Toyota Auris: Kiedy pojawi się komunikat na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

Toyota Auris –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Inteligentne wspomaganie parkowania (Simple-IPA) –> Kiedy pojawi się komunikat na wyświetlaczu wielofunkcyjnymKomunikat Przyczyna Sposób postępowania
"Wolne miejsce nie wykryte przez system IPA, zbyt szybka prędkość.

[IPA slot not detected, speed too high.]"

Samochód porusza się z prędkością powyżej 30 km/h. Zwolnić tak, aby prędkość spadła poniżej 30 km/h.
"Anulowano system IPA, przejmij kontrolę nad pojazdem.

[IPA cancelled, take over.]"

Przyciskiem "Simple-IPA" został wyłączony układ inteligentnego wspomagania parkowania. Włączyć układ inteligentnego wspomagania parkowania przyciskiem "Simple-IPA".
Przycisk "Simple-IPA" został włączony podczas cofania. Zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.
Podczas wyszukiwania miejsca do parkowania dśwignia skrzyni biegów została przestawiona w położenie biegu wstecznego R. Zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.
Podczas automatycznego kierowania dśwignia skrzyni biegów została przestawiona w położenie inne niż biegu wstecznego R. Zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.
Kierownica nie mogła zostać obrócona w dostatecznym stopniu ze względu na ciśnienie w oponach, zużycie bieżnika, warunki drogowe, usytuowanie samochodu na wzniesieniu itp., co uniemożliwiło zaparkowanie samochodu w wybranym miejscu.
  • Sprawdzić ciśnienie i bieżniki opon.
  • Jeżeli ten komunikat jest wyświetlany, gdy samochód jest zaparkowany w innych miejscach niż obok wymienione, należy zlecić jego sprawdzenie autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.
"Anulowano system IPA, przejmij kontrolę nad pojazdem. [IPA cancelled, take over.]" Chwilowe przegrzanie układu wspomagania kierownicy. Należy chwilę poczekać i ponowić próbę uruchomienia układu inteligentnego wspomagania parkowania.
Możliwa usterka w układzie. Należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.
"Anulowano system IPA, przejmij kontrolę nad pojazdem; interwencja kierowcy. [IPA cancelled, take over, driver intervened.]" Podczas automatycznego kierowania kierownica została ręcznie poruszona. Zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.
"Anulowano system IPA, przejmij kontrolę nad pojazdem; zbyt szybka prędkość. [IPA cancelled, take over, speed too high.]" Prędkość samochodu podczas wyszukiwania miejsca do parkowania przekroczyła 50 km/h. Zwolnić tak, aby prędkość spadła poniżej 30 km/h i przyciskiem "Simple- IPA" włączyć układ inteligentnego wspomagania parkowania.
Prędkość samochodu podczas automatycznego kierowania przekroczyła 6 km/h. Zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.
"Anulowano system IPA, przejmij kontrolę nad pojazdem; włącz. TRC/ ABS/VSC. [IPA cancelled, take over, TRC/ABS/ VSC activated.]" Działają układy kontroli napędu (TRC), stabilizacji toru jazdy (VSC) lub układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS).
  • Jeżeli anulowanie nastąpiło podczas wyszukiwania miejsca do parkowania, należy ponownie przyciskiem "Simple-IPA" włączyć układ inteligentnego wspomagania parkowania.
  • Jeżeli anulowanie nastąpiło podczas automatycznego kierowania, należy zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.
"Anulowano system IPA, przejmij kontrolę nad pojazdem; wyłączono TRC/VSC. [IPA cancelled, take over, TRC/VSC is off.]" Przycisk został wy-
łączony.
Włączyć przycisk .
"Anulowano system IPA, przejmij kontrolę nad pojazdem; upłynął limit czasu. [IPA cancelled, take over, timeout.]" Od momentu włączenia przyciskiem "Simple-IPA" układu inteligentnego wspomagania parkowania, gdy dśwignia skrzyni biegów znajdowała się w położeniu biegu wstecznego R, zanim mogło rozpocząć się automatyczne kierowanie, upłynęło ponad 6 minut. Zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.
Od momentu przestawienia dświgni skrzyni biegów w położenie biegu wstecznego R i rozpocz ęcia automatycznego kierowania, a zakończeniem manewru parkowania, upłynęło ponad 6 minut. Zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.
Podczas automatycznego kierowania samochód nie przemieszczał się przez ponad 2 minuty. Zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.
"Anulowano system IPA, przejmij kontrolę nad pojazdem; sprawdś system IPA. [IPA cancelled, take over, check IPA system.]" Usterka układu. Należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.
"System IPA niedostępny.

[IPA not available.]"

Chwilowe przegrzanie układu wspomagania kierownicy. Należy chwilę poczekać i ponowić próbę uruchomienia układu inteligentnego wspomagania parkowania.
Silnik nie został uruchomiony. Uruchomić silnik.
Możliwa usterka układu. Należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.
"System IPA niedostępny; zbyt szybka prędkość.

[IPA not available, speed too high.]"

Nadmierna prędkość (ponad 50 km/h). Zwolnić tak, aby prędkość spadła poniżej 30 km/h i przyciskiem "Simple- IPA" włączyć układ inteligentnego wspomagania parkowania.
"System IPA niedostępny; wyłączono TRC/ VSC. [IPA not available, TRC/VSC is off.]" Wyłączony przycisk . Włączyć przycisk  ,
a następnie przyciskiem "Simple-IPA" włączyć układ inteligentnego wspomagania parkowania.
"System IPA niedostępny, zatrzymaj pojazd, obróć kierownicę maksymalnie od lewej do prawej. [IPA not available, stop the vehicle, turn wheel from left end to right end.]" Układ nie został zainicjowany z powodu odłączenia i ponownego podłączenia akumulatora. Zainicjować układ inteligentnego wspomagania parkowania. S. 307
"Sprawdś system IPA.

[Check IPA system.]"

Usterka układu Należy zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Układu inteligentnego wspomagania parkowania można używać, gdy

Anulowanie działania układu inteligentnego wspomagania parkowania

Układ przestanie działać w następujących sytuacjach:

Wznowienie funkcji układu inteligentnego wspomagania parkowania

Jeżeli układ inteligentnego wspomagania parkowania został wyłączony na skutek jednej z wymienionych niżej przyczyn, działanie układu można wznowić po naciźnięciu przycisku "Simple-IPA", zależnie od warunków, takich jak np. sposób zatrzymania lub pozycja kierownicy.

Jeżeli działanie układu nie zostało wznowione, należy zaparkować ręcznie lub wyszukać inne miejsce do parkowania.

Wielokrotne używanie układu inteligentnego wspomagania parkowania

Kiedy układ inteligentnego wspomagania parkowania jest wielokrotnie używany, może dojźć do chwilowego przegrzewania się układu wspomagania kierownicy.

Może to powodować dezaktywację bądź anulowanie pracy układu inteligentnego wspomagania parkowania. W takiej sytuacji należy poczekać kilka minut i użyć układu inteligentnego wspomagania parkowania ponownie.

Działanie czujnika wspomagającego parkowanie podczas działania układu inteligentnego wspomagania parkowania

Nawet jeżeli przycisk czujnika wspomagającego parkowanie jest wyłączony, a układ inteligentnego wspomagania parkowania jest aktywny, czujnik będzie wciąż działał. W takiej sytuacji, gdy nastąpi anulowanie działania układu inteligentnego wspomagania parkowania lub układ inteligentnego wspomagania parkowania zakończy pracę, czujnik wyłączy się.

Działanie układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" podczas działania układu inteligentnego wspomagania parkowania (wersje z układem wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start")

Gdy działa układ inteligentnego wspomagania parkowania, układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" jest nieaktywny. Jeżeli nastąpi włączenie układu inteligentnego wspomagania parkowania podczas pracy układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", działanie układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" zostanie anulowane.

Gdy temperatura we wnętrzu samochodu jest wysoka

W przypadku gdy samochód był przez dłuższy czas zaparkowany na słońcu i temperatura w kabinie jest wysoka, czujniki mogą działać nieprawidłowo.

Należy poczekać, aż temperatura w kabinie obniży się, a następnie włączyć układ inteligentnego wspomagania parkowania.

Czujniki układu inteligentnego wspomagania parkowania

Inicjowanie układu inteligentnego wspomagania parkowania

W ciągu 15 sekund od momentu wciźnięcia przycisku "Simple-IPA" należy obrócić kierownicę do oporu w lewo lub w prawo, a następnie w przeciwną stronę.

Proces inicjowania zakończy się, gdy zostanie wyźwietlony ekran wykrywania miejsc do parkowania.

Jeżeli po ponownym wciźnięciu przycisku "Simple-IPA" na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym nadal wyźwietla się komunikat "System IPA niedostępny, zatrzymaj pojazd, obróć kierownicę maksymalnie od lewej do prawej. [IPA not available, stop the vehicle, turn wheel from left end to right end.]" oznacza to, że nie powiódł się proces incjowania. W takiej sytuacji należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.


Uwagi dotyczące korzystania z układu inteligentnego wspomagania parkowania

Warunki w których używanie układu inteligentnego wspomagania parkowania jest zabronione

W następujących warunkach nie wolno używać układu inteligentnego wspomagania parkowania.

Niezastosowanie się do tych zaleceń może spowodować wadliwe działanie układu i doprowadzić do wypadku.

Środki ostrożnoźci dotyczące automatycznego kierowania

Ze względu na to, że kierownica obraca się automatycznie podczas działania funkcji wspomagania parkowania, należy pamiętać o następujących zasadach.


Podczas używania układu inteligentnego wspomagania parkowania

Działanie układu inteligentnego wspomagania parkowania

Działanie układu odbywa się zgodnie z komunikatami pojawiającymi się na wyświetlaczu wielofunkcyjnym i sygnałem akustycznym. Układ wykrywa ...

Układ filtra cząstek stałych (DPF)

Jeżeli iloźć zgromadzonych cząstek stałych osiągnie odpowiedni poziom, następuje automatyczne czyszczenie filtra. Czyszczenie układu filtr ...

Zobacz tez:

Informacje ogólne
Rys. 242 Kompaktowe dojazdowe koło zapasowe: podniesiona płyta podłogowa. Dojazdowe koło zapasowe przeznaczone jest do używania przez krótki okres. Sprawdzić opony, i w razie potrzeby wymienić jak najszybciej w Autoryzowanym Serwisie SEAT lub w wysp ...

Wyposażenie wnętrza (Widok A)
Dźwignia sterowania wycieraczkami i spryskiwaczami szyb Sygnalizacja skrętu i zmiany pasa ruchu Sterowanie oświetleniem zewnętrznym Klamka otwierania i blokowania drzwi Przyciski elektrycznego sterowania podnośnikami szyb Przycisk blokowania elektrycznych ...

Apteczka i trójkąt ostrzegawczy
Rys. 124 Apteczka / trójkąt ostrzegawczy Apteczka i trójkąt ostrzegawczy znajdują się w bagażniku pojazdu. Apteczka Apteczkę można przymocować po prawej stronie bagażnika taśmą do bocznej ścianki " rys. 124 - A. Tr&oa ...

Categorie