Toyota Auris: Zakładanie koła zapasowego

Toyota Auris –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zostanie przebita opona (wersje wyposażone w koło zapasowe) –> Zakładanie koła zapasowego

 1. Usunąć zanieczyszczenia i wszelkie obce materiały z przylegających do siebie powierzchni koła i piasty.

  Pozostawienie nieoczyszczonych powierzchni przylegania koła i piasty może spowodować poluzowanie się nakrętek mocujących podczas jazdy i w konsekwencji doprowadzić do odpadnięcia koła.

Zakładanie koła zapasowego


 1. Założyć koło zapasowe i w mniej więcej jednakowym stopniu dokr ęcić dłonią wszystkie nakrętki mocujące.

  W przypadku gdy w miejsce koła ze stalową obręczą zostanie założone koło ze stalową obręczą (włącznie z dojazdowym kołem zapasowym), dokr ęcić nakrętki mocujące, aż ich powierzchnia stożkowa luźno zetknie się z obrzeżem otworu w obręczy koła.

  Wprzypadku gdy w miejsce ko- ła z obręczą ze stopów lekkich zostanie założone koło ze stalową obręczą (włącznie z dojazdowym kołem zapasowym), dokręcić nakrętki mocujące, aż ich powierzchnia stożkowa luźno zetknie się z obrzeżem otworu w obręczy koła.

Zakładanie koła zapasowego


Zakładanie koła zapasowego


 1. Opuźcić samochód.

Wersje z dojazdowym kołem zapasowym

Wersje z dojazdowym kołem zapasowym


Wersje z pełnowymiarowym kołem zapasowym

Wersje z pełnowymiarowym kołem zapasowym


 1. Dwu- lub trzykrotnie dociągnąć z odpowiednią siłą każdą z nakr ętek w kolejnoźci pokazanej na ilustracji.

  Moment dokręcenia: 103 Nm (10,5 kGm)

Wersje z pełnowymiarowym kołem zapasowym


 1. Schować zdjęte koło, podnoźnik i wszystkie narzędzia.

Pełnowymiarowe koło zapasowe

Dojazdowe koło zapasowe

Po założeniu dojazdowego koła zapasowego

Dojazdowe koło zapasowe powoduje obniżenie podwozia samochodu.

W przypadku założenia koła zapasowego (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Ponieważ koło zapasowe nie jest wyposażone w zawór z czujnikiem ciźnienia i przekaźnikiem sygnału, zbyt niskie ciźnienie w tym kole nie będzie sygnalizowane przez układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu. Założenie koła zapasowego nie powoduje również zgaszenia lampki ostrzegawczej ciźnienia w ogumieniu.

Przebicie opony przedniego koła na drodze o nawierzchni pokrytej lodem lub źniegiem

Dojazdowe koło zapasowe powinno być założone na tylnej osi samochodu.

Należy wykonać poniższe czynnoźci, aby na przednie koła założyć łańcuchy.

 1. Zdjąć tylne koło i na jego miejsce założyć dojazdowe koło zapasowe.
 2. Zdjąć przednie koło z przebitą oponą i na jego miejsce założyć zdjęte tylne koło.
 3. Założyć łańcuchy na przednie koła.

Zakładanie ozdobnej osłony (wersje ze stalową obręczą koła)

Odpowiednio ustawić wycięcie w osłonie względem zaworu opony, tak jak pokazano na ilustracji.


Certyfikat dotyczący podnoźnika

Certyfikat dotyczący podnoźnikaW przypadku założenia pełnowymiarowego koła zapasowego (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

W przypadku założenia dojazdowego koła zapasowego

Po założeniu dojazdowego koła zapasowego

Prędkoźć jazdy może być błędnie rozpoznawana, co może powodować nieprawidłowe działanie następujących układów:

Dopuszczalna prędkoźć jazdy z założonym dojazdowym kołem zapasowym

Z założonym dojazdowym kołem zapasowym nie wolno przekraczać prędkoźci 80 km/h.

Dojazdowe koło zapasowe nie jest przeznaczone do szybkiej jazdy. Nieprzestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do wypadku i w rezultacie do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Po użyciu narzędzi i podnoźnika

Przed podjęciem jazdy należy upewnić się, czy wszystkie narzędzia i podnoźnik są bezpiecznie schowane na swoich miejscach, co ograniczy ryzyko odniesienia dodatkowych obrażeń w razie zderzenia lub gwałtownego hamowania.


Jadąc z założonym dojazdowym kołem zapasowym należy ostrożnie pokonywać nierównoźci nawierzchni

Dojazdowe koło zapasowe w porównaniu do standardowej opony powoduje obniżenie podwozia samochodu. Przy pokonywaniu nierównoźci nawierzchni należy zachować ostrożnoźć.

Łańcuchy przeciwpoźlizgowe i dojazdowe koło zapasowe

Nie zakładać łańcuchów przeciwpoźlizgowych na dojazdowe koło zapasowe.

Grozi to uszkodzeniem nadwozia samochodu i niekorzystną zmianą własnoźci jezdnych samochodu.

Wymiana opon (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Wymianę obręczy kół, opon lub zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału należy zlecać autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi, ponieważ przy tej czynnoźci istnieje ryzyko uszkodzenia zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźników sygnału.

Aby uniknąć uszkodzenia czujników ciźnienia i przekaźników sygnału (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Użycie do awaryjnej naprawy przebicia opony płynnego źrodka uszczelniającego może skutkować nieprawidłowym działaniem zaworu z czujnikiem ciźnienia i przekaźnikiem sygnału. W przypadku użycia źrodka uszczelniającego należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem. Po użyciu źrodka uszczelniającego należy podczas wymiany opony pamiętać o wymianie czujnika ciźnienia i przekaźnika sygnału.

Wymiana koła z przebitą oponą

Podłożyć klin blokujący Wersje ze stalowymi obręczami kół: Przy użyciu klucza do kół należy zdemonto ...

Gdy zostanie przebita opona (wersje wyposażone w awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia)

Samochód ten zamiast koła zapasowego posiada awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia. Punktowe przebicie bieżnika opony gwoździem lub źrubą mo ...

Zobacz tez:

Tabela sposobów montowania fotelików dla dzieci
(Europa i kraje zgodne z normą EKG 16) Poniższa tabela zawiera informacje dotyczące umieszczania fotelików dla dzieci w różnych pozycjach montażu. Aby uzyskać informacje na temat umieszczania fotelików dla dzieci innych producentów, zapozn ...

Uzupełnianie ubytków lakieru
Uszkodzone powierzchnie lakieru spowodowane uderzeniami kamieni, zadrapaniami podczas parkowania itp., napraw zanim pojawi się rdza, używając farby zaprawkowej Mazdy. Najpierw usuń brud i tłuszcz czystą, miękką szmatką. Jeżeli rdza zaczę ...

Funkcja nauki wybierania głosowego (rejestracja użytkownika) (Typ A/Typ B)
Funkcja nauki wybierania głosowego umożliwia rozpoznawanie mowy zgodnie z charakterystyką głosu użytkownika. Jeśli rozpoznawanie poleceń głosowych podawanych systemowi nie jest prawidłowe, funkcja ta może znacznie poprawić rozpoznawanie g&# ...

Categorie