Toyota Auris: Gdy zostanie rozładowany akumulator

Toyota Auris –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zostanie rozładowany akumulator

Opisana poniżej procedura postępowania umożliwia uruchomienie silnika w przypadku, gdy akumulator ulegnie rozładowaniu.

W razie potrzeby można zwrócić się o pomoc do autoryzowanej stacji obsługi Toyoty, innego specjalistycznego warsztatu lub specjalistycznego sklepu.

Mając do dyspozycji komplet przewodów rozruchowych, można skorzystać z akumulatora 12-woltowego w innym samochodzie, postępując według podanych wskazówek.

 1. Otworzyć pokrywę silnika.
 2. Wersje z silnikiem 1ND-TV: Zdjąć osłonę silnika.

Rozłączyć tylne dwa zaczepy mocujące, unosząc tylną częźć osłony silnika, a następnie roz- łączyć dwa przednie zaczepy, unosząc przednią częźć osłony silnika.

Podłączyć przewody rozruchowe zgodnie z poniższą procedurą:

Wersje z silnikiem 1NR-FE

Wersje z silnikiem 1NR-FE


Wersje z silnikiem 8NR-FTS

Wersje z silnikiem 8NR-FTS


Wersje z silnikami 1ZR-FAE i 1WW

Wersje z silnikami 1ZR-FAE i 1WW


Wersje z silnikiem 1ND-TV

Wersje z silnikiem 1ND-TV


 1. Podłączyć koniec dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) bieguna akumulatora rozładowanego.
 2. Podłączyć drugi koniec dodatniego przewodu rozruchowego do dodatniego (+) bieguna akumulatora wspomagającego.
 3. Podłączyć koniec ujemnego przewodu rozruchowego do ujemnego (-) bieguna akumulatora wspomagającego.
 4. Drugi koniec ujemnego przewodu rozruchowego połączyć ze sta- łym, nieruchomym, niepomalowanym, metalowym elementem nadwozia, z dala od akumulatora i ruchomych częźci, tak jak pokazano na ilustracji.
 5. Uruchomić silnik w drugim samochodzie. Przez około 5 minut utrzymywać nieco podwyższoną prędkoźć obrotową silnika w celu podładowania rozładowanego akumulatora.
 6. Wersje z elektronicznym kluczykiem: Otworzyć i zamknąć którekolwiek drzwi, gdy przyciskiem rozruchu wybrany jest stan wyłączony.
 7. Wersje z mechanicznym kluczykiem: Utrzymując w drugim samochodzie dotychczasową prędkoźć obrotową silnika, wyłącznik zapłonu przełączyć w pozycję "ON", a następnie uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem.

  Wersje z elektronicznym kluczykiem: Utrzymując w drugim samochodzie dotychczasową prędkoźć obrotową silnika, przyciskiem rozruchu wybrać stan IGNITION ON, a następnie uruchomić silnik w samochodzie z rozładowanym akumulatorem.

 8. Po uruchomieniu silnika odłączyć przewody rozruchowe w dokładnie odwrotnej kolejnoźci do tej, w jakiej były podłączane.

Po uruchomieniu silnika należy jak najszybciej zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Uruchamianie silnika w przypadku rozładowania akumulatora

Nie wolno uruchamiać silnika przez pchanie lub holowanie samochodu.

Ograniczanie ryzyka rozładowania akumulatora

Wymontowanie lub rozładowanie akumulatora (wersje z autoalarmem)

Upewnić się, że elektroniczny kluczyk nie pozostał wewnątrz samochodu podczas wymontowania lub ładowania akumulatora. Elektroniczny kluczyk może zostać zamknięty w samochodzie, gdy alarm zostanie aktywowany.

Ładowanie akumulatora

Zgromadzona w akumulatorze energia elektryczna ulega stopniowemu wyczerpywaniu na skutek naturalnego rozładowania oraz stałego poboru prądu przez niektóre urządzenia elektryczne. W wyniku długotrwałego postoju samochodu może dojźć do rozładowania akumulatora, co uniemożliwi rozruch silnika. (Ładowanie akumulatora następuje automatycznie podczas jazdy.)

Doładowanie lub wymiana akumulatora

Podczas wymiany akumulatora (wersje z układem wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start")

Należy używać jedynie akumulatorów przeznaczonych do używania z układem wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start". Jeżeli używany jest inny akumulator, to układ wstrzymywania pracy silnika "Stop & Start" może ograniczyć działanie układu w celu ochrony akumulatora.

Ponadto wydajnoźć akumulatora może się zmniejszyć i może nie być możliwe ponowne uruchomienie silnika. Szczegółowe informacje można uzyskać w autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztacie.


W celu uniknięcia ryzyka pożaru lub eksplozji akumulatora

W celu uniknięcia ryzyka zapłonu gazów, jakie mogą wydobywać się z akumulatora, należy przestrzegać następujących źrodków ostrożnoźci:

Środki ostrożnoźci dotyczące akumulatora

Wewnątrz akumulatora znajduje się trujący i żrący kwas siarkowy, natomiast niektóre jego elementy zawierają potencjalnie niebezpieczne dla zdrowia związki ołowiu lub czysty ołów. Przy obsłudze akumulatora należy zachować opisane poniżej źrodki ostrożnoźci:


Przy manipulowaniu przewodami rozruchowymi

Należy uważać, aby przy podłączaniu lub odłączaniu przewodów rozruchowych nie zaczepić nimi o wentylator chłodnicy lub pasek napędowy osprzętu silnika.

Uruchamianie silnika

Wersje z przekładnią bezstopniową: Sprawdzić, czy dźwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu P i mocno wcisnąć p ...

Gdy silnik ulegnie przegrzaniu

Oprz egrzaniu silnika mogą źwiadczyć niżej opisane objawy. Wersje z zespołem wskaźników 3-tarczowym: Zaźwieca się lampka ostrze ...

Zobacz tez:

Tylne światło przeciwmgielne
Tylnego światła przeciwmgielnego można używać, gdy włącznik zapłonu znajduje się w pozycji ON. (Z systemem oświetlania drogi do domu) Sprawia, że Twój samochód jest lepiej widoczny. Gdy światła są włącz ...

Rozmieszczenie bezpieczników w desce rozdzielczej
Rys. 145 Orientacyjny widok skrzynki bezpieczników w samochodach z kierownicą po lewej / prawej stronie. ...

Bezpieczniki w komorze silnika
Rys. 146 Akumulator: Osłona skrzynki bezpieczników - wariant 1 Rys. 147 Akumulator: Osłona skrzynki bezpieczników - wariant 2 Wymiana bezpieczników  Nacisnąć jednocześnie zaczepy osłony w kierunku wskazywanym przez strzał ...

Categorie