Toyota Auris: Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby

Toyota Auris –> Jazda –> Włączanie i wyłączanie źwiateł oraz wycieraczek szyb –> Wycieraczki i spryskiwacze przedniej szyby

Działanie dświgni przełącznika wycieraczek

Tryb pracy wycieraczek może być wybrany poprzez odpowiednie ustawienie dświgni. W trybie pracy przerywanej wycieraczek można regulować czas trwania przerw pomiędzy cyklami roboczymi.

 1. Przerywana praca
  wycieraczek
 2. Praca wycieraczek
  z małą prędkością
 3. Praca wycieraczek
  z dużą prędkością
 4. Chwilowe włączenie
  wycieraczek

Działanie dświgni przełącznika wycieraczek


W trybie przerywanej pracy wycieraczek można regulować długość przerw pomiędzy cyklami roboczymi.

 1. Zwiększanie częstotliwości przerywanej pracy wycieraczek
 2. Zmniejszanie częstotliwości przerywanej pracy wycieraczek

Działanie dświgni przełącznika wycieraczek


 1. Jednoczesne uruchomienie spryskiwaczy i wycieraczek szyb

Wraz z uruchomieniem spryskiwaczy szyby automatycznie zostają uruchomione wycieraczki.

Wersje ze zmywaczami świateł głównych: Gdy światła główne są włączone i dśwignia spryskiwaczy jest pociągnięta i przytrzymana, zmywacze świateł głównych wykonają jeden ruch roboczy.

Póśniej zmywacze świateł głównych będą działały raz na 5 pociągni ęć dświgni spryskiwaczy.

Działanie dświgni przełącznika wycieraczek


W trybie "AUTO" wycieraczki są uruchamiane automatycznie, gdy czujnik zarejestruje krople deszczu na szybie. Częstotliwość cyklu pracy wycieraczek jest dostosowywana do natężenia opadu i prędkości jazdy.

Wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu


 1. Praca wycieraczek
  sterowana czujnikiem kropli deszczu
 2. Praca wycieraczek
  z małą prędkością
 3. Praca wycieraczek
  z dużą prędkością
 4. Chwilowe włączenie
  wycieraczek

W trybie "AUTO" czułość czujnika kropli deszczu może być ustawiona poprzez obrócenie pierścienia na dświgni.

 1. Zwiększanie czułości czujnika kropli deszczu
 2. Zmniejszanie czułości czujnika kropli deszczu

Wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu


 1. Uruchomienie spryskiwaczy szyby i wycieraczek

Wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu


Wraz z uruchomieniem spryskiwaczy szyby automatycznie zostają uruchomione wycieraczki, wykonując kilka cykli roboczych.

Wersje ze zmywaczami świateł głównych: Gdy światła główne są włączone i dśwignia spryskiwaczy jest pociągnięta i przytrzymana, zmywacze świateł głównych wykonają jeden ruch roboczy.

Póśniej zmywacze świateł głównych będą działały raz na 5 pociągni ęć dświgni spryskiwaczy.

Włączenie wycieraczek i spryskiwaczy szyby jest możliwe, gdy

Wyłącznik zapłonu znajduje się w pozycji "ON".

Przyciskiem rozruchu wybrany jest stan IGNITION ON.

Wpływ prędkości jazdy na pracę wycieraczek (wersje wyposażone w wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu)

Praca wycieraczek po uruchomieniu spryskiwaczy szyby dostosowywana jest do prędkości jazdy, nawet w przypadku gdy przełącznik nie jest w pozycji "AUTO" (długość przerwy przed dodatkowym przetarciem szyby).

Czujnik kropli deszczu (wersje wyposażone w wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu)

Jest to czujnik optyczny. Może on nie dzia- łać prawidłowo, gdy na przednią szybę samochodu nieregularnie padają promienie wschodzącego lub zachodzącego słońca lub gdy jej powierzchnia jest zabrudzona, np. owadami.


Jeżeli przełącznik wycieraczek znajduje się w pozycji "AUTO", po wybraniu przyciskiem rozruchu stanu IGNITION ON, wycieraczki wykonają jeden ruch roboczy w celu zasygnalizowania włączonej funkcji automatycznej pracy wycieraczek.

Gdy temperatura czujnika jest bardzo wysoka (powyżej 90C) lub bardzo niska (poniżej -15C), układ może przestać działać. W takiej sytuacji prze- łącznik wycieraczek należy ustawić w pozycji innej niż "AUTO".

Gdy nie działają spryskiwacze szyby

Sprawdzić, czy dysze spryskiwaczy nie są zatkane i czy zbiornik płynu do spryskiwaczy nie jest pusty.


Ostrzeżenie dotyczące płynu do spryskiwaczy

Przy bardzo niskiej temperaturze otoczenia nie należy uruchamiać spryskiwaczy, dopóki szyba dostatecznie się nie ociepli. Płyn może zamarzać na szybie, ograniczając widoczność. Stwarza to ryzyko wypadku, w wyniku którego może dojść do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

Ostrzeżenie dotyczące automatycznej pracy wycieraczek w trybie "AUTO" (wersje wyposażone w wycieraczki z czujnikiem kropli deszczu)

Gdy przełącznik wycieraczek przedniej szyby ustawiony jest w pozycji "AUTO", dotknięcie czujnika kropli deszczu lub wibracje przedniej szyby samochodu mogą spowodować uruchomienie wycieraczek. Należy uważać, aby w takiej sytuacji palce lub jakiekolwiek inne części ciała nie zostały zaczepione lub uderzone.


Gdy przednia szyba jest sucha

Nie należy uruchamiać wycieraczek, ponieważ mogą zarysować przednią szybę.

Gdy nie działają spryskiwacze szyby

Dłuższe przytrzymywanie dświgni przełącznika w pozycji wychylonej do kierownicy może doprowadzić do uszkodzenia pompy płynu w układzie spryskiwaczy.

Gdy dysza spryskiwacza jest niedrożna

Należy skontaktować się z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem.

Dyszy spryskiwacza nie wolno próbować udrażniać szpilką ani podobnego typu przedmiotem, ponieważ grozi to jej uszkodzeniem.

Wyłącznik źwiateł przeciwmgielnych

Światła przeciwmgielne zapewniają doskonałą widoczność w trudnych warunkach drogowych, np. podczas deszczu lub mgły. Wyłączn ...

Wycieraczka i spryskiwacz tylnej szyby

Opis działania Tryb pracy wycieraczki może być wybrany poprzez odpowiednie ustawienie przełącznika: Przerywana praca wycieraczki Normalna praca ...

Zobacz tez:

Podłączanie zewnętrznych urządzeń do gniazda AUX
Podłączenie przenośnego odtwarzacza audio umożliwia słuchanie zapisanej na nim muzyki przez głośniki samochodowe. Nacisnąć przycisk "MODE", aż zostanie wyświetlona opcja "AUX". Podłączenie przenośnego odtwarzacza audio Korzyst ...

Wyposażenie wnętrza (Widok B)
System bezpieczeństwa - poduszki powietrzne Wyświetlacz Head-up Układ klimatyzacji Włącznik ogrzewania szyby tylnej System audio Odtwarzacz płyt DVD/CD Gniazda akcesoriów Port do podłączania urządzeń zewnętrznych Pan ...

Docieranie pojazdu
Opony OSTRZEŻENIE Nowe opony wymagają dotarcia na odcinku około 500 km. W tym okresie pojazd może mieć inną charakterystykę prowadzenia. Hamulce i sprzęgło OSTRZEŻENIE Jeżeli to możli ...

Categorie