Ford Focus: Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane automatycznie

Ford Focus –> Układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji –> Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane automatycznie

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane automatycznie


System ten automatycznie kontroluje temperaturę, ilość i rozprowadzanie powietrza i dostosowuje je do warunków jazdy i pogody. Naciśnięcie przycisku AUTO raz powoduje włączenie trybu automatycznego.

Układ zamontowany w Twoim pojeździe to dwustrefowy automatycznie regulowany układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji. Gdy wybrany jest tryb jednostrefowy (mono), wszystkie strefy temperatury są połączone ze strefą kierowcy. Gdy wyłączysz tryb mono, system dwustrefowy pozwoli ustawić różne wartości temperatury dla strony kierowcy i dla strony pasażera.

Wskazówka: Unikaj regulowania ustawień, gdy wnętrze pojazdu jest bardzo nagrzane lub schłodzone. Automatyczny układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji automatycznie dostosowuje ustawienia do bieżących warunków. Aby układ działał prawidłowo, nawiewniki boczne i centralne powinny być całkowicie otwarte.

Wskazówka: Czujnik nasłonecznienia znajduje się w górnej części tablicy rozdzielczej. Nie zasłaniaj czujnika żadnymi przedmiotami.

Wskazówka: Przy niskich temperaturach zewnętrznych, gdy układ jest w trybie automatycznym, strumień powietrza kierowany jest na szybę przednią i na szyby boczne, dopóki silnik się nie rozgrzeje.

Ustawianie temperatury

Ustawianie temperatury


Można ustawić temperaturę w zakresie od 15,5ºC do 29,5ºC w odstępach co 0,5ºC.

W położeniu LO, 15ºC, układ przełączy się na stałe chłodzenie. W położeniu HI, 30C (86F), układ przełączy się na stałe ogrzewanie.

Wskazówka: Jeśli zostanie wybrane położenie LO lub HI, układ nie będzie utrzymywał stałej temperatury.

Tryb Mono

W trybie mono ustawienia temperatury dla strony kierowcy i strony pasażera są połączone. Jeżeli ustawisz temperaturę za pomocą pokrętła po stronie kierowcy, ustawienia te będą takie same po stronie pasażera. W trybie jednostrefowym (mono) na wyświetlaczu ukaże się napis MONO.

Aby wyłączyć tryb mono

Wybierz temperaturę dla strony pasażera za pomocą pokrętła po stronie pasażera.

Tryb mono wyłączy się, a napis MONO zniknie z wyświetlacza. Temperatura dla strony kierowcy pozostanie niezmieniona.

Możesz teraz ustawić temperaturę dla strony kierowcy i pasażera niezależnie.

Ustawienia temperatury dla każdej strony pokazywane są na wyświetlaczu. Można ustawić różnicę temperatury do 4ºC.

Wskazówka: Jeśli ustawisz różnicę temperatury większą niż 4ºC, temperatura po drugiej stronie będzie regulowana tak, że różnica pozostanie na poziomie 4ºC.

Wskazówka: Jeżeli po jednej stronie zostanie wybrane HI lub LO, ustawienie HI lub LO zostanie włączone po obu stronach.

Aby ponownie włączyć tryb mono

Aby ponownie włączyć tryb mono,
naciśnij i przytrzymaj przycisk AUTO. Słowo MONO ponownie pojawi się na wyświetlaczu, a temperatura po stronie pasażera będzie regulowana razem z temperaturą po stronie kierowcy.

Wentylator

Ustaw prędkość dmuchawy za
pomocą przycisków.

Prędkość dmuchawy pokazywana jest na wyświetlaczu.

Aby powrócić do trybu auto, naciśnij przycisk AUTO.

Dystrybucja powietrza

Aby ustawić rozprowadzanie powietrza, naciśnij odpowiedni przycisk. Jednocześnie można wybrać dowolną kombinację ustawień.

Dystrybucja powietrza


  1. Nawiew na nogi
  2. Nawiew na wysokość twarzy
  3. Przednia szyba

Gdy wybierzesz odmrażanie i odparowywanie szyby przedniej, A, B i C wyłączą się automatycznie i włączy się klimatyzacja. Powietrze z zewnątrz będzie wprowadzane do wnętrza pojazdu. Nie można wybrać recyrkulacji powietrza.

Szybkie chłodzenie wnętrza pojazdu

Szybkie chłodzenie wnętrza pojazdu


Odmrażanie i odparowywanie szyby przedniej

Naciśnij przycisk odmrażania i
odparowywania szyby przedniej. Powietrze z zewnątrz będzie wprowadzane do wnętrza pojazdu. Klimatyzacja jest włączana automatycznie. Dopóki rozprowadzanie powietrza będzie ustawione w tym położeniu, nie można wybrać recyrkulacji powietrza.

Prędkość dmuchawy i temperatura regulowane są automatycznie i nie można ich ustawić ręcznie. Dmuchawa jest ustawiona na wysoką prędkość a temperatura na HI.

Gdy wybrane jest odmrażanie i odparowywanie szyby przedniej, ogrzewanie szyb automatycznie się włączy i po krótkim czasie wyłączy.

Aby powrócić do trybu auto, naciśnij przycisk AUTO.

Włączanie i wyłączanie klimatyzacji

Naciśnij przycisk A/C, aby
włączyć lub wyłączyć klimatyzację. A/C WYŁĄCZ.

pojawia się na wyświetlaczu, gdy klimatyzacja jest wyłączona

Gdy klimatyzacja zostanie włączona, na wyświetlaczu pojawi się napis A/C WŁĄCZ..

Recyrkulacja powietrza

Naciśnij przycisk recyrkulacji
powietrza, aby przełączyć pomiędzy opcją wentylacji powietrzem z zewnątrz a opcją recyrkulacji powietrza.

Wskazówka: Gdy układ jest w trybie automatycznym, a temperatura wewnątrz i na zewnątrz jest dosyć wysoka, opcja recyrkulacji powietrza zostaje wybrana automatycznie, aby zapewnić jak najlepsze chłodzenie wnętrza. Po osiągnięciu wybranej wartości temperatury, układ ponownie wybierze automatycznie nawiew powietrza z zewnątrz.

Wyłączanie automatycznej regulacji ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Wciśnij przycisk.


Po wyłączeniu układ ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji nie działa i ustawiona jest recyrkulacja powietrza.

Ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja regulowane ręcznie

Sterowanie rozdziałem powietrza Nawiew na wysokość twarzy Nawiew na wysokość twarzy i nogi Nawiew na nogi Nawiew na nogi i przednią sz ...

Ogrzewanie szyb i lusterek

Ogrzewanie przedniej i tylnej szyby Stosuj ogrzewanie szyb do odszraniania i odparowywania przedniej i tylnej szyby. Wskazówka: Ogrzewanie szyb działa jedynie wte ...

Zobacz tez:

Wyłączenie czołowej poduszki powietrznej
Rys. 94 Lampka kontrolna dezaktywacji czołowej poduszki powietrznej pasażera w desce rozdzielczej Lampka kontrolna zapala się na tablicy rozdzielczej Awaria układu poduszek powietrznych i naznaczy pasów Niezwłocznie zlecić ...

Postępować zgodnie z zaleceniami (wersje z elektronicznym kluczykiem z zespołem wskaśników 3-tarczowym)
Po wykonaniu zalecanych działań odpowiednich do problemu należy sprawdzić, czy lampka ostrzegawcza zgasła. Czujnik obciążenia przedniego fotela pasażera, sygnalizacja niezapiętego pasa bezpieczeństwa pasażera i sygnał ostrzegawcz ...

Sterowanie automatyczną skrzynią biegów
Posługiwanie się dźwignią: Wskazuje, że musisz nacisnąć pedał hamulca oraz przytrzymać przycisk zwalniania blokady dźwigni zmiany biegów, aby przesunąć dźwignię (włącznik zapłonu musi znajdować ...

Categorie