Toyota Auris: Wskazania na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

Toyota Auris –> Jazda –> Toyota Safety Sense –> Ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) –> Wskazania na wyświetlaczu wielofunkcyjnym

Gdy po obu stronach wyświetlane są grube linie w kolorze białym: Oznacza to, że układ rozpoznał prawą i lewą linię na jezdni.

Gdy samochód zjeżdża z pasa ruchu, linia wyświetlana po tej stronie, w którą samochód zjeżdża, zaczyna migać i zmienia kolor na żółty.


Gdy po jednej stronie wyświetlana jest gruba linia w kolorze białym: Oznacza to, że układ rozpoznał prawą lub lewą linię na jezdni, zgodnie ze wskazaniem na wyświetlaczu.

Gdy samochód zjeżdża z krawędzi pasa ruchu, którego linia została rozpoznana, wyświetlana linia zaczyna migać i zmienia kolor na żółty.


Gdy po obu stronach wyświetlane są cienkie linie: Oznacza to, że układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) nie rozpoznał linii na jezdni lub chwilowo przestał dzia- łać.


Gdy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat "Sprawdś system LDA. [Check LDA system.]"

Jeżeli wyłącznik układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) jest wciśnięty, a lampka kontrolna układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu "LDA" nie włącza się, może to oznaczać usterkę układu.

Należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie samochodu autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Chwilowe wstrzymanie działania układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

Gdy wystąpi którakolwiek z wyszczególnionych poniżej sytuacji, układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) chwilowo przestaje dzia- łać. Po przywróceniu wymaganych warunków działania układ wznawia pracę.

Ostrzeganie o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

Podczas używania systemu audio lub układu klimatyzacji, w zależności od ustawionego poziomu dświęku systemu audio lub głośności wentylatora w układzie klimatyzacji, dświęk ostrzegawczy może być trudno słyszalny.

Gdy samochód został zaparkowany w miejscu silnie nasłonecznionym

Przez chwilę po rozpoczęciu jazdy układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) może nie działać, o czym informuje wyświetlony komunikat.

Gdy temperatura w kabinie odpowiednio zmniejszy się oraz temperatura w okolicy przedniego czujnika ( S. 252) osiągnie prawidłowy zakres roboczy, dzia- łanie układu zostanie wznowione.

Gdy linie są tylko po jednej stronie pasa ruchu

Dla strony po której linie na jezdni nie są rozpoznawane, nie działa układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA).

Warunki, w których układ może nie działać poprawnie

W niżej wyszczególnionych sytuacjach przedni czujnik może nie być w stanie prawidłowo rozpoznawać linii na jezdni, powodując nieprawidłowe działanie układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA). Nie świadczy to jednak o uszkodzeniu układu.

Zmiana opon

W przypadku pewnych rodzajów opon sprawność działania układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) może ulec pogorszeniu.

Sygnalizacja ostrzegawcza układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

O usterkach układu, a także o sytuacjach wymagających wzmożonej czujności informują komunikaty ostrzegawcze na wyświetlaczu.


Przed użyciem układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

Nie należy nadmiernie polegać na działaniu układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA). Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) nie kieruje samochodem w sposób automatyczny i w żaden sposób nie zmniejsza obowiązku zachowania ostrożności. Dlatego to kierowca samochodu pozostaje w pełni odpowiedzialny za rozpoznanie sytuacji wokół, korygowanie kierunku jazdy odpowiednimi ruchami kierownicy oraz za bezpieczeństwo jazdy.

Nieodpowiedni lub nieodpowiedzialny styl jazdy może doprowadzić do wypadku.

W celu uniknięcia ryzyka przypadkowego uruchomienia układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

Gdy układ nie jest wykorzystywany, powinien być wyłączany przyciskiem "LDA".

Sytuacje nieodpowiednie do korzystania z układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

W wyszczególnionych poniżej sytuacjach nie należy korzystać z układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA).

W przeciwnym razie istnieje ryzyko nieprawidłowego działania układu, co może doprowadzić do wypadku.


W celu uniknięcia ryzyka uszkodzenia układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) lub jego niewłaściwego działania

Włączanie układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA)

Wcelu włączenia układu ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu (LDA) należy nacisnąć wy- łącznik układu ostrzegania o niezam ...

Automatyczne włączanie i wyłączanie źwiateł drogowych (AHB)

Automatyczny sterownik za pomocą przedniego czujnika rejestruje blask oświetlenia ulicy, oświetlenia pojazdów znajdujących się z przodu oraz nadje ...

Zobacz tez:

System wykrywania znaków drogowych
Wprowadzenie System wykrywania znaków drogowych pomaga kierowcy dostarczając informacji ia temat ograniczenia prędkości lub zakazu wyprzedzania. Znaki drogowe i dodatkowe informacje wykryte przez system są przedstawiane na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej or ...

Wprowadzenie do tematu
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Punkty mocowania poprzeczek bagażnika Obciążenie dachu UWAGA  Ładunek na bagażniku dachowym musi być dobrze zamocowany ...

Kontrola poziomu oleju silnikowego
Rys. 235 Bagnet do pomiaru poziomu oleju. Należy zapoznać się uważnie z informacjami dodatkowymi Bagnet do pomiaru poziomu oleju silnikowego wskazuje poziom oleju. Sprawdzanie poziomu oleju Samochód parkować ma płaskim terenie Pozostawić silni ...

Categorie