Mazda3: Funkcja i-stop

Mazda3 –> Podczas jazdy –> Włączanie/wyłączanie silnika –> Funkcja i-stop

Po rozgrzaniu silnika (SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0) lub w sytuacji, kiedy silnik nie jest zimny (SKYACTIV-D 2.2), funkcja i-stop automatycznie zatrzymuje pracę silnika na czas postoju samochodu na skrzyżowaniu lub w korku, po czym automatycznie uruchamia go ponownie aby wznowić jazdę. Dzięki temu systemowi zostaje obniżone zużycie paliwa, ograniczona emisja gazów spalinowych i wyeliminowany hałas silnika pracującego na biegu jałowym, kiedy samochód stoi.

Kierowca jest powiadamiany o usterce systemu lub warunkach działania za pomocą lampki ostrzegawczej funkcji i-stop (pomarańczowej), lampki sygnalizacyjnej funkcji i-stop (zielonej), sygnału ostrzegawczego funkcji i-stop i wyświetlacza poziomu kontroli.

Wyłączanie i ponowne uruchamianie silnika

(Manualna skrzynia biegów)

 1.  (Model spoza Europy) Gdy warunki działania funkcji i-stop podczas jazdy są spełnione, świeci się lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona).
 2.  Naciśnij pedał hamulca, a następnie pedał sprzęgła, po czym całkowicie zatrzymaj samochód.
 3.  Po zatrzymaniu samochodu wciskając pedał sprzęgła ustaw dźwignię zmiany biegów w pozycji neutralnej. Silnik zatrzymuje się automatycznie po zwolnieniu pedału sprzęgła.

  Podczas działania funkcji i-stop świeci się lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona).

 4.  Aby ponownie uruchomić silnik, wciśnij pedał sprzęgła (lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) wyłączy się). Lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) świeci się, gdy warunki działania funkcji i-stop podczas jazdy są ponownie spełnione (z wyjątkiem modeli europejskich).

Wyłączenie silnika

Wyłączenie silnika


Ponowne włączenie silnika

Ponowne włączenie silnika


(Automatyczna skrzynia biegów)

 1.  (Model spoza Europy) Gdy warunki działania funkcji i-stop podczas jazdy są spełnione, świeci się lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona).
 2.  Funkcja i-stop działa, kiedy podczas jazdy zostanie wciśnięty pedał hamulca (z wyjątkiem jazdy na biegu wstecznym) i pojazd jest zatrzymany. Podczas działania funkcji i-stop świeci się również lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona).
 3.  Gdy pedał hamulca nie jest wciśnięty, a dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji D/M (nie w trybie stałego drugiego biegu), silnik automatycznie uruchamia się ponownie, a lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) gaśnie. Lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) świeci się, gdy warunki działania funkcji i-stop podczas jazdy są ponownie spełnione (z wyjątkiem modeli europejskich).

  Gdy wybierak znajduje się w położeniu N lub P, silnik nie uruchomi się ponownie, nawet jeśli pedał hamulca jest zwolniony. Jeśli pedał hamulca zostanie wciśnięty ponownie, silnik uruchomi się.

Wyłączenie silnika

Wyłączenie silnika


Ponowne włączenie silnika

Ponowne włączenie silnika


PRZESTROGA

(Automatyczna skrzynia biegów) W razie wystąpienia jednego z poniższych warunków funkcja i-stop nie działa.
 •  Koła nie są ustawione w pozycji na wprost.
 •  Samochód stoi na stromym wzniesieniu.

(Automatyczna skrzynia biegów)

 1. (Model spoza Europy) Gdy warunki działania funkcji i-stop podczas jazdy są spełnione, świeci się lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona).
 2. Funkcja i-stop działa, kiedy podczas jazdy zostanie wciśnięty pedał hamulca (z wyjątkiem jazdy na biegu wstecznym) i pojazd jest zatrzymany. Podczas działania funkcji i-stop świeci się również lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona).
 3.  Gdy pedał hamulca nie jest wciśnięty, a dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji D/M (nie w trybie stałego drugiego biegu), silnik automatycznie uruchamia się ponownie, a lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) gaśnie. Lampka sygnalizacyjna funkcji i-stop (zielona) świeci się, gdy warunki działania funkcji i-stop podczas jazdy są ponownie spełnione (z wyjątkiem modeli europejskich).

  Gdy wybierak znajduje się w położeniu N lub P, silnik nie uruchomi się ponownie, nawet jeśli pedał hamulca jest zwolniony. Jeśli pedał hamulca zostanie wciśnięty ponownie, silnik uruchomi się.

Wyłączenie silnika

Wyłączenie silnika


Ponowne włączenie silnika

Ponowne włączenie silnika


PRZESTROGA

(Automatyczna skrzynia biegów) W razie wystąpienia jednego z poniższych warunków funkcja i-stop nie działa.
 •  Koła nie są ustawione w pozycji na wprost.
 •  Samochód stoi na stromym wzniesieniu.

 

UWAGA

Dla zapewnienia bezpiecznego i wygodnego użycia samochodu, funkcja i-stop steruje pracą silnika, wyłączając i uruchamiając go automatycznie, stale monitorując jednocześnie nie tylko operacje wykonywane przez kierowcę, ale również otoczenie wewnętrzne i zewnętrzne pojazdu, a także stan ogólnej pracy samochodu.
 •  Silnik wyłączy się w sposób automatyczny, jeżeli spełnione zostaną wszystkie poniższe warunki:
 •  Silnik został uruchomiony, a samochód jechał przez pewien okres czasu. Funkcja i-stop nie zadziała, jeśli samochód po uruchomieniu nie jechał, niezależnie od tego jak długo silnik pozostawał na biegu jałowym. Również w przypadku, kiedy samochód jechał przez pewien czas i następnie został zatrzymany, funkcja i-stop (automatyczne wyłączanie i ponowne uruchamianie silnika) zadziała tylko jeden raz.
 •  Silnik został uruchomiony z zamkniętą pokrywą komory silnika.
 •  (SKYACTIV-G 1.5, SKYACTIV-G 2.0)
 •  Silnik osiągnął odpowiednią temperaturę pracy.
 •  (Manualna skrzynia biegów) Prędkość samochodu nie przekracza 3 km/h.

  (Automatyczna skrzynia biegów) Samochód jest zatrzymany.

 •  Akumulator jest w dobrym stanie.
 •  Pokrywa komory silnikowej jest zamknięta.
 •  Wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte.
 •  Zapięty jest pas bezpieczeństwa kierowcy.
 •  Układ odmrażania szyby przedniej jest wyłączony.
 •  (Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa) Pokrętło ustawiania temperatury dla układu klimatyzacji jest ustawione w położeniu innym niż maksymalne ogrzewanie/maksymalne chłodzenie (A/C ON).
 •  (Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa) Nie występuje znaczna różnica między temperaturą w kabinie, a temperaturą ustawioną w układzie klimatyzacji.
 •  (Model europejski) Samochód nie znajduje się na wysokości powyżej 1 800 m n.p.m.
 • Model spoza Europy) Samochód nie znajduje się na wysokości powyżej 1 500 m n.p.m.
 •  Nie świeci się lub nie miga lampka ostrzegawcza (pomarańczowa) funkcji i-stop.
 •  System zdalnego otwierania działa normalnie.
 •  Hamulce są wystarczająco zaciśnięte (poziom podciśnienia w układzie wspomagania hamulców jest wystarczający).
 •  Kierownica nie jest poruszana.
 • (Automatyczna skrzynia biegów)  Dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji D/M (nie w trybie stałego drugiego biegu) lub w pozycji N.
 •  Płyn automatycznej skrzyni biegów ma odpowiednio wysoką temperaturę.
 •  Temperatura płynu automatycznej skrzyni biegów nie jest nietypowo wysoka.
 •  Kierownica ustawiona jest tak, że koła skierowane są na wprost (w wyniku wywarcia siły względem kierownicy, mimo iż koła są ustawione niemal na wprost, funkcja i-stop może nie zadziałać. Zmniejsz siłę wywieraną na kierownicę, aby umożliwić działanie funkcji i-stop).
 •  Pedał hamulca został wciśnięty, aby zatrzymać samochód (jeśli lampka sygnalizacyjna (zielona) miga, a funkcja i-stop nie działa, prawdopodobnie pedał hamulca nie został wciśnięty wystarczająco mocno. Wciśnij pedał hamulca trochę mocniej (z wyjątkiem modeli europejskich)).
 •  Nie miało miejsca nagłe hamowanie awaryjne.
 •  Samochód nie jest zatrzymany na płaszczyźnie pochylonej, na przykład w miejscach takich jak parkingi wielopoziomowe.
 •  (SKYACTIV-D 2.2) Dostosowanie wtrysku paliwa, które odbywa się okresowo i automatycznie, nie jest wykonywane.
 •  Jeśli wystąpi jedna z poniższych okoliczności, funkcja automatycznego wyłączenia silnika zostanie aktywowana z pewnym opóźnieniem.
 •  Poziom naładowania akumulatora jest niski z powodu nie używania pojazdu przez dłuższy czas.
 •  Panuje niska lub wysoka temperatura otoczenia.
 •  Akumulator został odłączony w celu dokonania wymiany, a następnie ponownie podłączony.
 •  (SKYACTIV-D 2.2) Cząstki stałe (PM) są usuwane przez filtr cząstek stałych.
 •  Ze względów bezpieczeństwa, jeżeli wystąpi jedno z poniższych zdarzeń, po wyłączeniu silnika w sposób automatyczny, włączy się lampka ostrzegawcza (pomarańczowa) funkcji i-stop, a silnik nie zostanie ponownie uruchomiony, nawet po wciśnięciu pedału sprzęgła (manualna skrzynia biegów) lub puszczeniu pedału hamulca (automatyczna skrzynia biegów). Silnik należy wówczas uruchomić w normalny sposób.
 •  Otwarcie pokrywy komory silnika.
 •  Kierowca zamierza wysiąść z samochodu (odpięty jest pas bezpieczeństwa kierowcy i otwarte są drzwi po jego stronie).
 • (Automatyczna skrzynia biegów) Po przesunięciu dźwigni zmiany biegów z pozycji D/M (nie w trybie stałego drugiego biegu) w pozycję N lub z pozycji D/M (nie w trybie stałego drugiego biegu) w pozycję P, gdy funkcja i-stop jest aktywna, silnik nie uruchomi się ponownie automatycznie, nawet jeśli pedał hamulca jest zwolniony. Silnik uruchomi się ponownie, jeśli pedał hamulca zostanie ponownie wciśnięty lub dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta w pozycję D/M (nie w trybie stałego drugiego biegu) lub w pozycję R. Ponadto, gdy kierowca zamierza wysiąść z samochodu, a dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji N lub P (pas kierowcy jest odpięty i drzwi są otwarte), silnik uruchamia się ponownie (z wyjątkiem modeli europejskich).

  (Ze względów bezpieczeństwa zawsze trzymaj wciśnięty pedał hamulca podczas posługiwania się dźwignią zmiany biegów, gdy funkcja i-stop działa).

Z położenia D/M (nie z trybu stałego drugiego biegu) w położenie N

Z położenia D/M (nie z trybu stałego drugiego biegu) w położenie P


Z położenia N w położenie D/M (nie z trybu stałego drugiego biegu) lub położenie R


Z położenia P w położenie D/M (nie z trybu stałego drugiego biegu) lub położenie R


 • Jeśli po automatycznym zatrzymaniu silnika (dźwignia zmiany biegów w pozycji neutralnej w przypadku samochodów z manualną skrzynią biegów) zostanie wykonana jedna z poniższych czynności, silnik automatycznie uruchomi się ponownie, nawet jeśli nie zostanie wciśnięty pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegów) ani nie zostanie zwolniony pedał hamulca (automatyczna skrzynia biegów). Jednak z przyczyn bezpieczeń- stwa, jeżeli jest włączony bieg inny niż neutralny w przypadku samochodów z manualną skrzynią biegów, silnik nie uruchomi się ponownie w sposób automatyczny.
 •  Zostanie wciśnięty na kilka sekund przycisk OFF funkcji i-stop.
 •  (Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa) Pokrętło ustawiania temperatury dla układu klimatyzacji jest ustawione w położeniu maksymalnego ogrzewania/maksymalnego chłodzenia (A/C ON).
 •  Włączone jest ogrzewanie szyby przedniej.
 •  (Modele spoza Europy) Kierowca zamierza wysiąść z samochodu (odpięty jest pas bezpieczeństwa kierowcy i otwarte są dowolne drzwi lub pokrywa bagażnika).
 •  Hamulce zostają delikatnie zwolnione podczas postoju na pochyłości i samochód zaczyna się poruszać.

(Automatyczna skrzynia biegów)

 •  Pedał przyspieszenia jest naciśnięty, a dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji D/M (nie w trybie stałego drugiego biegu).
 •  Dźwignia zmiany biegów zostaje ustawiona w pozycji R.
 •  Dźwignia zmiany biegów zostaje ustawiona z pozycji N lub P w pozycję D/M (nie w trybie stałego drugiego biegu).
 •  Następuje ruch kierownicy, gdy dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji D/M (nie w trybie stałego drugiego biegu).
 •  Dźwignia zmiany biegów znajduje się w pozycji M, tryb stałego drugiego biegu.
 •  Jeśli po automatycznym zatrzymaniu silnika (dźwignia zmiany biegów w pozycji neutralnej w przypadku samochodów z manualną skrzynią biegów) zostanie wykonana jedna z poniższych czynności, silnik automatycznie uruchomi się ponownie, nawet jeśli nie zostanie wciśnięty pedał sprzęgła (manualna skrzynia biegów) ani nie zostanie zwolniony pedał hamulca (automatyczna skrzynia biegów).

  Jednak z przyczyn bezpieczeństwa, jeżeli jest włączony bieg inny niż neutralny w przypadku samochodów z manualną skrzynią biegów, silnik nie uruchomi się ponownie w sposób automatyczny.

 •  (Klimatyzacja automatyczna dwustrefowa) Występuje znaczna różnica między temperaturą w kabinie, a temperaturą ustawioną w układzie klimatyzacji.
 •  Upłynęły dwie minuty od rozpoczęcia działania funkcji i-stop.
 •  Poziom naładowania akumulatora jest znacznie obniżony.
 • W następujących warunkach czas działania funkcji automatycznego wyłączenia silnika może zostać skrócony lub czas wymagany zanim funkcja i-stop zacznie działać ponownie może zostać wydłużony.
 •  Panuje niska lub wysoka temperatura otoczenia.
 •  Poziom naładowania akumulatora jest znacznie obniżony.
 •  Pobór energii przez wyposażenie samochodu jest wysoki.
 • Funkcja i-stop nie działa, gdy temperatura otoczenia jest zbyt wysoka lub zbyt niska.
 • Silnik może nie wyłączać się automatycznie po odłączeniu akumulatora, nawet krótkotrwałym. Ponadto, po wymianie akumulatora, funkcja i-stop wymaga przywrócenia ustawień fabrycznych oraz sprawdzenia pod kątem poprawności działania. Przed wymianą akumulatora skontaktuj się z wyspcjalizowanym serwisem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Wyłączanie silnika

OSTRZEŻENIE Nie wyłączaj silnika, gdy samochód jest w ruchu: Zatrzymanie silnika, gdy samochód jest w ruchu, z jakiejkolwie ...

Wyłącznik funkcji i-stop

Funkcję i-stop można wyłączyć przez naciśnięcie przycisku, aż do momentu wyemitowania sygnału akustycznego i zapalenia się w zes ...

Zobacz tez:

Urządzenia zewnętrzne - iPod
Te polecenia głosowe służą do sterowania urządzeniem iPod, które może być podłączone do zespołu audio. Schemat Poniższy schemat przedstawia dostępne polecenia głosowe. Poniższe listy zawierają dalsze informacje o ...

Wyłącznik systemu AFS
Naciśnięcie przycisku AFS OFF powoduje wyłączenie AFS. Lampka sygnalizacyjna AFS OFF w zestawie wskaźników włącza się. Ponowne naciśnięcie przycisku AFS OFF powoduje wyłączenie podświetlenia przełącznika i wł& ...

Wskazania wyświetlacza
Na tablicy rozdzielczej wyświetla się cały szereg informacji   rys. 124 (5) w zależności od wersji wyposażenia Otwarta pokrywa silnika, bagażnika otwarte drzwi Ostrzeżenia i komunikaty informacyjne Przebieg Godzina Instrukcje z nawiga ...

Categorie