Toyota Auris: Ruszanie na pochyłości

Toyota Auris –> Jazda –> Przed rozpoczęciem jazdy –> Prowadzenie samochodu –> Ruszanie na pochyłości

  1. Upewniając się, że uruchomiony jest hamulec postojowy, przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie D.
  2. Powoli nacisnąć pedał przyspieszenia.
  3. Zwolnić hamulec postojowy.
  1. Przy uruchomionym z pełną siłą hamulcu postojowym i całkowicie wciśniętym pedale sprzęgła przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie biegu 1.
  2. Lekko naciskając pedał przyspieszenia, stopniowo zwalniać pedał sprzęgła.
  3. Zwolnić hamulec postojowy.

Podczas ruszania na pochyłości

Aktywna jest funkcja wspomagania ruszania na pochyłości.

Prowadzenie samochodu w deszczu

Prędkość obrotowa silnika podczas jazdy (wersje z przekładnią bezstopniową)

W następujących okolicznościach prędkość obrotowa silnika może się zwiększyć podczas jazdy. Wynika to z automatycznego przestawienia skrzyni biegów w górę lub w dół, w zależności od warunków jazdy. Nie oznacza to nagłego przyspieszenia.

Docieranie samochodu

Przestrzeganie poniższych zaleceń pozwoli wydłużyć trwałość samochodu:

Przez pierwsze 300 km: Unikać gwałtownego hamowania.

Przez pierwsze 800 km: Nie holować przyczepy.

Przez pierwsze 1000 km:

Planując wyjazd samochodem za granicę

Należy zastosować się do lokalnych przepisów określających zasady dopuszczania pojazdów do ruchu oraz upewnić się, czy w danym kraju dostępne jest odpowiednie paliwo.

Czas pracy na biegu jałowym przed wyłączeniem silnika

W celu uniknięcia uszkodzenia turbosprężarki, po jeśdzie pod górę lub po długiej jeśdzie z dużą prędkością, należy pozostawić na pewien czas silnik pracujący na biegu jałowym.


Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Podczas uruchamiania silnika (wersje z przekładnią bezstopniową)

Należy zawsze trzymać stopę na pedale hamulca zasadniczego, gdy samochód nie jedzie, ale silnik pracuje. Zapobiegnie to powolnemu przemieszczaniu się samochodu.

Podczas jazdy

Nie należy rozpoczynać jazdy bez uprzedniego zapoznania się z poło- żeniem pedałów hamulca zasadniczego i przyspieszenia, aby nie doszło do naciśnięcia niewłaściwego pedału.

Nie przejeżdżać ani nie zatrzymywać się w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Układ wydechowy oraz gazy wylotowe mogą osiągać wysokie temperatury.

Wysoka temperatura w połączeniu ze znajdującymi się w pobliżu materiałami łatwopalnymi może doprowadzić do ich zapalenia się.

Nie należy wyłączać silnika podczas jazdy. Wyłączenie silnika nie spowoduje utraty możliwości kierowania czy hamowania, ale przestanie działać wspomaganie w układzie kierowniczym i w układzie hamulcowym.

Naciśnięcie pedału hamulca zasadniczego, a także obracanie kierownicą wymagać będą większej siły niż zwykle, dlatego też należy zwolnić i zatrzymać samochód w miarę szybko i bezpiecznie.

W nagłych wypadkach, gdy zatrzymanie samochodu w normalny sposób nie jest możliwe

Podczas jazdy w dół wzniesienia należy wykorzystywać hamowanie silnikiem (zredukować bieg) do utrzymywania bezpiecznej prędkości jazdy.

Nadmierne wykorzystywanie hamulców może doprowadzić do ich przegrzania i utraty skuteczności

Nie wolno podczas jazdy regulować ustawienia kierownicy, fotela, zewnętrznych lusterek wstecznych i lusterka wewnętrznego.

Grozi to utratą panowania nad samochodem.

Podczas jazdy nie wolno dopuszczać, aby ręce, głowy lub jakiekolwiek inne części ciała pasażerów były wystawione na zewnątrz samochodu.


Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Podczas jazdy na śliskiej nawierzchni

Podczas przestawiania dświgni skrzyni biegów

Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

W razie usłyszenia charakterystycznego odgłosu sygnalizatorów granicznego zużycia klocków hamulcowych

Jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie i wymianę klocków hamulcowych.

Zaniechanie tego grozi uszkodzeniem tarcz hamulcowych.

Przekroczenie granicznego zużycia klocków lub tarcz hamulcowych stwarza poważne zagrożenie.

Po zatrzymaniu samochodu

Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Po zaparkowaniu samochodu

Nie należy pozostawiać okularów, zapalniczek, pojemników aerozolowych ani puszek z napojami we wnętrzu samochodu pozostawionego w upalny dzień, w miejscu silnie nasłonecznionym.

Nieprzestrzeganie tego zalecenia grozi następującymi konsekwencjami:

Nie należy pozostawiać zapalniczek w samochodzie. Jeżeli zapalniczka znajduje się w schowku lub na podłodze, może zostać przypadkowo uruchomiona podczas wkładania bagażu lub regulacji ustawienia fotela, powodując pożar.

Do szyb samochodu nie należy mocować elementów samoprzylepnych, a na desce rozdzielczej nie należy umieszczać pojemników w rodzaju odświeżaczy powietrza. Przedmioty takie mogą zadziałać jak soczewki i spowodować pożar w samochodzie.

Nie pozostawiać otwartych drzwi lub szyb, jeżeli zakrzywiona szyba pokryta jest metalizowaną folią, w szczególności srebrzystą. Odbijanie i skupianie przez szybę promieni słonecznych może spowodować pożar w samochodzie.

Wersje z przekładnią bezstopniową: Po zaparkowaniu należy zawsze uruchomić hamulec postojowy, przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie P, wyłączyć silnik i zamknąć samochód.

Nie pozostawiać bez nadzoru samochodu z pracującym silnikiem.

Gdy silnik pracuje, a także bezpośrednio po jego wyłączeniu, nie należy dotykać elementów układu wydechowego.

Grozi to oparzeniem.

Należy przestrzegać podanych niżej środków ostrożności.

Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Drzemka w samochodzie

Silnik powinien być zawsze wyłączony. W przeciwnym wypadku przypadkowe poruszenie dświgni skrzyni biegów lub naciśnięcie pedału przyspieszenia, może doprowadzić do wypadku lub może dojść do pożaru na skutek przegrzania silnika. Ponadto w przypadku postoju, w miejscu słabo wentylowanym, do wnętrza samochodu mogą przedostawać się gazy spalinowe i w rezultacie może dojść do śmierci lub poważnego zagrożenia dla zdrowia.

Hamowanie

W razie zgaśnięcia silnika podczas jazdy nie należy naciskać pedału hamulca zasadniczego w sposób pulsacyjny.

Każde naciśnięcie pedału powoduje stopniowe wyczerpywanie rezerwy wspomagania w układzie hamulcowym.

Układ hamulcowy ma 2 niezależne obwody hydrauliczne. W przypadku awarii jednego obwodu, drugi obwód będzie nadal działać. Naciśnięcie pedału hamulca zasadniczego wymagać wtedy będzie większej siły niż zwykle, a także wydłuży się droga hamowania.

Należy niezwłocznie naprawić układ hamulcowy.


Podczas jazdy (wersje z przekładnią bezstopniową)

Podczas jazdy (wersje z mechaniczną skrzynią biegów)

Nie należy podczas jazdy jednocześnie naciskać pedału przyspieszenia i pedału hamulca zasadniczego, ponieważ w takiej sytuacji moc silnika może być znacznie ograniczona.

Nie należy przestawiać dświgni skrzyni biegów, gdy pedał sprzęgła nie jest całkowicie wciśnięty. Po zmianie biegu nie zwalniać sprzęgła w sposób raptowny. Grozi to uszkodzeniem sprzęgła, skrzyni biegów i kół zębatych.

Należy przestrzegać podanych niżej zaleceń, aby uniknąć uszkodzenia sprzęgła:

Nie należy przestawiać dświgni skrzyni biegów w położenie biegu wstecznego R, gdy samochód się przemieszcza. Grozi to uszkodzeniem sprzęgła, skrzyni biegów i kół zębatych.

Należy przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie P. W przeciwnym wypadku samochód może niespodziewanie przemieścić się, szczególnie w razie przypadkowego naciśnięcia pedału przyspieszenia.

Nie należy przytrzymywać kierownicy w skrajnym położeniu przez dłuższy czas. Grozi to uszkodzeniem silnika elektrycznego wspomagania w układzie kierowniczym.

Podczas jazdy po wyboistej nawierzchni należy utrzymywać jak najmniejszą prędkość, aby uniknąć ryzyka uszkodzenia kół, podwozia itp.

Wersje z silnikami 8NR-FTS, 1ND-TV i 1WW: Po jeśdzie z dużą prędkością lub po podjazdach pod górę należy pozostawić silnik pracujący na biegu jałowym. Silnik można wyłączyć dopiero po obniżeniu się temperatury turbosprężarki.

Niewłaściwe postępowanie może doprowadzić do uszkodzenia turbospr ężarki.

W razie przebicia opony podczas jazdy

W razie przebicia lub uszkodzenia opony mogą wystąpić niżej wyszczególnione objawy. W takiej sytuacji należy, mocno trzymając kierownicę i powoli naciskając pedał hamulca zasadniczego, doprowadzić do zatrzymania samochodu.

Szczegóły dotyczące postępowania w przypadku uszkodzenia koła

Po natknięciu się na zalaną drogę

Nie należy jechać po zalanej drodze bezpośrednio po obfitym deszczu itp.

Może to doprowadzić do poważnych uszkodzeń samochodu:

Jeżeli samochód uległ zalaniu, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub z innym specjalistycznym warsztatem w celu sprawdzenia:

Parkowanie

Wersje z przekładnią bezstopniową Z dśwignią skrzyni biegów w położeniu D nacisnąć pedał hamulca zasadniczego. ...

Przewożenie ładunku i bagażu

Należy przestrzegać następujących zaleceń dotyczących bezpiecznego rozłożenia ładunku, jego objętości i masy. Czego nie w ...

Zobacz tez:

Fotelik dziecięcy z górnym pasem mocującym
Ustawić zagłówek w najwyż- szej pozycji. Jeżeli fotelik dziecięcy dotyka zagłówka i nie może zostać prawidłowo zainstalowany, przed instalacją fotelika należy zdemontować zagłówek. Zabezpieczy&# ...

Lampki ostrzegawcze i kontrolne
Lampki ostrzegawcze i kontrolne w zespole wskaźników oraz na panelu w źrodkowej konsoli informują kierowcę o stanie okreźlonych urządzeń i podzespołów samochodu. Na zamieszczonych dalej ilustracjach pokazane są wszystkie wyźwietla ...

Informacje ogólne na temat częstotliwości radiowych
UWAGI Częstotliwości używane przez zdalne sterowanie w Twoim pojeździe mogą być również użyte przez inne urządzenia krótkiego zasięgu (np. amatorskie radia, sprzęt medyczny, słuchawki bezprze ...

Categorie