Mazda3: Baza danych Gracenote (Typ C/Typ D)

Mazda3 –> Komfort wnętrza –> System Audio –> Tryb AUX/USB/iPod –> Baza danych Gracenote (Typ C/Typ D)

Gdy do systemu podłączone jest urządzenie USB i odtwarzana jest muzyka, automatycznie wyświetlane są takie informacje, jak nazwa albumu, nazwa wykonawcy, gatunek i tytuł, jeśli kompilacja bazy danych pojazdu jest dopasowana do odtwarzanej muzyki. Informacje przechowywane na tym urządzeniu wykorzystują bazę danych usługi rozpoznawania muzyki Gracenote.

PRZESTROGA

W celu zapoznania się z informacjami o najbardziej aktualnej bazie danych Gracenote, jaką można zainstalować, oraz jak to zrobić, wejdź na stronę systemu głośnomówiącego Mazdy: http://www.mazdahandsfree.com

Wprowadzenie

Technologię rozpoznawania muzyki oraz odpowiednie dane dostarcza Gracenote.

Gracenote to standard branżowy w technologii rozpoznawania muzyki i dostarczaniu odpowiednich danych. Więcej informacji na stronie www.gracenote.com.

CD oraz dane dotyczące muzyki od Gracenote, Inc., copyright 2000 do chwili obecnej Gracenote. Oprogramowanie Gracenote, copyright 2000 do chwili obecnej Gracenote.

Jeden lub więcej patentów będących własnością Gracenote dotyczy tego produktu i usługi.

Wejdź na stronę internetową Gracenote, aby zapoznać się z aktualną listą patentów Gracenote. Gracenote, CDDB, MusicID, MediaVOCS, logo oraz logotyp Gracenote, a także logo "Powered by Gracenote" są zarejestrowanymi znakami towarowymi Gracenote w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Wprowadzenie


Umowa licencyjna dla użytkownika oprogramowania Gracenote Aplikacja lub urządzenie, którego dotyczy ta umowa, zawiera oprogramowanie firmy Gracenote, z siedzibą w Emeryville, Kalifornia ("Gracenote"). Oprogramowanie firmy Gracenote ("Oprogramowanie Gracenote") umożliwia niniejszemu urządzeniu identyfikację płyty i/lub pliku oraz uzyskiwanie informacji muzycznych, w tym nazwy wykonawcy, ścieżki i informacji o utworze ("Dane Gracenote") z serwerów internetowych lub wbudowanych baz danych (nazywanych zbiorczo "Serwerami Gracenote"), a także realizację innych funkcji. Możesz korzystać z Danych Gracenote wyłącznie za pośrednictwem przeznaczonych dla użytkownika funkcji tej aplikacji lub urządzenia.

Zobowiązujesz się do korzystania z Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote wyłącznie na użytek prywatny, niekomercyjny. Zobowiązujesz się nie przekazywać, nie kopiować, nie przenosić ani nie transmitować Oprogramowania Gracenote ani wszelkich Danych Gracenote dla żadnej strony trzeciej. ZOBOWIĄZUJESZ SI􀄉 NIE UŻYWA􀃻 ANI NIE WYKORZYSTYWA􀃻 W ŻADEN SPOSÓB, NA KTÓRY NIE WYRAŻONO WYRA􀄧NEJ ZGODY W NINIEJSZEJ UMOWIE, DANYCH GRACENOTE, OPROGRAMOWANIA GRACENOTE ANI SERWERÓW GRACENOTE.

Licencja na korzystanie z Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote wygasa w przypadku naruszenia niniejszych ograniczeń. W przypadku wygaśnięcia umowy licencyjnej zobowiązujesz się do całkowitego zaprzestania użytkowania Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote. Firma Gracenote zastrzega sobie wszelkie prawa do Danych Gracenote, Oprogramowania Gracenote i Serwerów Gracenote, łącznie z wszelkimi prawami własności. Firma Gracenote nie będzie w żadnym wypadku zobowiązana do wypłaty jakichkolwiek należności za informacje dostarczone przez użytkownika. Praw na mocy niniejszej umowy firma Gracenote może dochodzić bezpośrednio przeciwko użytkownikowi w swoim własnym imieniu.

W ramach usług Gracenote wykorzystywany jest unikatowy identyfikator pozwalający śledzić, dla celów statystycznych, zapytania o informacje. Zadaniem przydzielanego losowo identyfikatora numerycznego jest umożliwienie usłudze Gracenote zliczania zapytań bez gromadzenia jakichkolwiek informacji dotyczących użytkownika. Więcej informacji w tym zakresie możesz uzyskać w Polityce Prywatności Gracenote w ramach usługi Gracenote.

Oprogramowanie Gracenote i każdy element Danych Gracenote podlegają niniejszej umowie licencyjnej w stanie "TAKIM, JAKIE SĄ". Firma Gracenote nie daje żadnej wyrażonej bezpośrednio lub też implikowanej deklaracji lub gwarancji na poprawność jakichkolwiek Danych Gracenote pochodzących z Serwerów Gracenote. Firma Gracenote zastrzega sobie prawo usuwania danych z Serwerów Gracenote oraz do zmiany kategorii danych z dowolnych powodów uznanych przez firmę za dostateczne. Nie gwarantuje się bezbłędności Oprogramowania Gracenote ani Serwerów Gracenote ani też ich funkcjonowania bez żadnych przerw. Firma Gracenote nie jest zobowiązana do dostarczania użytkownikom nowych, poprawionych lub dodatkowych typów danych czy ich kategorii, które może oferować w przyszłości, i może w dowolnym momencie zaprzestać świadczenia tego typu usług.

FIRMA GRACENOTE NIE PRZYJMUJE NA SIEBIE ŻADNYCH BEZPOŚREDNICH ANI POŚREDNICH ZOBOWIĄZAŃ GWARANCYJNYCH, W TYM, LECZ NIE WYŁĄCZNIE, R􀄉KOJMI W ZAKRESIE MOŻLIWOŚCI SPRZEDAŻY, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU ORAZ NIENARUSZALNOŚCI. FIRMA GRACENOTE NIE GWARANTUJE UZYSKANIA ŻADNYCH REZULTATÓW UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA GRACENOTE LUB SERWERÓW GRACENOTE. FIRMA GRACENOTE W ŻADNYM WYPADKU NIE B􀄉DZIE PONOSI􀃻 ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK WYNIKOWE LUB PRZYPADKOWE USZKODZENIA, UTRAT􀄉 ZYSKÓW CZY INNYCH KORZYŚCI.

2000 do chwili obecnej. Gracenote, Inc.

Aktualizacja bazy danych

Bazę danych Gracenote można aktualizować przy użyciu urządzenia USB.

 1.  Podłącz urządzenie USB zawierające oprogramowanie aktualizacyjne Gracenote.
 2.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran ustawień.
 3.  Wybierz pozycję i
  wybierz .

 4.  Wybierz . Wyświetlana
  jest lista pakietów aktualizacyjnych zapisanych na urządzeniu USB oraz nazwa wersji.
 5.  Wybierz jeden z pakietów, aby wykonać aktualizację.
 6.  Wybierz .

UWAGA

Gracenote można pobrać ze strony internetowej Mazda Handsfree.

Obsługa trybu USB (Typ C/Typ D)

System ten nie obsługuje urządzeń USB 3.0. Ponadto, w zależności od modelu lub wersji oprogramowania, inne urządzenia mogą nie być obs ...

Bluetooth

...

Zobacz tez:

Monitor obsługi okresowej (System audio typu A/typu B)
Ten system udostępnia możliwość stosowania elastycznego planu wymiany oleju silnikowego*1. W celu uzyskania szczegółowych informacji skonsultuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy*2. Po włączeniu systemu w zestawie wskaźnik&oacu ...

Wymiana żarówki kierunkowskazów przednich
Rys. 152 Zasada działania: Żarówka kierunkowskazów Oprawkę z żarówką " rys. 152 obrócić w kierunku strzałki i wyciągnąć. Wymienić żarówkę, założyć cokół z now ...

Rejestrowanie danych pojazdu
Samochód ten wyposażony jest w moduł elektroniczny, który rejestruje następujące główne dane pojazdu związane ze sterowaniem i działaniem samochodu oraz innymi warunkami jazdy. Rejestrowane dane  Stan pojazdu, np. prędkoś& ...

Categorie