Toyota Auris: Przygotowanie do awaryjnego holowania samochodu

Toyota Auris –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy samochód wymaga holowania –> Przygotowanie do awaryjnego holowania samochodu

 1. Wyjąć zaczep holowniczy
 2. Posługując się śrubokrętem z płaską końcówką, zdjąć zaślepk ę otworu w zderzaku.

  W celu uniknięcia uszkodzenia samochodu końcówkę śrubokręta należy owinąć szmatką.

Przygotowanie do awaryjnego holowania samochodu


 1. Wsunąć zaczep w gniazdo i częściowo wkręcić dłonią.

Przygotowanie do awaryjnego holowania samochodu


 1. Mocno dokręcić zaczep przy użyciu klucza do nakrętek mocujących koła* lub twardego metalowego pręta.

*: Jeżeli samochód nie jest wyposa- żony w klucz do nakrętek mocujących koła, można go nabyć w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.

 1. W bezpieczny sposób przymocować linkę holowniczą lub łańcuch holowniczy do zaczepu holowniczego.

  Należy uważać, aby nie uszkodzić nadwozia samochodu.

 2. Wersje z mechanicznym kluczykiem: Wsiąść do samochodu, który będzie holowany, i uruchomić silnik.

  Jeżeli silnik nie daje się uruchomić, należy wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON".

  Wersje z układem wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start": Przed rozpocz ęciem holowania samochodu należy wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "LOCK", a następnie uruchomić silnik.

  Wersje z elektronicznym kluczykiem: Wsiąść do samochodu, który będzie holowany, i uruchomić silnik.

  Jeżeli silnik nie daje się uruchomić, należy przyciskiem rozruchu wybrać stan IGNITION ON.

  Wersje z układem wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start": Przed rozpocz ęciem holowania samochodu należy przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony, a następnie uruchomić silnik.

 3. Przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie neutralne N i zwolnić hamulec postojowy.

  Gdy dśwignia skrzyni biegów nie może zostać przestawiona

Podczas holowania

Gdy silnik nie pracuje, nie działa wspomaganie w układzie hamulcowym oraz kierowniczym i w związku z tym hamowanie i kierowanie są znacznie utrudnione.

Klucz do nakrętek mocujących koła

Wersje bez klucza do nakrętek mocujących koła: Klucz do nakrętek mocujących koła można nabyć w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.

Wersje z kluczem do nakrętek mocujących koła: Klucz do nakrętek mocujących koła znajduje się w bagażniku.


Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Gdy samochód jest holowany

Należy upewnić się, że samochód jest transportowany z przednimi lub wszystkimi kołami uniesionymi. Jeżeli samochód holowany jest z przednimi kołami dotykającymi podłoża, może spowodować to uszkodzenie układu napędowego i powiązanych z nim podzespołów.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia układu wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" podczas holowania (wersje z układem wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start")

Nie należy holować tego samochodu z 4 kołami dotykającymi podłoża. Do holowania należy użyć platformy samochodowej lub holować z przednią lub tylną osią na platformie.

Podczas holowania

Zamocowanie zaczepów holowniczych

Zaczepy holownicze powinny być mocno dokręcone.

W przeciwnym razie podczas holowania mogą się obluzować.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia samochodu podczas holowania z osią na platformie

W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia nadwozia podczas holowania w pozycji podwieszonej

Nie wolno holować tego samochodu w pozycji podwieszonej ani za przód, ani za tył.

W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia nadwozia podczas awaryjnego holowania

Nie wolno mocować linki holowniczej lub łańcucha holowniczego do elementów zawieszenia.

Wcelu uniknięcia ryzyka uszkodzenia samochodu podczas przewożenia na platformie samochodowej

Podczas holowania samochodu wyposażonego w układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" (w niektórych wersjach)

Wersje z mechanicznym kluczykiem: Jeżeli holowanie samochodu ze wszystkimi 4 kołami dotykającymi podłoża jest konieczne, aby zabezpieczyć układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", należy przed holowaniem samochodu wykonać poniższe czynności.

Wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "LOCK", a następnie uruchomić silnik. Jeżeli silnik nie uruchomi się, wyłącznik zapłonu należy przełączyć w pozycję "ON".

Wersje z elektronicznym kluczykiem: Jeżeli holowanie samochodu ze wszystkimi 4 kołami dotykającymi podłoża jest konieczne, aby zabezpieczyć układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start", należy przed holowaniem samochodu wykonać poniższe czynności.

Przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony, a następnie uruchomić silnik.

Jeżeli silnik nie uruchomi się, przyciskiem rozruchu należy wybrać stan IGNITION ON.

Holowanie awaryjne

W sytuacji awaryjnej, gdy nie jest osiągalna specjalistyczna pomoc drogowa, samochód ten może być holowany przy użyciu linki holowniczej lub ła ...

W razie podejrzenia nieprawidłowoźci

Wystąpienie jednego z wymienionych poniżej objawów może sygnalizować konieczność regulacji lub naprawy samochodu. W takiej sytuacji nale ...

Zobacz tez:

Korzystanie z systemu monitorowania Front Assist
Rys. 204 Na tablicy rozdzielczej: Komunikat o wyłączeniu systemu Front Assist. Front Assist włącza się automatycznie po włączeniu stacyjki. Gdy Front Assist jest wyłączony, nie pojawiają się również wczesne ostrzeżen ...

Zgodność elektromagnetyczna
Twoja Mazda została poddana testom i uzyskała certyfikat zgodności z rozporządzeniem EKG*1 10 w odniesieniu do kompatybilności elektromagnetycznej. Urządzenia wykorzystujące częstotliwości radiowe (np. telefony komórkowe, amatorskie urządzenia ...

Komunikaty o błędach
Jeżeli nastąpiła aktywacja albo włączenie Wspomagania parkowania i jeśli na tablicy rozdzielczej pojawia się komunikat o błędzie wspomagania parkowania , oznacza to awarię systemu. Jeżeli usterka nie zniknie przed wyłączeniem z ...

Categorie