Skoda Rapid A5: Okres eksploatacji opon

Skoda Rapid A5 –> Wskazówki eksploatacyjne –> Koła –> Obręcze i opony –> Okres eksploatacji opon

 Zasada działania: bieżnik opony ze wskaźnikiem zużycia / zamiana kół
Rys. 120 Zasada działania: bieżnik opony ze wskaźnikiem zużycia / zamiana kół

Otwarta pokrywa wlewu paliwa z tabelą rozmiarów opon i wartościami ciśnienia / pompowanie opon
Rys. 121 Otwarta pokrywa wlewu paliwa z tabelą rozmiarów opon i wartościami ciśnienia / pompowanie opon

Okres eksploatacji opon zależy od ciśnienia powietrza, sposobu jazdy i innych czynników.

Naklejka z przepisowymi wartościami ciśnienia w oponach " rys. 121

A Pozycje naklejki
B Standardowe ciśnienie dla połowicznego obciążenia C Komfortowe ciśnienie dla połowicznego obciążenia1) D Standardowe ciśnienie dla pełnego obciążenia

1) Obowiązuje dla niektórych pojazdów.

Przestrzeganie następujących wskazówek może wydłużyć okres eksploatacji opon.

Ciśnienie powietrza w oponach

Ciśnienie kół włącznie z kołem zapasowym należy sprawdzać co najmniej raz w miesiącu i dodatkowo przed każdą dłuższą podróżą.

Naklejka z przepisowymi wartościami ciśnienia w oponach znajduje się po wewnętrznej stronie pokrywy wlewu paliwa A " rys. 121.

W niektórych samochodach ciśnienie opon może zostać dopasowane do wartości ciśnienia komfortowego " rys. 121 C co zapewnia lepszy komfort jazdy.

W przypadku ciśnienia komfortowego zużycie paliwa może nieznacznie wzrosnąć.

W kole zapasowym należy utrzymywać najwyższe ciśnienie, jakie jest przewidziane dla tego samochodu.

Ciśnienie należy sprawdzać zawsze na zimnych oponach. W rozgrzanych oponach jest wyższe ciśnienie - nie upuszczać powietrza.

Przy większym obciążeniu odpowiednio dopasować ciśnienie w oponach.

Sposób jazdy

Szybkie pokonywanie zakrętów, ostre przyspieszanie i ostre hamowanie zwiększają zużycie opon.

Wyważenie kół

Koła nowego samochodu są wyważone. Mimo to podczas jazdy różne czynniki mogą spowodować ich niewyważenie. Można to odczuć przede wszystkim jako "drgania" kierownicy.

Po wymianie lub naprawie opony koła należy wyważyć.

Złe ustawienie kół

Nieprawidłowe ustawienie kół z przodu lub z tyłu powoduje nadmierne zużywanie się opon.

Uszkodzenia opon

Przez krawężniki i inne tego typu przeszkody należy przejeżdżać powoli i najlepiej prostopadle, aby nie uszkodzić opon i obręczy kół.

Zalecamy regularne sprawdzanie opon i obręczy pod kątem uszkodzeń (nakłuć, pęknięć, pęcherzy, odkształceń itp.). Natychmiast usuwać z bieżnika opon ciała obce (np. małe kamienie).

Zamiana kół

Przy wyraźnie większym zużyciu opon przednich kół zaleca się zamienić przednie koła na tylne, zgodnie ze schematem " rys. 120 - B. Dzięki temu wszystkie opony samochodu osiągną podobną żywotność.

Aby wszystkie opony równomiernie się zużywały i osiągnęły maksymalną żywotność, zalecamy zamianę kół co 10 000 km.

Przechowywanie opon

Oznaczyć wymontowane opony, aby można było ponownie je zamontować z tym samym kierunkiem obrotu.

Koła i opony przechowywać w miejscu chłodnym, suchym i możliwie ciemnym.

Opony niezałożone na obręcz powinny być przechowywane na stojąco.

Wskaźnik zużycia opony

W podstawie bieżnika opony są umieszczone wskaźniki zużycia o wysokości 1,6 mm. Wskaźniki są rozmieszczone na całym obwodzie opony, w kilku miejscach w równych odstępach " rys. 120 - A. Oznaczenia na boku opony - litery "TWI", trójkąty lub inne symbole - wskazują położenie wskaźników zużycia.

Wiek opon

Opony starzeją się i tracą swoje pierwotne właściwości nawet wtedy, gdy nie są używane. Dlatego nie należy używać opon letnich lub opon zimowych starszych niż odpowiednio 6 lub 4 lata.

Obręcze i opony

W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Okres eksploatacji opon Nowe opony Opony kierunkowe ...

Nowe opony

Na wszystkie cztery koła powinny być założone opony radialne tego samego rodzaju, rozmiaru (obwód) i na jednej osi o tym samym bieżniku. Opony i ...

Zobacz tez:

Zjawiska fizyczne, zachodzące podczas zderzenia czołowego
Rys. 4 Kierowca nieprzypięty pasem / pasażer nieprzypięty pasem na tylnej kanapie Gdy samochód znajduje się w ruchu, zarówno on sam jak i jadące nim osoby posiadają pewną energię ruchu, zwaną energią kinetyczną. Wielko&# ...

Zasady działania
UWAGA Korzystanie z układu przy wyłączonym silniku powoduje rozładowywanie akumulatora. System rozpoznawania mowy umożliwia sterowanie systemem bez konieczności odwracania uwagi kierującego od drogi w celu zmiany ustawień lub ...

Oddziaływanie na środowisko
Ochrona środowiska jest priorytetem przy projektowaniu, doborze materiałów i produkowaniu nowych pojazdów SEAT-a. Konstruktywne działania zachęcające do recyklingu Spoiny i połączenia projektowane z myślą o łatwym demontaż ...

Categorie