Seat Leon: Ciągnięcie przyczepy

Seat Leon –> Działanie –> Zaczep holowniczy –> Ciągnięcie przyczepy

O czym należy pamiętać podczas holowania przyczepy:

Przyczepę może holować pojazd odpowiednio wyposażony W razie zamiaru zamontowania zaczepu holowniczego należy zapoznać się z uwagami na strona 254

Połączenia

Samochód jest wyposażony w 13-stykowe gniazdo do połączenia instalacji elektrycznej przyczepy z pojazdem.

Jeżeli przyczepa ma 7-stykowe gniazdo konieczne będzie użycie przewodu adaptera Jest on dostępny w Centrum Serwisowym.

Masa przyczepy/ciężar dyszla holowniczego

Nie wolno przekraczać dopuszczalnej masy przyczepy. Jeżeli nie załadowano przyczepy do maksymalnej dozwolonej masy, można wjeżdżać na odcinki drogi o większym nachyleniu.

Maksymalne masy przyczep znajdują zastosowanie tylko do wysokości 1000 m npm Wraz z rosnącą wysokością moc silnika i w związku z tym zdolność samochodu do wjeżdżania po odcinkach o większym nachyleniu maleją z powodu zmniejszonej gęstości powietrza. Maksymalna masa przyczepy powinna wtedy zostać odpowiednio zmniejszona Masa pojazdu z przyczepą powinna zostać zmniejszona o 10% na każde 1000 m (lub proporcjonalną część) Łączna masa pojazdu z przyczepą jest sumą rzeczywistej masy załadowanego pojazdu oraz rzeczywistej masy załadowanej przyczepy W miarę możliwości, należy holować przyczepę o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu dyszla na złączu kulowym zaczepu holowniczego, nie przekraczając jednak określonej wartości granicznej

Wartości masy przyczepy i obciążenia dyszla widniejące na tabliczce znamionowej zaczepu holowniczego podano tylko dla celów certyfikacji. Poprawne wartości dla konkretnego posiadanego modelu, które mogą być niższe od wartości dla zaczepu holowniczego, podano w dokumentacji samochodu lub w rozdział Danych technicznych

Rozłożenie ciężaru

Ładunki na przyczepie należy rozłożyć w taki sposób, aby ciężkie przedmioty znajdowały się możliwie najbliżej osi. Ładunki przewożone na przyczepie muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem.

Ciśnienie w oponach

Wyregulować poziom ciśnienia w oponach samochodu tak. aby był równy maksymalnej dozwolonej wartości, która jest podana na nalepce po wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa Wyregulować poziom ciśnienia w oponach przyczepy tak, aby był zgodny z zaleceniami producenta

Lusterka boczne

Sprawdzić, czy wystarczająco widać drogę za przyczepą w standardowych lusterkach bocznych Jeżeli nie. należy zamontować dodatkowe lusterka zewnętrzne. Obydwa lusterka zewnętrzne powinny być zamontowane na ramionach z zawiasami. Wyregulować lusterka tak. aby zapewnić wystarczający widok do tyłu.

Linka holownicza

Zawsze należy używać kabla między pojazdem a przyczepą

Tylne światła przyczepy

Tylne światła przyczepy powinny spełniać obowiązujące przepisy bezpieczeństwa

UWAGA

Nigdy nie należy przewozić nikogo w przyczepie. Może to doprowadzić do śmiertelnego wypadku.

Informacja

Zahaczanie i podłączanie przyczepy

Rys. 230 Diagram schematyczny : przydział styków w gnieździe elektrycznym przyczepy
Rys. 230 Diagram schematyczny : przydział styków w gnieździe elektrycznym przyczepy

Gniazdo elektryczne przyczepy

Gniazdo elektryczne przyczepy


Samochód jest wyposażony w 13-stykowe gniazdo do połączenia instalacji elektrycznej przyczepy z pojazdem. Jeśli system wykryje że podłączono przewód prądowy przyczepy, przewodem tym zostanie podane zasilanie elektryczne przyczepy.

Styk 9 podaje zasilanie stałe Zasila się w ten sposób, na przykład, wewnętrzne oświetlenie przyczepy. Styk 10 otrzymuje zasilanie tylko wtedy, gdy silnik jest uruchomiony.

Przewód ładujący (styk 10) doładowuje , na przykład, akumulator przyczepy Styków 9 i 10 nie należy łączyć ze sobą, aby uniknąć rozładowania lub uszkodzenia akumulatora samochodu.

Uziemienia - styków 3. 11 i 13 - nie wolno nigdy łączyć ze sobą aby uniknąć przeciążenia układu elektrycznego.

Jeżeli przyczepa ma gniazdo 7-stykowe konieczne będzie użycie przewodu - adaptera.

W takim wypadku, funkcja styku 10 nie będzie dostępna

Maksymalne zużycie energii elektrycznej przez przyczepę


Informacja

Eksploatacja i pielęgnacja

Założyć zaślepkę na gniazdo, aby uniknąć jego zabrudzenia Przed podłączeniem przyczepy należy zawsze skontrolować zł& ...

Złącze kulowe zaczepu holowniczego

Złącze kulowe jest dostarczane wraz z instrukcją montażu i demontażu złącza kulowego zaczepu holowniczego. UWAGA Złącze kulowe zacz ...

Zobacz tez:

Mocowanie fotelika dziecięcego z systemem "ISOFIX"
Rys. 32 Uchwyty mocujące ISOFIX Należy przestrzegać zaleceń producenta fotelika Usunąć zaślepki ochronne z uchwytów ISOFIX poprzez wsunięcie palca w szczelinę i pociągnięcie w górę rys. 32 Wcisnąć fo ...

Jazda z przyczepą
OSTRZEŻENIE Jeżeli którykolwiek z poniższych warunków nie został spełniony, nie wolno używać haka holowniczego i musi on zostać sprawdzony przez odpowiednio przeszkolonego mechanika Przed rozpoczęcie ...

Napinacze pasów bezpieczeństwa (przednie fotele)
Napinacze wspomagają działanie ochronne pasów bezpieczeństwa przez ich zwinięcie przy pewnych rodzajach zderzeń czołowych lub bocznych, pozwalając szybciej przytrzymać ciało osoby na siedzeniu. Przy drobniejszych zderzeniach czołowy ...

Categorie