Ford Focus: Zasady działania

Ford Focus –> Adaptacyjny układ kontroli prędkości (ACC) –> Zasady działania

OSTRZEŻENIA

Układ ten nie jest układem ostrzegającym o zagrożeniu kolizją ani systemem jej zapobiegającym.

Do ostrzegania o zagrożeniu kolizją oraz do zmniejszania ryzyka kolizji służy oddzielna funkcja ostrzegania o przeszkodzie z przodu pojazdu. Patrz Funkcja ostrzeżenia o przeszkodzie z przodu pojazdu. Musisz zainterweniować, jeśli układ nie wykrywa pojazdu z przodu.

Podczas jazdy jesteś odpowiedzialny za zachowanie prawidłowego dystansu i prędkości, nawet wówczas, gdy stosowany jest adaptacyjny układ kontroli prędkości. Musisz zawsze zwracać uwagę na warunki drogowe i interweniować, gdy adaptacyjny układ kontroli prędkości nie utrzymuje odpowiedniej prędkości lub właściwego dystansu.

System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy.

Układ nie hamuje pojazdu w przypadku obecności na drodze wolno poruszających się lub nieruchomych pojazdów, pieszych i innych obiektów, ani pojazdów nadjeżdżających z naprzeciwka lub przecinających drogę w poprzek.

 

UWAGI

Korzystaj z adaptacyjnego układu kontroli prędkości jedynie wtedy, gdy warunki są sprzyjające, na przykład na autostradach lub głównych drogach, gdzie ruch pojazdów jest jednostajny i swobodny.

Nie stosuj w warunkach słabej widoczności, szczególnie we mgle, przy silnych opadach deszczu, opadach gęstej mżawki lub śniegu.

Nie stosuj na oblodzonej lub śliskiej nawierzchni.

Nie należy korzystać z układu podczas wjeżdżania na autostradę lub opuszczania jej.

Czujnik radaru ma ograniczone pole zasięgu. W pewnych sytuacjach może wykryć inny pojazd niż należałoby się spodziewać lub nie wykryć żadnego pojazdu.

Wskazówka: Gdy adaptacyjny układ kontroli prędkości jest włączony, można usłyszeć nietypowe dźwięki podczas automatycznego hamowania. Jest to zjawiskiem normalnym i jest spowodowane przez układ automatycznego hamowania.

Wskazówka: Przód pojazdu musi być wolny od brudu, metalowych znaczków lub innych obiektów, nie należy tam również umieszczać przednich elementów ochronnych pojazdu ani dodatkowych świateł, które mogłyby zakłócać działanie czujnika.

Układ ten pomaga utrzymać odstęp od poprzedzającego pojazdu lub stałą prędkość jazdy, jeśli z przodu nie ma wolniej poruszającego się pojazdu. Układ ma za zadanie wspomaganie prowadzenia pojazdu w przypadku, gdy podąża on za innymi pojazdami poruszającymi się po tym samym pasie i w tym samym kierunku.

Działanie układu polega na wykorzystaniu czujnika radaru, który wysyła wiązkę fal bezpośrednio przed pojazdem. Wiązka ta wykryje obecność każdego pojazdu znajdującego się z przodu w zasięgu systemu.

Czujnik radaru jest zamontowany za przednią kratą wlotu powietrza.

Problemy z wiązką wykrywania


Problemy z wykrywaniem mogą wystąpić:

W takich wypadkach układ może zahamować pojazd z opóźnieniem lub nieoczekiwanie. Należy zachować ostrożność i w razie potrzeby interweniować.

Automatyczne hamowanie z układem ACC

OSTRZEŻENIA

W przypadku wyemitowania ostrzeżenia musisz niezwłocznie podjąć odpowiednie działania, gdyż hamowanie przez adaptacyjny układ kontroli prędkości nie będzie wystarczające do zachowania bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu.

W niektórych przypadkach może nie być ostrzeżenia lub może być ono opóźnione. Należy zawsze korzystać z hamulców w razie potrzeby.

Podczas podążania za poprzedzającym pojazdem adaptacyjny układ kontroli prędkości nie zwolni automatycznie pojazdu do całkowitego zatrzymania.

Układ automatycznie hamuje pojazd w razie potrzeby, aby utrzymać stałą odległość między Twoim pojazdem a pojazdem wykrywanym z przodu.

Wydajność tego hamowania jest ograniczona do około 30% całkowitej wydajności hamowania ręcznego w celu zapewnienia płynnej i wygodnej jazdy.

Jeżeli zaistnieje konieczność silniejszego zahamowania pojazdu i nie zainterweniujesz hamując ręcznie, włączy się alarm, a w zestawie wskaźników zostanie wyświetlony symbol ostrzegawczy.

Adaptacyjny układ kontroli prędkości (ACC)

...

Korzystanie z adaptacyjnego układu kontroli prędkości

Do sterowania układem służą elementy sterowania na kierownicy. Zwiększanie ustawionej prędkości Zmniejszanie ustawionej prędk ...

Zobacz tez:

Uruchamianie silnika
Wersje z przekładnią bezstopniową Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony. Sprawdzić, czy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu P. Przyjąć prawidłową pozycję za kierownicą i mocno wcis ...

Obsługa techniczna
Wymagania dotyczące obsługi technicznej Niezbędnym warunkiem bezpiecznej i ekonomicznej eksploatacji jest codzienna dbałość o samochód i regularnie wykonywane zabiegi serwisowe. Poniżej podane są ogólne zalecenia producenta samochodu. Przegl ...

Działanie
Rys. 192 Komunikat na tablicy wskaźników: Wskaźnik stanu tempomatu Należy zapoznać się uważnie z informa - cjami dodatkowymi Tempomat (CCS) utrzymuje ustawioną prędkość od około 20 km/h. Redukcja prędkości przez tempo ...

Categorie