Toyota Auris: Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Toyota Auris –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynnoźci serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Opony –> Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Samochód ten wyposażony jest w układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu, który na podstawie sygnałów z czujników w zaworach ostrzega o spadku ciśnienia w oponach, zanim dojdzie do poważniejszych zagrożeń.

Zamontowanie zaworów z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału

Przy wymianie kół bądś opon należy zamontować zawory z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału.

Nowy zawór z czujnikiem ciśnienia i przekaśnikiem sygnału wymaga zarejestrowania nowych kodów identyfikacyjnych w pamięci elektronicznej jednostki sterującej układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu, a następnie układ wymaga kalibracji. Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych należy powierzyć autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Kalibracja układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu wymaga kalibracji w następujących sytuacjach:

Podczas kalibracji układu aktualne ciśnienie w oponie zostaje zapami ętane jako wzorcowe.

Sposób postępowania przy kalibracji układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu

  1. Zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu i wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "LOCK" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony (wersje z elektronicznym kluczykiem).

    Kalibracja nie jest możliwa, gdy samochód się porusza.

  2. Doprowadzić ciśnienie we wszystkich oponach do prawidłowej wartości dla zimnego ogumienia. Istotne jest, aby ciśnienie w ogumieniu było prawidłowe, ponieważ układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu przyjmie aktualny stan jako wzorcowy.
  3. Wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan IGNITION ON (wersje z elektronicznym kluczykiem).
  4. Otworzyć schowek w desce rozdzielczej. Przytrzymać wciśnięty przycisk zerowania układu, aż trzykrotnie mignie lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu.

Sposób postępowania przy kalibracji układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu


  1. Wersje z mechanicznym kluczykiem: Odczekać kilka minut, pozostawiając wyłącznik zapłonu w pozycji "ON", a następnie wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ACC" lub "LOCK".

    Wersje z elektronicznym kluczykiem: Odczekać kilka minut, pozostawiając wybrany stan IGNITION ON, a następnie przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.

Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych

Zawory z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału mają indywidualne kody identyfikacyjne. Po wymianie takiego zaworu konieczne jest zarejestrowanie kodu czujnika i przekaśnika sygnału.

Czynność tę należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Kiedy należy wymienić opony

Opony należy wymienić, gdy:

W razie wątpliwości należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.

Wymiana opon i obręczy kół (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Jeżeli kody identyfikacyjne zaworów z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału nie są zarejestrowane, układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu nie będzie funkcjonował prawidłowo. Po około 10 minutach jazdy zacznie migać lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu, a po upływie 1 minuty zaświeci się na stałe, sygnalizując usterkę.

Trwałość opony

Każda opona mająca więcej niż 6 lat wymaga sprawdzenia przez wykwalifikowanego mechanika, nawet gdy nie nosi żadnych widocznych śladów uszkodzeń.

Regularna kontrola ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu nie zwalnia z konieczności regularnego sprawdzania ciśnienia w ogumieniu za pomocą manometru. Kontrola taka powinna być elementem rutynowych czynności sprawdzających stan techniczny samochodu.

Opony niskoprofilowe (wersje wyposażone w opony 17-calowe)

W porównaniu ze standardowymi oponami opony niskoprofilowe zużywają się szybciej i mają mniejszą przyczepność na oblodzonej lub pokrytej śniegiem nawierzchni. Na tego typu nawierzchni należy używać opon zimowych lub łańcuchów przeciwpoślizgowych* i jechać ostrożnie, dostosowując prędkość do warunków drogowych i pogodowych.

*: Nie wolno zakładać łańcuchów przeciwpoślizgowych na opony 225/45R17.

Gdy głębokość bieżnika opony zimowej jest mniejsza niż 4 mm

Taka opona zimowa traci swą skuteczność.

Sytuacje, w których układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

W opisanych poniżej sytuacjach układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo.

W opisanych poniżej sytuacjach może ulec obniżeniu sprawność działania układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu:

W zaparkowanym samochodzie sygnalizacja ostrzegawcza może być uruchamiana i przerywana z opóśnieniem.

Gdy ciśnienie w oponie gwałtownie spadnie, np. wskutek jej rozerwania, sygnalizacja ostrzegawcza może nie zadziałać.

Kalibracja układu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Sygnalizacja ostrzegawcza układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Sygnalizacja ostrzegawcza układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu działa zależnie od warunków jazdy. Dlatego może zostać uruchomiona, mimo że ciśnienie nie spadło poniżej określonego poziomu bądś w sytuacji, gdy ciśnienie będzie wyższe od tego, przy którym układ został skalibrowany.

W razie niepoprawnego zakończenia procesu kalibracji układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Proces kalibracji nie powinien trwać dłużej niż kilka minut. Jednak w wyszczególnionych poniżej przypadkach proces wprowadzania do pamięci układu wartości ciśnienia w oponach zakończy się niepomyślnie i układ nie będzie prawidłowo funkcjonował. Jeżeli wielokrotne próby kalibracji zakończą się niepowodzeniem, należy niezwłocznie zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Kody identyfikacyjne zaworów z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału w oponach mogą być rejestrowane dla dwóch zestawów kół.

Nie ma w związku z tym potrzeby rejestrowania kodów identyfikacyjnych po wymianie opon letnich na opony zimowe, jeżeli wcześniej zostały już zarejestrowane kody identyfikacyjne dla obu rodzajów opon: letnich i zimowych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany kodów identyfikacyjnych, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Certyfikaty dotyczące układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu

Certyfikaty dotyczące układu monitorowania ciśnienia w ogumieniuCertyfikaty dotyczące układu monitorowania ciśnienia w ogumieniuCertyfikaty dotyczące układu monitorowania ciśnienia w ogumieniuZalecenia dotyczące sprawdzania lub wymiany opon

W celu uniknięcia wypadku należy przestrzegać niżej podanych zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich grozi uszkodzeniem elementów układu napędowego i niebezpieczną zmianą własności jezdnych samochodu, co stwarza ryzyko spowodowania wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Kalibracja układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Nie należy naciskać przycisku zerowania układu bez uprzedniego sprawdzenia i doprowadzenia do prawidłowej wartości ciśnienia w oponach.

W przeciwnym wypadku lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu może reagować w sposób nieprawidłowy, nie sygnalizując spadku ciśnienia lub może zaświecić się mimo jego prawidłowej wartości.


Naprawa bądś wymiana opon, kół, zaworów z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału oraz osłon na zawory opony (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Aby uniknąć uszkodzenia czujników ciśnienia i przekaśników sygnału (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Użycie do awaryjnej naprawy przebicia opony płynnego środka uszczelniającego może skutkować nieprawidłowym działaniem zaworu z czujnikiem ciśnienia i przekaśnikiem sygnału. W przypadku użycia środka uszczelniającego należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem. Po użyciu środka uszczelniającego należy podczas wymiany opony pamiętać o wymianie czujnika ciśnienia i przekaśnika sygnału.

Jazda po drogach o złej nawierzchni

Na drogach nieutwardzonych bądś z uszkodzeniami nawierzchni należy zachować szczególną ostrożność.

W takich warunkach może dojść do spadku ciśnienia w ogumieniu, co ograniczy jego możliwości amortyzacji wstrząsów. Ponadto na tego typu nawierzchniach istnieje ryzyko uszkodzenia opon i obręczy kół oraz podwozia samochodu.

Opony niskoprofilowe (wersje wyposażone w opony 17-calowe)

Niskoprofilowe opony zwiększają prawdopodobieństwo odkształcenia obrę- czy koła na skutek uderzeń pochodzących od nawierzchni drogi. Dlatego należy przestrzegać następujących zaleceń:

W razie spadku ciśnienia w oponie podczas jazdy

Natychmiast przerwać jazdę, aby nie dopuścić do zniszczenia opony i/lub obręczy koła.

Okresowe przekładanie kół (wersje bez układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Koła należy okresowo przekładać zgodnie ze schematem na ilustracji. Wersje z kołem zapasowym innego typu niż pozostałe zamontowane koła l ...

Ciźnienie w ogumieniu

Należy utrzymywać prawidłowe ciśnienie w ogumieniu. Ciśnienie to powinno być kontrolowane co najmniej raz w miesiącu. Jednak Toyota zaleca, a ...

Zobacz tez:

System oświetlania drogi do domu*
System oświetlania drogi do domu włącza światła przednie (mijania) po użyciu dźwigni. Światła mijania włączają się po pociągnięciu dźwigni, gdy włącznik zapłonu przełączono w pozycję ACC l ...

Filtr cząstek stałych Diesel
Filtr cząstek stałych (DPF) stanowi część układu kontroli emisji spalin zamontowanego w Twoim pojeździe. Filtruje szkodliwe cząstki (sadzę) ze spalin. Regeneracja OSTRZEŻENIE Nie parkuj pojazdu ani nie pozostawiaj go z w ...

Struktura menu - wyświetlacz informacyjny i systemu elektroniki użytkowej - pojazdy z systemem nawigacyjnym
Trasa Funkcja ta umożliwia dostosowanie trasy do określonych potrzeb kierowcy (np. kontynuowanie prowadzenia po trasie, zablokowanie określonych odcinków trasy lub wybranie określonych odcinków trasy). Wpisywanie celu Funkcja ta umożliwia wprowadzenie ...

Categorie