Toyota Auris: Awaryjna naprawa

Toyota Auris –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zostanie przebita opona (wersje wyposażone w awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia) –> Awaryjna naprawa

 1. Wyjąć awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia.

  Wyjmując butelkę z jej oryginalnego opakowania, nie należy go rozdzierać bądź wyrzucać.

 2. Przykleić dwie naklejki w miejscach pokazanych na ilustracji.

  Przed naklejeniem naklejki należy usunąć brud i kurz z koła. Jeżeli naklejenie jej nie jest możliwe, podczas naprawy lub wymiany opony należy poinformować autoryzowaną stację obsługi Toyoty lub inny specjalistyczny warsztat o fakcie wtryźnięcia do niej źrodka uszczelniającego.

Awaryjna naprawa


 1. Odkręcić osłonę zaworu powietrza.

Awaryjna naprawa


 1. Zdjąć osłonę z dyszy butelki.

Awaryjna naprawa


 1. Podłączyć dyszę do zaworu opony.

  Dokręcić jak najmocniej końcówkę dyszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

  Butelka powinna wisieć pionowo, nie dotykając ziemi. Jeżeli butelki nie można w ten sposób zamocować, należy przestawić samochód tak, aby zawór opony znalazł się w prawidłowej pozycji.

Awaryjna naprawa


 1. Odkręcić osłonę z butelki.
 2. Rozwinąć rurkę wtryskującą, znajdującą się w sprężarce.

Awaryjna naprawa


 1. Podłączyć butelkę do sprężarki.

  Dokręcić do oporu końcówkę dyszy zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Awaryjna naprawa


 1. Upewnić się, że sprężarka jest wyłączona.

Awaryjna naprawa


 1. Wyjąć wtyczkę ze sprężarki.

Awaryjna naprawa


 1. Podłączyć wtyczkę przewodu zasilania do gniazda elektrycznego.

Awaryjna naprawa


 1. Sprawdzić, jakie powinno być prawidłowe ciźnienie w oponie.

  Zalecane wartoźci ciźnienia w ogumieniu podane są na naklejce, tak jak pokazano na ilustracji.

Wersje z kierownicą po lewej stronie

Wersje z kierownicą po lewej stronie


Wersje z kierownicą po prawej stronie

Wersje z kierownicą po prawej stronie


 1. Uruchomić silnik.
 2. Aby wtrysnąć źrodek uszczelniający i napompować oponę, należy włączyć sprężarkę.

Wersje z kierownicą po prawej stronie


 1. Pompować koło aż do osiągni ęcia prawidłowej wartoźci ciźnienia.

Wersje z kierownicą po prawej stronie


 1. Podczas wtryskiwania źrodka uszczelniającego pokazywane ciźnienie gwałtownie wzroźnie, a następnie stopniowo się obniży.
 2. Manometr wskaże aktualne ciźnienie po upływie około 1 minuty (około 5 minut przy niskiej temperaturze otoczenia) od włączenia sprę- żarki.
 3. Pompować koło aż do osiągni ęcia prawidłowej wartoźci ciźnienia.
 1. Wyłączyć sprężarkę.

Awaryjna naprawa


 1. Odłączyć dyszę od zaworu opony i wyjąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.

  Po odłączeniu dyszy niewielka iloźć źrodka uszczelniającego może wyciec.

 2. Nacisnąć przycisk, aby zredukować ciźnienie w butelce.

Awaryjna naprawa


 1. Dokręcić osłonę do dyszy.

Awaryjna naprawa


 1. Przykręcić osłonę zaworu powietrza naprawionego koła.
 2. Odłączyć rurkę wtryskującą od butelki i w jej miejsce przykr ęcić osłonę.

  Włożyć butelkę do oryginalnej torby i zamknąć ją.

Awaryjna naprawa


 1. Butelkę i sprężarkę umieźcić tymczasowo w bagażniku.
 2. Aby równomiernie rozprowadzić źrodek uszczelniający wewnątrz opony, należy jak najszybciej bezpiecznie przejechać około 5 km z prędkoźcią poniżej 80 km/h.
 3. Po przejechaniu około 5 km należy zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu, na twardym i płaskim podłożu i podłączyć sprężarkę.

Awaryjna naprawa


 1. Odczytać ciźnienie w kole na manometrze.

Awaryjna naprawa


 1. Jeżeli ciźnienie w oponie jest mniejsze niż 130 kPa (1,3 kG/cm2 lub bara; 19 psi): Uszkodzenie jest zbyt duże i nie może być naprawione.

  Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem.

 2. Jeżeli ciźnienie w oponie wynosi co najmniej 130 kPa (1,3 kG/cm2 lub bara; 19 psi), lecz jest niższe od zalecanej wartoźci: Przejźć do kroku 26 .
 3. Jeżeli ciźnienie w oponie odpowiada zalecanej wartoźci ( S.603): Przejźć do kroku 27  .
 1. Włączyć sprężarkę i napełniać oponę powietrzem aż do uzyskania zalecanej wartoźci ciźnienia. Następnie przejechać około 5 km i przejźć do kroku 24 .
 2. Umieźcić sprężarkę w bagażniku.
 3. Zachowując niezbędne źrodki ostrożnoźci, unikając gwałtownego hamowania, ostrych skrętów i nie przekraczając prędkoźci 80 km/h, należy udać się do najbliższej autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego wyspecjalizowanego w naprawie opon warsztatu w celu naprawy lub wymiany uszkodzonej opony.

Naprawa przy użyciu awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia nie jest możliwa w poniżej opisanych przypadkach. W takiej sytuacji nale ży zgłosić się do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.

Jeżeli ciźnienie w oponie przekroczy prawidłową wartoźć

 1. Nacisnąć przycisk, aby wypuźcić nadmiar powietrza.

Jeżeli ciźnienie w oponie przekroczy prawidłową wartoźć


 1. Sprawdzić, czy wskazywane przez manometr ciźnienie w oponie jest właźciwe.

  Jeżeli ciźnienie w oponie jest zbyt niskie, ponownie włączyć sprężarkę i powtarzać proces napełniania opony aż do uzyskania zalecanej wartoźci ciźnienia.

Po naprawie koła awaryjnym zestawem naprawczym do ogumienia

Uwagi dotyczące sprawdzania awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia

Należy okresowo sprawdzać datę ważnoźci źrodka uszczelniającego.

Data ważnoźci znajduje się na butelce. Nie należy używać źrodka uszczelniającego, którego data ważnoźci wygasła. Naprawa wykonana przy jego użyciu może nie być skuteczna.

Awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia


Nie wolno jeździć bez powietrza w kole

Nie wolno kontynuować jazdy bez powietrza w kole.

Kontynuowanie jazdy bez powietrza w kole nawet na krótkim dystansie może spowodować nieodwracalne uszkodzenie opony i obręczy koła.

Jazda bez powietrza może spowodować powstanie podłużnych wgnieceń na bocznej źciance opony. W takiej sytuacji opona może zostać rozerwana podczas używania awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia.

Podczas jazdy

Ostrzeżenia dotyczące źrodka uszczelniającego

Podczas naprawy

Podczas naprawy

Jazda mająca na celu rozprowadzenie źrodka uszczelniającego

Aby zmniejszyć ryzyko wypadku należy przestrzegać następujących ostrzeżeń.

W przeciwnym razie może dojźć do utraty panowania nad samochodem i wypadku, w wyniku którego może dojźć do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Należy jechać ostrożnie, z niewielką prędkoźcią. Szczególną ostrożnoźć zachować przy skręcaniu i na zakrętach.

Jeżeli samochód nie jedzie prosto bądź gdy poprzez kierownicę odczuwalne jest źciąganie w kierunku poprzecznym, należy przerwać jazdę i sprawdzić następujące elementy:


Podczas awaryjnej naprawy

Środki ostrożnoźci dotyczące awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia

Aby uniknąć uszkodzenia czujników ciźnienia i przekaźników sygnału (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Użycie do awaryjnej naprawy przebicia opony płynnego źrodka uszczelniającego może skutkować nieprawidłowym działaniem zaworu z czujnikiem ciźnienia i przekaźnikiem sygnału. W przypadku użycia źrodka uszczelniającego należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem. Po użyciu źrodka uszczelniającego należy podczas wymiany opony pamiętać o wymianie czujnika ciźnienia i przekaźnika sygnału.

Przed wykonaniem naprawy

Przed zastosowaniem awaryjnego zestawu naprawczego do ogumienia należy oszacować zakres uszkodzeń opony. Nie należy wyjmować gwoździa lub ź ...

Gdy wystąpią trudnoźci z uruchomieniem silnika

Jeżeli mimo prawidłowego wykonania czynnoźci procedury rozruchu ( S. 199, 203) silnik nie daje się uruchomić, należy postępować wedłu ...

Zobacz tez:

Komora silnikowa
Silnik 1NR-FE Zbiornik płynu do spryskiwaczy Zbiornik wyrównawczy w układzie chłodzenia silnika Korek wlewu oleju do silnika Miarka poziomu oleju silnikowego Akumulator Skrzynka bezpieczników Elektryczny wentylator chłodnicy Skraplacz ...

Wyjmowanie haka holowniczego
Odłącz przyczepę.  Zdejmij nasadkę osłaniającą. Wciśnij nasadkę osłaniającą w obsadkę klucza. Włóż klucz i odblokuj (1).  Przytrzymaj hak holowniczy. Wyciągnij pokrętło, obr&oa ...

Ostrzeżenia LDWS
Jeśli działający system określi, że samochód może zboczyć z własnego pasa ruchu, emitowane są dźwiękowe sygnały ostrzegawcze LDWS i lampka sygnalizacyjna systemu LDWS (zielona) miga. Patrz "Sygnał ostrzegawczy systemu LDWS ...

Categorie