Toyota Auris: Zakładanie koła zapasowego

Toyota Auris –> Sytuacje awaryjne –> Postępowanie w sytuacjach awaryjnych –> Gdy zostanie przebita opona (wersje wyposażone w koło zapasowe) –> Zakładanie koła zapasowego

 1. Usunąć zanieczyszczenia i wszelkie obce materiały z przylegających do siebie powierzchni koła i piasty.

  Pozostawienie nieoczyszczonych powierzchni przylegania koła i piasty może spowodować poluzowanie się nakrętek mocujących podczas jazdy i w konsekwencji doprowadzić do odpadnięcia koła.

Zakładanie koła zapasowego


 1. Założyć koło zapasowe i w mniej więcej jednakowym stopniu dokr ęcić dłonią wszystkie nakrętki mocujące.

  W przypadku gdy w miejsce koła ze stalową obręczą zostanie założone koło ze stalową obręczą (włącznie z dojazdowym kołem zapasowym), dokr ęcić nakrętki mocujące, aż ich powierzchnia stożkowa luźno zetknie się z obrzeżem otworu w obręczy koła.

  Wprzypadku gdy w miejsce ko- ła z obręczą ze stopów lekkich zostanie założone koło ze stalową obręczą (włącznie z dojazdowym kołem zapasowym), dokręcić nakrętki mocujące, aż ich powierzchnia stożkowa luźno zetknie się z obrzeżem otworu w obręczy koła.

Zakładanie koła zapasowego


Zakładanie koła zapasowego


 1. Opuźcić samochód.

Wersje z dojazdowym kołem zapasowym

Wersje z dojazdowym kołem zapasowym


Wersje z pełnowymiarowym kołem zapasowym

Wersje z pełnowymiarowym kołem zapasowym


 1. Dwu- lub trzykrotnie dociągnąć z odpowiednią siłą każdą z nakr ętek w kolejnoźci pokazanej na ilustracji.

  Moment dokręcenia: 103 Nm (10,5 kGm)

Wersje z pełnowymiarowym kołem zapasowym


 1. Schować zdjęte koło, podnoźnik i wszystkie narzędzia.

Pełnowymiarowe koło zapasowe

Dojazdowe koło zapasowe

Po założeniu dojazdowego koła zapasowego

Dojazdowe koło zapasowe powoduje obniżenie podwozia samochodu.

W przypadku założenia koła zapasowego (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Ponieważ koło zapasowe nie jest wyposażone w zawór z czujnikiem ciźnienia i przekaźnikiem sygnału, zbyt niskie ciźnienie w tym kole nie będzie sygnalizowane przez układ monitorowania ciźnienia w ogumieniu. Założenie koła zapasowego nie powoduje również zgaszenia lampki ostrzegawczej ciźnienia w ogumieniu.

Przebicie opony przedniego koła na drodze o nawierzchni pokrytej lodem lub źniegiem

Dojazdowe koło zapasowe powinno być założone na tylnej osi samochodu.

Należy wykonać poniższe czynnoźci, aby na przednie koła założyć łańcuchy.

 1. Zdjąć tylne koło i na jego miejsce założyć dojazdowe koło zapasowe.
 2. Zdjąć przednie koło z przebitą oponą i na jego miejsce założyć zdjęte tylne koło.
 3. Założyć łańcuchy na przednie koła.

Zakładanie ozdobnej osłony (wersje ze stalową obręczą koła)

Odpowiednio ustawić wycięcie w osłonie względem zaworu opony, tak jak pokazano na ilustracji.


Certyfikat dotyczący podnoźnika

Certyfikat dotyczący podnoźnikaW przypadku założenia pełnowymiarowego koła zapasowego (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

W przypadku założenia dojazdowego koła zapasowego

Po założeniu dojazdowego koła zapasowego

Prędkoźć jazdy może być błędnie rozpoznawana, co może powodować nieprawidłowe działanie następujących układów:

Dopuszczalna prędkoźć jazdy z założonym dojazdowym kołem zapasowym

Z założonym dojazdowym kołem zapasowym nie wolno przekraczać prędkoźci 80 km/h.

Dojazdowe koło zapasowe nie jest przeznaczone do szybkiej jazdy. Nieprzestrzeganie tego wymogu może doprowadzić do wypadku i w rezultacie do źmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Po użyciu narzędzi i podnoźnika

Przed podjęciem jazdy należy upewnić się, czy wszystkie narzędzia i podnoźnik są bezpiecznie schowane na swoich miejscach, co ograniczy ryzyko odniesienia dodatkowych obrażeń w razie zderzenia lub gwałtownego hamowania.


Jadąc z założonym dojazdowym kołem zapasowym należy ostrożnie pokonywać nierównoźci nawierzchni

Dojazdowe koło zapasowe w porównaniu do standardowej opony powoduje obniżenie podwozia samochodu. Przy pokonywaniu nierównoźci nawierzchni należy zachować ostrożnoźć.

Łańcuchy przeciwpoźlizgowe i dojazdowe koło zapasowe

Nie zakładać łańcuchów przeciwpoźlizgowych na dojazdowe koło zapasowe.

Grozi to uszkodzeniem nadwozia samochodu i niekorzystną zmianą własnoźci jezdnych samochodu.

Wymiana opon (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Wymianę obręczy kół, opon lub zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźnikami sygnału należy zlecać autoryzowanej stacji obsługi Toyoty lub innemu specjalistycznemu warsztatowi, ponieważ przy tej czynnoźci istnieje ryzyko uszkodzenia zaworów z czujnikami ciźnienia i przekaźników sygnału.

Aby uniknąć uszkodzenia czujników ciźnienia i przekaźników sygnału (wersje z układem monitorowania ciźnienia w ogumieniu)

Użycie do awaryjnej naprawy przebicia opony płynnego źrodka uszczelniającego może skutkować nieprawidłowym działaniem zaworu z czujnikiem ciźnienia i przekaźnikiem sygnału. W przypadku użycia źrodka uszczelniającego należy jak najszybciej skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem. Po użyciu źrodka uszczelniającego należy podczas wymiany opony pamiętać o wymianie czujnika ciźnienia i przekaźnika sygnału.

Wymiana koła z przebitą oponą

Podłożyć klin blokujący Wersje ze stalowymi obręczami kół: Przy użyciu klucza do kół należy zdemonto ...

Gdy zostanie przebita opona (wersje wyposażone w awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia)

Samochód ten zamiast koła zapasowego posiada awaryjny zestaw naprawczy do ogumienia. Punktowe przebicie bieżnika opony gwoździem lub źrubą mo ...

Zobacz tez:

Wymogi dotyczące paliwa (SKYACTIV-D 2.2)
Twój samochód będzie pracować optymalnie przy zasilaniu olejem napędowym, zgodnym ze specyfikacją EN590 lub porównywalnym. PRZESTROGA Nigdy nie stosuj w Twoim samochodzie oleju napędowego odbiegającego od spec ...

Zasady działania
OSTRZEŻENIA System ten nie zwalnia Cię z obowiązku zachowania ostrożności podczas jazdy. Jesteś zawsze odpowiedzialny za kontrolę nad swoim pojazdem, w tym za korzystanie z układu i interweniowanie w razie potrzeby. Nie ...

Konserwacja zewnętrzna
Powłoka lakiernicza Twojej Mazdy wykonana jest w oparciu o najnowsze osiągnięcia technologiczne, zarówno pod względem zastosowanych materiałów, jak i metod nanoszenia. Jednakże, jeżeli lakier nie będzie odpowiednio pielęgnowany, oddz ...

Categorie