Mazda3: Ustawianie systemu

Mazda3 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> Aktywny tempomat (MRCC) –> Ustawianie systemu

Włączanie

Z regulowanym ogranicznikiem prędkości

Aby włączyć system, naciśnij przycisk ON/OFF.

Bez regulowanego ogranicznika prędkości

Aby uaktywnić system, naciśnij przycisk ON.

Ustawianie systemu


Gdy system ten jest włączony, w trybie kontroli prędkości można ustawić odległość między pojazdami oraz prędkość samochodu. Wskazanie aktywnego tempomatu (MRCC) jest prezentowane na wyświetlaczu Head-up.

UWAGA

Gdy włącznik zapłonu przełączany jest w położenie ACC lub OFF, podczas gdy aktywny tempomat (MRCC) jest włączony, tempomat pozostanie automatycznie włączony.

Jak ustawić prędkość

 1.  Dostosuj prędkość samochodu do żądanej korzystając z pedału przyspieszenia.
 2.  Kontrola prędkości zaczyna się po wciśnięciu przycisku SET+ lub SET- . Wówczas wyświetlana jest ustawiona prędkość i przedstawiona za pomocą linii odległość między pojazdami. Jednocześnie włącza się lampka sygnalizacyjna (zielona) aktywnego tempomatu (MRCC).


Jak ustawić prędkość


UWAGA

 • Jeśli pojazd z przodu zostanie wykryty podczas podróży ze stałą prędkością, wówczas wyświetlane jest wskazanie takiego pojazdu i rozpoczyna się kontrola prędkości.

  Ponadto, jeśli pojazd z przodu nie jest już wykrywany, wskazanie takiego pojazdu znika, a system przełącza się z powrotem na tryb podróży ze stałą prędkością.

 •  Jeśli jedziesz samochodem z prędkością szybszą niż ustawiona, nie ma możliwości uruchomienia prędkości kontrolowanej względem pojazdu poprzedzającego. Dostosuj system do żądanej prędkości samochodu za pomocą pedału przyspieszenia.
 •  (Modele europejskie) Podczas zmiany pasa ruchu i włączenia kierunkowskazu system automatycznie przyspieszy samochodem, jeśli określi, że takie przyspieszenie jest wymagane. Jedź uważając na drogę przed pojazdem, ponieważ możesz znaleźć się zbyt blisko pojazdu poprzedzającego.

Jak ustawić odległość pomiędzy pojazdami podczas podróży z kontrolowaną prędkością

Każdorazowe naciśnięcie przycisku
powoduje skrócenie ustawianej odległości.

Aby ustawić większą odległość między pojazdami, należy nacisnąć przycisk .


Możliwe są 4 poziomy ustawienia odległości między pojazdami: długa, średnia, krótka i bardzo krótka.

Jak ustawić odległość pomiędzy pojazdami podczas podróży z kontrolowaną prędkością


UWAGA

 • Odległość między pojazdami różni się w zależności od prędkości samochodu, a im mniejsza jest jego prędkość, tym odległość jest krótsza.
 •  W przypadku ustawienia włącznika zapłonu w położeniu ACC lub OFF, a później ponownego uruchomienia silnika, system automatycznie ustawia odległość między pojazdami zgodnie z wcześniejszym ustawieniem.

Zmiana ustawionej prędkości pojazdu

Zmiana ustawionej prędkości pojazdu za pomocą przycisku SET+ /SET-

Naciśnij przycisk SET , aby przyspieszy ć. Naciśnij przycisk SET , aby zwolni ć. Po każdym naciśnięciu przycisku SET /SET ustawiona prędkość pojazdu zmienia się w następujący sposób.

Zmiana ustawionej prędkości pojazdu za pomocą przycisku SET /SET


UWAGA

Na przykład, poprzez czterokrotne naciśnięcie przycisku SET+ /SET- ustawiona prędkość pojazdu zmieni się w następujący sposób: (Modele europejskie) Samochód przyspiesza lub zwalnia o 4 km/h.

(Modele spoza Europy) Samochód przyspiesza lub zwalnia o 20 km/h.

Przyspieszanie przy użyciu pedału przyspieszenia

Naciśnij pedał przyspieszenia oraz wciśnij i puść przycisk SET+ lub SET- przy żądanej prędkości. Jeśli przycisk nie może być naciśnięty, system powraca do prędkości ustawionej jak tylko zdejmiesz nogę z pedału przyspieszenia.

PRZESTROGA

Ostrzeżenia oraz kontrola hamulców nie działają, gdy pedał hamulca jest naciśnięty.

 

UWAGA

 • Przy przyspieszaniu z użyciem przycisku SET+  podczas jazdy z prędkością kontrolowaną ustawiona prędkość samochodu może być regulowana, ale przyspieszanie nie jest możliwe. Jeśli przed samochodem nie ma już żadnego pojazdu, przyspieszanie nadal ma miejsce do momentu osiągnięcia ustawionej prędkości. Sprawdź ustawioną prędkość samochodu włączając ekran prędkości na wyświetlaczu Head-up.
 •  Podczas naciskania na pedał przyspieszenia wskazanie odległości między pojazdami na wyświetlaczu w zestawie wskaźników zmienia się w białą linię.
 •  Minimalna możliwa do ustawienia prędkość to 30 km/h. Jeśli ustawiona prędkość samochodu osiągnie 30 km/h, posługując się przyciskiem, podróż ze stałą prędkością jest utrzymywana na poziomie około 30 km/h, nawet jeśli przycisk SET- został wciśnięty. Aktywny tempomat (MRCC) nie został wyłączony.

Wyłączanie Z regulowanym ogranicznikiem

prędkości

Aktywny tempomat (MRCC) jest wyłączany poprzez naciśnięcie przycisku ON/OFF.

Bez regulowanego ogranicznika prędkości Aktywny tempomat (MRCC) jest wyłą- czany poprzez naciśnięcie przycisku OFF.

Gdy system jest wyłączony tymczasowo

W poniższych przypadkach aktywny tempomat (MRCC) jest tymczasowo wyłączany, a na wyświetlaczu zestawu wskaźników widnieje komunikat "MRCC Cancelled" (MRCC wyłączony).

Jednocześnie lampka sygnalizacyjna (zielona) aktywnego tempomatu (MRCC) gaśnie.

UWAGA

 • Aktywny tempomat (MRCC) może nie działać w trakcie deszczu, mgły, śniegu lub innych trudnych warunków pogodowych, a także w razie zabrudzenia powierzchni osłony chłodnicy.
 •  Jeśli aktywny tempomat (MRCC) był tymczasowo wyłączony, możesz powrócić do ustawionej wcześniej prędkości samochodu, naciskając przycisk RESUME po spełnieniu poniższych warunków.
 •  Spełnione są wszystkie warunki działania aktywnego tempomatu (MRCC).
 •  Upłynął pewien okres czasu odkąd system został automatycznie wyłączony podczas dłuższego zjazdu ze wzniesienia.
 •  Jeśli przycisk SET /SET lub RES zostanie naciśnięty zanim upłynie pewien okres czasu od momentu automatycznego wyłączenia systemu podczas dłuższego zjazdu ze wzniesienia, wówczas na wyświetlaczu pojawi się komunikat "MRCC Not available" (MRCC niedostępny).
 •  Jeśli naciśnięto przycisk ON/OFF (z regulowanym ogranicznikiem prędkości) lub OFF (bez regulowanego ogranicznika prędkości), aby wyłączyć aktywny tempomat (MRCC), system ten nie powraca do wcześniej ustawionej prędkości, nawet jeśli przycisk RES zostanie naciśnięty.

Ostrzeżenie o bliskiej odległości

Jeśli Twój samochód nagle zbliża się do pojazdu poprzedzającego, ponieważ tamten nagle zahamował, a Ty podróżujesz z ustaw ...

Wyświetlacz żądania zmiany biegu na wyższy/niższy (Manualna skrzynia biegów)

W trakcie działania aktywnego tempomatu (MRCC) na wyświetlaczu Head-up może pojawiać się wskaźnik żądania zmiany biegu na wyższy lub ...

Zobacz tez:

Obręcze i opony
W niniejszym rozdziale można znaleźć informacje dotyczące następujących tematów: Okres eksploatacji opon Nowe opony Opony kierunkowe UWAGA Podczas użytkowania opon należy przestrzegać obowiązujących w danym kraj ...

Podstawowa metoda obsługi
DOTKNIJ/STUKNIJ  Dotknij lub stuknij element znajdujący się na ekranie.  Dane działanie jest uruchamiane i wyświetla się kolejny element. PRZESUŃ  Dotknij elementu ustawień wyświetlającego suwak.  Dotknij palcem suw ...

Zasady działania
OSTRZEŻENIE Podczas zjazdu z pochyłości prędkość może wzrosnąć powyżej ustawionej wartości prędkości. Układ nie włączy hamulców, ale zostanie wyemitowane ostrzeżenie. Uk& ...

Categorie