Toyota Auris: Gdy zostanie rozładowany akumulator

Toyota Auris –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zostanie rozładowany akumulator

Opisana poniżej procedura postępowania umożliwia uruchomienie silnika w przypadku, gdy akumulator ulegnie rozładowaniu.

W razie potrzeby można zwrócić się o pomoc do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty, innego specjalistycznego warsztatu lub specjalistycznego sklepu.

Mając do dyspozycji komplet przewodów rozruchowych, można skorzystać z akumulatora 12-woltowego w innym samochodzie, postępując według podanych wskazówek.

 1. Otworzyć pokrywę silnika.
 2. Wersje z silnikiem 1ND-TV: Zdjąć osłonę silnika.

Rozłączyć tylne dwa zaczepy mocujące, unosząc tylną częźć osłony silnika, a następnie roz- łączyć dwa przednie zaczepy, unosząc przednią częźć osłony silnika.

Podłączyć przewody rozruchowe zgodnie z poniższą procedurą:

Wersje z silnikiem 1NR-FE

Wersje z silnikiem 1NR-FE


Wersje z silnikiem 8NR-FTS

Wersje z silnikiem 8NR-FTS


Wersje z silnikami 1ZR-FAE i 1WW

Wersje z silnikami 1ZR-FAE i 1WW


Wersje z silnikiem 1ND-TV

Wersje z silnikiem 1ND-TV


 1. Podłączyć koniec dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) bieguna akumulatora rozładowanego.
 2. Podłączyć drugi koniec dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) bieguna akumulatora wspomagającego.
 3. Podłączyć koniec ujemnego przewodu rozruchowego do ujemnego (-) bieguna akumulatora wspomagającego.
 4. Drugi koniec ujemnego przewodu rozruchowego połączyć ze sta- łym, nieruchomym, niepomalowanym, metalowym elementem nadwozia, z dala od akumulatora i ruchomych częźci, tak jak pokazano na ilustracji.
 5. Uruchomić silnik w drugim samochodzie. Przez około 5 minut utrzymywać nieco podwyższoną prędkoźć obrotową silnika w celu podładowania rozładowanego akumulatora.
 6. Wersje z elektronicznym kluczykiem: Otworzyć i zamknąć którekolwiek drzwi, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony.
 7. Wersje z mechanicznym kluczykiem: Utrzymując w drugim samochodzie dotychczasową prędkoźć obrotową silnika, wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON", a następnie uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem.

  Wersje z elektronicznym kluczykiem: Utrzymując w drugim samochodzie dotychczasową prędkoźć obrotową silnika, przyciskiem rozruchu wybrać stan IGNITION ON, a następnie uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem.

 8. Po uruchomieniu silnika odłączyć przewody rozruchowe w dokładnie odwrotnej kolejnoźci do tej, w jakiej były podłączane.

Po uruchomieniu silnika należy jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Uruchamianie silnika w przypadku rozładowania akumulatora

Nie wolno uruchamiać silnika przez pchanie lub holowanie samochodu.

Ograniczanie ryzyka rozładowania akumulatora

Wymontowanie lub rozładowanie akumulatora (wersje z autoalarmem)

Upewnić się, że elektroniczny kluczyk nie pozostał wewnątrz samochodu podczas wymontowania lub ładowania akumulatora. Elektroniczny kluczyk może zostać zamknięty w samochodzie, gdy alarm zostanie aktywowany.

Ładowanie akumulatora

Zgromadzona w akumulatorze energia elektryczna ulega stopniowemu wyczerpywaniu na skutek naturalnego rozładowania oraz stałego poboru prądu przez niektóre urządzenia elektryczne. W wyniku długotrwałego postoju samochodu może dojźć do rozładowania akumulatora, co uniemożliwi rozruch silnika. (Ładowanie akumulatora następuje automatycznie podczas jazdy.)

Doładowanie lub wymiana akumulatora

Podczas wymiany akumulatora (wersje z układem wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start")

Należy używać jedynie akumulatorów przeznaczonych do używania z układem wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start". Jeżeli używany jest inny akumulator, to układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" może ograniczyć działanie układu w celu ochrony akumulatora.

Ponadto wydajnoźć akumulatora może się zmniejszyć i może nie być możliwe ponowne uruchomienie silnika. Szczegółowe informacje można uzyskać w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.


W celu uniknięcia ryzyka pożaru lub eksplozji akumulatora

W celu uniknięcia ryzyka zapłonu gazów, jakie mogą wydobywać się z akumulatora, należy przestrzegać następujących źrodków ostrożnoźci:

Środki ostrożnoźci dotyczące akumulatora

Wewnątrz akumulatora znajduje się trujący i żrący kwas siarkowy, natomiast niektóre jego elementy zawierają potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia związki ołowiu lub czysty ołów. Przy obsłudze akumulatora należy zachować opisane poniżej źrodki ostrożnoźci:


Przy manipulowaniu przewodami rozruchowymi

Należy uważać, aby przy podłączaniu lub odłączaniu przewodów rozruchowych nie zaczepić nimi o wentylator chłodnicy lub pasek napędowy osprzętu silnika.

Uruchamianie silnika

Wersje z przekładnią bezstopniową: Sprawdzić, czy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu P i mocno wcisnąć p ...

Gdy silnik ulegnie przegrzaniu

Oprz egrzaniu silnika mogą źwiadczyć niżej opisane objawy. Wersje z zespołem wskaźników 3-tarczowym: Zaźwieca się lampka ostrze ...

Zobacz tez:

Uzupełnianie ubytków lakieru
Uszkodzone powierzchnie lakieru spowodowane uderzeniami kamieni, zadrapaniami podczas parkowania itp., napraw zanim pojawi się rdza, używając farby zaprawkowej Mazdy. Najpierw usuń brud i tłuszcz czystą, miękką szmatką. Jeżeli rdza zaczę ...

Użytkowanie fotelika dziecięcego na fotelu pasażera
Nigdy nie używać fotelika dziecięcego skierowanego tyłem do kierunku jazdy na siedzeniu chronionym przez umieszczoną przed nim aktywną poduszkę powietrzną. Dziecko mogłoby doznać poważnych, a nawet śmiertelnych obrażeń. R ...

Widok ogólny obszaru pod pokrywą komory silnika - 1,6 l EcoBoost SCTi (Sigma)
Zbiornik płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego (pojazdy z kierownicą z prawej strony). Patrz Sprawdzenie płynu hamulcowego i sprzęgła hydraulicznego. Korek wlewu oleju1. Patrz B Sprawdzenie oleju silnikowego. Zbiornik płynu hamulcowego i ...

Categorie