Toyota Auris: Postępować zgodnie z zaleceniami (wersje z elektronicznym kluczykiem z zespołem wskaśników 3-tarczowym)

Toyota Auris –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zaźwieci się lampka ostrzegawcza lub rozlegnie się sygnał ostrzegawczy –> Postępować zgodnie z zaleceniami (wersje z elektronicznym kluczykiem z zespołem wskaśników 3-tarczowym)

Po wykonaniu zalecanych działań odpowiednich do problemu należy sprawdzić, czy lampka ostrzegawcza zgasła.

Postępować zgodnie z zaleceniami (wersje z elektronicznym kluczykiem z zespołem wskaśników 3-tarczowym)


Postępować zgodnie z zaleceniami (wersje z elektronicznym kluczykiem z zespołem wskaśników 3-tarczowym)


Czujnik obciążenia przedniego fotela pasażera, sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera i sygnał ostrzegawczy

Gdy podczas jazdy zaświeci się lampka sygnalizacyjna usterki

W przypadku całkowitego opróżnienia zbiornika paliwa zaświeca się lampka sygnalizacyjna usterki. Należy natychmiast uzupełnić paliwo. Lampka ta po kilku jazdach zgaśnie.

Jeżeli lampka sygnalizacyjna usterki nie zgaśnie, należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Gdy opony samochodu dostatecznie ostygną, należy wykonać poniższe czynności.

W razie wykonania powyższych działań zanim opony wystarczająco ostygną, lampka ostrzegawcza może zaświecić się ponownie.

Lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu może zaświecić się z przyczyn naturalnych (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu może zaświecić się z przyczyn naturalnych, takich jak normalne uchodzenie powietrza z opony czy zmiany ciśnienia w oponach na skutek zmian temperatury. W takim przypadku doprowadzenie ciśnienia w ogumieniu do prawidłowej wartości spowoduje zgaśnię- cie lampki ostrzegawczej (po kilku minutach).

W przypadku założenia koła zapasowego (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Koło zapasowe nie jest wyposażone w zawór z czujnikiem ciśnienia i przekaśnikiem sygnału. W przypadku założenia koła zapasowego w miejsce pełnowymiarowego koła z przebitą oponą lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu nie zgaśnie. Należy wymienić koło zapasowe na pełnowymiarowe koło i wyregulować ciśnienie powietrza w oponach. Lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu zgaśnie po kilku minutach.

Okoliczności mogące powodować nieprawidłowe działanie ostrzegania o spadku ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Gdy lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu miga przez 1 minutę, a następnie zaświeca się na stałe (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Gdy po przełączeniu wyłącznika zapłonu w pozycję "ON" często zdarza się, że lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu miga przez 1 minutę, a następnie zaświeca się na stałe, należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Gdy po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu IGNITION ON często zdarza się, że lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu miga przez 1 minutę, a następnie zaświeca się na stałe, należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu

Sygnalizacja ostrzegawcza

W pewnych sytuacjach, na przykład w hałaśliwym miejscu lub przy głośno nastawionym systemie audio, sygnalizacja ostrzegawcza może nie być słyszalna.

Gdy miga lampka przypominająca o konieczności wymiany oleju silnikowego (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Częste przejazdy na krótkich odcinkach i/lub jazda z małą prędkością mogą spowodować szybszą niż zwykle degradację oleju silnikowego, niezależnie od aktualnego przebiegu. W takiej sytuacji będzie migać lampka przypominająca o konieczności wymiany oleju silnikowego.

Lampka przypominająca o konieczności wymiany oleju silnikowego (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Olej silnikowy i filtr oleju należy wymienić po przejechaniu ponad 15 000 km od ostatniej jego wymiany, nawet jeżeli lampka przypominająca o konieczności wymiany oleju w silniku nie zaświeciła się.

Istnieje możliwość, że zależnie od warunków jazdy i sposobu użytkowania samochodu lampka przypominająca o konieczności wymiany oleju w silniku zaświeci się przed przejechaniem 15 000 km.

Lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym (sygnał ostrzegawczy)

Gdy akumulator jest słabo naładowany lub w sytuacji chwilowego spadku napi ęcia elektrycznego, może zaświecić się lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym i może rozlec się sygnał ostrzegawczy.


Gdy świecą się lampki ostrzegawcze układu zapobiegającego blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) i układu hamulcowego

Należy natychmiast zatrzymać samochód w bezpiecznym miejscu i skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem. Przy hamowaniu samochód będzie zachowywać się wysoce niestabilnie i układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) może zawodzić, co grozi wypadkiem, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym

Przy skręcaniu układ kierowniczy może stawiać znaczny opór.

Jeżeli układ kierowniczy stawia zwiększony opór, należy mocno trzymać kierownicę i do jej obracania używać większej siły.

Podczas jazdy w celu wyczyszczenia konwertera katalitycznego DPF (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Podczas jazdy należy zwracać szczególną uwagę na warunki pogodowe, warunki panujące na drodze, ukształtowanie terenu i natężenie ruchu oraz jechać zgodnie z przepisami. Nieprzestrzeganie tego ostrzeżenia może doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub powa żnych obrażeń ciała.

Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Należy zastosować się do podanych niżej zaleceń. Nieprzestrzeganie ich grozi utratą panowania nad samochodem, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Nagły spadek ciśnienia w oponie w wyniku jej rozerwania lub utraty szczelności (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Nagły spadek ciśnienia w oponie może być sygnalizowany z pewnym opóśnieniem.


W celu zapewnienia prawidłowego działania układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Nie wolno zakładać opon o odmiennej konstrukcji, różnym wzorze bieżnika, pochodzących od różnych producentów lub będących różnymi modelami, ponieważ układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo.

Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza układu filtra cząstek stałych DPF (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Jeżeli lampka ostrzegawcza układu filtra cząstek stałych DPF będzie świeciła się bez wykonania czyszczenia, po przejechaniu kolejnych 100-300 km zaświeci się lampka sygnalizacyjna usterki. W takiej sytuacji należy natychmiast zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Gdy zaświeci się lampka ostrzegawcza filtra paliwa (wersje z silnikiem o zapłonie samoczynnym)

Należy przerwać jazdę. Kontynuowanie jazdy bez usunięcia wody z filtra paliwa doprowadzi do uszkodzenia wysokociśnieniowej pompy zasilającej.

Lista lampek ostrzegawczych i sygnałów ostrzegawczych

*1: Sygnał ostrzegawczy uruchomionego hamulca postojowego: Gdy samochód osiągnie prędkość 5 km/h, rozlega się sygna ...

Gdy zostanie wyźwietlony komunikat ostrzegawczy (wersje z zespołem wskaźników 2-tarczowym)

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawiają się ostrzeżenia o wykrytych usterkach lub nieprawidłowo wykonanych działaniach, a także informacje o ...

Zobacz tez:

Rozmieszczenie bezpieczników w komorze silnika
Rys. 148 Bezpieczniki: wariant 1 / wariant 2 Informacja Bezpieczniki 1-7 są wymieniane przez specjalistyczną stację obsługi. ...

Zestaw narzędzi samochodowych
Rys. 69 Zob. poz. na str. 8 Adapter do śrub zabezpieczających przed kradzieżą koła Zamocowanie linki holowniczej Klucz nasadowy do śrub kół* Korba do podnośnika Podnośnik Druciany hak do zdejmowania kołpaków*/ os&# ...

Zatrzymywanie
Wersje z przekładnią bezstopniową Z dśwignią skrzyni biegów w położeniu D nacisnąć pedał hamulca zasadniczego. Wersje z układem wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start": Przy włączonym układzie wstrzy ...

Categorie