Toyota Auris: Wyłączanie układu kontroli napędu (TRC)

Toyota Auris –> Jazda –> Korzystanie z funkcji wspomagających prowadzenie samochodu –> Układy wspomagające kierowcę podczas jazdy –> Wyłączanie układu kontroli napędu (TRC)

Gdy samochód ugrzęźnie w błocie, piachu bądź źniegu, układ kontroli napędu (TRC) może ograniczyć siłę napędową przekazywaną z silnika na koła. Za pomocą przycisku należy
wyłączyć układ kontroli napędu (TRC), co ułatwi uwolnienie samochodu.

ó Wersje z zespołem wskaźników 3-tarczowym W celu wyłączenia układu kontroli napędu (TRC) należy szybko nacisnąć i puźcić przycisk   .


Zaźwieci się lampka kontrolna wy- łączonego układu kontroli napędu "TRC OFF".

Ponowne naciźnięcie przycisku
włącza układ kontroli napędu (TRC).

Wyłączanie układu kontroli napędu (TRC)


W celu wyłączenia układu kontroli napędu (TRC) należy szybko nacisnąć i puźcić przycisk  .


Na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat "System TRC WYŁ".

Ponowne naciźnięcie przycisku
włącza układ kontroli napędu (TRC).

Wyłączanie układu kontroli napędu (TRC)


Wyłączenie układów kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC)

Wcelu wyłączenia układów kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) należy przytrzymać wciźnięty przycisk przez co najmniej 3 sekundy przy
zatrzymanym samochodzie.

Zaźwiecą się lampki kontrolne wyłączonego układu kontroli napędu "TRC OFF" i wyłączonego układu stabilizacji toru jazdy "VSC OFF".

Ponowne naciźnięcie przycisku  
włącza oba układy.

ó Wersje z zespołem wskaźników 2-tarczowym Wcelu wyłączenia układów kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) należy przytrzymać wciźnięty przycisk 
przez co najmniej 3 sekundy przy zatrzymanym samochodzie.

Zaźwieci się lampka kontrolna wyłączonego układu stabilizacji toru jazdy "VSC OFF", a na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat "System TRC WYŁ.".* Ponowne naciźnięcie przycisku
włącza oba układy.

*: Wersje z układem wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS): Układy przedkolizyjnego wspomagania hamowania i przedkolizyjnego automatycznego hamowania są również wyłączone.

Gdy zaźwieci się lampka kontrolna wyłączonego układu kontroli napędu "TRC OFF", nawet jeżeli przycisk
nie został naciźnięty (wersje z zespołem wskaźników 3-tarczowym) Oznacza to, że układy kontroli napędu (TRC) i wspomagania ruszania na pochyłoźci nie działają. Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Gdy na wyźwietlaczu wielofunkcyjnym pojawi się komunikat "System TRC WYŁ.", nawet jeżeli przycisk
nie został naciźnięty (wersje z zespołem wskaźników 2-tarczowym)

Oznacza to, że układy kontroli napędu (TRC) i wspomagania ruszania na pochyłoźci nie działają. Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Odgłosy i wibracje powodowane przez układy zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), wspomagania hamowania awaryjnego (BA), kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC)

Po uruchomieniu silnika lub bezpoźrednio po ruszeniu z miejsca może być słyszalny charakterystyczny odgłos dobiegający od strony komory silnika.

Nie jest on oznaką usterki któregokolwiek z tych układów.

Pracy tych układów towarzyszą wymienione poniżej objawy. Żaden z nich nie jest objawem usterki.

Odgłos pracy układu EPS (elektrycznego wspomagania układu kierowniczego)

Podczas obracania kierownicą może być słyszalny dźwięk (warkot) pracy silnika elektrycznego. Nie jest on oznaką usterki układu.

Automatyczne ponowne włączenie układów kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC)

Jeżeli układy kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) są wyłączone, układy te zostaną automatycznie ponownie włączone w następujących sytuacjach:

Zmniejszona efektywnoźć działania wspomagania w układzie kierowniczym

W przypadku wykonywania przez dłuższy czas częstych ruchów kierownicą następuje chwilowe obniżenie siły wspomagania w układzie kierowniczym w celu uniknięcia przegrzania układu wspomagającego. W tym stanie kierownica może stawiać zwiększony opór. Należy wtedy zaprzestać intensywnych manewrów kierownicą lub zatrzymać samochód i wyłączyć silnik. Po około 10 minutach układ powinien powrócić do normalnego stanu.

Warunki uruchomienia układu wspomagania ruszania na pochyłoźci

Układ działa, gdy spełnione są cztery poniższe warunki:

Automatyczne wyłączenie układu wspomagania ruszania na pochyłoźci

Wsytuacjach wyszczególnionych poniżej wspomaganie ruszania na pochyłoźci zostanie przerwane:

Warunki działania sygnału hamowania awaryjnego

Sygnał hamowania awaryjnego zostanie uruchomiony, kiedy zostaną spełnione trzy poniższe warunki:

Automatyczne wyłączanie sygnału hamowania awaryjnego

Sygnał hamowania awaryjnego wyłączy się w każdej z następujących sytuacji:


Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS) nie działa skutecznie, gdy

Droga hamowania przy działającym układzie ABS może być dłuższa niż normalnie

Układ ABS nie jest przeznaczony do skracania drogi hamowania. W szczególnoźci w niżej wymienionych warunkach należy utrzymywać bezpieczną odległoźć od poprzedzającego pojazdu:

Układ kontroli napędu (TRC) nie działa skutecznie, gdy

Na źliskiej nawierzchni, mimo działającego układu kontroli napędu (TRC), może nie być możliwe utrzymanie kierunku jazdy i płynne przyspieszanie.

Samochód należy prowadzić szczególnie ostrożnie w warunkach, w których może zachowywać się niestabilnie, tracąc możliwoźć płynnego przyspieszania.

Układ wspomagania ruszania na pochyłoźci nie działa skutecznie, gdy

Gdy zadziała układ stabilizacji toru jazdy (VSC)

Miga lampka sygnalizacyjna poźlizgu. Samochód należy zawsze prowadzić z zachowaniem rozwagi. Nieostrożna jazda może doprowadzić do wypadku.

Szczególną ostrożnoźć należy zachować, gdy miga lampka sygnalizacyjna poźlizgu.

Gdy układy kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC) są wy- łączone

W takich warunkach samochód należy prowadzić szczególnie ostrożnie z dostosowaniem odpowiedniej prędkoźci do panujących warunków. W celu zachowania stabilnoźci toru jazdy oraz odpowiedniego przyspieszania bez wyraźnej potrzeby nie należy wyłączać układów kontroli napędu (TRC)/stabilizacji toru jazdy (VSC).

Wymiana opon

Na wszystkich kołach powinny być założone opony jednakowego rozmiaru, jednakowej marki oraz o takim samym wzorze bieżnika i noźnoźci. We wszystkich powinno być prawidłowe ciźnienie.

Założenie niejednakowych opon może spowodować wadliwe działanie układów zapobiegania blokowaniu kół podczas hamowania (ABS), kontroli napędu (TRC) i stabilizacji toru jazdy (VSC).

Wymieniając opony lub koła, należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Prawidłowy stan opon i zawieszenia

Używanie opon w jakikolwiek sposób wadliwych oraz modyfikacje układu zawieszenia mają negatywny wpływ na układy wspomagające kierowcę podczas jazdy i w konsekwencji mogą doprowadzić do ich awarii.

Kiedy działają układy kontroli napędu (TRC)/stabilizacji toru jazdy (VSC)

Lampka sygnalizacyjna poźlizgu miga, informując o działaniu układów kontroli napędu (TRC)/stabilizacji toru jazdy (VSC). ...

Wskazówki dotyczące jazdy

Użytkowanie samochodu w warunkach zimowych Przed rozpoczęciem jazdy w warunkach zimowych należy wykonać niezbędne zabiegi przygotowawcze i czynnoźci ...

Zobacz tez:

Uchwyty mocujące
Rys. 172 W bagażniku: pierścienie mocujące (wersje LEON / LEON SC z wyjątkiem wersji z kotem zapa- sowym i instalacja gazową) Rys. 173 W bagażniku pierścienie mocujące (model LEON / LEON SC) W przedniej i tylnej części bagażnika znaj ...

Jazda po zalanej drodze
Aby uniknąć uszkodzenia samochodu przy przejeżdżaniu przez wodę, na przykład jadąc zalanym odcinkiem drogi, należy przestrzegać następujących zasad Woda nie powinna nigdy sięgać powyżet dolnej krawędzi karoserii. J ...

Lampki oźwietlenia osobistego
Z przodu Włączenie/Wyłączenie Gdy przełącznik lampki ustawiony jest w położeniu zależnym od pozycji drzwi, lampka nie zgaśnie, nawet po naciśnięciu przycisku. Z tyłu (w niektórych wersjach) Włączenie/Wył& ...

Categorie