Seat Leon: Wyjątkowe sytuacje na drodze

Seat Leon –> Działanie –> Systemy wspomagające kierowcę –> Aktywny tempomat ACC –> Wyjątkowe sytuacje na drodze

Rys. 200 (A) Samochód na zakręcie (B) Motocykl z przodu poza zasięgiem czujnika radarowego.
Rys. 200 (A) Samochód na zakręcie (B) Motocykl z przodu poza zasięgiem czujnika radarowego.

Rys. 201 (C) Zmiana pasa przez inny pojazd. (D) Jeden pojazd wykonujący skręt, drugi stojący.
Rys. 201 (C) Zmiana pasa przez inny pojazd. (D) Jeden pojazd wykonujący skręt, drugi stojący.

Aktywny tempomat (ACC) posiada swoje fizyczne ograniczenia systemowe. Na przykład niektóre reakcje ACC w pewnych okolicznościach mogą okazać się nieoczekiwane lub spóźnione z punktu widzenia Kierowcy. Dlatego należy zachować czujność.

by w razie potrzeby móc interweniować

Najwyższej uwagi wymagają, na przykład, następujące sytuacje:

Wyhamowanie do całkowitego zatrzymania (tylko w samochodach z automatyczną skrzynią biegów)

Jeśli pojazd jadący z przodu zwolni do zatrzymania, ACC również wyhamuje samochód do pełnego zatrzymania. Po ok. 3 sekundach system poinformuje kierowcę w formie ostrzeżenia dźwiękowego i wizualnego komunikatu na tablicy rozdzielczej o konieczności przejęcia przez niego kontroli nad samochodem.

Ruszanie po zatrzymaniu (tylko samochody z automatyczną skrzynią biegów) Po doprowadzeniu do zatrzymania samochodu, ACC może automatycznie wznowić jazdę, gdy pojazd z przodu ruszy z miejsca.

Wyprzedzanie

W momencie zadziałania kierunkowskazu , zanim jeszcze nastąpi manewr wyprzedzania, ACC przyspiesza automatycznie, zmniejszając odległość do pojazdu jadącego z przodu.

Jeżeli po zmianie pasa przy wyprzedzaniu ACC nie wykryje na nim innego pojazdu z przodu, przyspiesza aż do osiągnięcia zaprogramowanej prędkości, a następnie utrzymuje ją.

W każdym momencie można przerwać ten proces automatycznego przyspieszania wciskając pedał hamulca lub przesuwając trzecią dźwignię do tyłu

Jazda po zakręcie

Przy wchodzeniu w zakręt lub wychodzeniu z niego czujnik radarowy traci zdolność wykrywania pojazdu z przodu oraz reakcji na pojazd na sąsiednim pasie rys. 200 A.

W takiej sytuacji samochód może niepotrzebnie przyhamować lub nie zareagować na jadący przed nim pojazd. Wówczas wymagana jest interwencja kierowcy w drodze przyspieszenia lub hamowania za pomocą hamulca lub popchnięcia trzeciej dźwigni do tyłu

Jazda w tunelu

W tunelu działanie czujnika radarowego może być ograniczone. W tunelach należy wyłączać ACC .

Wąskie lub niewspółosiowe pojazdy

Czujnik radarowy jest zdolny wykryć pojazd wąski lub niewspółosiowy tylko jeśli znajduje się w zasięgu   rys. 200 B. Dotyczy to w szczególności takich pojazdów wąskich jak motocykle. W takim przypadku należy zahamować w razie potrzeby.

Samochody o specjalnych ładunkach i akcesoriach

Ładunki specjalne oraz akcesoria innych pojazdów wystające na boki, z tyłu lub z góry mogą znajdować się poza zasięgiem ACC.

Jadąc za takim pojazdem, lub wyprzedzając go należy wyłączyć ACC. W takim przypadku należy zahamować w razie potrzeby.

Zmiana pasa przez inne samochody

Pojazdy zmieniające pas w niewielkiej odległości od samochodu będą wykryte jedynie wówczas, gdy znajdą się w zasięgu czujników. W konsekwencji, reakcja ACC zajmie więcej czasu rys. 201 C W takim przypadku należy zahamować w razie potrzeby.

Pojazdy stojące na drodze

Podczas jazdy ACC nie wykrywa obiektów nie znajdujących się w ruchu, takich jak ostatni pojazd w korku lub niesprawne pojazdy stojące na drodze.

Jeżeli pojazd wykryty przez ACC skręci lub w inny sposób odsłoni inny pojazd stojący, ACC nie zareaguje na niego  rys. 201 D W takim przypadku należy zahamować w razie potrzeby.

Pojazdy jadące w przeciwnym kierunku i przejeżdżające przez tor jazdy samocho - du

ACC nie reaguje na pojazdy zbliżające się z przeciwnej strony, ani na te, które przejeżdżają przez tor jazdy .

Obiekty metalowe

Metalowe obiekty, takie jak bariery na drodze lub arkusze blachy stosowane do robót drogowych mogą zakłócić działanie radaru i wywołać nieprawidłowe reakcje ACC.

Czynniki mające wpływ na pracę czujni - ka radarowego

Jeżeli działanie czujnika jest zakłócone przez ulewny deszcz, pióropusz wody, opady śniegu lub błoto, ACC jest czasowo wyłączany.

Na wyświetlaczu deski rozdzielczej pojawia się odpowiedni komunikat. W razie potrzeby, należy oczyścić czujnik radarowy .

Z chwilą odzyskania sprawności przez czujnik radarowy, tempomat ACC staje się automatycznie znów dostępny. Zniknie komunikat z ekranu tablicy rozdzielczej i nastąpi ponowna aktywacja ACC.

Działanie ACC może zakłócić silny radarowy sygnał zwrotny, na przykład na zamkniętej przestrzeni parkingu.

Holowanie przyczepy

W jeździe z przyczepą ACC działa z mniejszą dynamiką.

Przegrzanie hamulców

W razie przegrzania hamulców, na przykład po raptownym hamowaniu lub pojeździe na długich i stromych pochyleniach ACC może się czasowo wyłączyć. Na wyświetlaczu tablicy rozdzielczej pojawia się odpowiedni komunikat. W takim przypadku nie ma możliwości włączenia aktywnego tempomatu.

Staje się to możliwe dopiero, gdy temperatura hamulców znacząco się obniży. Komunikat znika wówczas z tablicy rozdzielczej Jeżeli komunikat ACC niedostępny utrzymuje się przez dłuższy czas na tablicy rozdzielczej, oznacza to, że doszło do awarii Należy skontaktować się ze specjalistycznym warsztatem. W tym celu SEAT zaleca wizytę u swojego dealera.

UWAGA

Czasowa dezaktywacja aktywnego tempomatu ACC w niektórych sytuacjach

W następujących sytuacjach należy wyłączyć aktywny tempomat (ACC) ze względu na ograniczenia systemu Przy zmianie pasa, na ciasnych zakr ...

Układ monitorujący Front Assist

Wprowadzenie System monitorujący Front Assist pomaga uniknąć najechania na tyl innego pojazdu. System Front Assist może ostrzegać kierowcę o nie ...

Zobacz tez:

Mycie i konserwacja nadwozia
Podczas mycia nadwozia samochodu należy przestrzegać podanych niżej wskazówek: Mycie zaczynać od górnych partii w kierunku dołu, umiarkowanym strumieniem wody zmywając nadwozie, wnęki kół oraz podwozie, by usunąć wszelki ...

System rozpoznawania odległości od poprzedzającego pojazdu (DRSS)
System rozpoznawania odległości od poprzedzającego pojazdu (DRSS) mierzy przy użyciu czujnika radarowego dystans pomiędzy Twoim samochodem, a pojazdem jadącym przed nim, gdy samochód jedzie z prędkością co najmniej 30 km/h, a także wskazuje ...

Tryb inercyjny
Tryb inercyjny umożliwia wykorzystanie energii kinetycznej do przejechania pewnych odcinków drogi bez używania przyspieszenia. Pomaga to oszczędzić paliwo. Używać trybu inercyjnego do "swobodnego toczenia się samochodu" na przykład przy d ...

Categorie