Toyota Auris: Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Toyota Auris –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynnoźci serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Opony –> Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (w niektórych wersjach)

Samochód ten wyposażony jest w układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu, który na podstawie sygnałów z czujników w zaworach ostrzega o spadku ciśnienia w oponach, zanim dojdzie do poważniejszych zagrożeń.

Zamontowanie zaworów z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału

Przy wymianie kół bądś opon należy zamontować zawory z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału.

Nowy zawór z czujnikiem ciśnienia i przekaśnikiem sygnału wymaga zarejestrowania nowych kodów identyfikacyjnych w pamięci elektronicznej jednostki sterującej układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu, a następnie układ wymaga kalibracji. Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych należy powierzyć autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Kalibracja układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu wymaga kalibracji w następujących sytuacjach:

Podczas kalibracji układu aktualne ciśnienie w oponie zostaje zapami ętane jako wzorcowe.

Sposób postępowania przy kalibracji układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu

  1. Zaparkować samochód w bezpiecznym miejscu i wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "LOCK" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony (wersje z elektronicznym kluczykiem).

    Kalibracja nie jest możliwa, gdy samochód się porusza.

  2. Doprowadzić ciśnienie we wszystkich oponach do prawidłowej wartości dla zimnego ogumienia. Istotne jest, aby ciśnienie w ogumieniu było prawidłowe, ponieważ układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu przyjmie aktualny stan jako wzorcowy.
  3. Wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON" (wersje z mechanicznym kluczykiem) lub przyciskiem rozruchu wybrać stan IGNITION ON (wersje z elektronicznym kluczykiem).
  4. Otworzyć schowek w desce rozdzielczej. Przytrzymać wciśnięty przycisk zerowania układu, aż trzykrotnie mignie lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu.

Sposób postępowania przy kalibracji układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu


  1. Wersje z mechanicznym kluczykiem: Odczekać kilka minut, pozostawiając wyłącznik zapłonu w pozycji "ON", a następnie wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ACC" lub "LOCK".

    Wersje z elektronicznym kluczykiem: Odczekać kilka minut, pozostawiając wybrany stan IGNITION ON, a następnie przyciskiem rozruchu wybrać stan wyłączony.

Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych

Zawory z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału mają indywidualne kody identyfikacyjne. Po wymianie takiego zaworu konieczne jest zarejestrowanie kodu czujnika i przekaśnika sygnału.

Czynność tę należy zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Kiedy należy wymienić opony

Opony należy wymienić, gdy:

W razie wątpliwości należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu.

Wymiana opon i obręczy kół (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Jeżeli kody identyfikacyjne zaworów z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału nie są zarejestrowane, układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu nie będzie funkcjonował prawidłowo. Po około 10 minutach jazdy zacznie migać lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu, a po upływie 1 minuty zaświeci się na stałe, sygnalizując usterkę.

Trwałość opony

Każda opona mająca więcej niż 6 lat wymaga sprawdzenia przez wykwalifikowanego mechanika, nawet gdy nie nosi żadnych widocznych śladów uszkodzeń.

Regularna kontrola ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu nie zwalnia z konieczności regularnego sprawdzania ciśnienia w ogumieniu za pomocą manometru. Kontrola taka powinna być elementem rutynowych czynności sprawdzających stan techniczny samochodu.

Opony niskoprofilowe (wersje wyposażone w opony 17-calowe)

W porównaniu ze standardowymi oponami opony niskoprofilowe zużywają się szybciej i mają mniejszą przyczepność na oblodzonej lub pokrytej śniegiem nawierzchni. Na tego typu nawierzchni należy używać opon zimowych lub łańcuchów przeciwpoślizgowych* i jechać ostrożnie, dostosowując prędkość do warunków drogowych i pogodowych.

*: Nie wolno zakładać łańcuchów przeciwpoślizgowych na opony 225/45R17.

Gdy głębokość bieżnika opony zimowej jest mniejsza niż 4 mm

Taka opona zimowa traci swą skuteczność.

Sytuacje, w których układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

W opisanych poniżej sytuacjach układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu może nie działać prawidłowo.

W opisanych poniżej sytuacjach może ulec obniżeniu sprawność działania układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu:

W zaparkowanym samochodzie sygnalizacja ostrzegawcza może być uruchamiana i przerywana z opóśnieniem.

Gdy ciśnienie w oponie gwałtownie spadnie, np. wskutek jej rozerwania, sygnalizacja ostrzegawcza może nie zadziałać.

Kalibracja układu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Sygnalizacja ostrzegawcza układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Sygnalizacja ostrzegawcza układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu działa zależnie od warunków jazdy. Dlatego może zostać uruchomiona, mimo że ciśnienie nie spadło poniżej określonego poziomu bądś w sytuacji, gdy ciśnienie będzie wyższe od tego, przy którym układ został skalibrowany.

W razie niepoprawnego zakończenia procesu kalibracji układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Proces kalibracji nie powinien trwać dłużej niż kilka minut. Jednak w wyszczególnionych poniżej przypadkach proces wprowadzania do pamięci układu wartości ciśnienia w oponach zakończy się niepomyślnie i układ nie będzie prawidłowo funkcjonował. Jeżeli wielokrotne próby kalibracji zakończą się niepowodzeniem, należy niezwłocznie zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Zarejestrowanie kodów identyfikacyjnych (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Kody identyfikacyjne zaworów z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału w oponach mogą być rejestrowane dla dwóch zestawów kół.

Nie ma w związku z tym potrzeby rejestrowania kodów identyfikacyjnych po wymianie opon letnich na opony zimowe, jeżeli wcześniej zostały już zarejestrowane kody identyfikacyjne dla obu rodzajów opon: letnich i zimowych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany kodów identyfikacyjnych, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Certyfikaty dotyczące układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu

Certyfikaty dotyczące układu monitorowania ciśnienia w ogumieniuCertyfikaty dotyczące układu monitorowania ciśnienia w ogumieniuCertyfikaty dotyczące układu monitorowania ciśnienia w ogumieniuZalecenia dotyczące sprawdzania lub wymiany opon

W celu uniknięcia wypadku należy przestrzegać niżej podanych zaleceń.

Nieprzestrzeganie ich grozi uszkodzeniem elementów układu napędowego i niebezpieczną zmianą własności jezdnych samochodu, co stwarza ryzyko spowodowania wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Kalibracja układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Nie należy naciskać przycisku zerowania układu bez uprzedniego sprawdzenia i doprowadzenia do prawidłowej wartości ciśnienia w oponach.

W przeciwnym wypadku lampka ostrzegawcza ciśnienia w ogumieniu może reagować w sposób nieprawidłowy, nie sygnalizując spadku ciśnienia lub może zaświecić się mimo jego prawidłowej wartości.


Naprawa bądś wymiana opon, kół, zaworów z czujnikami ciśnienia i przekaśnikami sygnału oraz osłon na zawory opony (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Aby uniknąć uszkodzenia czujników ciśnienia i przekaśników sygnału (wersje z układem monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Użycie do awaryjnej naprawy przebicia opony płynnego środka uszczelniającego może skutkować nieprawidłowym działaniem zaworu z czujnikiem ciśnienia i przekaśnikiem sygnału. W przypadku użycia środka uszczelniającego należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem. Po użyciu środka uszczelniającego należy podczas wymiany opony pamiętać o wymianie czujnika ciśnienia i przekaśnika sygnału.

Jazda po drogach o złej nawierzchni

Na drogach nieutwardzonych bądś z uszkodzeniami nawierzchni należy zachować szczególną ostrożność.

W takich warunkach może dojść do spadku ciśnienia w ogumieniu, co ograniczy jego możliwości amortyzacji wstrząsów. Ponadto na tego typu nawierzchniach istnieje ryzyko uszkodzenia opon i obręczy kół oraz podwozia samochodu.

Opony niskoprofilowe (wersje wyposażone w opony 17-calowe)

Niskoprofilowe opony zwiększają prawdopodobieństwo odkształcenia obrę- czy koła na skutek uderzeń pochodzących od nawierzchni drogi. Dlatego należy przestrzegać następujących zaleceń:

W razie spadku ciśnienia w oponie podczas jazdy

Natychmiast przerwać jazdę, aby nie dopuścić do zniszczenia opony i/lub obręczy koła.

Okresowe przekładanie kół (wersje bez układu monitorowania ciśnienia w ogumieniu)

Koła należy okresowo przekładać zgodnie ze schematem na ilustracji. Wersje z kołem zapasowym innego typu niż pozostałe zamontowane koła l ...

Ciźnienie w ogumieniu

Należy utrzymywać prawidłowe ciśnienie w ogumieniu. Ciśnienie to powinno być kontrolowane co najmniej raz w miesiącu. Jednak Toyota zaleca, a ...

Zobacz tez:

Punkty połączenia akumulatora
UWAGA Nie wolno podłączać przewodu do ujemnego bieguna (-) rozładowanego akumulatora. Punkt połączenia do masy znajduje się z prawej strony akumulatora, obok skrzynki bezpieczników w komorze silnika. ...

Prawidłowe ustawienie zagłówków na tylnych siedzeniach
Rys. 86 Zagłówki w prawidłowym położeniu. Rys. 87 Etykieta ostrzegawcza dot. położenia zagłówków Prawidłowo ustawione zagłówki stanowią istotny element ochrony pasażerów i mogą przyczynić ...

Nawiązywanie połączenia
Korzystanie ze spisu telefonów Wykonanie połączenia jest możliwe poprzez wypowiedzenie imienia osoby (oznaczenia głosowego), której numer telefonu został uprzednio zarejestrowany w zestawie głośnomówiącym Bluetooth. Patrz "Rejestracja ...

Categorie