Skoda Rapid A5: Przegląd parametrów

Skoda Rapid A5 –> Obsługa –> System informacyjny –> Komputer pokładowy (MFA) –> Przegląd parametrów

Przegląd danych komputera pokładowego (ilość wyświetlanych parametrów jest różna i zależy od wyposażenia).

Temperatura zewnętrzna

Wskazywana jest aktualna temperatura zewnętrzna.

W pojazdach z wyświetlaczem MAXI DOTwskazanie to jest wyświetlane zawsze.

Czas jazdy

Na wyświetlaczu pokazywany jest czas jazdy od ostatniego wyzerowania pamięci.

Aby zmierzyć czas jazdy od określonego momentu, należy w tym momencie wyzerować pamięć ", Pamięć.

Maksymalna wartość czasu w przypadku obu pamięci wynosi 19 godzin i 59 minut () lub 99 godzin i 59 minut ().
Po przekroczeniu tej wartości pamięć jest zerowana.

Bieżące zużycie paliwa

Wyświetla się bieżące zużycie paliwa w l/100 km1). Na podstawie tej wartości można dopasować sposób jazdy do zakładanego zużycia paliwa.

Gdy samochód stoi lub jedzie wolno, wartość podawana jest w l/h2).

Średnie zużycie paliwa

Na wyświetlaczu wyświetla się średnie zużycie paliwa w l/100 km,1) liczone od ostatniego wyzerowania pamięci.

Aby ustalić średnie zużycie paliwa w określonym czasie, na początku nowego okresu pomiarowego trzeba wyzerować pamięć ", Pamięć. Po wyzerowaniu na wyświetlaczu przez pierwsze ok. 300 metrów nie wyświetla się żadna wartość.

Podczas jazdy podawana wartość jest regularnie aktualizowana.

Zasięg jazdy

Wartość ta informuje, jaką odległość można jeszcze przebyć samochodem przy obecnej ilości paliwa w zbiorniku i dotychczasowym sposobie jazdy.

Wyświetlana wartość zmienia się skokowo co 10 km. Po zapaleniu się lampki kontrolnej wskazanie będzie się
zmieniało co 5 km.

Podstawą obliczenia danych jest zużycie paliwa, jakie występowało w ciągu ostatnich 50 km. Dzięki ekonomicznej jeździe zasięg jazdy wzrasta.

W przypadku wyzerowania pamięci (po odłączeniu akumulatora) nastąpi obliczenie zasięgu przy zużyciu paliwa 10 l/100 km, a następnie obliczona wartość zostanie dostosowana do stylu jazdy.

Odległość

Na wyświetlaczu pokazywana jest odległość, jaka została pokonana od ostatniego wyzerowania pamięci.

Aby zmierzyć odległość pokonaną od określonego momentu, należy w tym momencie wyzerować pamięć ", Pamięć.

Maksymalna wyświetlana wartość dla obu pamięci wynosi 1999 km ()
lub 9999 km (). Po przekroczeniu tej
wartości pamięć jest zerowana.

Średnia prędkość jazdy

Na wyświetlaczu wyświetla się średnia prędkość jazdy w km/h, liczona od czasu ostatniego wyzerowania pamięci.

Aby zmierzyć średnią prędkość w określonym przedziale czasu, należy na początku pomiaru wyzerować pamięć ", Pamięć.

Po wyzerowaniu pamięci przez pierwsze 300 metrów jazdy nie wyświetla się średnia prędkość.

Podczas jazdy podawana wartość jest regularnie aktualizowana.

Bieżąca prędkość jazdy

Wskazanie aktualnej prędkości jest identyczne ze wskazaniem prędkościomierza 3 " rys. 19 na stronie 28.

Temperatura oleju

Jeżeli temperatura oleju silnikowego mieści się w zakresie 80-110C, silnik osiągnął temperaturę roboczą.

Jeżeli temperatura oleju jest niższa niż 80C lub wyższa niż 110C, należy unikać dużych prędkości obrotowych silnika, wciskania do oporu pedału gazu i dużego obciążania silnika.

Przy temperaturze oleju poniżej 50C lub w przypadku pojawienia się usterki w układzie kontroli temperatury oleju, zamiast temperatury oleju wyświetlą się jedynie symbole .


Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy

Ustawić limit prędkości, np. maksymalną dozwoloną prędkość na terenach zabudowanych ", Ostrzeżenie o przekroczeniu prędkości jazdy.

Wyłączanie lub zmiana limitu prędkości

Przy przekroczeniu ustawionej prędkości rozlega się sygnał dźwiękowy. Jednocześnie na wyświetlaczu pojawia się pozycja menu Ostrzeż. przy (wyświetlacz MAXI DOT) lub (wyświetlacz
segmentowy) z ustawioną wartością graniczną.

Ustawiona wartość graniczna prędkości pozostanie zapisana także po wyłączeniu zapłonu.

Pamięć

Rys. 26 Komputer pokładowy - wskazania pamięci W pamięci zapisywane są wartości niektórych danych komputera pokładowego (np. średni ...

Wyświetlacz MAXI DOT

...

Zobacz tez:

Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Sprawdzanie poziomu Specyfikacja Zbiornik płynu hamulcowego znajduje się w komorze silnika " rys. 117 na stronie 140. UWAGA  Komora silnika s ...

Informacje o niniejszej publikacji
Dziękujemy za wybranie pojazdu Ford. Uprzejmie prosimy o poświęcenie chwili na zapoznanie się z niniejszą Instrukcją Obsługi, co umożliwi lepsze poznanie pojazdu. Dokładne poznanie pojazdu zapewni jego bezpieczną eksploatację, jak r&oacu ...

Mycie ręczne
Zabrudzenia namoczyć odpowiednio wodą i dokładnie spłukać. Następnie umyć samochód miękką gąbką lub rękawicą do mycia. Należy myć od góry w dół, zaczynając od dachu. W przypadku silnego z ...

Categorie