Mazda3: Tryb manualnej zmiany biegów

Mazda3 –> Podczas jazdy –> Skrzynia biegów –> Sterowanie automatyczną skrzynią biegów –> Tryb manualnej zmiany biegów

Ten tryb daje odczucie jazdy samochodem z manualną skrzynią biegów, czyli ze zmian ą biegów za pomocą dźwigni. Umożliwia w ten sposób kontrolę obrotów silnika oraz momentu obrotowego przenoszonego na koła, podobnie jak w manualnej skrzyni biegów, w sytuacji gdy wymagana jest większa kontrola.

Aby włączyć tryb manualnej zmiany biegów, przesuń dźwignię z D do M.

Tryb manualnej zmiany biegów


UWAGA

Przełączanie na tryb manualnej zmiany biegów może być wykonane podczas jazdy, bez uszkodzenia skrzyni biegów.

Aby wyłączyć tryb manualnej zmiany biegów, przesuń dźwignię z pozycji M do D.

UWAGA

 • Jeżeli włączyłeś tryb manualnej zmiany biegów podczas postoju samochodu, bieg zmieni się na M1.
 •  (Model z 6-biegową skrzynią biegów) Jeżeli włączyłeś tryb manualnej zmiany biegów bez naciskania na pedał przyspieszenia podczas jazdy w pozycji D na piątym/szóstym biegu, bieg zmieni się na M4/M5.

Wskaźniki

Wskaźnik trybu manualnego zmiany biegów

W manualnym trybie zmiany biegów w zestawie wskaźników podświetlony jest wskaźnik trybu manualnego zmiany biegów "M".

Wskazanie biegu

Podświetla się numer wybranego biegu.

Typ A

Wskazanie biegu


Typ B

Wskazanie biegu


Typ C

Wskazanie biegu


UWAGA

 • Jeżeli biegu nie można zredukować podczas jazdy z wysoką prędkością, wskaźnik wybranego biegu mignie dwa razy, aby zasygnalizować, że biegu nie można zredukować (w celu zabezpieczenia skrzyni biegów).
 • Jeżeli temperatura oleju automatycznej skrzyni biegów (ATF) jest za wysoka, skrzynia biegów może przełączyć się z manualnego trybu zmiany biegów na tryb automatyczny, a wskaźnik wybranego biegu zgaśnie. Jest to normalna funkcja zabezpieczenia automatycznej skrzyni biegów.

  Gdy temperatura oleju automatycznej skrzyni biegów (ATF) obniży się, wskaźnik wybranego biegu włączy się ponownie i przywrócona zostanie praca skrzyni w manualnym trybie zmiany biegów.

Wskaźnik włączonego biegu*

Wskaźnik włączonego biegu pomaga Ci w zmniejszeniu zużycia paliwa i osiągnięciu płynnego stylu jazdy. Wyświetla w zestawie wskaźników wybrany bieg, jak również powiadamia kierowcę, w którym momencie powinien zmienić przełożenie w oparciu o aktualne warunki jazdy.

Wskaźnik włączonego biegu


PRZESTROGA

Nie polegaj wyłącznie na wskazywanych zaleceniach zmiany biegu na wyższy/niższy. Aktualne warunki jazdy mogą wymagać zmiany biegu na inny niż wskazywany.

Aby uniknąć ryzyka wypadku, przed zmianą biegu kierowca powinien prawidłowo ocenić warunki ruchu drogowego.

 

UWAGA

Wskaźnik włączonego biegu wyłącza się w następujących okolicznościach.
 •  Samochód jest zatrzymany.
 •  Tryb manualnej zmiany biegów jest anulowany.

Manualna zmiana biegu na wyższy

Biegi możesz zmieniać na wyższe za pomocą dźwigni zmiany biegów lub łopatek przy kierownicy*.

Model z 4-biegową skrzynią biegów: M1→ M2→ M3→ M4 Model z 6-biegową skrzynią biegów: M1→ M2→ M3→ M4→ M5→ M6

Za pomocą dźwigni wybierania biegów

Aby zmienić bieg na wyższy, przesuń dźwignię zmiany biegów do tyłu ( ) jeden raz.

Za pomocą dźwigni wybierania biegów


Za pomocą łopatek sterujących przy kierownicy*

Aby zmienić bieg na wyższy za pomocą łopatek przy kierownicy, pociągnij łopatkę UP ( ) do siebie.


Za pomocą łopatek sterujących przy kierownicy


OSTRZEŻENI

Podczas korzystania z łopatek sterujących biegami trzymaj ręce prawidłowo na kole kierownicy (model z 6-biegową skrzynią biegów): Wkładanie rąk do wnętrza koła kierownicy podczas używania łopatek sterują- cych biegami zagraża bezpieczeństwu.

W razie wybuchu poduszki powietrznej w przypadku kolizji Twoje ręce mogą odnieść poważne obrażenia.

 

UWAGA

 • Podczas wolnej jazdy biegi mogą nie zmieniać się na wyższe.
 •  W trybie manualnej zmiany biegów nie wykorzystuj obrotów, przy których wskazówka znajduje się na CZERWONYM ZAKRESIE. Gdy obroty silnika są wysokie, skrzynia biegów może automatycznie przechodzić na bieg wyższy celem zabezpieczenia silnika.
 • Po całkowitym wciśnięciu pedału przyspieszenia skrzynia przełączy się na niższy bieg, odpowiedni do prędkości samochodu.
 •  Łopatki przy kierownicy można używać tymczasowo nawet, jeśli dźwignia wybierania biegów podczas jazdy znajduje się w położeniu D. Ponadto powrót do trybu automatycznej zmiany biegów następuje, gdy łopatka UP ( ) zostanie pociągnięta
  do tyłu na wystarczającą ilość czasu.

Manualna zmiana biegów na niższe

Biegi możesz zmieniać na niższe za pomocą dźwigni zmiany biegów lub łopatek przy kierownicy*.

Model z 4-biegową skrzynią biegów: M4→ M3→ M2→ M1 Model z 6-biegową skrzynią biegów: M6→ M5→ M4→ M3→ M2→ M1

Za pomocą dźwigni wybierania biegów

Aby zmienić bieg na niższy, przesuń dźwigni ę zmiany biegów do przodu jeden raz.

Za pomocą dźwigni wybierania biegów


Za pomocą łopatek sterujących przy kierownicy*

Aby zmienić bieg na niższy za pomocą łopatek przy kierownicy, przyciągnij łopatkę DOWN - do siebie.

Za pomocą łopatek sterujących przy kierownicy


OSTRZEŻENIE

Nie hamuj silnikiem jadąc z dużą prędkością lub na śliskiej nawierzchni: Redukcja biegu podczas jazdy po mokrej, ośnieżonej czy zamarzniętej nawierzchni lub podczas jazdy z wysoką prędkością powoduje zjawisko nagłego hamowania kół napędzanych silnikiem, które zagraża bezpieczeństwu. Nagła zmiana prędkości kół może spowodować poślizg opon. Taka sytuacja może doprowadzi ć do utraty panowania nad samochodem i w konsekwencji do wypadku.

Podczas korzystania z łopatek sterujących biegami trzymaj ręce prawidłowo na kole kierownicy (model z 6-biegową skrzynią biegów): Wkładanie rąk do wnętrza koła kierownicy podczas używania łopatek sterują- cych biegami zagraża bezpieczeństwu.

W razie wybuchu poduszki powietrznej w przypadku kolizji Twoje ręce mogą odnieść poważne obrażenia.

 

UWAGA

 • Podczas szybkiej jazdy biegi mogą nie zmieniać się na niższe.
 •  Podczas zwalniania, biegi mogą automatycznie redukować się w zależno- ści od prędkości samochodu.
 •  Po całkowitym wciśnięciu pedału przyspieszenia skrzynia przełączy się na niższy bieg, odpowiedni do prędkości samochodu.

Tryb stałego drugiego biegu

Gdy dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta do tyłu + przy prędkości samochodu wynoszącej około 10 km/h lub niższej, skrzynia biegów ustawi tryb stałego drugiego biegu. Ustawiony tryb stałego drugiego biegu ułatwi ruszanie z miejsca i jazdę po śliskich nawierzchniach, na przykład pokrytych śniegiem.

Gdy dźwignia zmiany biegów zostanie przesunięta do tyłu + lub do przodu - w trybie stałego drugiego biegu, tryb ten zostanie anulowany.

Limit prędkości w ramach zmiany biegów

W trybie manualnym dla każdego biegu ustawiony jest limit prędkości, jak pokazano poniżej: Jeśli dźwignia zmiany biegów zostanie przestawiona w zakresie danego limitu prędkości, wówczas bieg jest zmieniany.

(model z 4-biegową skrzynią biegów)

Limit prędkości w ramach zmiany biegów


(model z 6-biegową skrzynią biegów)

Limit prędkości w ramach zmiany biegów


Zmiana na wyższy bieg

Zmiana biegu na wyższy nie następuje, gdy prędkość samochodu jest niższa od limitu prędkości.

Zmiana na niższy bieg

Zmiana biegu na niższy nie następuje, gdy prędkość samochodu przekracza limit prędkości.

Jeśli prędkość samochodu przekracza limit prędkości i zmiana biegu na niższy nie następuje, wskazanie biegu miga 2 razy, by powiadomić kierowcę, że biegu nie można zmienić.

Kickdown

W przypadku wciśnięcia do oporu pedału przyspieszenia podczas jazdy następuje szybka zmiana biegu na niższy.

UWAGA

Szybka zmiana biegu na niższy (kickdown) następuje również w trybie stałego drugiego biegu.

Automatyczna zmiana biegu na niższy

Bieg zmieniany jest automatycznie na niższy w zależności od prędkości samochodu podczas zwalniania.

UWAGA

Jeśli samochód zwalnia, by zatrzymać się, będąc w trybie stałego drugiego biegu, włączonym biegiem pozostaje bieg drugi

Ręczne odblokowywanie pozycji dźwigni

Jeśli w standardowym trybie zmiany biegów dźwigni nie da się przesunąć z pozycji P, trzymaj cały czas wciśnięty pedał hamulca. ...

Tryb bezpośredni*

Trybu bezpośredniego można używać do tymczasowego przełączania biegów posługując się łopatkami przy kierownicy, gdy dź ...

Zobacz tez:

Zarejestrowanie pozycji do szybkiego wybierania
Za pomocą przycisków "<SELECT", "TUNE>" i przycisku "SETUP/ ENTER" wybrać "Add SD". Za pomocą przycisków "<SELECT", "TUNE>" i przycisku "SETUP/ ENTER" wybrać odpowiednią pozycję. Nacisnąć odpowiedni przycisk. Szczeg&oac ...

Łańcuchy na koła
Sprawdź lokalne przepisy przed użyciem łańcuchów na koła. PRZESTROGA Łańcuchy mogą mieć wpływ na zachowanie się pojazdu na drodze.  Nie przekraczaj prędkości 50 km/h ani prędko ...

Jakość paliwa - Benzyna
UWAGA Nie stosuj benzyny etylizowanej lub benzyny z dodatkami paliwowymi zawierającymi inne składniki metaliczne (np. na bazie manganu). Mogą one uszkodzić układ kontroli emisji spalin. Wskazówka: Zalecamy stosowanie wył ...

Categorie