Seat Leon: Ciągnięcie przyczepy

Seat Leon –> Działanie –> Zaczep holowniczy –> Ciągnięcie przyczepy

O czym należy pamiętać podczas holowania przyczepy:

Przyczepę może holować pojazd odpowiednio wyposażony W razie zamiaru zamontowania zaczepu holowniczego należy zapoznać się z uwagami na strona 254

Połączenia

Samochód jest wyposażony w 13-stykowe gniazdo do połączenia instalacji elektrycznej przyczepy z pojazdem.

Jeżeli przyczepa ma 7-stykowe gniazdo konieczne będzie użycie przewodu adaptera Jest on dostępny w Centrum Serwisowym.

Masa przyczepy/ciężar dyszla holowniczego

Nie wolno przekraczać dopuszczalnej masy przyczepy. Jeżeli nie załadowano przyczepy do maksymalnej dozwolonej masy, można wjeżdżać na odcinki drogi o większym nachyleniu.

Maksymalne masy przyczep znajdują zastosowanie tylko do wysokości 1000 m npm Wraz z rosnącą wysokością moc silnika i w związku z tym zdolność samochodu do wjeżdżania po odcinkach o większym nachyleniu maleją z powodu zmniejszonej gęstości powietrza. Maksymalna masa przyczepy powinna wtedy zostać odpowiednio zmniejszona Masa pojazdu z przyczepą powinna zostać zmniejszona o 10% na każde 1000 m (lub proporcjonalną część) Łączna masa pojazdu z przyczepą jest sumą rzeczywistej masy załadowanego pojazdu oraz rzeczywistej masy załadowanej przyczepy W miarę możliwości, należy holować przyczepę o maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu dyszla na złączu kulowym zaczepu holowniczego, nie przekraczając jednak określonej wartości granicznej

Wartości masy przyczepy i obciążenia dyszla widniejące na tabliczce znamionowej zaczepu holowniczego podano tylko dla celów certyfikacji. Poprawne wartości dla konkretnego posiadanego modelu, które mogą być niższe od wartości dla zaczepu holowniczego, podano w dokumentacji samochodu lub w rozdział Danych technicznych

Rozłożenie ciężaru

Ładunki na przyczepie należy rozłożyć w taki sposób, aby ciężkie przedmioty znajdowały się możliwie najbliżej osi. Ładunki przewożone na przyczepie muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem.

Ciśnienie w oponach

Wyregulować poziom ciśnienia w oponach samochodu tak. aby był równy maksymalnej dozwolonej wartości, która jest podana na nalepce po wewnętrznej stronie klapki wlewu paliwa Wyregulować poziom ciśnienia w oponach przyczepy tak, aby był zgodny z zaleceniami producenta

Lusterka boczne

Sprawdzić, czy wystarczająco widać drogę za przyczepą w standardowych lusterkach bocznych Jeżeli nie. należy zamontować dodatkowe lusterka zewnętrzne. Obydwa lusterka zewnętrzne powinny być zamontowane na ramionach z zawiasami. Wyregulować lusterka tak. aby zapewnić wystarczający widok do tyłu.

Linka holownicza

Zawsze należy używać kabla między pojazdem a przyczepą

Tylne światła przyczepy

Tylne światła przyczepy powinny spełniać obowiązujące przepisy bezpieczeństwa

UWAGA

Nigdy nie należy przewozić nikogo w przyczepie. Może to doprowadzić do śmiertelnego wypadku.

Informacja

Zahaczanie i podłączanie przyczepy

Rys. 230 Diagram schematyczny : przydział styków w gnieździe elektrycznym przyczepy
Rys. 230 Diagram schematyczny : przydział styków w gnieździe elektrycznym przyczepy

Gniazdo elektryczne przyczepy

Gniazdo elektryczne przyczepy


Samochód jest wyposażony w 13-stykowe gniazdo do połączenia instalacji elektrycznej przyczepy z pojazdem. Jeśli system wykryje że podłączono przewód prądowy przyczepy, przewodem tym zostanie podane zasilanie elektryczne przyczepy.

Styk 9 podaje zasilanie stałe Zasila się w ten sposób, na przykład, wewnętrzne oświetlenie przyczepy. Styk 10 otrzymuje zasilanie tylko wtedy, gdy silnik jest uruchomiony.

Przewód ładujący (styk 10) doładowuje , na przykład, akumulator przyczepy Styków 9 i 10 nie należy łączyć ze sobą, aby uniknąć rozładowania lub uszkodzenia akumulatora samochodu.

Uziemienia - styków 3. 11 i 13 - nie wolno nigdy łączyć ze sobą aby uniknąć przeciążenia układu elektrycznego.

Jeżeli przyczepa ma gniazdo 7-stykowe konieczne będzie użycie przewodu - adaptera.

W takim wypadku, funkcja styku 10 nie będzie dostępna

Maksymalne zużycie energii elektrycznej przez przyczepę


Informacja

Eksploatacja i pielęgnacja

Założyć zaślepkę na gniazdo, aby uniknąć jego zabrudzenia Przed podłączeniem przyczepy należy zawsze skontrolować zł& ...

Złącze kulowe zaczepu holowniczego

Złącze kulowe jest dostarczane wraz z instrukcją montażu i demontażu złącza kulowego zaczepu holowniczego. UWAGA Złącze kulowe zacz ...

Zobacz tez:

Uruchamianie wycieraczek i spryskiwaczy
Rys. 45 Dźwignia obsługowa: położenia wycieraczek i spryskiwacze szyb Położenia dźwigni obsługowej 0 Wycieraczki wyłączone 1 Przerywana praca wycieraczek szyby przedniej / automatyczne wycieranie szyby przedniej w deszczu (w zależno ...

Otym należy pamiętać
Badania dowodzą, że dziecko w foteliku zamocowanym na tylnym fotelu samochodu jest znacznie bezpieczniejsze niż w foteliku zamocowanym na przednim fotelu pasażera. Fotelik powinien być dostosowany do samochodu oraz wzrostu i wieku dziecka. Fotelik dziecięcy na ...

Rejestracja samochodu za granicą
Przepisy obowiązujące poza granicami kraju mogą wymagać spełniania przez pojazd specyficznych norm dotyczących emisji spalin i bezpieczeństwa kraju, w którym pojazd będzie eksploatowany. W konsekwencji, może zajść potrzeba dokonania m ...

Categorie