Mazda3: Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth (Typ C/Typ D)

Mazda3 –> Komfort wnętrza –> Bluetooth –> Bluetooth –> Przygotowywanie urządzenia przenośnego Bluetooth (Typ C/Typ D)

Parowanie urządzenia

Aby móc korzystać z zestawu głośnomówiącego Bluetooth, urządzenie wyposażone w Bluetooth musi zostać sparowane w następujący sposób.

W samochodzie można sparować maksymalnie siedem urządzeń obejmujących urządzenia audio Bluetooth i telefony komórkowe obsługujące system głośnomówiący.

UWAGA

System Bluetooth może nie działać przez 1 lub 2 minuty po przestawieniu włącznika zapłonu z pozycji ACC w ON.

Nie oznacza to jednak problemu. Jeśli system Bluetooth nie podłącza się automatycznie po upłynięciu 1 lub 2 minut, upewnij się, czy ustawienie Bluetooth na urządzeniu jest właściwe i spróbuj ponownie podłączyć urządzenie Bluetooth} ze strony samochodu.

Procedura parowania

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran ustawień.
 2. Wybierz opcję .

 3.  Wybierz .

 4.  Włącz tryb Bluetooth.
 5.  Wybierz na ekranie ,
  aby wyświetlić komunikat i przejść do obsługi z urządzenia.
 6.  Za pomocą telefonu komórkowego znajdź urządzenie Bluetooth (urządzenie peryferyjne).
 7.  Wybierz z listy urządzeń wyszukanych przez telefon komórkowy pozycję "Mazda".
 8.  (Urządzenie z Bluetooth w wersji 2.0) Wprowadź w urządzeniu 4-cyfrowy kod wyświetlony na ekranie.

  (Urządzenie obsługujące Bluetooth w wersji 2.1 lub wyższej) Upewnij się, czy 6-cyfrowy kod wyświetlany w systemie audio widnieje również na urządzeniu, a następnie dotknij .


  W zależności od urządzenia mobilnego może być wymagane uruchomienie w nim pozwolenia na podłączenie i pozwolenie na dostęp do książki telefonicznej.

 9.  Jeśli parowanie powiedzie się, wyświetlane są funkcje urządzenia podłączonego do Bluetooth.
 10.  (Urządzenia kompatybilne z funkcją Mazda E-mail / SMS) Wiadomości SMS (Short Message Service) oraz E-mail przychodzące na urządzenie pobierane są automatycznie. Może być wymagane potwierdzenie procesu pobierania na posiadanym urządzeniu.

UWAGA

W przypadku automatycznego pobierania historii połączeń i wiadomości wszystkie ustawienia pobierania automatycznego muszą być włączone.

Patrz "Ustawienia komunikacyjne".

Po zaprogramowaniu urządzenia system automatycznie je rozpozna. Po ponownym włączeniu zestawu głośnomówiącego Bluetooth lub po włączeniu najpierw zestawu głośnomówiącego Bluetooth następującym po ustawieniu włącznika zapłonu z pozycji OFF do ACC, status podłączenia urządzenia będzie wyświetlany na ekranie centralnego wyświetlacza.

WAŻNA uwaga na temat parowania i późniejszego automatycznego łączenia się:

Wybór urządzenia

Jeżeli zostało sparowanych kilka urządzeń, system Bluetooth podłączy to, które zosta- ło sparowane jako ostatnie. Jeżeli chcesz domyślnie łączyć się z innym sparowanym urządzeniem, konieczne będzie dokonanie zmiany parametrów połączenia. Zmieniony porządek zaprogramowanych urządzeń zostanie zapamiętany, i nie ulegnie skasowaniu nawet po wyłączeniu zapłonu.

Podłączanie innych urządzeń

 1. Wybierz ikonę na ekranie
  głównym i wyświetl ekran ustawień.
 2.  Wybierz opcję .

 3.  Wybierz .

 4.  Włącz tryb Bluetooth.
 5.  Wybierz nazwę urządzenia, z którym zamierzasz się połączyć.
 6.  Wybór
  Podłącza urządzenia do systemu głośnomówiącego i do Bluetooth audio.

  Wybór
  Podłącza urządzenie do systemu głośnomówiącego.

  Wybór
  Podłącza urządzenie do systemu Bluetooth audio.

UWAGA

W ramach systemu głośnomówiącego lub systemu audio można korzystać z następujących funkcji.
 •  System głośnomówiący: Nawiązywanie połączeń oraz odbieranie Emaili/SMS-ów
 •  System audio: Bluetooth audio, Aha, Stitcher

Odłączanie urządzenia

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran ustawień.
 2.  Wybierz opcję .

 3.  Wybierz .

 4.  Włącz tryb Bluetooth.
 5.  Wybierz nazwę aktualnie podłączonego urządzenia.
 6.  Wybierz .

Usuwanie urządzenia

Wybieranie i usuwanie urządzeń

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran ustawień.
 2.  Wybierz opcję .

 3.  Wybierz .

 4.  Włącz tryb Bluetooth.
 5.  Wybierz nazwę urządzenia, które chcesz usunąć.
 6.  Wybierz .

 7.  Wybierz .

Usuwanie wszystkich urządzeń

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran ustawień.
 2.  Wybierz opcję .

 3.  Wybierz .

 4.  Wybierz .

 5.  Wybierz .

 6.  Wybierz .

Zmiana kodu PIN

Kod PIN (4-cyfrowy) można zmienić.

 1.  Wybierz ikonę na
  ekranie głównym i wyświetl ekran ustawień.
 2.  Wybierz opcję .

 3.  Wybierz .

 4.  Wybierz .

 5.  Wybierz .

 6.  Wprowadź nowy kod PIN, który ma być ustawiony.
 7.  Wybierz .

Dostępny język (Typ C/Typ D)*

Język można zmienić.

Patrz "Ustawienia".

UWAGA

W zależności od wybranego języka może on być dostępny jedynie dla informacji wyświetlanej na ekranie, rozłącz funkcji rozpoznawania głosowego.

Funkcja nauki wybierania głosowego (rejestracja użytkownika) (Typ A/Typ B)

Funkcja nauki wybierania głosowego umożliwia rozpoznawanie mowy zgodnie z charakterystyką głosu użytkownika. Jeśli rozpoznawanie poleceń gł ...

Rozpoznawanie głosowe (Typ C/Typ D)

W tym rozdziale objaśniono podstawowe zasady działania rozpoznawania głosowego. Aktywacja rozpoznawania głosowego Naciśnij przycisk wybierania głos ...

Zobacz tez:

Skontaktuj się z Autoryzowaną Stacją Obsługi Mazdy i poddaj samochód kontroli
W przypadku włączenia się/migania którejkolwiek z poniższych lampek ostrzegawczych, system może nie działać prawidłowo. Skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem, aby poddać samochód kontroli. Zalecamy Autoryzowane Stacje Obs ...

Resetowanie wskaźnika okresów międzyobsługowych
Resetowanie wskaźnika okresów międzyobsługowych najlepiej zlecić specjalistycznej stacji obsługi. Zalecamy, by wskaźnika nie resetować samodzielnie. Mógłby zostać ustawiony w niewłaściwy sposób, co mogłoby by ...

Zestaw narzędzi samochodowych zestaw do przebitych opon
Zestaw narzędzi samochodowych zestaw do przebitych opon* Narzędzia samochodowe wraz z zestawem do naprawy opon' przechowywane są pod płytą podłogi w bagażniku W celu uzyskania dostępu do narzędzi samochodowych: Podnieść płytę ...

Categorie