Toyota Auris: Wyłączanie silnika, gdy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P (wersje z przekładnią bezstopniową)

Toyota Auris –> Jazda –> Prowadzenie samochodu –> Przycisk rozruchu (wersje z elektronicznym kluczykiem) –> Wyłączanie silnika, gdy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P (wersje z przekładnią bezstopniową)

Jeżeli silnik został wyłączony, a dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P, zamiast przełączenia przyciskiem rozruchu w stan wyłączony nastąpi przełączenie w stan ACCESSORY. W celu przełączenia w stan wyłączony należy wykonać następujące czynności:

  1. Sprawdzić, czy hamulec postojowy jest uruchomiony.
  2. Przestawić dśwignię skrzyni biegów w położenie P.
  1. Sprawdzić, czy lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) powoli miga i nacisnąć przycisk rozruchu jeden raz.
  2. Sprawdzić, czy lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) zgasła.
  1. Sprawdzić, czy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawiają się na przemian komunikaty "Zasilanie WŁ. [Power ON.]" i "Wyłącz zasilanie.

    [Turn power OFF.]" i nacisnąć przycisk rozruchu jeden raz.

  2. Sprawdzić, czy na wyświetlaczu wielofunkcyjnym zniknęły komunikaty "Zasilanie WŁ. [Power ON.]" i "Wyłącz zasilanie. [Turn power OFF.]".

Samoczynne wyłączanie zasilania

Wersje z przekładnią bezstopniową: W przypadku pozostawienia samochodu z dśwignią skrzyni biegów w położeniu P i wybranym stanem ACCESSORY po upływie około 20 minut lub IGNITION ON (gdy silnik nie pracuje) po upływie około 1 godziny nastąpi samoczynne przełączenie w stan wyłączony.

Wersje z mechaniczną skrzynią biegów: Wprzypadku pozostawienia samochodu z wybranym stanem ACCESSORY po upływie około 20 minut lub IGNITION ON (gdy silnik nie pracuje) po upływie około 1 godziny nastąpi samoczynne przełączenie w stan wyłączony.

Jednak nie zabezpiecza to całkowicie przed rozładowaniem akumulatora.

Gdy silnik nie pracuje, nie należy zbyt długo pozostawiać wybranego stanu ACCESSORY lub IGNITION ON.

Wyczerpanie baterii w elektronicznym kluczyku

Czynniki powodujące zakłócenie działania

Uwagi dotyczące działania funkcji dostępu do samochodu z użyciem elektronicznego kluczyka

Jeżeli silnik samochodu nie daje się uruchomić

Mogła nie zostać wyłączona elektroniczna blokada rozruchu silnika. ( S. 75) Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Wersje z przekładnią bezstopniową: Należy sprawdzić, czy dśwignia skrzyni biegów ustawiona jest prawidłowo w położeniu P. Silnik może nie dać się uruchomić, jeżeli dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu innym niż P.

Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) będzie szybko migać.

Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat "Ustaw w położeniu P, aby uruchomić pojazd. [Shift to P position to start.]".

Blokada kierownicy

Po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu wyłączonego i otwarciu, a następnie zamknięciu drzwi zostaje uruchomiona blokada kierownicy. Blokada kierownicy zostaje zwolniona przy ponownym naciśnięciu przycisku rozruchu.

Gdy nie została zwolniona blokada kierownicy

Wersje z zespołem wskaśników 3-tarczowym: Lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka (zielona) szybko miga.

Wersje z zespołem wskaśników 2-tarczowym: Na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat "Blokada kierownicy jest aktywna.

[Steering lock active.]".

Sprawdzić, czy dśwignia skrzyni biegów znajduje się w położeniu P (wersje z przekładnią bezstopniową). Należy ponownie nacisnąć przycisk rozruchu, jednocześnie poruszając kierownicą w lewo i w prawo.


Przeciwdziałanie przegrzaniu siłownika elektrycznego mechanizmu blokady kierownicy

Powtarzane w krótkich odstępach czasu włączanie i wyłączanie silnika spowoduje przerwanie działania siłownika elektrycznego mechanizmu blokady kierownicy, zapobiegając jego przegrzaniu. W takiej sytuacji należy na chwilę zaprzestać naciskania przycisku rozruchu. Układ powróci do stanu normalnego w ciągu około 10 sekund.

Gdy lampka kontrolna systemu elektronicznego kluczyka miga w kolorze żółtym (wersje z zespołem wskaśników 3-tarczowym) lub na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat "Sprawdś system wsiadania i uruchamiania.

[Check entry & start system.]" (wersje z zespołem wskaśników 2-tarczowym)

Może to oznaczać usterkę układu. Należy niezwłocznie zlecić autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi sprawdzenie samochodu.

Wymiana baterii w elektronicznym kluczyku

Obsługa przycisku rozruchu

Jeżeli w ustawieniach własnych został wyłączony system elektronicznego kluczyka


Podczas uruchamiania silnika

Silnik należy zawsze uruchamiać, siedząc na fotelu kierowcy. Podczas uruchamiania silnika w żadnym przypadku nie wolno naciskać pedału przyspieszenia.

Może to doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Podczas jazdy

W przypadku zgaśnięcia silnika podczas jazdy, do chwili bezpiecznego zatrzymania samochodu, nie należy otwierać drzwi ani uruchamiać zamków.

Uruchomienie blokady kierownicy może doprowadzić do wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Wyłączenie silnika w nagłym przypadku

Jeżeli zachodzi konieczność wyłączenia silnika w sytuacji awaryjnej, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk rozruchu przez co najmniej 2 sekundy lub nacisnąć go szybko 3 lub więcej razy.

Jednakże poza sytuacjami awaryjnymi nie wolno dotykać przycisku rozruchu podczas jazdy. Wyłączenie silnika nie spowoduje utraty możliwości kierowania czy hamowania, ale przestanie działać wspomaganie w układzie kierowniczym i w układzie hamulcowym. Naciśnięcie pedału hamulca zasadniczego, a także obracanie kierownicą wymagać będą większej siły niż zwykle, dlatego też należy zwolnić i zatrzymać samochód w miarę szybko i bezpiecznie.


W celu uniknięcia ryzyka rozładowania akumulatora

Podczas uruchamiania silnika

Nieprawidłowe działanie przycisku rozruchu

Działanie przycisku rozruchu w nietypowy sposób, np. jego zacinanie się, może oznaczać usterkę. Należy niezwłocznie skontaktować się autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Wybieranie stanów operacyjnych przyciskiem rozruchu

Gdy pedał hamulca zasadniczego (wersje z przekładnią bezstopniową) lub pedał sprzęgła (wersje z mechaniczną skrzynią biegów) je ...

Przekładnia bezstopniowa

...

Zobacz tez:

Uruchamianie silnika Diesel
Silnik zimny lub ciepły Wszystkie pojazdy Wskazówka: Gdy temperatura jest niższa niż -15ºC, może być konieczny rozruch silnika trwający do 25 sekund. Wskazówka: Kontynuuj rozruch do czasu uruchomienia silnika. Wskazówka: Rozrusznik m ...

Wersje systemu audio
Wersje z systemem audio Wersje z systemem nawigacji lub systemem multimedialnym Szczegółowe informacje znajdują się w "Instrukcji obsługi systemu nawigacji/ systemu multimedialnego". Korzystanie z telefonów komórkowych Korzystanie z telefonów ...

Napinacze pasów bezpieczeństwa
Napinacze w zwijaczach przednich pasów bezpieczeństwa zwiększają bezpieczeństwo kierowcy i pasażera siedzącego z przodu, o ile mają oni zapięte pasy. Podczas zderzenia czołowego, którego energia przekroczyła pewną wartoś ...

Categorie