Toyota Auris: Wymiana żarówek

Toyota Auris –> Obsługa techniczna i konserwacja –> Czynnoźci serwisowe do wykonania we własnym zakresie –> Żarówki –> Wymiana żarówek

Światła główne (wersje z halogenowymi światłami głównymi)

 1. Wyciągnąć trzpień mocujący.

  Wyciągnąć wlew zbiornika płynu do spryskiwaczy, obracając go. (Tylko podczas wymiany żarówki z prawej strony.)

Światła główne (wersje z halogenowymi światłami głównymi)


 1. Zdjąć osłonę.

Światła główne (wersje z halogenowymi światłami głównymi)


 1. Obrócić oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i ją wyjąć.

Światła główne (wersje z halogenowymi światłami głównymi)


 1. Naciskając blokadę, rozłączyć złącze elektryczne.

Światła główne (wersje z halogenowymi światłami głównymi)


 1. Wymienić żarówkę i zamontować oprawę żarówki.

  Dopasować 3 występy na żarówce do wcięć w oprawie i włożyć żarówkę.

Światła główne (wersje z halogenowymi światłami głównymi)


 1. Obrócić i zabezpieczyć opraw ę żarówki.

  Poruszyć delikatnie oprawę żarówki, aby sprawdzić, czy jest mocno osadzona, włączyć światła główne i upewnić się, że światło nie przenika przez oprawę.

Światła główne (wersje z halogenowymi światłami głównymi)


 1. Zamontować osłonę.

  Upewnić się, że pokrywa jest prawidłowo zamontowana, wyrównując wystającą część (A) ze środkową częścią (B), tak jak pokazano na ilustracji, i mocno docisnąć zewnętrzne krawędzie osłony.

Światła główne (wersje z halogenowymi światłami głównymi)


 1. Włożyć i obrócić wlew zbiornika płynu do spryskiwaczy.

  Unieruchomić go trzpieniem mocującym. (Tylko podczas wymiany żarówki z prawej strony.)

Światła główne (wersje z halogenowymi światłami głównymi)


Przednie światła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)

 1. Obrócić kierownicę w kierunku przeciwnym do strony, po której wymieniana jest żarówka.

  Obrócić kierownicę do momentu, w którym łatwo można wsunąć dłoń pomiędzy oponę a nadkole.

Przednie światła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Wykręcić 2 śruby i częściowo zdemontować nadkole.

Przednie światła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Częściowo zdemontować nadkole tak, aby była widoczna żarówka.

Przednie światła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Naciskając blokadę, rozłączyć złącze elektryczne.

Przednie światła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Obrócić oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i ją wyjąć.

Przednie światła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Wymienić żarówkę.

  Dopasować 3 występy na żarówce do wcięć w oprawie i włożyć żarówkę.

  Obrócić i zabezpieczyć oprawę żarówki zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Przednie światła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Zamocować złącze elektryczne.

  Poruszyć delikatnie oprawę żarówki, aby sprawdzić, czy jest mocno osadzona, włączyć światła główne i upewnić się, że światło nie przenika przez oprawę.

Przednie światła przeciwmgielne (w niektórych wersjach)


 1. Podczas montażu nadkola wymienione w kroku 3 i 2 czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności.

  Upewnić się, że nadkole jest przymocowane do wewnętrznej strony zderzaka.

Przednie kierunkowskazy

 1. Wyciągnąć trzpień mocujący.

  Wyciągnąć wlew zbiornika płynu do spryskiwaczy, obracając go. (Tylko podczas wymiany żarówki z prawej strony.)

Przednie kierunkowskazy


 1. Obrócić oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Przednie kierunkowskazy


 1. Wyjąć żarówkę.

Przednie kierunkowskazy


 1. Podczas montażu żarówki wymienione w kroku 3 i 2 czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności.
 2. Włożyć i obrócić wlew zbiornika płynu do spryskiwaczy.

  Unieruchomić go trzpieniem mocującym. (Tylko podczas wymiany żarówki z prawej strony.)

Przednie kierunkowskazy


Światła hamowania i tylne kierunkowskazy

 1. Otworzyć drzwi bagażnika i wykręcić 2 śruby. Wyjąć lampę zespoloną, pociągając ją do siebie.

Światła hamowania i tylne kierunkowskazy


 1. Obrócić oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Światła hamowania i tylne kierunkowskazy


 1. Światła hamowania
 2. Tylne kierunkowskazy
 1. Wyjąć żarówkę.

Światła hamowania i tylne kierunkowskazy


 1. Światła hamowania
 2. Tylne kierunkowskazy

Światła hamowania i tylne kierunkowskazy


 1. Podczas montażu żarówki wymienione w kroku i czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności.
 2. Zamocować lampę zespoloną za pomocą 2 śrub.

  Podczas mocowania lampy zespolonej wyrównać prowadnicę ( 1) ze szpilką (2 ).

Światło cofania

 1. Otworzyć drzwi bagażnika i zdjąć osłonę.

  Włożyć płaski śrubokręt lub inne narzędzie tego typu do otworu w górnej części osłony i zdjąć ją, tak jak pokazano na ilustracji.

  W celu uniknięcia uszkodzenia samochodu końcówkę śrubokr ęta należy owinąć taśmą.

Światło cofania


 1. Obrócić oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Światło cofania


 1. Wyjąć żarówkę.

Światło cofania


 1. Podczas montażu żarówki wymienione czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności.

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej


 1. Zdjąć obudowę światła.

  Włożyć płaski śrubokręt lub inne narzędzie tego typu do otworu obok światła i zdjąć ją, tak jak pokazano na ilustracji.

  W celu uniknięcia uszkodzenia samochodu końcówkę śrubokr ęta należy owinąć taśmą.

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej


 1. Obrócić oprawę żarówki w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Oświetlenie tablicy rejestracyjnej


 1. Wyjąć żarówkę.
 2. Podczas montażu żarówki wymienione czynności należy wykonać w odwrotnej kolejności.

Boczne kierunkowskazy

 1. Zdjąć osłonę.

  Włożyć płaski śrubokręt i przesunąć wzdłuż boku bocznego kierunkowskazu.

  W celu uniknięcia uszkodzenia samochodu końcówkę śrubokr ęta należy owinąć taśmą.

Boczne kierunkowskazy


 1. Nacisnąć na 2 klipsy i wyjąć boczny kierunkowskaz z obudowy.

Boczne kierunkowskazy


 1. Usunąć gniazdo z obudowy światła bocznego kierunkowskazu.

Boczne kierunkowskazy


 1. Wyjąć żarówkę.

Boczne kierunkowskazy


 1. Wymienić żarówkę i zamocować gniazdo w obudowie światła bocznego kierunkowskazu.

  Wyrównać rowki gniazda z obudową światła bocznego kierunkowskazu.

Boczne kierunkowskazy


 1. Zamocować w obudowie z wiązką przewodów przechodzących przez dolną część bocznego kierunkowskazu.

Boczne kierunkowskazy


 1. Dopasować 6 występów i zamocować osłonę.

  Odgłos kliknięcia potwierdzi, że osłona jest prawidłowo zamontowana.

Boczne kierunkowskazy


Wymiana pozostałych żarówek

W razie przepalenia jednej z niżej wymienionych żarówek należy zlecić jej wymianę autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi.

Światła LED

Światła główne (wersje z ledowymi światłami głównymi), przednie światła pozycyjne, światła do jazdy dziennej, górne światło hamowania, tylne światła pozycyjne i tylne światło przeciwmgielne składają się z zespołu półprzewodnikowych diod świecących (LED). Wrazie przepalenia którejkolwiek diody należy zwrócić się do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innego specjalistycznego warsztatu w celu wymiany światła.

Skropliny na wewnętrznej powierzchni kloszy lamp

Chwilowe pokrycie się wilgocią wewnętrznych powierzchni kloszy świateł zewn ętrznych nie jest oznaką usterki.

W wymienionych poniżej sytuacjach należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem:

Podczas wymiany żarówek


Wymiana żarówek

W celu ograniczenia ryzyka awarii lub pożaru

Dokładnie obsadzić żarówkę w oprawie i zablokować.

Rozmieszczenie żarówek

Z przodu Wersje z halogenowymi światłami głównymi Światła główne Boczne kierunkowskazy Przednie kierunkowskazy Przednie ...

Zawieszenie i podwozie

Nie wolno dokonywać żadnych przeróbek elementów zawieszenia i podwozia, np. instalować elementy podwyższające zawieszenie, dodatkowe podk& ...

Zobacz tez:

System aktywnej adaptacyjnej zmiany biegów (AAS)
System aktywnej adaptacyjnej zmiany biegów (AAS) automatycznie dostosowuje moment zmiany przełożenia do warunków panujących na drodze i parametrów zadanych przez kierowc ę. W ten sposób poprawia komfort jazdy. Jeżeli dźwignia skrzyni bie ...

Zasady działania
Układ wspomaga kierowcę w bardziej wydajnym prowadzeniu pojazdu, stale monitorując charakterystykę zmiany biegów, przewidywanie warunków na drodze oraz prędkości na autostradach i otwartych drogach. Wskazówka:Wartości wydajności ni ...

Cyfrowa obróbka dźwięku (DSP)
Funkcja korekty DSP dla poszczególnych siedzeń Funkcja ta powoduje uwzględnienie różnic odległości poszczególnych siedzeń od głośników pojazdu. Wybierz miejsce, dla którego sygnał audio ma być odpowiednio popr ...

Categorie