2.0) Po naciśnięciu przycisku Start i przed uruchomieniem silnika, możesz usłyszeć pracującą pompę paliwa, jednak nie jest to oznaka usterki.
 • (SKYACTIV-D 2.2)
 •  Podczas uruchamiania silnika nie puszczaj pedału sprzęgła (manualna skrzynia biegów) lub pedału hamulca (automatyczna skrzynia biegów) do momentu, w którym lampka sygnalizacyjna świec żarowych w zestawie wskaźników nie wyłączy się, a silnik nie uruchomi się po naciśnięciu przycisku Start.
 •  Jeśli pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegów) lub pedał hamulca (automatyczna skrzynia biegów) zostanie puszczony przed uruchomieniem silnika, naciśnij pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegów) lub pedał hamulca (automatyczna skrzynia biegów) ponownie i wciśnij przycisk Start, aby uruchomić silnik.
 •  Jeśli włącznik zapłonu pozostawiony jest w położeniu ON przez dłuższy okres czasu bez uruchomienia silnika po podgrzaniu świec żarowych, może mieć miejsce ponowne ich podgrzanie, co spowoduje włączenie się lampki sygnalizacyjnej świec żarowych.
 •  Rozrusznik nie uruchomi się, do momentu aż lampka sygnalizacyjna świec żarowych nie wyłączy się.

 1. Po uruchomieniu silnika pozostaw go na biegu jałowym przez około dziesięć sekund (zabronione w Niemczech).

UWAGA

 • (Niemcy) Rozpocznij jazdę natychmiast po uruchomieniu silnika. Jednak nie wykorzystuj wysokich obrotów do momentu osiągnięcia przez silnik właściwej temperatury pracy.
 • (SKYACTIV-G 1.5, MZR 1.6, SKYACTIV-G 2.0)
 • Niezależnie od tego, czy silnik jest rozgrzany czy zimny, podczas rozruchu silnika nie naciskaj pedału przyspieszenia.
 •  Jeśli silnik nie uruchomił się przy pierwszej próbie, zobacz rozdział "Uruchamianie zalanego silnika".

  Jeżeli silnika w dalszym ciągu nie można uruchomić, skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem, zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

 •  (SKYACTIV-D 2.2) Jeśli temperatura otoczenia nie przekracza około -10C, dla ochrony silnika jego maksymalna prędkość obrotowa może nie zostać osiągnięta przez około trzy minuty od jego uruchomienia.
 •  (Samochody z manualną skrzynią biegów i z funkcją i-stop) Jeśli silnik zatrzymał się z powodu "dławienia się", można go uruchomić ponownie, wciskając pedał sprzęgła w ciągu 3 sekund od wyłączenia się.

  Silnika nie można uruchomić ponownie, nawet po wciśnięciu pedału sprzę- gła, w następujących okolicznościach:

 •  Drzwi kierowcy zostały otwarte.
 •  Pas bezpieczeństwa kierowcy nie jest zapięty.
 •  Pedału sprzęgła nie zwolniono cał- kowicie po "dławieniu się" silnika.
 •  Pedał sprzęgła wciśnięto, gdy silnik całkowicie się nie zatrzymał.

Włącznik zapłonu

Pozycje przycisku Start System działa wyłącznie wówczas, kiedy kierowca znajduje się w samochodzie, lub gdy klucz znajduje się w zasięgu jego ...

Uruchamianie silnika przy rozładowanej baterii klucza

PRZESTROGA Podczas uruchamiania silnika poprzez trzymanie nadajnika nad przyciskiem Start w przypadku rozładowania baterii klucza lub nieprawid ...

Zobacz tez:

Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się lub miga
Jeśli lampka ostrzegawcza świeci się/miga, należy podjąć odpowiednie działania związane z każdą lampką. Jeśli lampka wyłączy się, oznacza, że problem nie występuje, natomiast jeśli lampka nie gaśnie lub w ...

Płyn automatycznej skrzyni biegów (Skrzynia 4-biegowa)
Sprawdzanie poziomu płynu w automatycznej skrzyni biegów Sprawdzaj regularnie poziom płynu w automatycznej skrzyni biegów. Mierz go w sposób opisany poniżej. Objętość płynu zmienia się wraz z temperaturą. Płyn musi być ...

Dane silnika
Silnik benzynowy 1.2 63 kW (86 KM) - Nieznaczna utrata mocy Silnik benzynowy 1.2 TSI 81 kW (110 KM) 1 Nieznaczna utrata mocy Silnik benzynowy 1.6 MPI 81 kW (110 KM) - Nieznaczna utrata mocy Silnik benzynowy 1.0 TSI 85 kW (115 KM) Silnik benzynowy 1.4 92 kW (125 ...

Categorie