Mazda3: System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) (SCBS)

Mazda3 –> Podczas jazdy –> i-ACTIVSENSE –> System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) (SCBS)

System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) (SCBS) to system, który zaprojektowano, aby ograniczyć uszkodzenia w razie kolizji poprzez sterowanie hamulcami (hamulce SCBS), gdy w czasie jazdy laserowy czujnik systemu (przedni) wykryje obecność pojazdu przed samochodem, a system określi, że kolizja z takim pojazdem jest nieunikniona. Uniknięcie kolizji może być również możliwe, gdy prędkość względna pomiędzy Twoim samochodem, a tym jadącym z naprzeciwka jest mniejsza od około 15 km/h.

Ponadto, gdy kierowca naciska na pedał hamulca, a system działa przy prędkości samochodu od około 4 do 30 km/h, hamulce reagują szybko i pewnie. (Wspomaganie hamowania (wspomaganie hamowania w systemie SCBS))

System wspomagający hamowanie


OSTRZEŻENIE

Sam system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) nie gwarantuje bezpieczniejszej jazdy: System SCBS nie zapewni bezpieczeństwa podczas nierozważnej jazdy, jazdy z nadmierną prędkością, jazdy zbyt blisko poprzedzającego samochodu, jazdy po śliskiej nawierzchni, pokrytej śniegiem, lodem lub wodą (obniżona przyczepność kół spowodowana warstwą wody pomiędzy oponą, a nawierzchnią drogi). Istnieje zagrożenie wypadku drogowego.

Nie polegaj całkowicie na systemie wspomagającym hamowanie (zapobiegającym kolizjom przy małej prędkości):

 •  System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) zaprojektowano wyłącznie w celu ograniczenia uszkodzeń w razie kolizji. Poleganie wyłącznie na systemie, prowadzące do sytuacji, w której pedał przyspieszenia lub pedał hamulca uruchamiane są w sposób nieprawidłowy, może doprowadzić do wypadku.
 •  System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) (SCBS) to system, który działa w reakcji na pojazd znajdujący się przed Twoim samochodem. System może nie być w stanie wykryć lub zareagować na pojazdy jednośladowe lub pieszych.
 •  Czujnik laserowy (przedni) systemu wspomagania hamowania (SCBS) umieszczono w pobliżu lusterka wstecznego. Dla zapewnienia prawidłowego działania Systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami.
 •  Nie umieszczaj naklejek na powierzchni szyby przedniej w pobliżu czujnika laserowego (przedniego) (w tym również naklejek przeźroczystych).

  W przeciwnym razie czujnik laserowy (przedni) może nie być w stanie rozpoznać samochodów z przodu samochodu, co może doprowadzić do wypadku.

 •  Nie stosuj na szybie przedniej środka powłokowego. W przeciwnym razie czujnik laserowy (przedni) może nie być w stanie rozpoznać pojazdów czy przeszkód z przodu samochodu, co może doprowadzić do wypadku.
 •  Nie demontuj czujnika laserowego (przedniego).
 •  Jeśli w pobliżu czujnika laserowego (przedniego) zauważysz pęknięcie lub uszkodzenie spowodowane na przykład odpryskami kamieni, zakończ natychmiast używanie systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości) i zwróć się do wyspecjalizowanego serwisu w celu przeprowadzenia kontroli pojazdu. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy. Jeśli nadal będziesz jechał samochodem, mimo iż na szybie przedniej w pobliżu czujnika laserowego (przedniego) widoczne są pęknięcia lub uszkodzenia, system może niepotrzebnie zadziałać i spowodować wypadek.

  Patrz rozdział "Wyłączanie działania systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegaj ącego kolizjom przy małej prędkości)".

 •  Przed wymianą wycieraczek szyby przedniej lub samej szyby skontaktuj się z wyspecjalizowanym serwisem. Zalecamy Autoryzowaną Stację Obsługi Mazdy.

Nie dokonuj modyfikacji zawieszenia: Jeśli zostanie zmieniona wysokość lub nachylenie pojazdu, system nie będzie w stanie prawid- łowo rozpoznawać pojazdów przed samochodem. Może to spowodować, że system wspomagaj ący hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) nie będzie działał prawidłowo lub zadziała w nieodpowiednim momencie, co może doprowadzić do poważnego wypadku.

Wyłącz system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości), podczas gdy samochód znajduje się na stanowisku diagnostycznym lub jest holowany: Wyłącz system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości), aby uniknąć mylnego działania, podczas gdy samochód znajduje się na stanowisku diagnostycznym lub jest holowany. Patrz następna strona, aby dowiedzieć się jak wyłączyć System SCBS.

Patrz rozdział "Wyłączanie działania systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości)".

 

PRZESTROGA

 • Podczas jazdy w terenie, na przykład po trawie, zaleca się wyłączać system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości).
 •  Zawsze używaj opon tego samego producenta, tego samego modelu i o tym samym bieżniku na wszystkich czterech kołach. Ponadto, nie używaj w samochodzie opon ze znacznie zużytym bieżnikiem, ponieważ system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) może wówczas działać nieprawidłowo.
 •  Czujnik laserowy (przedni) obejmuje funkcję wykrywania zabrudzenia szyby przedniej oraz informowania o tym kierowcy, niemniej jednak w zależności od warunków może on nie wykrywać na szybie plastikowych toreb na zakupy, lodu czy śniegu. W tego typu przypadkach system nie może prawidłowo rozpoznać samochodu z przodu i może nie być w stanie działać prawidłowo. Zawsze prowadź ostrożnie samochód i zwracaj uwagę na to, co dzieje się przed pojazdem.

 

UWAGA

 • System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) nie będzie działał, jeśli kierowca będzie świadomie wykonywał czynności związane z jazdą (posługując się pedałem przyspieszenia i kierownicą).
 •  System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) zadziała w następujących okolicznościach.
 •  Silnik jest uruchomiony.
 •  Lampka ostrzegawcza (pomarańczowa) systemu SCBS nie świeci się.
 •  Prędkość samochodu zawiera się w przedziale od 4 do 30 km/h.
 •  System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) nie jest wyłączony.
 •  Działania funkcji DSC nie wyłączono za pomocą wyłącznika DSC OFF.
 •  System DSC działa poprawnie.
 •  System SCBS wykrywa pojazd poprzedzający poprzez emitowanie wiązki laserowej bliskiej podczerwieni i odbieranie wiązki odbijanej przez odbłyśnik pojazdu z przodu, a następnie wykorzystuje ją w zakresie pomiaru. W związku z tym system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) może nie zadziałać w następujących okolicznościach:
 •  Odbicie wiązki laserowej jest słabe z powodu kształtu pojazdu poprzedzającego.
 •  Pojazd poprzedzający jest mocno zabrudzony.
 •  W złych warunkach pogodowych, takich jak deszcz, mgła oraz śnieg.
 •  Podczas spryskiwania szyby lub kiedy wycieraczki szyby przedniej nie są używane, mimo iż pada deszcz.
 •  Szyba przednia jest brudna.
 •  Kierownica obrócona jest całkowicie w lewo lub w prawo, lub samochód szybko przyspieszył i zbliżył się do samochodu jadącego przed nim.
 •  Ciężarówki z niskimi platformami załadunkowymi i pojazdy o niezwykle niskim lub wysokim profilu.
 •  Pojazdy o specyficznych kształtach, takie jak naczepy do przewozu samochodów.
 •  W poniższych okolicznościach system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) może nie działać prawidłowo.
 •  W bagażniku lub na tylnym siedzeniu umieszczono ciężki bagaż.
 •  Istnieje możliwość częściowego zetknięcia się z pojazdem z przodu.
 •  Podczas jazdy po mocno krętych drogach i wjazdów oraz wyjazdów z dróg szybkiego ruchu.
 •  Wydłużony bagaż lub ładunek umieszczony na relingach dachowych zakrywa czujnik laserowy (przedni).
 •  Spaliny z samochodu jadącego z przodu, piasek, śnieg i para wodna wydobywająca się ze studzienek i krat wentylacyjnych i woda rozpylona w powietrzu.
 •  Podczas holowania nieprawidłowo działającego pojazdu.
 • Jeśli w poniższych okolicznościach czujnik laserowy (przedni) przypadkowo określi, że przed Twoim samochodem znajduje się jakiś pojazd, system wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) może zadziałać.
 •  Podczas wchodzenia w zakręt na drodze znajdują się jakieś obiekty.
 •  Podczas jazdy na zakręcie na przeciwległym pasie jadą inne samochody.
 •  Na drodze znajdują się metalowe przedmioty, wyboje lub elementy wystające.
 •  Podczas przejeżdżania przez bramki poboru opłat.
 •  Podczas przejeżdżania pod winylową kurtyną lub flagą.
 •  Przedmioty z tworzywa, takie jak pylony.
 •  W pobliżu znajdują się pojazdy jednośladowe, piesi, zwierzęta lub drzewa.
 •  Pojazd jest wyposażony w opony o znaczącym zużyciu bieżnika.
 •  Gdy system działa, użytkownik jest powiadamiany poprzez migającą lampkę sygnalizacyjną (czerwoną) systemu wspomagania hamowania (SCBS) oraz wyświetlacz Head-up*.
 •  Lampka ostrzegawcza (pomarańczowa) systemu wspomagania hamowania (SCBS) włącza się, gdy system ten ma usterkę.

  Patrz rozdział "Lampki ostrzegawcze".

Lampka sygnalizacyjna (czerwona) systemu wspomagającego hamowanie (zapobiegającego kolizjom przy małej prędkości)

Jeśli system SCBS działa, lampka sygnalizacyjna (czerwona) miga.

Lampka sygnalizacyjna


Wyłączanie działania systemu wspomagania hamowania (SCBS)

System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości) można tymczasowo wyłączyć.

Gdy system SCBS jest wyłączony, lampka sygnalizacyjna systemu SCBS świeci się.

Wyłączanie działania systemu wspomagania hamowania


Po ponownym uruchomieniu silnika system inteligentnego wspomagania hamowania (SBS) będzie znów działać.

UWAGA

W przypadku naciśnięcia wyłącznika DSC OFF w celu wyłączenia systemu DSC wyłącza się również system SCBS i włącza się lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu SCBS.

Bez wyłącznika SCBS OFF

Patrz rozdział "Możliwości personalizacji".

UWAGA

W przypadku wyłączenia działania systemu SCBS jednocześnie wyłączane jest również działanie systemu SBS.

Z wyłącznikiem SCBS OFF

Naciśnij wyłącznik SCBS OFF, aby wyłączyć system SCBS. Lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu SCBS w zestawie wskaźników włączy się.

Z wyłącznikiem SCBS OFF


Naciśnij wyłącznik ponownie, aby włączyć system z powrotem. Lampka sygnalizacyjna wyłączenia systemu SCBS wyłączy się.

Tymczasowe wyłączanie systemu

System jest tymczasowo wyłączany (stan gotowości) po wykonaniu jednej z poniższych czynności w momencie wyświetlania ekranu regulowanego ogranicznik ...

System inteligentnego wspomagania hamowania (SBS)

System inteligentnego wspomagania hamowania (SBS) to system, który za pomocą wskaźnika i sygnału ostrzegawczego w zestawie wskaźników powiadamia k ...

Zobacz tez:

Ruszanie na śliskiej nawierzchni
OSTRZEŻENIE Nie dopuść, aby koła obracały się w miejscu z dużą prędkością i aby ktokolwiek stał za kołami, pchając samochód: Kiedy samochód nie może ruszyć, koła obracaj ...

Odbiór programów radiowych
Odbiór sygnału radiowego AM Sygnał radiowy AM omija przeszkody takie jak budynki, góry i odbija się od jonosfery. Dlatego dociera na dalsze odległości niż sygnał FM. Może się zdarzyć, że na tej samej częstotliwo" ...

Elektromechaniczny układ kierowniczy
Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego pomaga kierowcy w kierowaniu. Elektromechaniczne wspomaganie układu kierowniczego przystosowuje się elektronicznie do prędkości jazdy, momentu obrotowego oraz kąta skręcenia koła. W przypadku awarii ...

Categorie